Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 2.7.2005
Svátek má Patricie
  Výběr z vydání
 >EVROPA: O Unii, kde zítra znamená již včera
 >USA: Happy Birthday, America! Ohňostroj nad prérií
 >MOBY DICK: Evropský VUML
 >ZÁBAVA: Noc dlouhých nožů
 >ÚVAHA: Svítící křídy a padesátikorunová účtenka
 >CESTOVÁNÍ: Jižní Afrika
 >BODYPAINTING: Oblečení
 >CHTIP: Z komentářů
 >BOTANICKÁ ZAHRADA: Ve skleníku vykvetlo afrodisiakum
 >ZOO PRAHA: Léto plné novinek
 >MEJLEM: Bojujme za Evropu!
 >DOKUMENT: Otevřený dopis ministerstva životního prostředí
 >POLITIKA: Tak už dost, paní ministryně!
 >EVROPA: "Sociální" euroústava vs. právo
 >SPOLEČNOST: Referendum - pro a proti

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Evropa  
 
2.7. EVROPA: O Unii, kde zítra znamená již včera
Vít Blaha

Ve středu jsem komentoval další z úsměvných kroků Vladimíra Komisaře Špidly, kterým se tentokráte chystá ochránit občany EU před zrádnými účinky slunečního záření. Text jsem zařadil do oddílu Perliček, protože věnovat se vážně sociálnímu inženýrství českého muže Nr. 1 v Bruselu má asi stejný smysl, jako sázet peníze na to, že by se současný ministr socialistické práce mohl třeba stát mistrem světa v krasobruslení tanečních dvojic.

Jeden z komentářů půvabnou myšlenku pana Špidly rozvinul a v nadsázce velmi trefně popsal možný scénář realizace AUV (Anti Ultra Violet) předpisu:

"…Už vidím ty navazující předpisy:

V první vlně se budou definovat profese, jichž se to týká. K zedníkům se budou přiřazovat pošťáci, popeláři, železničáři, policajti... Dále vznikne komise určující standard oblečení a koeficienty expozice (rozlišení policejních hlídek pěších a ve vozech, materiál a barva pracovních oděvů, definice nechráněných ploch - vynikající místo pro vypisování grantů na měření propustnosti textilních materiálů v závislosti na vlnové délce, ).

Jako další přijde na řadu rozdělení Evropy na teritoria podle doby slunečního svitu, jeho intenzity, nadmořské výšky, sklonu svahů, znečištění a pod (další granty pro meteorology, geology, ekology).

V následující fázi budou vypisována výběrová řízení na metody testování ochranných prostředků (současně s vytvořením zvláštního odboru při Evropském soudu pro potírání korupce související s těmito řízeními)

V tomto okamžiku se do věci vloží odborové združení domovníků které bude protestovat proti nezařazení zametání kolem popelnic do kategorie prací se zvýšeným rizikem a podá žalobu na KJKSEČ (Komisi pro jednotnou kategorizaci slunečně exponovaných činností)

A tak dále a tak dále…"

Vážení čtenáři, sranda končí… Pokud se opravdu někdo snad domníval, že náš neúspěšný bývalý s. předseda vlády je v sídle EU jakousi výjimkou zkreslující pohled Ústředí na obyvatele České gubernie, jest na krutém omylu. Článek v Hospodářských novinách o "Započetí dialogu mezi Evropskou komisí a veřejností" svou dikcí, obsahem a naprostou absurditou zcela předčí shora uvedenou parodii. Tuto perlu doporučuji zkopírovat, uložit na CD-ROM minimálně ve dvou kopiích a ty pak uschovat na dvě různá místa. Jen tak svým potomkům zajistíte četbu, která nemá daleko k pokynům z generálního štábu rakousko-uherské armády jak je popisuje Jaroslav Hašek ve Švejkovi:

"…Evropská komise se usnesla k zahájení rozhovorů mezi veřejností členských zemí EU a kandidátů vstupu. Cílem dialogu má podle komise být vytvoření určitých vazeb mezi oběma stranami, rozptýlení pochybností o kandidátských zemích a také povzbuzení debat o budoucnosti EU v široké společnosti. Evropský komisař pro rozšíření Olli Rehn usnesení komise vysvětlil potřebou naslouchání veřejnosti…"

"Potřeba naslouchání veřejnosti" musí být pro soudruhy komisaře nepřekonatelně nutkavá, protože na ni vyčlenili 40 milionů Euro, slovy jednu miliardu dvěstě milionů korun českých, kterými EK hodlá podpořit "…dlouhodobý proces, který by měl odpovídat a být rozvíjen v závislosti na potřebách a představách společnosti…"

První jsem koketoval s myšlenkou, že bych se do bruselulibého dialogu pokusil zařadit i já a zažádal bych o přidělení grantu ve výši 200 - 300 tisíc EURO, s jejichž pomocí bych se pokusil přesvědčit minimálně 5 francouzských odpůrkyň přijetí Turecka do EU o jejich chybném postoji. Samozřejmě by museli splňovat určité parametry mnou stanovené (na požádání rád zašlu). Pak jsem ale došel na závěr článku v HN a spadla mi čelist. Žádný grant nebude, protože:

"…Kdo se může na dialogu podílet?

Účast na programech vychází z definice občanské společnosti. Mohou se jich tedy účastnit například organizace, zastupující společnost (spotřebitelské, podporující životní prostředí), nevládní organizace, církev nebo i média. Prioritou je navázání kontaktů mezi komunitami EU a kandidátských zemí…"

Vážně jsem netušil, že EK už má "definici občanské společnosti". V příslušném usnesení EK se sice mluví o dialogu s jakousi anonymní "veřejností", ale nakonec (jako vždy) to má nějaký háček. Peníze dostane jen přesně "definovaná občanská společnost".

I když… Jak to tak znovu studuji, snad bych se vešel do kolonky nějaké "spotřebitelské organizace". Třeba spotřebitelů vína.

Vít Blaha, www.angle.cz, blaha@angle.cz


Další články tohoto autora:
Vít Blaha

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku