Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 1.7.2005
Svátek má Jaroslava
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Tak už dost paní ministryně!
 >EVROPA: "Sociální" euroústava vs. právo
 >SPOLEČNOST: Referendum - pro a proti
 >MÉDIA: RRTV - Od Mackové k Mackové
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Spartakiáda
 >GLOSA: Polévka Gaspacho
 >MIGRACE: Na nelegálech může stát vydělat
 >ČÍNA: 9 komentářů k Čínské komunistické straně (6)
 >PSÍ PŘÍHODY: Nekompromisní Artuš
 >VÝSTAVA: Opojné průsečíky tvarů
 >CESTOVÁNÍ: Jižní Afrika
 >HUDBA: Smog alias Bill Callahan v pražské Akropoli
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Z tiskové konference na téma Nová ústava
 >PENÍZE.CZ: Výherní hádanka o výherní vkladní knížku
 >EKONOMIKA: Sazby zůstanou stabilní

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
1.7. TISKOVÁ ZPRÁVA: Z tiskové konference na téma Nová ústava
Erik Matouš

V souladu se svým slibem, který jsem dal občanům, tedy, že návrhy, které mi zašlou zpracuji aby neskončily "pod stolem" jsem zformuloval návrh textu nové NOVÉ ÚSTAVY. Většinu návrhů se mi podařilo smysluplně uchopit ovšem některé jsem musel cíleně nepoužít, lze je rozdělit do těchto témat.

Obnovení trestu smrti - V rozporu s mezinárodním právem EU, nelidské.

Zavedení přímé demokracie - Referendum na všechno ? problematické.

Mzdy politiků nulové - Každá práce zasluhuje odměnu.

Návrh není, ani nemůže být, dokonalý a nelze předpokládat, že by se ve všech bodech zamlouval všem občanům. Návrh je ovšem racionálním a systémovým řešením, prosím zamysleme se nad ním. Návrh není ani levicový ani pravicový ( tedy je kritizovatelný z preva i z leva )

Pro Vás, kteří se nechcete prokousávat celým textem jsou zde základní body tohoto návrhu :

NOVÁ ÚSTAVA je formulována tak, aby posílila roli občanů.

- Protože občané jsou nevyšším suverénem státu.

NOVÁ ÚSTAVA je formulována tak, aby posílila odpovědnost politiků.

- Protože politici by měli nést vyšší odpovědnost za svoje jednání.

NOVÁ ÚSTAVA zavádí přímou volbu prezidenta.

- Protože občané mají mít právo zvolit si hlavu státu.

NOVÁ ÚSTAVA zavádí odvolatelnost prezidenta občany.

- Protože každý politik by měl být kontrolovatelný a odvolatelný. Tento institut by měl být využíván pouze výjimečně, ovšem měl by být možný. 50 000 podpisů a 65 % pro odvolání.

NOVÁ ÚSTAVA zkracuje volební období prezidenta na čtyři roky.

- Protože je vhodné, aby se funkční období jednotlivých složek státu doplňovala a překrývala.

NOVÁ ÚSTAVA zavádí právo občanů navrhovat kandidáta na funkci prezidenta.

- Protože občané mají mít právo navrhovat své kandidáty. 10 000 podpisů.

NOVÁ ÚSTAVA snižuje počet Poslanců na 95 a počet Senátorů na 45.

- Protože toto snížení přispěje ke zviditelnění jednotlivých osob. Protože je vhodné, aby počet členů jednotlivých komor byl lichý, tedy bez možnosti rovnosti hlasů.

NOVÁ ÚSTAVA zkracuje volební období Senátu na čtyři roky.

- Protože je vhodné, aby se funkční období jednotlivých složek státu doplňovala a překrývala.

NOVÁ ÚSTAVA zavádí harmonogram voleb (viz obrázek pod textem).

NOVÁ ÚSTAVA zavádí možnost korespondenční a elektronické verze voleb.

- Protože je vhodné zpřístupnit volby maximálnímu počtu voličů.

NOVÁ ÚSTAVA určuje omezenost mandátu vzniklého v mimořádných volbách.

- Protože mimořádné volby by měly být pouze vyjímečným nástrojem a ten, kdo je vyvolá, by si měl být vědom omezenosti takového jednání.

NOVÁ ÚSTAVA mění strukturu Poslanecké sněmovny. 81 poslanců je voleno, 14 poslanců je delegováno kraji.

- Protože je vhodné použití současných volebních okrsků do Senátu. Protože je vhodné vyšší zapojení krajské samosprávy do zákonodárného procesu.

NOVÁ ÚSTAVA mění volební systém do Poslanecké sněmovny na většinový.

- Protože je vhodné, aby občané měli možnost volit konkrétní osoby a nikoliv pouze politické strany.

NOVÁ ÚSTAVA mění volební systém do Senátu na poměrný s možností posunu kandidátů na kandidátkách voličem. Volební okrsek je celá republika.

- Protože je vhodné, aby volby do obou komor byly podle rozdílného systému. Protože je dobré, aby voliči měli možnost vybírat v kandidátkách osoby, které chtějí upřednostnit, a osoby, které upozadit. Protože je vhodné, aby voliči měli stejnou možnost výběru ve všech částech republiky.

NOVÁ ÚSTAVA zavádí odvolatelnost poslanců a senátorů občany.

- Protože každý politik by měl být kontrolovatelný a odvolatelný. Tento institut by měl být využíván pouze výjimečně, ovšem měl by být možný. 2 % nebo 30 000 podpisů a 65 % voličů pro odvolání.

NOVÁ ÚSTAVA výrazně omezuje imunitu poslanců a senátorů.

NOVÁ ÚSTAVA zavádí přímou volbu předsedy Ústavního soudu.

NOVÁ ÚSTAVA zavádí odvolatelnost předsedy Ústavního soudu občany.

NOVÁ ÚSTAVA zkracuje funkční období předsedy Ústavního soudu na čtyři roky.

- Protože je vhodné, aby se funkční období jednotlivých složek státu doplňovala a překrývala.

NOVÁ ÚSTAVA zavádí odvolatelnost soudců občany a prezidentem.

- Protože soudci by měli být nezávislí na moci výkonné a zákonodárné. Protože soudci by měli být kontrolovatelní a odvolatelní. Tento institut by měl být využíván pouze výjimečně, ovšem měl by být možný. 3 000 podpisů a rozhodnutí prezidenta.

NOVÁ ÚSTAVA zavádí přímou volbu hejtmanů.

NOVÁ ÚSTAVA zavádí odvolatelnost hejtmanů.

NOVÁ ÚSTAVA zpřesňuje vztahy mezi jednotlivými složkami státu.

- Protože je vhodné, aby jednotlivé vazby a procesy byly definovány přesněji tak, aby nedocházelo ke zbytečným krizím.

NOVÁ ÚSTAVA předpokládá rozpuštění politických stran, které nejsou v souladu s touto ústavou a demokratickými principy.

NOVÁ ÚSTAVA zavádí neomezenou svobodu projevu.

- Protože je to základní lidské právo. Protože možné škody způsobené neodpovědným nakládáním s tímto právem jsou nepoměrně nižší než škody způsobené postihováním za využívání tohoto práva.

NOVÁ ÚSTAVA zavádí veřejné jednání všech složek státu včetně vlády (mimo utajované skutečnosti).

- Protože je vhodné, aby občané měli možnost konkrétně poznat jednání všech z veřejných rozpočtů placených, osob. Protože je to velmi dobrá obrana proti korupci.

NOVÁ ÚSTAVA zavádí otevřenost všech informací státu (mimo utajované skutečnosti a osobní data).

NOVÁ ÚSTAVA zavádí odměňování politiků v závislosti na průměrné mzdě.

- Protože je vhodné, aby odměňování politiků určoval obecný předpis. Protože není vhodné, aby odměňování politiků stanovovali sami politici. To neznamená, že by politici měli mít příjmy nízké.

NOVÁ ÚSTAVA zavádí odpovědnost politiků rozhodujících o státních financích (vláda a poslanci) na tomto rozhodování formou srážek ze mzdy.

- Protože ten, kdo vytváří dluhy, má mít podíl na jejich splácení.

NOVÁ ÚSTAVA zavádí příspěvek státu na činnost politických stran v závislosti na průměrné mzdě.

- Protože politické strany mají mít zájem na růstu průměrné mzdy.

NOVÁ ÚSTAVA zavádí příspěvek státu na činnost politických stran v závislosti na odevzdaných hlasech voličů.

- Protože politické strany mají mít zájem na vysoké volební účasti.

NOVÁ ÚSTAVA zavádí poslancům a senátorům pevné pracovní dny.

- Protože je vhodné, aby politici vnímali svoji práci konkrétně.

NOVÁ ÚSTAVA jasně definuje základní princip existence ČR jako suverénní, demokratické země ochraňující lidská práva postavená na principech soukromého vlastnictví a tržní ekonomiky.

NOVÁ ÚSTAVA zamezuje státu nutit občany k nevýhodnému jednání.

NOVÁ ÚSTAVA zamezuje státu ukládat občanům administrativní povinnosti, které nejsou nezbytné.

NOVÁ ÚSTAVA předpokládá, že je možno ji měnit pouze referendem a nebo dodatky, které nejsou v rozporu s textem ústavy.

NOVÁ ÚSTAVA zavádí povinnost ratifikovat mezinárodní smlouvy s podstatným dopadem formou referenda.

- Protože je vhodné, aby všechny podstatné zásahy do života občanů byly takto schvalovány.

NOVÁ ÚSTAVA zavádí povinnost navrátit státní občanství tomu, komu bylo odňato proti jeho vůli.

NOVÁ ÚSTAVA dává zákonodárnou iniciativu také občanům.

NOVÁ ÚSTAVA zvyšuje kvórum nutné pro přehlasování prezidentského a senátního veta.

- Protože není vhodné, aby jedna složka moci mohla sama prosazovat svoji vůli.

NOVÁ ÚSTAVA umožňuje prezidentovi odvolat člena vlády. Toto rozhodnutí musí schválit Poslanecká sněmovna.

- Protože je vhodné, aby existoval mechanismus na odvolání člena vlády včetně premiéra bez souhlasu vlády.

NOVÁ ÚSTAVA snižuje počet pokusů o sestavení vlády na dva.

Cílem tohoto návrhu tedy není pouze proklamativní sdělení o tom, že je vhodné aby se Česká politická scéna kultivovala, ale také tento návrh nabízí konkrétní a systémové řešení současné situace. Je to návrh jehož realizací by k takovéto kultivaci České politické scény pravděpodobně došlo.

Nejsem právník, proto předpokládám kritiku ze strany právníků. Podle všeho ovšem naší současné ústavě nechybí právní erudice, ale chybí jí systémová funkčost.

Nejsem politik, proto předpokládám kritiku ze strany politiků. Jak jsem si mohl dovolit sestavit návrh ústavy bez náležitého mandátu ? Jednoduše, jsem přesvědčen, že ústavu by neměli psát politici, ale jejich voliči jako určitý úkol, který svým politikům dáváme.

Pokud považujete tento návrh za alespoň trochu rozumný, prosím podpořte mě. Plný text návrhu ústavy na požádání rád zašlu.

Erik Matouš erik.matous@bcpsro.com
Další články tohoto autora:
Erik Matouš

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku