Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 10.8.2005
Svátek má Vavřinec
  Výběr z vydání
 >EVROPA: Vstoupili jsme do Evropské unie, abychom ji rozložili?
 >ÚVAHA: Nejsme v pohodě a nevíme proč
 >PRÁVO: Právní úprava divokých technoparty v Británii
 >SPOLEČNOST: Hledání české kuchyně
 >GLOSA: Ministerstvo jako lízátko
 >POLITICKÝ CIRKUS: Hledání zákona
 >FEJETON: Tajemství sklepů
 >Z HISTORIE MEDICÍNY: Pozoruhodná profesní dráha Simona P. Hullihena
 >MEJLEM: Nerespektování zákonů
 >MÉDIA: Procházky minovým polem české žurnalistiky po r. 1989 (Část 6.)
 >ČÍNA: 9 komentářů k Čínské komunistické straně (14)
 >ZOO PRAHA: Shamanic Orchestra
 >PENÍZE.CZ: Pojistné podmínky: auto, domácnost a smrt pod lupou
 >EVROPA: Pan Euro a jeho smrt
 >DLOUHÁ CESTA 9: Z pouště pryč k opačnému břehu

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo  
 
10.8. PRÁVO: Právní úprava divokých technoparty v Británii
Vojtěch Kment

iDnes šíří dezinformace - neorganizované technoparty jsou ve Velké Británii zakázány bez ohledu na souhlas vlastníka pozemku. Trocha podrobností o právní úpravě "raves" v Anglii a Skotsku.

Zvolna začínám mít dojem, že bych si mohl zřídit agenturu pro uvádění mediálních zpráv na pravou míru. Některé diskrepance (druhá strana by vždy asi hovořila o lžích, ale zůstaňme u přiměřenějších termínů) jsou jasné na první pohled či poslech, jiné rozeznám díky rešerši, kterou jsem si prováděl pro předchozí článek.

Např. v článku Morální vítězství CzechTeku jeho autor uvádí:

Premiéra bychom rádi upozornili, že legislativa Velké Británie a Francie by CzechTek 2005 bez problémů umožnila, neboť se konal na legálně pronajatém pozemku. Naopak, ve Velké Británii a Francii by za těchto okolností prezident sháněl nového premiéra a bývalého ministra vnitra by vyšetřovaly úřady.

Pod textem je uveden "Stanislav Mihulka, doktor biologie na Jihočeské univerzitě".

Situaci ve Francii přenechám franštinářům, ale ve Spojeném království platí v této věci tzv. "Criminal Justice and Public Order Act 1994", resp. jeho články 63 až 67, týkající se pravomocí rušit:

shromáždění na pozemcích na volném vzduchu, sestávající ze 100 nebo více osob (lhostejno, zda jsou nebo nejsou průchozími osobami), na kterých se hraje zesilovaná hudba během noci (s nebo bez přestávek), a jako taková, z důvodů své hlasitosti a doby, ve kterou je hrána, může pravděpodobně způsobit vážné rušení obyvatel lokality, přičemž:
a) takové shromáždění pokračuje i během přestávek hudby, a kde takové shromáždění přesahuje několik dnů, během nichž je zesilovaná hudba hrána v noci (s nebo bez přestávek); a
b) "hudba" zahrnuje zvuky úplně nebo hlavně sestávající z vylučování opakovaných úderů.

Tyto pravomoci rušit akce se netýkají pouze shromáždění vybavených "povolením k zábavě" (entertainment licence), které však neuděluje vlastník pozemku, ale místní úřad. Souhlas vlastníka tedy k legálnosti akce v Británii, oproti mínění autora článku a vydavatele iDnes, naprosto nedostačuje. Zákon určuje, kdo je v které lokalitě státu místním úřadem, soukromé osoby jako majitelé pozemků to však nejsou.

Není-li zábavní licence, pak policista hodnosti superintendanta nebo pověřený konstábl, který je přiměřeně přesvědčen, že:
- dvě nebo více osob připravují takové setkání,
- deset nebo více osob čeká na zahájení takového setkání,
- deset nebo více osob se zúčastňuje takového setkání, které probíhá

může vydat příkaz těmto osobám, aby opustily pozemek včetně jakýchkoliv vozidel aj. věcí, které s sebou mají (netýká se to vyloučených osob, což jsou takové, které na pozemku bydlí, jsou zaměstnány apod).

Pokud vyzvaná osoba neposlechne v přiměřeně nejkratším čase, nebo se během 7 dnů od příkazu na místo (do okruhu 5 mil, tj. 8 km od místa shromáždění) opět vrátí, pak spáchala přestupek a může být uvězněna až na tři měsíce nebo k pokutě až úrovně 4 /zřejmě 2500 liber = 107 tis. Kč/, nebo k obojímu.

V případě neuposlechnutí je policista rovněž oprávněn k zajištění a odstranění vozidel a zvukových zařízení. Pokud je osoba usvědčena z porušení tohoto předpisu, soud může rozhodnout o definitivním propadnutí zvukového zařízení, popř. je zabavit i dodatečně.

Pravidla pro zajištěná vozidla stanoví Státní sekretář (odtah, parkování, včetně případné likvidace nevyzvednutého vozidla a vymáhání nákladů na to všechno).

Zákon pak má obdobné sankce (čl. 61-62) na osoby procházející bez oprávnění (trespasser), pokud na cizím pozemku jakkoliv pobývá, nebo na něm působí škody (tj. nemusí ani nutně připravovat nebo se účastnit "rave"). Dále též v článcích 77-80 se řeší sankce za kempování bez povolení...

Pro ilustraci to, domnívám se, dostačuje.

Zákon byl přijat za konzervativní vlády pod vedením Johna Majora. Nemyslím, že vše z britského práva je kvůli zvykům a kultuře vhodné přenést do práva českého (britská krajina je mnohem více "privátní" než je zvykem v Česku a než je většině občanů zde, včetně mne, příjemné), nicméně jako inspirace je zákon jistě vhodný. Skutečně se snaží postihnout co nejméně svobod, přijatá omezení jsou pak jasně vymezená i vynutitelná!

Úplný autentický text anglického zákona je k dispozici:

Zákon o trestním právu a veřejném pořádku 1994 - Zmocnění týkající se "raves"

Co dodat:

- Je politováníhodné, když vysokoškolský pedagog vypustí neověřenou informaci.

- Je smutné, když biolog obhajuje a nepřímo vyzývá k provozu hudby, jejíž forma a intenzita je schopna poničit zdraví samotných účastníků již jen sama o sobě. Ve spojení s technem běžně užívaná droga extáze (MDMA) pak sice není návyková, ale může vytvořit "díry v mozku" (úbytek buněk produkujících neurotransmiter serotonin), uvádí se, že již po konzumaci pouhých 6 tablet (na to stačí jeden ...Tek) a u zvlášť senzibilních jedinců může dojít ke kolapsu již i jen po jedné. Americká psychiatrie se v tomto kontextu také dohaduje o tom, zda z vlny house/techno music vznikne psycho-labilní generace, zatížená depresemi a neurotičností, i když zatím to nelze tvrdit s určitostí.

- Je také zarmucující, že osoba vychovávající budoucí inteligenci, opěvuje bezohlednost organizátorů (dvě nejbližší vsi jsou do kilometru a aspoň jedna z nich určitě na přímou viditelnost oken domů a chalup, druhá nejspíš taky) a prokazuje naprostou nesoudnost i v jiných pasážích článku - totiž že by se nic neponičilo (když pronajaté pozemky nebyly organizátorem vymezeny, bylo poškození okolních pozemků nabíledni v každém případě) a že byla uzavřena platná nájemní smlouva. Nebyla, ale to nebudu svůj sobotní článek opakovat.

- Je zarážející, že ani tisk neověřuje publikovanou informaci.
Další články tohoto autora:
Vojtěch Kment

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku