Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 7.7.2005
Svátek má Bohuslava
  Výběr z vydání
 >EVROPA: Jak dál po krachu Ústavy
 >POLITIKA: Havlův polibek smrti Paroubkovi?
 >PRÁVO: Potlačená zpráva
 >DLOUHÁ CESTA 4: Zezadu do Klokánie
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Piknikový pytlík
 >ÚVAHA: Státní svátky a složitost věcí
 >FOTOREPORTÁŽ: Dračí lodě na Vltavě
 >POVÍDKA: Výchovný koncert
 >PSÍ PŘÍHODY: Proti gustu...
 >CHTIP: Dvakrát z mejlů
 >DOKUMENT: Dopis Jany Hybáškové prezidentu Klausovi
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Zuzana Roithová vítá zamítnutí směrnice o SW patentech
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Poslanci EP z nových členských zemí prohráli bitvu o peníze
 >PENÍZE.CZ: Nový registr ochrání věřitele i dlužníky
 >POLITIKA: Co by přinesla velká koalice?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Evropa  
 
7.7. EVROPA: Jak dál po krachu Ústavy
Miloň Houda

Po krachu evropské Ústavní smlouvy je třeba si položit základní otázky o smyslu evropské integrace.

1. Proč se vlastně EU integruje?
2. Jaké jsou alternativy této integrace?
3. Jaká je situace ohledně evropské integrace v ČR?
4. Proč se Francouzi a Holanďané vyslovili proti ÚEU?
5. Co dál?

1. Evropská integrace není pouhou aspirací jakýchsi intelektuálů. Jedná se o proces, který má kořeny ve světové válce a jehož výsledkem by měla být Evropa bez národů, jejichž aspirace vždy ohrožovaly evropskou populaci. To platilo na Západě, který měl po válce možnost sebereflexe. Základem této integrace byl proces francouzsko-německého usmíření.

Se stále větším odstupem od válečných hrůz se pomalu, ale zcela jistě oslabuje bezpečnostní motiv evropské integrace. Je stále více nahrazován motivem ekonomickým. Zaklínadlem EU se stala ekonomika. Průsečíkem různých zájmů se stává společný trh, od něhož je očekávána prosperita.

Je otázkou, zda čistě ekonomické motivy můžou zabezpečit legitimitu EU.

2. Místo odpovědi nalézám zase opět otázky.

Je žádoucím stavem evropského uspořádání Evropa samostatných národnostních států? Kdo bude arbitrem při sporech mezi těmito státy? Je možné za takové situace garantovat evropskou bezpečnost? Je rozumné spoléhat na USA na "věčné časy"? Může existovat společný trh bez politické autority?

3. Jsem celkem pesimistický ohledně pochopení evropské integrace v české společnosti. Na jedné straně spatřuji krátkozraký euroskepticismus a na straně druhé snahu na EU vytřískat co se dá.

4. Přestože NE Francouzů a Holanďanů má mnoho motivů, soustředím se pouze na jediný, a to nezanedbatelný. Bylo jím dodatečné odmítnutí rozšíření EU. Obyvatelé starých zemí EU mají pocit, že nové země ekonomicky rostou na jejich úkor. Že východoevropské ekonomické reformy ohrožují sociální systémy v jejich zemích. Dokonce se domnívají, že například slovenské snížení daní bylo umožněno finančním transferem z EU. Bylo to právě z Francie, odkud nedávno zazněl požadavek na harmonizaci daní v EU. Mimo to se z nových zemí stále častěji ozývá kritika sociálního státu a dokonce polský prezident mluvil o možné degeneraci západní Evropy. Nové země vstoupily do EU a nepřijaly její hodnoty, cíle. Nechápou skutečnou ideu spojené Evropy. Protože nerozumí, nemohou být ani vděčné.

5. Protože Francouzi a Holanďané víceméně odmítli proces evropského rozšíření, je jednoznačnou realitou vznik "tvrdého jádra" uvnitř EU. Tato alternativa je z hlediska budoucnosti EU lepší než by se zdálo na první pohled. Pokud bude integrace pokračovat mezi Německem, Francií, zeměmi Beneluxu a popřípadě Španělskem či Skandinávií, může získat skutečně smysl. Integrovat ty, kteří o to nestojí a kteří tomu nerozumí, je jen ztrátou času a ohrožuje Evropu jako takovou.


Další články tohoto autora:
Miloň Houda

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku