Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 22.8.2005
Svátek má Bohuslav
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Osobní názor?
 >PRÁVO: První dojmy z navržené deregulace nájmů
 >Z HISTORIE MEDICÍNY: Pokoření bolesti
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Nebyla to Fata Morgana
 >POVÍDKA: Exempla trahunt - příklady táhnou
 >MÉDIA: Zpracovává se...
 >POLITICKÝ CIRKUS: Neblahá tolerance
 >CHTIP: Z totality
 >ZVĚROKRUH: Panna (1)
 >PSÍ PŘÍHODY: Z Barta se stává rozvážný pán
 >ESEJ: O přístupech k životu
 >MÉDIA: Procházky minovým polem české žurnalistiky po r. 1989 (Část 11.)
 >PENÍZE.CZ: Noční můra studenta? Zdravotní pojištění
 >SVĚT: Je Darwinova teorie evoluce vědecká?
 >EVROPA: Kritizujete EU? Budete mít problémy!

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
22.8. PENÍZE.CZ: Noční můra studenta? Zdravotní pojištění
Dana Chytilová

Ukončili jste studium na vysoké škole? Nenastoupili jste ihned do zaměstnání nebo jste se nenahlásili na úřad práce? Pak musíte vyřešit otázku, k čemu všemu se přihlásit, co všechno začít platit. To, co rozhodně platit musíte, je zdravotní pojištění. Nesmí existovat ani jeden jediný den, kdy byste buď vy sami, nebo někdo jiný za vás, neodváděli pojistné.

Kdo se nyní postará?

Měsíc po absolvování vysoké školy jste ještě v "ochranné lhůtě", to znamená, že za vás platí zdravotní pojištění stát. Dál už se musíte starat sami. Stát vás totiž přestal považovat za nezaopatřené dítě připravující se na budoucí povolání. Odvádět zdravotní pojištění budete sami jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Student se stává OBZP například:

  • jestliže dovrší 26 let a stále studuje,
  • jestliže přeruší studium,
  • jestliže ukončí studium a rozhodne se platit si zdravotní pojištění sám.
Ukažme si to na příkladu. Předpokládejme, že poslední státní zkoušku složíte v polovině června (za den ukončení studia se podle Zákona 11/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů považuje den, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška nebo její poslední část). V průběhu července nemáte pravidelný příjem (například jen příležitostné zaměstnání), ale hledáte si zaměstnání, a to aniž byste se přihlásili na úřad práce. Důvody k tomu mohou být různé, například se nechcete objevit na seznamu nezaměstnaných vedeným úřadem práce nebo věříte, že si práci najdete brzy sami.

Příležitostné zaměstnání:

  • zaměstnání, které by podle dohody nemělo trvat déle než 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů,
  • zaměstnání, ze kterého neplyne více než 400 Kč měsíčně.

V srpnu končí prázdniny?

V červenci za vás ještě zdravotní pojištění zaplatí stát, ale v srpnu je to už na vás. Jestliže byste absolvovali střední školu (a dál nestudovali, nepracovali a nepřihlásili se na úřad práce), ani v srpnu byste se starat nemuseli. Vaše povinnosti by se o měsíc posunuly. Dvouměsíční prázdniny platí u středoškoláků tedy i pro platbu zdravotního pojištění.

Do osmého dne následujícího měsíce, to znamená do 8. srpna u vysokoškoláků nebo do 8. září u středoškoláků, musíte své zdravotní pojišťovně oznámit, že si budete pojištění hradit sami. Platit pojištění můžete buď jako osoba bez zdanitelných příjmů nebo jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). V prvním případě byste platili měsíčně 970 Kč, v druhém 1 143 Kč. V obou případech je nutné vyplnit formulář ohlašující tyto změnu plátce pojištění. Bude to k přihlášení stačit? Máte-li štěstí, ano.

Pokud se vás platba zdravotního pojištění týká a vy jste to ještě nenahlásili své zdravotní pojišťovně, urychleně tak učiňte. Za nesplnění oznamovací povinnosti vám pojišťovna může uložit pokutu ve výši 10 tisíc Kč. Navíc čím později to ohlásíte, tím více zaplatíte na penále. Pojišťovny si totiž účtují 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Pojistné musíte zaplatit do 8. dne následujícího měsíce, za který hradíte pojistné. To znamená že zdravotní pojištění za srpen musí být uhrazeno do 8. září.

Některé důležité údaje uváděné při přihlášení se k platbě zdravotního pojištění:

  • rodné číslo, které při platbách slouží současně jako variabilní symbol,
  • začátek OBZP (OSVČ),
  • způsob platby (u bezhotovostního převodu je důležitým datem den, kdy byly peníze odepsány z účtu, u hotovostních plateb den, kdy banka nebo pošta peníze převzala. V obou případech se tak musí stát do 8. dne následujícího měsíce.

Co pobočka, to názor

Například Všeobecná zdravotní pojišťovna nebo Hornická zaměstnanecká pojišťovna jsou k vám shovívavé. Přijdete, vyplníte, odejdete. Nezáleží na tom, zda se hlásíte jako OBZP nebo OSVČ, stačí napsat údaje do formuláře, uvést způsob platby a je hotovo. Ovšem například u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra je třeba ještě dokládat potvrzení o ukončení studia, a pokud se přihlašujete jako OSVČ i doklad, u koho budete tuto samostatně výdělečnou činnost vykonávat. Že takový doklad nemáte? Nevadí. Obraťte se na jinou pobočku. Alespoň tak jsme to udělali my. Nejprve jsme dostali soupis, co všechno nám chybí a musíme dodat. Některé doklady, jako třeba zmíněné potvrzení o OSVČ, jsme neměli. Tak jsme se vydali jinam. A kupodivu přihlášení na jiné pobočce proběhlo v pořádku i bez požadovaných dokumentů.

V zásadě ale platí, že byste se měli přihlašovat na té pobočce, na které jste evidováni. Nelze-li to, běžte na nejbližší pobočku. Údaje si pojišťovna mezi sebou pošle, nebo je pošlete poštou sami. Možná se tím vyhnete zbytečnému stresu ze shánění nepotřebných dokumentů. Doklad o ukončení studia vyžaduje i Revírní bratrská pojišťovna. U pracovníka České národní zdravotní pojišťovny se můžete dozvědět, že bez kopie živnostenského listu vás nepřihlásí. Nic nepomůže namítání, že OSVČ nemusí být jen živnostník. Pracovník Sdružení zdravotních pojišťoven zastával nejprve tentýž názor, pak ale připustil případ, že bez živnostenského listu to lze, když máte IČO.

Toto jsou naše zkušenosti s přihlašováním se k platbě zdravotního pojištění. S jakým přístupem a názory jste se setkali vy? Sdělte nám
Další články tohoto autora:
Dana Chytilová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku