Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 2.7.2005
Svátek má Patricie
  Výběr z vydání
 >EVROPA: O Unii, kde zítra znamená již včera
 >USA: Happy Birthday, America! Ohňostroj nad prérií
 >MOBY DICK: Evropský VUML
 >ZÁBAVA: Noc dlouhých nožů
 >ÚVAHA: Svítící křídy a padesátikorunová účtenka
 >CESTOVÁNÍ: Jižní Afrika
 >BODYPAINTING: Oblečení
 >CHTIP: Z komentářů
 >BOTANICKÁ ZAHRADA: Ve skleníku vykvetlo afrodisiakum
 >ZOO PRAHA: Léto plné novinek
 >MEJLEM: Bojujme za Evropu!
 >DOKUMENT: Otevřený dopis ministerstva životního prostředí
 >POLITIKA: Tak už dost, paní ministryně!
 >EVROPA: "Sociální" euroústava vs. právo
 >SPOLEČNOST: Referendum - pro a proti

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Mejlem  
 
2.7. MEJLEM: Bojujme za Evropu!
Jan Kasl

My, čeští Evropané zásadně odmítáme být znovu vyřazeni z globálního společenství, odmítáme se opakovaně stát hříčkou některých mocných evropských států. Za žádnou cenu nejsme ochotni se vzdát života ve společné Evropě demokratických a liberálních hodnot. Tentokrát říkáme jasně: nejsme připraveni se podřídit, jsme připraveni bojovat za svou budoucnost.

Evropská Unie není bezprostředně ohrožena vnějším nepřítelem. Netrpí vážnou hospodářskou krizí. Čelí hluboké krizi hodnot a principů, na kterých je postavena její existence, 60 let blahobytu, klidu a míru. Smlouva o ústavě není příčinou této krize. Měla být nástrojem upevnění a rozšíření hodnot Evropy v současném světě. Stala se nástrojem včasného varování. Smlouva není špatná. Je nejnižším společným jmenovatelem, nejnižším prvkem, Evropu spojujícím. Je taková, jako Evropa sama.

Smlouvu zakládající ústavu dosud ratifikovalo 10 členských zemí. Je nedůstojné jejich podporu smést z jednacího stolu. Francouzské a nizozemské NE však mají zásadní význam. Ukázala, že pro mnoho dnešních Evropanů hodnoty soudržnosti, rovných ekonomických šancí a jasné podpory základním svobodám: volnému pohybu osob a služeb jimi nabízených, neplatí. Strach ze ztráty neudržitelných sociálních výhod i z nespravedlivě vnímané podpory slabším zemím jsou ukazateli hluboké krize evropských hodnot – sounáležitosti, vzájemnosti a společné obrany hospodářských výsledků a šancí.

Velice si ceníme postoje některých nových členských zemí, rozhodnutých vzdát se pomoci z fondu soudržnosti. Země „Nové Evropy“ vybudovaly v posledních 15ti letech fungující ústavní a parlamentní demokracie. Liberalizovaly svá hospodářství, v zákonech i praxi zakotvily ochranu individuálních lidských práv a svobod. Staly se součástí globální ekonomiky, bezpečnosti i odpovědnosti.

Evropa, spolu se Spojenými státy, je společenstvím demokratických hodnot. Je obhájcem demokratizace mnoha ujařmených, totalitními režimy utlačovaných společností. Evropa může být relevantním spolubojovníkem proti lidskému zoufalství, bídě a z nich plynoucího terorismu jedině tehdy, bude – li vnitřně pevná, obhájí-li své demokratické hodnoty sama před svými obyvateli. My, čeští Evropané, nejsme připraveni jen využívat evropské sounáležitosti. Jsme připraveni učinit vše proto, aby se Evropská unie stala společenstvím celosvětového významu, s plnou globální odpovědností.

Nejde nám o dotace, jde nám o hodnoty a principy, ke kterým jsme přistoupili za cenu velkého úsilí a po mnoha dekádách nesvobody, jde nám o sjednocenou Evropu. Evropské unii rozumíme jako politické vizi, kterou jen politická vůle občanů může udržet i proti vypočítavé a malicherné provinční politice.

Spolu se všemi českými Evropany vyzýváme českou vládu, politickou opozici a občanskou veřejnost, aby se připojily k rozhodnutí Evropské rady ze dne 16. a 17. června okamžitě zesílit a prohloubit dialog všech Evropanů, nejen v naší zemi ale i v celé Evropě, o budoucnosti Smlouvy zakládající ústavu pro Evropu, o budoucnosti spojené Evropy, jejích principů a hodnot.

Jedině Evropané samotní mohou potvrdit, že Evropa zůstává Evropou základních svobod, demokracie, otevřené ekonomiky, sounáležitosti, rovných šancí a nediskriminace a nezahyne na žabomyších tahanicích o přerozdělované dotace. Jedině Evropané, Češi a Moravané, mají šanci tyto principy potvrdit svým jasným ANO. Dejme jim k tomu šanci i v referendu.

V Praze, 20.6.2005

Podporujeme provolání Bojujme za Evropu!

Jan Kasl, předseda ED

Jana Hybášková, Soňa Paukrtová, Jan Horník, Jaromír Štětina, Jan Beránek, Monika Pajerová, Petr Fejfar, Pavel Němec, Ladislav Smoljak, Jana Ryšlinková, Daniel Kvasnička, Karel Kühnl, Ivo Ludvík, Lenka Rovná, František Pelc, Eva Vavroušková, Vlastimil Ostrý, Táňa Fischerová, Svatopluk Karásek, Stanislav Polčák, Martin Mejstřík, Jaromír Gajdáček, Pavel Franc, Táňa Hlavatá, Martin Horálek, Jiří Dědeček, Jiřina Šiklová, Jan Sokol, Vojtěch Cepl, Jiří Pehe, Eva Kružíková, Václav Mezřický, Pavel Rytíř, Ladislav Hlavatý, Boris Vystavěl, Pavel Nováček, Josef Winter, Miloš Navrátil, Jan Reban, Věra Rebanová, Tomáš Mikeska, Zdeněk Řezník, Ivana Řezníková, Petr Brodský, Jiří Šlemr, Oldřich Burger, Jana Kafková.


Další články tohoto autora:
Jan Kasl

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku