Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 7.7.2005
Svátek má Bohuslava
  Výběr z vydání
 >EVROPA: Jak dál po krachu Ústavy
 >POLITIKA: Havlův polibek smrti Paroubkovi?
 >PRÁVO: Potlačená zpráva
 >DLOUHÁ CESTA 4: Zezadu do Klokánie
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Piknikový pytlík
 >ÚVAHA: Státní svátky a složitost věcí
 >FOTOREPORTÁŽ: Dračí lodě na Vltavě
 >POVÍDKA: Výchovný koncert
 >PSÍ PŘÍHODY: Proti gustu...
 >CHTIP: Dvakrát z mejlů
 >DOKUMENT: Dopis Jany Hybáškové prezidentu Klausovi
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Zuzana Roithová vítá zamítnutí směrnice o SW patentech
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Poslanci EP z nových členských zemí prohráli bitvu o peníze
 >PENÍZE.CZ: Nový registr ochrání věřitele i dlužníky
 >POLITIKA: Co by přinesla velká koalice?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Evropa  
 
7.7. TISKOVÁ ZPRÁVA: Poslanci EP z nových členských zemí prohráli bitvu o peníze
Marek Hannibal

Evropský parlament vyslal jasný signál - neochotu ke kompromisu bohatších států se zeměmi, které potřebují nastartovat ekonomický rozvoj. Evropský parlament proti vůli většiny poslanců z nově přistoupivších zemí schválil původní návrhy zpráv k jednotlivým nařízením ke strukturálním fondům, které výrazně mění podmínky v neprospěch České republiky. Poslanci se tak rozhodně nepředvedli jako Evropané, ale jako obránci národních zájmů zemí, ve kterých byli zvoleni.

"Na celé diskusi okolo budoucnosti evropských fondů mě zarazila skutečnost, že mnozí představitelé Evropské unie sice vedou překrásné řeči o jednotě a solidaritě států, ovšem v okamžiku, kdy jde ale o evropské peníze, se snaží za každou cenu získat co nejvíc. Specifické podmínky pro uměle vytvořené celky, tzv. nejvzdálenější regiony, bývalé zámořské kolonie, řídce osídlené a horské regiony, či regiony postižené statistickým efektem, dokládají snahu udržet peníze ve státech původní patnáctky téměř za každou cenu", hodnotil výsledek poslanec Evropského parlamentu Oldřich Vlasák (ODS).

Parlament dále potvrdil návrh Komise neumožnit financovat z evropských peněz daň z přidané hodnoty a to ani tu, o kterou konečný příjemce nemůže požádat stát, aby mu ji vrátil (nemůže si ji uplatnit na vstupu). "Pokud tedy konečný příjemce není plátcem DPH, bude muset každou pátou korunu získat z jiných zdrojů nebo si ji zaplatit ze svého. To celou řadu potenciálních subjektů odradí připravovat či podávat projekty a o tuto částku projekty prodraží," uvedl Oldřich Vlasák.

Schopnost České republiky čerpat evropské peníze je dále ohrožena tím, že nebylo umožněno plně využít potenciál soukromých zdrojů. Peníze ze strukturálních fondů je totiž vždy nutné doplnit národními zdroji a ke každému Euru z Bruselu je nutné přidat české koruny. V současné době je možné plnohodnotně započítávat jak veřejné tak soukromé zdroje. To by však nově nemělo být možné. "Šalamounský návrh řeckého zpravodaje Hatzidakise, který přednesl na plénu, sice částečně vyzývá k umožnění nahrazení části veřejných zdrojů soukromými financemi, nicméně výpočet celkového procenta míry kofinancování se pohybuje pouze na úrovni financí veřejných. Fakticky to tedy opět vede k tomu, že se zvyšuje tlak na naše veřejné rozpočty, které jsou již dnes výrazně zadluženy a dále se pohybují v deficitu", dodal europoslanec Oldřich Vlasák.

Nevýhodné je pro Českou republiku a její města také omezení doby pro čerpání peněz z Kohezního fondu. Bývalého primátora Hradce Králové a dnes také předsedu Svazu měst a obcí rozzlobila skutečnost, že "nově oproti stávajícímu období bude nutné vyčerpat peníze na dopravní infrastrukturu a zlepšení životního prostředí již do dvou let od jejich uvolnění (tzv. pravidlo N+2). Všichni však víme jaké jsou problémy při budování čističek odpadních vod nebo stavbě dálnic, jak je složité vše precizně naplánovat a jak se mohou projekty prodlužovat. Původní země mohli infrastrukturu budovat déle, my však žádnou rezervu mít nemůžeme. To může opět vést k tomu, že se nám prostředky nepodaří efektivně využít," charakterizoval nerovné podmínky Oldřich Vlasák.

Snad jediným pozitivem, který se však podařilo prosadit již v Regionálním výboru, byla možnost nově financovat tzv. sociální bydlení v souvislosti s předcházením sociálnímu vyloučení a zlepšením životního prostředí. "Návrhy na plénu ještě směřovaly k tomu, aby bylo odstraněno slovo 'sociální' a bylo tak umožněno financovat co nejširší spektrum potřeb našich obcí a měst. Tato možnost však byla Parlamentem zablokována. Zda a do jaké míry bude možné financovat revitalizaci našich panelových sídlišť tak bude záviset na tom, jak bude definován právě onen termín 'sociální bydlení' a zda bude toto téma prioritou naší vlády," upozornil Oldřich Vlasák.

Poslanci nově přistoupivších zemí prohráli bitvu o evropské peníze. Válka však ještě rozhodně není u konce. Jednotlivá nařízení bude projednávat Rada ministrů. Zde bude klíčové co se podaří prosadit vládám nových členských zemí a jak budou neustupné.

Marek Hannibal

Tiskové oddělení ELS-ED
Další články tohoto autora:
Marek Hannibal

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku