Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 22.7.2005
Svátek má Magdaléna
  Výběr z vydání
 >VÍKENDOVINY: Slast ve Slastičárně
 >GLOSA: Další Velký bratr
 >SPOLEČNOST: Pár otázek před důchodem
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Lidské vztahy
 >EXPANZE ISLÁMU: Kalifát spravedlivých
 >PRAHA: Ptákoviny na Václaváku
 >POLITICKÝ CIRKUS: Kraus předepisuje straně lék zvaný formalismus
 >NÁZOR: Aby nebylo pozdě
 >ČÍNA: 9 komentářů k Čínské komunistické straně (12)
 >PSÍ PŘÍHODY: Každému jeho Dior
 >CHTIP: Dárek paní učitelce
 >SPORT: Nejrychlejší cyklo-muž hodinovky
 >ZOO PRAHA: Expozice tygrů a levhartů, křtiny urzona
 >EKONOMIKA: Úrokové sazby mírně vzrostly
 >PENÍZE.CZ: Vyplatí se bankovní konto v Rakousku?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  
 
22.7. ČÍNA: 9 komentářů k Čínské komunistické straně (12)
Epoch Times

Komentář III / 4-5

Tyranie Čínské komunistické strany

VII. Éra ekonomických reforem – násilí se nikdy nezmění

Kulturní revoluce byla obdobím krve, zabíjení, křivd, ztráty smyslu pro rozlišení správného a nesprávného a překroucením všeho. V průběhu Kulturní revoluce byla nejvyšší pozice jako otáčející se dveře, když Čínská komunistická strana a její vláda vyměnila šest vůdců během dvaceti let. Soukromé vlastnictví se Číně vrátilo, rozdíly v životním úrovni mezi městem a venkovem se zvětšily, dramaticky se rozšířila oblast pouště, zmizely řeky a zvýšila se prostituce a užívání drog. Všechny zločiny, proti kterým komunistická strana bojovala, teď byly opět povoleny.

Nemilosrdnost Strany, její nevyzpytatelná povaha, špatné činy a schopnost ruinovat krajinu rostla. Při masakru na Náměstí nebeského klidu Strana zmobilizovala armádu a vojáci v tancích zabíjeli protestující studenty. Kruté pronásledování namířené proti praktikujícím Falun Gongu je ještě horší. Politická moc čínské vlády je stále založena na stranické filosofii zápasu a prosazování násilí. Teď se stala ještě zákeřnější.

Tvorba zákonů

Čínská komunistická strana nikdy nepřestala vytvářet konflikty mezi lidmi. Odsoudila velký počet občanů obviněných z toho, že jsou zpátečníci, antisocialisti, zlé elementy a členové ďábelských kultů. Totalitní povaha Strany vede dál konflikty se všemi ostatními skupinami a organizacemi. Strana ve jménu udržování „společenského řádu a stability“ neustále mění nařízení, zákony a omezení a pronásleduje jako zpátečníky všechny, kteří s její vládou nesouhlasí.

V červenci 1999 Ťiang Ce-min učinil osobní rozhodnutí proti vůli většiny členů politbyra, že do tří měsíců odstraní Falun Gong. Pomluvy a lži opět zahltily zem. Poté, co Ťiang Ce-min v rozhovoru pro francouzské médium Le Monde označil Falun Gong za „zlý kult“, čínští propagandisté rychle následovali jeho příkladu a vydali články, kterými vyvíjeli nátlak na všechny lidi v zemi, aby se obrátili proti Falun Gongu. Nakonec byl parlament donucen ke schválení „rozhodnutí“, které se týkalo zlých kultů; krátce nato Nejvyšší lidový soud a Nejvyšší lidová prokuratura společně vydaly „vysvětlení“ k „rozhodnutí“.

22. července 1999 tisková agentura Sin-chua publikovala projevy vůdců Organizačního oddělení a Oddělení propagandy Čínské komunistické strany, kteří veřejně podporovali Ťiangovo pronásledování Falun Gongu. Číňané byli zapleteni do pronásledování jen z rozhodnutí Strany; mohou jen poslouchat příkazy a neodváží se vznést námitky.

V průběhu následujících pěti let vláda použila čtvrtinu finančních zdrojů země na pronásledování Falun Gongu. Každý člověk musel projít testem. Kdo se přiznal k praktikování Falun Gongu a odmítl se vzdát této metody, ztratil svoje zaměstnání a byl odsouzen k nuceným pracím. Praktikující neudělali nic špatného, ani se nepostavili proti vládě, jen věřili v „pravdivost, soucit a snášenlivost“. Avšak stovky tisíc jich byly uvězněny. Přestože čínský režim blokuje informace, rodiny více než 1 100 obětí potvrdily, že byli umučeni k smrti. Počet nepotvrzených úmrtí je však daleko vyšší.

Zpravodajství

15. října 2004 hongkongský deník Wen Wej-pchao oznámil, že čínský satelit se vrátil na zem, spadl na dům Chuo Ťi-ja v okrese Pcheng-laj, který je v provincii S’-čchuan, oblasti Ta-jin. Zpráva citovala vedoucího vládního úřadu oblasti Ta-jin Aj Jü-čchinga, který oznámil: „Bylo potvrzeno, že „černá hrouda“ je satelit.“ Aj byl zástupcem ředitele projektu sledujícího návrat satelitu. Avšak když agentura Sin-chua informovala o návratu satelitu, zdůraznila, že to byl dvacátý vědecko-technický satelit, který se vrátil do Číny. Sin-chua neřekla ani slovo o tom, že satelit zničil dům. Toto je typický příklad, jakým způsobem pracují čínská média - řeknou pouze dobrou část zprávy a zakryjí špatné zprávy podle instrukcí Strany.

Lži a pomluvy publikované v novinách a v televizi výrazným způsobem pomáhaly Straně při prosazování svých metod ve všech předcházejících politických hnutích. Na příkaz Strany všechna média v zemi prohlašovala přesně to, co Strana chtěla. Když chtěla začít antipravicové hnutí, všechna média v zemi začala psát o zločinech pravicových stoupenců. Když chtěla Strana založit lidové komuny, všechna média v zemi začala chválit klady lidových komun. Během prvního měsíce pronásledování Falun Gongu všechna média opakovaně pomlouvala Falun Gong v hlavním vysílacím čase, aby lidem vnutili svoji lež, a ti, aby ji přijali do mysli jako pravdu. Od té doby Ťiang využíval všechna média, aby šířil lži a očerňoval Falun Gong. To zahrnovalo podněcování celonárodní nenávisti proti Falun Gongu rozšiřováním falešných zpráv o tom, jak praktikující Falun Gongu páchali vraždy a sebevraždy. Příkladem takové falešné zprávy je zinscenovaný incident sebeupálení na Náměstí nebeského klidu, který byl kritizovaný nevládními organizacemi(při setkání na téma Mezinárodní rozvoj vzdělanosti) jako vládou sehraná akce na oklamání lidí. V uplynulých pěti letech žádné čínské noviny ani televizní stanice neuvedly o Falun Gongu ani jeden pravdivý fakt.

Čínští lidé jsou zvyklí na falešné zprávy. Starší reportér tiskové agentury Sin-chua jednou řekl: „Jak můžete věřit zprávám z Sin-chua?“ Lidé dokonce označují čínské tiskové agentury za stranického psa. Existuje lidová píseň: „Je to pes vychovaný Stranou, hlídající bránu Strany. Pokouše každého, koho Strana chce, a pokouše tolikrát, kolikrát Strana chce“.

Školství

V Číně se školství stalo dalším nástrojem pro kontrolu lidí. Původním cílem školství bylo vychovat intelektuály, kteří by měli vědomosti a správný úsudek. Vědomosti se vztahují k chápání informací, hmotných věcí a historických událostí; úsudek se vztahuje k procesu zkoumání a schopnosti analyzovat a přehodnocovat vědomosti a povzbuzuje duševní a duchovní rozvoj. Ti, kdo měli vědomosti bez schopnosti úsudku, byli označováni za knihomoly. Intelektuálové se správným úsudkem byli vždy v čínské historii považováni za svědomí společnosti. Ale za vlády Čínské komunistické strany lze všude najít čínské intelektuály s vědomostmi, ale bez úsudku, nebo takové, kteří se neodvažují svůj úsudek vyjádřit.

Vzdělávání ve školách se soustřeďuje na vyučování studentů k tomu, aby nedělali věci, které Strana nechce. V posledních letech začaly všechny školy vyučovat politiku a historii Čínské komunistické strany podle jednotných učebnic. Učitelé nevěřili obsahu textů, ale museli to vyučovat i proti své vůli. Studenti nevěřili textům ani svým učitelům, ale museli si pamatovat všechno, co se učili, aby prošli zkouškami. Nedávno byly otázky o Falun Gongu zahrnuté do vstupních pohovorů na univerzity a střední školy. Když se student odváží říct pravdu, bude okamžitě vyloučený ze školy nebo ztratí jakoukoli šanci na vzdělání.

Ve veřejném vzdělávacím systému je díky vlivu novin a vládních dokumentů mnoho přísloví považováno za pravdu, např.: „My přijmeme cokoli, co odmítne náš nepřítel, my odmítneme cokoli, co přijme náš nepřítel.“

V roce 2004 Čínské informační centrum analyzovalo průzkum, který provedla Sina Net. Statistiky ukázaly, že 82,6 % čínské mládeže souhlasilo s tím, že člověk může týrat ženy, děti a zajatce během války. Tento výsledek je alarmující. Odráží ale způsob myšlení Číňanů, zejména mladé generace, které chybí základní pochopení shovívavého vládnutí a lidskosti.

11. září 2004 jeden fanatický muž zranil nožem 28 dětí ve městě Su-čou. 20. září muž v provincii Šan-tung poranil nožem 25 žáků základní školy. Někteří učitelé na základní škole nutili děti vyrábět ručně prskavky, aby tím zvýšili finanční zdroje školy, to však vedlo k explozi, při které studenti přišli o život.

Realizace nařízení

Vedení Čínské komunistické strany často používalo hrozby a donucování, aby si zajistilo realizaci svých nařízení. Jeden z prostředků byly politické slogany. Po dlouhou dobu Strana používala množství hesel, která určovala kritéria pro hodnocení politického přínosu člověka. Během Kulturní revoluce se Peking za jednu noc stal „rudým mořem“ plným transparentů. Nadpisy „Pryč s vládnoucími kapitalisty ve Straně“ byly všude. Ironicky na venkově tyto nápisy zkrátili na „Pryč s vládnoucí Stranou.“

Lesnický výbor nedávno kvůli propagaci zákona na ochranu lesů přísně určil standardní počet sloganů, které mají být vyvěšeny. Když nebyla kvóta dosažena, bylo to považováno za nesplnění úkolu. V důsledku toho vylepily úřady vlády na nižší úrovni množství hesel, např.: „Kdokoli zapálí kopec, půjde do vězení.“ V nedávných projektech kontroly porodnosti se objevily ještě děsivější slogany, např.: „Jestli jeden člověk poruší zákon, celá vesnice bude sterilizována,“ „Raději další hrob než další dítě“ nebo „Jestli se nenechá sterilizovat, zboříme mu dům; jestli nepůjde na potrat, tak jak by měla, zkonfiskujeme jí krávy a obilná pole.“ Objevily se dokonce slogany, které byly proti lidským právům a Ústavě: „Zítra budete spát ve vězení, když dnes nezaplatíte daně.“

Slogan je jednoduše druhem reklamy, ale přímějším a opakovanějším. Proto čínská vláda často používá slogany jako způsob propagace politických myšlenek, hodnot a postojů. Na politická hesla se také můžeme dívat jako na slova, kterými vláda hovoří ke svým lidem. Avšak v těch sloganech není těžké pocítit násilí a krutost.
Další články tohoto autora:
Epoch Times

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku