Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 4.7.2005
Svátek má Prokop
  Výběr z vydání
 >SVĚT: Falešné tóny Live 8
 >DLOUHÁ CESTA 3: Hříšné Macao
 >PRÁVO: Ta naše justice česká aneb Moudrost nejvyšších vezírů našich
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Že jim to není blbý
 >NÁZOR: Několik slov o zdravotnictví
 >MIMOCHODEM: Estetická záhada
 >FOTOREPORTÁŽ: Krejčíř je v Praze!
 >PSÍ PŘÍHODY: Obraz politické scény
 >CHTIP: Padající letadlo
 >PENÍZE.CZ:Budeme marodit za firemní peníze?
 >EVROPA: O Unii, kde zítra znamená již včera
 >USA: Happy Birthday, America! Ohňostroj nad prérií
 >MOBY DICK: Evropský VUML
 >ZÁBAVA: Noc dlouhých nožů
 >ÚVAHA: Svítící křídy a padesátikorunová účtenka

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
4.7. PRÁVO: Ta naše justice česká aneb Moudrost nejvyšších vezírů našich
Edmont Dante

Představte si takovou absurdní situaci, že si koupíte třeba televizor a ten se po nějakém čase pokazí. Jaké je ale vaše překvapení, když vám prodavač sdělí, že jste propásli reklamační lhůtu se zdůvodněním: „Vážený spotřebiteli, když jste si kupoval televizor, byl jste si naprosto jistý, že tento se nemůže pokazit? Nebyl, a proto bylo vaší povinností ihned při koupi podat reklamaci a ne čekat, až se tak skutečně stane.“ Nesmyl? V obchodě snad, ale u Ústavního soudu…

Jde o spor, který řešil Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku (dále jen Soud) a nepůjde o pouhý televizor, ale o majetek pohybující se řádově v milionech. A přiznejme si, že tento spor je naše specifikum založené na silně pokřivené lidské morálce nás všech minulým režimem. Z ukázky na vás dýchne duch doby nedávno minulé, která zapříčinila spor a o které se, naštěstí, dnes mnozí dočítají pouze z učebnic.

Dne 20.6.1967 manželé Zvolští, jinak v roli stěžovatelů u Soudu, uzavřeli kupní a darovací smlouvu, na jejímž základě jim kulak, říkejme mu třeba Miroslav Rambousek prodal budovu s obytnými prostory a bezúplatně na ně převedl zemědělské pozemky. V té době se převody zemědělských hospodářství prováděly prodejem nemovitosti s obytnými prostory a darováním pozemků, které k nemovitosti patřily a na nichž hospodařila socialistická organizace. Uzavření kupní a darovací smlouvy bylo podmíněno povolením socialistické organizace hospodařící na těchto pozemcích a souhlasem příslušného národního výboru. Nabyvatelé pozemků se museli zavázat k práci pro socialistickou organizaci.

Důvodem prodeje a bezúplatného převodu pozemků byla tehdy pro socialistickou morálku nehoráznost, když kulak Rambousek se hodlal zprostit své povinnosti pracovat pro socialistické družstvo, což nebylo možné jinak než právě převodem zemědělských pozemků, na kterých družstvo hospodařilo, na někoho jiného, který by se k práci zavázal.

Pan Rambousek pak ještě v roce 91 podepsal manželům Zvolským prohlášení dosvědčující, že pozemky převedl na základě svobodné vůle. Ovšem po čase se to panu Rambouskovi přece jen vše rozleželo v hlavě a v roce 93 podal proti manželům Zvolským žalobu, kterou se mimo jiné domáhal zrušení smlouvy týkající se převodu zemědělských pozemků.

Nebudu celou kauzu rozebírat, zabralo by to dost času. Ve zkratce, naše soudy rozhodly ve prospěch pana Rambouska a odůvodnily to v podstatě jeho jednáním v tísni. Spor se dostal až k Nejvyššímu soudu ČR a ten potvrdil rozhodnutí obecných soudů. Protože stěžovatelé nepochodili se svým dovoláním u Nejvyššího soudu ČR, obrátili se k Ústavnímu soudu ČR a ten rozhodl, že stěžovatelé zmeškali lhůtu k podání stížnosti, což se může stát, ale dosti podivné je odůvodnění tohoto rozhodnutí, cituji:

Ústavní soud uvedl, že pokud se stěžovatel rozhodl podat ve své věci dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, což je Nejvyšší soud a není jisté, zda jeho dovolání bude přípustné, musí současně podat ústavní stížnost, aby nedošlo k překročení lhůty stanovené zákonem pro podání ústavní stížnosti.

Zde si položme otázku, jak má občan dopředu vědět jak rozhodne Nejvyšší soud, aby proti jeho rozhodnutí, které nezná, se odvolal. To má větší pravdu náš imaginární prodavač, který obvinil kupujícího, že nepředpokládal dopředu poruchu televizoru a současně s jeho koupi nepodal reklamaci, že se projevila nějaká vada!

Co tím ale Ústavní soud sledoval? Protože skutečnost v jiných případech, které řešil Soud, je taková, že… Opět cituji a prosím, čtěte pozorně:

Stížnosti č.73577/01 a č.73403/01, které byly podány Soudu a následně oznámeny žalované vládě, mimo jiné ukazují, že současné podání dovolání a ústavní stížnosti může být účinné pouze teoreticky: v uvedených případech stěžovatelé podali současně dovolání i ústavní stížnost, avšak jejich ústavní stížnost byla odmítnuta pro nevyčerpání procesních prostředků s tím, že projednávání jejich dovolání Nejvyšším soudem dosud neskončilo. Stěžovatelé znovu podali ústavní stížnost poté, co Nejvyšší soud rozhodl, že jejich dovolání je nepřípustné. Tentokrát je Ústavní soud odmítl pro opožděnost.

A jaký závěr učinil Soud v případu manželů Zvolských? Vynechám zbytek odůvodnění a opět cituji: Z těchto důvodů Soud jednomyslně rozhoduje, že došlo k porušení článku 6 odst. 1 Úmluvy, článku 1 Protokolu č.1 a stát uhradí stěžovatelům ve lhůtě tří měsíců celkem 53 000 EUR.

Pan Rychetský, když byl ještě ministrem spravedlnosti, odpověděl na interpelaci paní Němcové z ODS na téma stav naší justice, že soudce je úředník jako každý jiný. Není! Mám takový dojem, že pan Rychetský naše vezíry hluboce podcenil.

Když jsme u paní Němcové, přichází mi na mysl pohádka od spisovatelky stejného jména. Ovšem v tomto případě věřím, že ani chytrá horákyně ze stejnojmenné pohádky by se na Ústavní soud nevydala, slyšela-li by jejich podmínky. A když už, tak jedině s kanystrem benzínu a křesadlem, aby jim tu pastoušku vypálila, čímž by království české a markrabství moravské zemských škůdců zbavila.

Použité podklady:
Stížnost č. 46129/99 Zvolský a Zvolská proti České republice
Rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I ÚS 22/93 z 5.1.1995
Stížnosti č. 73577/01 a č. 73403/01
Další články tohoto autora:
Edmont Dante

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku