Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 1.8.2005
Svátek má Oskar
  Výběr z vydání
 >SPOLEČNOST: U všech ďasů
 >MÉDIA: Skvělá zpráva z České televize
 >SPOLEČNOST: Paroubek překonal Štěpána
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Nervy si uklidňovati na dovolené
 >FEJETON: Dechnoparty ´05
 >FOTOREPORTÁŽ: Demonstrace
 >POLITICKÝ CIRKUS: VLEP 2005
 >PRÁVO: Ještě k Czechteku 2005
 >MEJLEM: Čtenáři k policejní brutalitě
 >PSÍ PŘÍHODY: Irda bojovnice
 >DOKUMENT: Czechtek 2005 - svědectví přímé účastnice
 >MEJLEM: Obrázky z Holandska
 >CHTIP: Noemova archa
 >MÉDIA: Procházky minovým polem české žurnalistiky po r. 1989 (Část 3.)
 >PENÍZE.CZ: Povede přijetí eura ke zvýšení bankovních poplatků?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo  
 
1.8. PRÁVO: Ještě k Czechteku 2005
Pavel Kolberk

Několik dní jsem podrobně sledoval řadu webovek s informacemi od virtuálních organizátorů Czechteku. Bohužel musím konstatovat, že rozhodně tito na svých stránkách uvedli tisíce osob, a to jak tuzemských, tak zahraničních, v omyl, že akce je legální!

Pochopitelně, že se jedná o podnik rozhodně ilegální a za hranou zákona. V řadě diskuzí anonymní diskutéři uváděli, jak si užívali tekna v zahraničí, jen nepsali o podrobnostech! Asi věděli proč! Na britských ostrovech technařům totiž utnuli tipec již od roku 1995. Od tohotu roku jsou zde podobné ilegální podniky policejně ukončovány včetně zabavování tzv. systémů. Když jedou Angličané do Francie, říkají, že jedou na kontinent. Tam se také po roce 1995 začala na léto přesouvat anglická technu holdující mládež. Ani obyvatelé francouzského venkova však v rytmech techna nenašli zalíbení a po protestech klidu milovného obyvatelstva spatřil před čtyřmi lety světlo světa zákon, jež výslovně povoluje nelegání hudební produkce za policejní asistence ukončovat, a to opět včetně zabavení aparatur. A když už to nejde v zemi galského kohouta, pro si nezajet zařádit třeba do Čech, kde to prý zas tak nevadí.

A jakpak že je to v Čechách? Vypadá to, že latentní organizátoři nikdy nepořádali snad ani obyčejnou diskotéku! Každý, kdo nějaký hudební podnik v Čechách pořádal, musí vědět, že je třeba nejen zajistit místo konání, a to buď v budově nebo i pod širým nebem, ale je třeba rovněž získat souhlas místně příslušného místního či městského úřadu, a to v dostatečném časovém předstihu. Úřad si obvykle vyžádá podrobnější informace o akci, jako je alespoň přibližný scénař či program včetně technického a finačního zabezpečení. Minimální formality jsou požadovány u akcí místního rozsahu, které nota bene organizuje již osvědčený organizátor, u kterého není pochyb, že podnik bezpečně zvládne a nebude výrazně narušen např. noční klid ani nebude poškozován obecní či městský majetek. A pochopitelně, že pořadatel musí odvést též jak místní poplatek, tak poplatek za použití děl hudebních (OSA). U akcí od stovek lidí výše je již třeba vytvořit početný organizační štáb a rovněž zajistit součinnost jak policie, tak zdravotníků. Dále je třeba zajistit s místním úřadem dohodnutý počet pořadatelů, ježto budou taktéž řádně označeni a poučeni o svých povinnostech. Uvažovanému počtu účastníků musí také například odpovídat počet dostupných WC a umýváren. Uvažovanou produkci je třeba obvykle nahlásit min. 30 dní předem. Místní kulturní odbor či komise žádost obvykle kladně projedná a jejímu průběhu již nestojí nic v cestě. Obec či město však může akci nepovolit, a to zejména z důvodu, že by tato mohla výrazným způsobem narušit klid a pořádek na katastru obce a v jejím okolí. Obecní či mětský úřad zde zastupuje zájmy svých občanů, kteří mu zastupování svých zájmů svěřili během voleb. Místní občané tedy očekávají, že tento bude jejich zájmy aktivně zastupovat a při nejhorším použije k obraně jejich zákonných zájmů rovněž donucovací moc státu, kterou je například policie. A tady se dostáváme k tomu, že práva občana končí tam, kde začínají práva toho druhého.

Stát tedy rozhodně nemůže trpět ilegání trucpodnik, kde nikdo za nic nezodpovídá. Mít smlouvu na nájem pozemku tedy rozhodně nestačí, byť to tisíce technařů omílají stále dokola! Akce místním orgánem nepovolená je tedy protiprávní (ilegální), a je na příslušném orgánu, aby konal v tom nejlepším zájmu svých voličů, který však většinou bude v rozporu se zájmy té druhé strany, kterou je v tomto případě mládež nejen tuzemská, která je anonymními organizátory na neustále aktualizovaných webstránkách přesvědčována o jejich pravdě a naváděna k protiprávní či dokonce trestné činnosti. Tou je třeba nerespektování příkazů policistů nebo dokonce navádění k aktivnímu odporu proti nim! Právní vědomí organizátorů Czechteku je proklatě nízké a tito zřejmě nemají ani tušení o § 155 Tr. zák., jež útok na veřejného činitele taxuje od tří let výše. Bohužel, řada aktivních útoků na policisty svědčí o tom, že ilegální akce Czechtek 2005 se neúčastnili zrovna žádní beránkové. Pokud tedy žijeme v právním státě, je třeba vyžadovat dodržování platných zákonů! Jsme ale také v Evropě, a tak se naši zákonodáci mohou a jistě rádi budou inspirovat u svých britských či francouzských kolegů. A pokud někteří z našich zákonodárců svými prohlášeními podporují entropii, nechť převezmou osobní záštitu na Czechtekem 2006, který pak proběhne na přelomu července a srpna 2006 nejlépe v pražské Stromovce. Ať si neužívá jen venkov!

Pavel Kolberk
Autor svého času spolupracoval na organizaci folkových i rockových festivalů, o diskotékách ani nemluvě.


Další články tohoto autora:
Pavel Kolberk

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku