Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 6.7.2005
Mistr Jan Hus
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Co by přinesla velká koalice?
 >OHLÉDNUTÍ: Na lidská práva v Číně nebyl čas...
 >POČÍTAČE: Poslední šance pro Evropskou unii
 >VĚDA: Je výzkum a vývoj skutečně prioritou české vlády?
 >ČÍNA: 9 komentářů k Čínské komunistické straně (7)
 >UMĚNÍ: Umělec potřebuje nepřátele
 >CHTIP: V přijímací kanceláři v nebi
 >EVROPA: Referendum a "evropský lid"
 >PRÁVO: Dobré ráno politikům
 >POLITIKA: Je ODS pravicovou stranou?
 >FEJETON: Jak nakupovat zadarmo
 >POVÍDKA: Bublinky
 >CHTIP: Jó, to byly časy VI.
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Česká televize na 40. MFF Karlovy Vary
 >SVĚT: Falešné tóny Live 8

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  
 
6.7. OHLÉDNUTÍ: Na lidská práva v Číně nebyl čas...
Jan Lokos

„Na lidská práva v Číně nebude čas...“ Tento, zřejmě doposud nejslavnější výrok českého premiéra, který vyřkl před svojí státní návštěvou Číny na adresu organizací zabývajících se lidskými právy, se snad každému vryl do paměti. Zajímavou otázkou by bylo, kdo z českých občanů, které při svojí cestě pan premiér také zastupoval, by s tímto stanoviskem souhlasil. Svět je ale spletitá hra, která přináší zajímavé situace.

Další výrok pana Paroubka, nad kterým by se někdo mohl lehce pousmát nebo zakroutit hlavou, skrývá situaci, o které on sám možná nevěděl. Pan premiér při oficiální státní návštěvě zmínil svoji touhu zlepšit se v čchi-kungu [1]. Pokud jsem tomu dobře porozuměl, požádal představitele čínské vlády, aby mu doporučili někoho dobrého, kdo by mu pomohl „cvičení dotáhnout do konce“, jak uvedl.

Myslím, že ani nevěděl, jak blízko se k onomu nechtěnému tématu lidských práv dostal.

Kdo by při jeho otázce mohl čínským vůdcům přijít na mysl?

V roce 1999 začalo v Číně celonárodní pronásledování čchi-kungové praxe Fa-lun-kung, která se díky své obrovské popularitě stala trnem v oku čínskému režimu. Podle uveřejněných vládních zdrojů je pronásledování této praxe nejrozsáhlejší a finančně nejnáročnější kampaní zaměřenou proti jedné konkrétní skupině lidí v historii komunistické strany.

Když pan Li Chung-č’, zakladatel této praxe, před začátkem pronásledování vedl v Číně své přednášky, přednáškové síně byly zaplněny profesory, experty různých odvětví a čínskými intelektuály studujícími v zahraničí [2]. Čínská vláda jej v letech 1992 a 1993 ocenila za „Největší přínos v oblasti vědy“ a obdržel také titul „Nejuznávanější mistr čchi-kungu“. Podle evropského informačního centra Falun Dafa, je Fa-lun-kung nyní nejrozšířenější čchi-kungovou praxí; ve světě se mu věnuje přes 100 milionů lidí.

V zájmu dobrých mezinárodních vztahů by tedy mohla čínská vláda panu Paroubkovi doporučit to nejlepší, čímž by pravděpodobně mohla být i tato praxe.

Jak ale bylo rozhodnuto předem, na téma lidských práv nebyl čas. Fa-lun-kungu se tedy bylo potřeba v diskusi vyhnout, protože je pravděpodobně v současnosti nejzávažnější oblastí porušování lidských práv v Číně. Komunistický režim za účelem vyhlazení této metody už šest let pronásleduje, vězní, mučí a zabíjí její následovníky v pracovních táborech [3].

Bylo by zajímavé vědět, jaké odezvy se panu Paroubkovi na jeho přání dostalo. Asi celá debata zůstala v mezích diktátu čínských představitelů, kteří s chladností sobě vlastní panu Paroubkovi naordinovali to, co je pro ně samotné nejvýhodnější. Nemyslím jen v oblasti čchi-kungu, ale zřejmě i při obchodních jednáních.

A my, obyčejní lidé, můžeme jen doufat, že až se nás dotkne onen zázrak česko-čínské obchodní spolupráce, nestaneme se tímto nepřímými účastníky na porušování lidských práv čínských občanů.

Poznámky:
[1] čchi-kung, čínská pomalá energetická cvičení, která slouží k udržování zdraví a kondice
[2] Zdroj: 9komentaru.cz
[3] Zdroj: FDI – Falun Dafa Information Center
Další články tohoto autora:
Jan Lokos

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku