Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 10.8.2005
Svátek má Vavřinec
  Výběr z vydání
 >EVROPA: Vstoupili jsme do Evropské unie, abychom ji rozložili?
 >ÚVAHA: Nejsme v pohodě a nevíme proč
 >PRÁVO: Právní úprava divokých technoparty v Británii
 >SPOLEČNOST: Hledání české kuchyně
 >GLOSA: Ministerstvo jako lízátko
 >POLITICKÝ CIRKUS: Hledání zákona
 >FEJETON: Tajemství sklepů
 >Z HISTORIE MEDICÍNY: Pozoruhodná profesní dráha Simona P. Hullihena
 >MEJLEM: Nerespektování zákonů
 >MÉDIA: Procházky minovým polem české žurnalistiky po r. 1989 (Část 6.)
 >ČÍNA: 9 komentářů k Čínské komunistické straně (14)
 >ZOO PRAHA: Shamanic Orchestra
 >PENÍZE.CZ: Pojistné podmínky: auto, domácnost a smrt pod lupou
 >EVROPA: Pan Euro a jeho smrt
 >DLOUHÁ CESTA 9: Z pouště pryč k opačnému břehu

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Média  
 
10.8. MEJLEM: Nerespektování zákonů
Otakar Chochola

Je otřesné, kam až může dojít nerespektování platných zákonů a předpisů a lajdácká práce.

Kdyby:
1. organizátor byl donucen k tomu, aby nevystupoval jako organizátor, ale jako pořadatel se jmenováním odpovědné osoby, bylo by možno o přestupcích s kým jednat a koho případně žalovat.
2. obecní úřad při vydávání souhlasného rozhodnutí postupoval odpovědně, pak by musel zkontrolovat, zda pořadatel má smlouvy nejen na jeden pozemek, kde se akce koná, ale i na přístupové a příjezdové pozemky. Dále by musel uložit povinnost ohrazení pozemků, které jsou smluvně přístupné, požadovat, aby odpovědná osoba pořadatele byla pro jednání a kontrolu označena a upozornit na dodržení hygienických předpisů, tj. hlukové hladiny u nejbližšího obytného stavení, jakož i povinné sociální zařízení. Povinnost úklidu. A uvést osobní odpovědnost osoby, pro kterou by schválení bylo vydáno.
3. za vydání povolení by pořadatel zaplatil správní poplatek
Pak by tisíc policistů mohlo zůstat doma, na místo srazu by se dostavila jen kontrolní hlídka pro kontrolu a pracovnice hygieny, která by zaměřila hladinu hluku u nejbližšího obytného stavení. Při zjištění nedostatku by v míru a klidu byl upozorněn označený pracovník pořadatele na možné soudní následky, jeho postoj při vědomí povinnosti náhrady škod by se asi poněkud změnil.

Zbytek by byl věcí těch, kteří by byli dotčeni, tj. majitelů sousedních pozemků, pokud by byli prokazatelně poškozeni a uživatelů obytné zástavby, kde by bylo naměřeno překročení hladiny hluku na možnost uplatnění újmy.

Osobní názor:
Kdyby toto bylo dodrženo, pak by se dalo mluvit o zákonech a jejich dodržování. Výsledek, ke kterému došlo - prohlašování o bití nevinných dětí, napadání policistů, neúměrné zásahy, demonstrace, odlišná stanoviska představitelů stran, účast býv. presidenta, vyjádření stáv. presidenta, to vše by bylo sciens fiction - zcela zbytečné.
Pokud se má mluvit o vině, pak je to neúcta k zákonům a buď nevědomost, nebo nedbalost obecního úřadu a 40 lety vychovávaná společnost s vědomím, že všechno je všech, že vniknout na cizí majetek je povoleno. Že odhodit cokoli na pozemek jiného je neúcta k zákonu o vlastnických právech.


Další články tohoto autora:
Otakar Chochola

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku