Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 10.8.2005
Svátek má Vavřinec
  Výběr z vydání
 >EVROPA: Vstoupili jsme do Evropské unie, abychom ji rozložili?
 >ÚVAHA: Nejsme v pohodě a nevíme proč
 >PRÁVO: Právní úprava divokých technoparty v Británii
 >SPOLEČNOST: Hledání české kuchyně
 >GLOSA: Ministerstvo jako lízátko
 >POLITICKÝ CIRKUS: Hledání zákona
 >FEJETON: Tajemství sklepů
 >Z HISTORIE MEDICÍNY: Pozoruhodná profesní dráha Simona P. Hullihena
 >MEJLEM: Nerespektování zákonů
 >MÉDIA: Procházky minovým polem české žurnalistiky po r. 1989 (Část 6.)
 >ČÍNA: 9 komentářů k Čínské komunistické straně (14)
 >ZOO PRAHA: Shamanic Orchestra
 >PENÍZE.CZ: Pojistné podmínky: auto, domácnost a smrt pod lupou
 >EVROPA: Pan Euro a jeho smrt
 >DLOUHÁ CESTA 9: Z pouště pryč k opačnému břehu

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  
 
10.8. ČÍNA: 9 komentářů k Čínské komunistické straně (14)
Epoch Times

komentář 4 – 1/3

Čínská komunistická strana se staví proti přírodě

Předmluva

Číňané věnují velkou pozornost „Tao“, známému také jako „Cesta“. V dávných dobách by byl krutý císař nazýván „hloupým vládcem, který postrádá Tao“. Jakékoliv chování, které se neřídí standardem „Tao nebo ctnosti“, bylo nazýváno „Nenásledování Cesty“. I vzpírající se farmáři měli transparenty, které hlásaly „dosáhnout Cesty (Tao) ve prospěch Nebes“. Lao’c řekl: „Existuje něco tajemného a veškerého, co existovalo již před Nebem a Zemí. Tiché, bez formy, úplné a nikdy se neměnící. Žijící věčně a všude, v dokonalosti, je matkou všech věcí. Neznám toho jméno; nazývám to „Cesta“. Toto napovídá, že svět byl stvořen z „Tao“.

Ale v posledních sto letech zahájila náhlá invaze komunistického přízraku útlak přírody a lidskosti, čímž způsobila bezhraničnou bolest a agónii. Posunula lidskou civilizaci na pokraj zničení. Spáchala všechny možné druhy zvěrstev, které se odklánějí od Tao a odporují Nebi a Zemi; stala se mimořádně zlou silou stojící proti světu a přírodě.

„Člověk následuje Zemi, Země následuje Nebesa. Nebesa následují Tao a Tao následuje to, co je přirozené.“ [2] V dávné Číně lidé věřili v soulad a soužití s přírodou. Lidstvo splývá s přírodou a závisí na ní. Tao vesmíru se nemění. Vesmír funguje v souladu s Tao, podle řádných způsobů. Země následuje nebeský řád, proto má čtyři roční období. Když bude lidstvo respektovat uspořádání vesmíru a Země, bude se těšit z harmonického života plného vděčnosti a požehnání. Z tohoto důvodu si Číňané váží „správného časového rozvržení, zemské sféry příznivé lidem a harmonie mezi nimi“. [3] Podle nich astronomie, zeměpis, kalendářní systém, medicína, literatura a dokonce společenské uspořádání – vše následuje toto pojetí.

Ale to, co prosazuje komunistická strana, je, že „člověk musí úplně vyhrát válku proti přírodě“, a „filosofie třídních bojů je jádrem této války.“ Vzdorují přirozenosti Nebes a Země. Mao Ce-tung řekl: „Vychutnejte si boj s Nebesy, jak to jen jde, užijte si boje se Zemí, jak jen je to možné a užijte si boj s lidskostí, jak je to jen možné.“ Komunistická strana si možná tyto boje vychutnává, lidé ale těmito konflikty strašlivě trpí.

* * * *

I.

Boj se společností, odstranění lidskosti

Převrácení dobrého a zlého ničí lidskost

Lidská bytost by měla v první řadě žít v souladu s přírodou a pak v souladu se společností. „Člověk je při narození přirozeně dobrý“ [4] a „Soucit je přirozenost všech lidí“ [3] jsou některá z mnoha vodítek, které si lidé s sebou při narození přináší, jsou to vodítka, která člověku umožňují rozeznat dobré od zlého. ČKS naopak věří, že lidské bytosti jsou jako zvířata, nebo dokonce stroje, a že buržoazie a proletariát jsou jen fyzické síly.

ČKS chce ovládat lidi a postupně je přeměnit na rebely a revolucionářské surovce. Marx řekl: „Fyzické síly mohou být přemoženy pouze fyzickými silami.“ Věřil, že celá lidská historie je pouze nepřetržitý vývoj lidské povahy, a že lidská přirozenost je vlastně příslušnost člověka ke společenské třídě. Věřil, že nic není vrozené; že vše je jen výsledkem vlivu prostředí. Marx tvrdil, že lidská bytost je především “tvor společenský“, a nesouhlasil s pojetím „přírodního člověka“, které předkládal Feuerbach.

Marx řekl: „Teorie se také stává fyzickou silou, v momentě, kdy ovládne masy lidí.“ [5] Lenin věřil, že marxismus nemůže uprostřed proletariátu vzniknout přirozeně, ale že musí být vštěpen zvenku. Lenin všemožně usiloval o to, aby dělníci vyměnili ekonomické boje za boj politický, který mířil přímo na převzetí moci. Toho ale nakonec nedocílil. Vložil svoji naději do „Teorie podmíněného reflexu“, vydanou držitelem Nobelovy ceny Ivanem Petrovičem Pavlovem. Lenin prohlásil, že tato teorie „hraje důležitou roli pro proletariát na celém světě“. Trockij [6] dokonce marně doufal, že podmíněný reflex by nejen psychologicky změnil člověka, ale také by jej změnil fyzicky – stejným způsobem jako psa, který začne slintat, když uslyší odbíjení zvonu, které ohlašují čas oběda. Očekával, že vojáci se pohrnou vpřed, když uslyší výstřely, že budou jednat více hrdinsky a obětují svůj život komunistické straně.

Od pradávných dob lidé věřili, že odměna přichází po velkém úsilí. Za tvrdou práci je člověk odměněn bohatým životem. Lidé opovrhovali leností a věřili, že sklízení zisků bez odvedené práce je nemorální. Komunismus se rozšířil po celé Číně jako mor a na výzvu ČKS si sdružené gangy a nezaměstnaní rozdělili půdu, rozkrádali soukromé majetky a tyranizovali lidi. Toto se odehrávalo veřejně a pod štítem zákona.

Každému je jasné, že respektovat své rodiče a starat se o své děti je dobré; a pokud nebereme ohled na starší a na učitele, to je špatné. Starobylé Konfuciovo učení se skládalo ze dvou částí: Siao Sue (Malé učení) a Ta Sue (Velké učení). Učení Siao Sue člověk získával před patnáctým rokem života a zaměřovalo se především na kulturu, společenské chování a řeč. Učení Ta Sue zdůrazňovalo sebeovládání a nabytí vědomostí. Během kampaní ČKS byla učení Lin Piaoa [7] a Konfucia kritizována, byla hlásána neúcta k učitelům a strana vymazala z myslí mladých lidí veškeré morální zásady.

Starobylé rčení říká: „Je jeden den mým učitelem, a já bych jej měl respektovat jako svého otce po zbytek svého života.“

5. srpna 1966, Pien Čung-jün, byla učitelkou na pekingské universitní dívčí škole. Její studentky ji donutily chodit po městě v šatech umazaných od černého inkoustu a s potupnou čepicí na hlavě. Na svém krku nesla ceduli s urážkami, zatímco studentky kolem ní bubnovaly na popelnice. Nakonec ji donutily klečet, bily ji holí pobitou hřebíky a polévaly vařící vodou. Byla umučena k smrti.

Ředitelka pekingské téže školy byla studenty donucena tlouci na rozbité umyvadlo a křičet: „Jsem špinavý živel.“ Aby ji ponížily, ostříhaly jí vlasy, poté ji silně bily do hlavy, až se jí z ní řinula krev a nutily ji plazit se po zemi.

Každý si myslí, že je dobré, když je člověk čistý a když je špinavý, je to špatné. Ale ČKS propaguje „buďte od bláta od hlavy až k patě a dělejte těžkou práci, mějte ruce pokryté tvrdými mozoly. Strana si myslí, že je dobré, když jsou vaše „ruce černé a chodidla ulepená od kravského hnoje“. Myslí si, že takoví lidé mají nejlepší morální standard, že by měli chodit na universitu, stát se členy strany, být povýšeni a nakonec by měli dosáhnout až na nejvyšší posty ve vedení strany.

Vždy, když lidstvo udělalo krok dopředu, bylo to protože nashromáždilo vědomosti. ČKS ale považovala získání vědomostí za špatné. Intelektuálové byli (na stupnici od jedné do devíti) považováni za odsouzeníhodnou devátou kategorii. Měli se učit od negramotných a museli být převychováváni a vzděláváni rolníky – než mohli začít nový život. V průběhu převýchovy intelektuálů byli přednášející z Univerzity Tsinghua vyhoštěni na Kapří ostrov v Nan-čchangu, provinicii Ťiang-si. V této oblasti se velmi rozšířila schistosomióza [8], a dokonce musel být z této oblasti přestěhován místní pracovní tábor. Přednášející byli infikováni hned, jakmile se dotkli vody v řece a rozvinula se u nich cirhóza. To jim znemožnilo pracovat a nějaký čas na to zemřeli.

Na podnět bývalého čínského předsedy vlády Čou En-laje, vedla Kambodžská komunistická strana (Rudí Khmérové) pronásledování intelektuálů až k hranici svých možností. Všichni věřili, že kdo má nezávislé myšlení, musí být napraven, a to jak duševně, tak fyzicky. Od roku 1975 do 1978 byla jedna čtvrtina kambodžské populace zabita. Někteří lidé byli zabiti pouze proto, že na jejich tvářích byly patrné známky toho, že nosili brýle.

Po vítězství komunismu v Kambodži v roce 1975 začal Pol Pot zakládat socialismus – „nebe v lidské společnosti“ - který propagoval společnost bez tříd, bez městských a venkovských rozdílů, bez žádné peněžní měny a komerčních obchodů. Nakonec byla rozbita struktura rodiny a vznikly mužské a ženské pracovní týmy. Všichni museli pracovat a jíst pohromadě a nosit stejné černé, revolucionářské nebo vojenské uniformy. Manželé se směli setkat jen jednou týdně, a to pouze se schválením Strany.

Komunistická strana prohlašuje, že se ničeho, co se vztahuje k Nebi a Zemi, nebojí. Marně doufala, že Nebe a Zemi přemění, a naprosto opovrhovala spravedlivými elementy a silami uvnitř vesmíru.

Když Mao Ce-tung studoval v Chunanu, napsal:

„Vvšechny národy pořádaly velké revoluce. Staré bylo smyto a věci byly prostoupeny duchem nového. To zahrnovalo velké změny principů života a smrti. Se zničením vesmíru je to stejné. Zničení vesmíru není určitě poslední zničení, a zničení zde bude znamenat zrození na druhé straně. Všichni jdeme vstříc zničení vesmíru, protože zničením starého vesmíru dostaneme vesmír nový. A nebude snad tento vesmír lepší, než ten starý?!“

Náklonnost je přirozená emoce manželů, dětí, rodičů a přátel. Vývoj těchto vztahů je v lidské společnosti normální. ČKS však díky svým nepřetržitým politickým kampaním změnila lidi na vlky, nebo spíš na zvířata, která jsou ještě krutější a zuřivější. Existuje starobylé rčení: „Tygři nikdy nejedí svá mláďata, ačkoliv jsou krutí a divocí.“ Ale pod vládou ČKS se vyzrazování tajemství rodičů a dětí nebo manžela či manželky stalo velmi běžným jevem, stejně jako úplné zřeknutí se rodinných vztahů.

Na základní škole v Pekingu v polovině 60. let, dala jedna učitelka v testu, který připravovala pro své studenty, nechtěně dohromady slova “pád“ a “socialismus“. Studenti na její čin upozornili úředníky ČKS, což způsobilo, že byla kritizována a studenty každý den fackována. Její dcera se zřekla jejich vztahu. Kdykoliv “třídní boj“ ve škole přiostřil, dcera během politických schůzí poukázala na matčiny „nové třídní potyčky“. Několik let po tomto nešťastném incidentu, bylo učitelčinou jedinou prací každodenní uklízení školy včetně školních záchodů.

Lidé, kteří zažili kulturní revoluci, by neměli nikdy zapomenout na Čang Č’-sin, která byla poslána do vězení, protože otevřeně kritizovala Maa za jeho selhání ve Velkém Skoku Vpřed. Vězeňská policie ji často svlékala šaty, spoutávala jí ruce za zády a vhazovala ji do mužské cely, kde ji vězni hromadně znásilňovali, až zešílela. Když přišel den její popravy, její věznitelé měli obavy, že by při popravě křičela nějaké slogany, a tak jí přitlačili hlavu na zeď a prořízli jí hrdlo.

Také v posledních letech ČKS použila stejné prostředky na podněcování nenávisti a násilí při pronásledování Falun Gongu.

Komunistická strana potlačuje ctnostnou lidskou povahu a podněcuje a využívá zlé lidské stránky, aby posilnila svoji vládu. V jedné kampani za druhou jsou lidé se svědomím kvůli strachu z možného násilí nuceni mlčet. Komunistický systém úplně ničí univerzální morální standardy a převrací pojetí dobrého a zlého a cti a hanby, které lidstvo udržovalo po tisíce roků.

Poznámky:
1) Lao‘c (také znám jako Lao Tzu, Li Er či Li Dan), čínský filosof, žil ve 4.stol. př. n. l. Je mu přisuzováno autorství Tao Te-ťingu, původní knihy taoismu.
2) Tao Te-ťing, kapitola 25.
3) Kniha Menciova.
4) Verše tří (San C' Ťing), tradiční čínský text pro základní vzdělání.
5) Karl Marx, „Příspěvek ke kritice Hegelovy filosofie pravdy“.
6) Lev Trockij (1879-1940), ruský teoretik komunismu, historik, vojenský vůdce, zakladatel ruské Rudé armády. Zavražděn 22. srpna 1940 Stalinovými agenty v Mexico City.
7) Lin Piao (1907-1971), jeden z nejvyšších vůdců ČKS, sloužil pod Mao Ce-tungem coby člen čínského politbyra, kde byl místopředsedou (1958) a ministrem obrany (1959). Lin je považován za strůjce čínské Velké kulturní revoluce. V roce 1966 byl jmenován Maovým nástupcem, ale v roce 1970 upadl v nemilost. Když si Lin uvědomil svůj pád, byl podle zpravodajů zapleten do pokusu o státní převrat, a jakmile bylo toto údajné spiknutí vyzrazeno, pokusil se uprchnout do SSSR. Během letu, kdy se pokusil uniknout soudnímu stíhání, se jeho letadlo v Mongolsku zřítilo a Lin zemřel.
8) Schistosomióza je nemoc způsobená parazitickými červy. Infekce se objevuje po styku s kontaminovanou vodou. Průvodními znaky nemoci jsou horečka, nachlazení, kašel a bolest svalů. Ve vážnějších případech nemoc způsobuje poškození jater, střev, plic a močového měchýře, ve vzácných případech záchvaty, ochrnutí nebo zánět míchy.
Další články tohoto autora:
Epoch Times

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku