Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 27.7.2005
Svátek má Věroslav
  Výběr z vydání
 >MROŽOVINY: Na druhý pohled
 >SPOLEČNOST: Náš nepřítel je v nás
 >SPOLEČNOST: Šesté nedožité výročí Impuls´99
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Moderní letiště jak má být
 >ÚVAHA: Evropa je spontánním řádem a nemůže se stát organizací
 >PRAHA: Šelmy vyběhly na trávník
 >POLITICKÝ CIRKUS: Případ zastřeleného nevinného
 >MÉDIA: Procházky minovým polem české žurnalistiky po r. 1989 (Část 1.)
 >FEJETON: Co se lze dočíst v milostném dopise
 >PSÍ PŘÍHODY: Srdeční záležitost
 >OSOBNOST: Básník bez úlev
 >ESEJ: O výchově
 >RECENZE: Váleční zajatci vypovídají
 >PENÍZE.CZ: Daňová reforma IV: opatrně, nebo rychle?
 >TEROR: Že by z Londýna Londonistan, z Evropy Eurábie?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Historie  
 
27.7. RECENZE: Váleční zajatci vypovídají
Josef Krajina

Pokud se vůbec rozhodne zajímat, na straně 16. brožury s názvem Váleční zajatci vypovídají, sestavené podle úředních dokladů z příkazu Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu a vyšlé ve třetím vydání v prosinci roku 1943, potom se před myslí dnešního čtenáře rozprostřou souvislosti následující informace:

"4. Čtvrtého válečného zajatce uvádíme v jeho vlastním zájmu jen krycím jménem „Karel“. Vzhledem k tomu, že jeho rodina zůstala v SSSR, prosil sám o to, aby nebyl jmenován. Jeho pravé jméno bylo 30. září důvěrně sděleno zástupcům českého tisku, kteří mohou dosvědčiti autentičnost jména. Je podle národností Čech, ale sovětský státní příslušník."

Uvedený citát se týká záležitosti, při níž bylo tehdy propagandisticky zneužito 5 osob – bývalých příslušníků 1. československého samostatného praporu v SSSR, kteří padli do německého zajetí 8. března 1943 v bojích u Sokolova.

Iniciativou samotného K. H. Franka byli vyreklamováni ze zajateckých táborů, někdy v létě 43(?) převezeni do Protektorátu a poté v Praze 30. září a 2. října představeni reprezentantům protektorátního tisku, posléze 12. října 1943 i "kruhu českých zástupců nejrůznějších povolání ze všech částí Protektorátu".

Sláva to tehdy byla náramná, po celý říjen toho byly několikrát plné protektorátní noviny. A při té příležitosti vznikla i ona třikrát vydaná brožura.

Opomene-li dobové souvislosti a záměry, pokud se dnešní čtenář rozhodne o záležitost podrobněji zajímat, ke svému úžasu vzápětí zjistí, jakými mantinely je ve své zvídavosti (a zejména: jak úzce) dodnes obklopen.

Vždyť za celých více nežli 60 let se celé události oněch zajatců od Sokolova, kterých bylo, mimochodem, zhruba 15, jež uvízli v německých zajateckých lágrech, nikdo u nás autorsky soustředěněji nevěnoval, jak doloží pouhá bibliografická informace, že (pominu-li dvakrát opakovaný medailon vojína Michala Keďuliče) k dispozici není jediný podrobnější článek. Natožpak kniha. Esej. Studie.

Zajímajícímu zůstává tak k dispozici pouze dávný protektorátní pramen, zveřejňující čtyři další příjmení a jména a s nimi související propagandisticky účelově uzpůsobené osudy, jež jejich dávné nositele pokrývají věčnou hanbou; aniž by kdokoli měl zájem nebo odvahu ji z nich případně smýt.

Kdo tedy například byl oním se záhadným kryptonymem „Karel“ z předešlého citátu?

Na pomoc si vezmeme nedávno (2005) vyšlou monografii Miroslava Brože s názvem Hrdinové od Sokolova, jejíž zásadní význam je především v tom, že je čímsi jako prvním zveřejněným uceleným seznamem příslušníků 1. čsl. praporu v SSSR., pane Broži, bon. Nikoli však pramenem dostatečně reprezentativním, poněvadž kniha sama by si žádala druhý díl: svazek zhruba stejné tloušťky, jenž zahrnoval by opravy věcně nesprávných v první knize uvedených údajů – a zejména: faktograficky věrné dodatky.

Ono konečně cosi zbavené nánosů 60 roků ideologie.

Snad i proto nám první čtení Brožovy knihy neurčí „Karlovu“ identitu ani přibližně.

Takže řádný badatel si musí s identifikaci pomoci jinak – čili: zejména si opatřit ještě dosud(!) pečlivě tajené materiály, například časně poválečné rozsudky nad 6 ze 7 válku přeživších zajatců. Byli jimi, zejména za údajnou zbabělost v boji, odsouzeni k trestům odnětí svobody v intervalu 10 až 20 let. S dodatkem, že až na jednoho jsou jim odňaty i Čs. válečné kříže 1939, které jim byly in memoriam uděleny hned po Sokolovu. Jelikož se jejich spolubojovníci původně domnívali, že padli za vlast. Každý jeden otočeni tvářemi k nepříteli. Smrtí hrdinů.

Z rukopisného opisu protokolu obviněného zajatce od Sokolova Emericha Kurice, v originálu sepsaného 12. června 1945 v Praze, lze vyexcerpovat tyto dvě věty: "Z Dnětropetrovska odvezli nás do Prahy a to: Šmolíka, Maximinišinice Vasila, Schneidera Františka, Egela Karla a mne." "Voj. Šmolík Karel a voj. Schneider František přihlásili se do německé armády a sloužili tam." Jakož i z výpisu z protokolu vyhotoveného dne 25. 2. 1945 na oddělení OBZ štábu 1. československého armádního sboru s vojínem Demeterem Jacinou, zajatcem, bývalým příslušníkem. 1. samostatného polního praporu, vyextrahovat i onu jedinou, ovšem pro identifikační účel rozhodnou, zmínku: "... byli jsme naloženi na auto a odvezeni směrem do týlu asi 5 kilometrů. V zajateckém táboru jsem se setkal s des. Kuric a voj. Šnajder, přísl. 1. čs. sam. praporu."

Pečlivý čtenář si jen ještě porovná a zrekonstruuje podobu výše uvedených jmen: ano, Karel Šmolík, Emerich Kuric, Vasil Maksimišinec a Karel Egger jsou zveřejněni i v protektorátní brožuře. Přebývají ještě Schneider, Šnajder. A Jacina, Keďulič a Michal Babič, kteří přežili válku po lágrech.

Načež se případnému badateli prokáže ona užitečnost recenzované Brožovy monografie, poněvadž na její stránce 298. jak na obrtlíku vylustruje řešení. Které jiným trvalo zveřejnit by ještě déle nežli uplynulých šest desetiletí, přičemž o jejich důvodech k takovémuto otálení, recenzent pouze, při vésti nemíním.

"Vojín ŠNAJDR František Padl u Sokolova 8. 3. 1943, Čs. válečný kříž 1939 in memoriam, 1948 - Sokolovská pamětní medaile in memoriam"

Jen, poněvadž alespoň mi chybí za větou v knize pana Brože tečka, dovolím si tu nejvhodnější na konec svůj učinit: „Karel“! A s takovým řešením rovnice o jednom neznámém („Karel“ = František ŠNAJDR) poté požádat autora o laskavost: by jeho údaj v nedávno vyšlé knize po pravdě někdy příště opravil.


Další články tohoto autora:
Josef Krajina

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku