Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 26.8.2005
Svátek má Luděk
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Brouk Pytlík Paroubek
 >SPOLEČNOST: Orwelovština ministra Sobotky
 >SPOLEČNOST: Potíže s pochopením, natož překladem do jakéhokoliv jazyka
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Holčičí kufříčky
 >PRÁVO: Dvojí metr - Kulínský a katarský princ
 >GLOSA: Otazníky nejen nad Kanyzou
 >POLITICKÝ CIRKUS: K zářezu skalp
 >USA: Setkání v KOA
 >HISTORIE: Atlantida, jedna z největších hádanek
 >PSÍ PŘÍHODY: Kde je les?
 >LITERATURA: Výtečné knihy o něčem jiném
 >MÉDIA: Procházky minovým polem české žurnalistiky po r. 1989 (Část 13.)
 >ČÍNA: 9 komentářů k Čínské komunistické straně (19)
 >TISKOVÁ ZPRÁVA:: Členové bývalé RRTV zákon neporušili
 >PENÍZE.CZ: Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
26.8. PENÍZE.CZ: Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?
Simona Plischkeová

Důvody pro uzavírání životních pojistek jsou různé. Podívejme se nejprve na ty produkty, které kryjí riziko smrti.
Původním a nejvznešenějším důvodem pro uzavření "pojistky na smrt" je uvědomění si vlastní odpovědnosti vůči svým dětem a rodině a odpovědnosti za svoje závazky, ať již ve formě různých půjček nebo úvěrů, kdy je v případě smrti živitele přebírá právě pojišťovna.
Pokud se pojištěnému stane škodní událost, která je vymezena v pojistné smlouvě, v tomto případě, že zemře, bude oprávněným osobám, tedy osobám uvedeným v pojistné smlouvě a/nebo dědicům, vyplaceno pojistné plnění, které bylo sjednáno v pojistné smlouvě. Vhodné, odpovídající pojištění s krytím správných rizik, s optimálními pojistnými částkami a přiměřeným pojistným je známkou toho, že si uvědomujeme svoji hodnotu a svoji odpovědnost.

Právě odpovědnost za závazky je ale někdy finančními institucemi vyloženě vynucená. U dlouhodobějších závazků, například hypotečního úvěru, je často vinkulace životního pojištění věřiteli, tedy finanční instituci, přímým požadavkem.

Komu ano a komu ne

Analýza českých rizikových pojistek

Chcete vědět, který produkt rizikového životního pojištění je na českém trhu nejkvalitnější? Naši analýzu najdete na této stránce!

Základní smysl životního pojištění, tedy chránit blízké pojištěného pro případ nenadálé tragické události, nejlépe naplňuje rizikové životní pojištění. Sjednání dobrého rizikového životního pojištění by mělo být samozřejmé pro ty, na jejichž příjmu jsou závislí jiní. Mělo by být standardem pro každého reálně uvažujícího životele rodiny. A to v případě, že nemá dostatečná zpeněžitelná aktiva k zajištění pravidelné renty. Argument, že na takové pojištění rodina nemá peníze, nelze akceptovat. I s "našponovaným" rozpočtem je určitě možné si řadu požitků, ve výměně za kvalitní pojistku, odpustit. Roční pojistné pro pojistnou částku jeden milión Kč pro 30letého muže na dobu 20 let se většinou pohybuje mezi 4 000 a 7 000 Kč ročně, tedy pár stovkami měsíčně. Krytí stejně staré ženy je zhruba o polovinu levnější.

Pokud jste ale svobodní a bez závazků a v nejbližší době rodinu neplánujete, tak životního pojištění pro případ smrti není produkt pro vás.

Jak je to s pojištěním pro případ dožití?

Současné životní pojistky, právě s výjimkou rizikového životního pojištění, jsou nastaveny zejména na krytí rizika dožití. Když se dožijete dohodnutého věku, je vám vyplacena určitá částka. Celé pojistné tedy není spotřebováno na krytí rizika smrti, ale část se odloží do tzv. spořící složky - kapitálové rezervy (v případě kapitálového, důchodového a univerzálního-variabilního životního pojištění) či individuálního podílového účtu (v případě investičního životního pojištění), a pojišťovna nebo jí pověřená instituce s ní dále pracuje a zhodnocuje ji. Tím si pojištěný vytváří finanční prostředky do budoucna – spoří. (O jednotlivých druzích životních pojistek, jejich nastavení, výhodách a nevýhodách si přečtete v článku Vyberte si životní pojištění podle fér informací.)
Možná je i varianta s nulovou rizikovou složkou, tedy s nulovým pojistným pro případ smrti – v tomto případě se veškeré zaplacené pojistné (kromě toho, které je použito na poplatky, provize apod.) zhodnocuje ve spořící složce.

Na tyto produkty nás prodejci pojištění a pojišťovny lákají nejvíce, nabízejí nám tzv. výhodné spoření s daňovým odpisem. Nakolik je ale životní pojištění i výhodným spořením záleží na umění prodejců pojištění čarovat s čísly. My jsme názoru opačného: peníze se určitě dají výhodněji zhodnotit třeba v otevřených podílových fondech. Navíc zhodnocení kapitálových rezerv či v případě investičního pojištění výnos podílových jednotek podléhá, narozdíl od výnosu otevřených podílových fondů, odložené 15% dani. V neposlední řadě pak pojišťovna zatěžuje pojistné poměrně vysokými poplatky.

Nemáte "spořící vůli"?

Spořit se životním pojištěním třeba na nový byt tedy rozhodně nemá význam. Pokud ale hledáte produkt, se kterým byste si chtěli našetřit peníze na důchod (penzijní připojištění už máte), životní pojištění pro vás jedno kouzlo má. Chcete-li totiž využít daňových výhod, musíte s výběrem peněz (vyplacením pojistného pro případ dožití) počkat až do překročení vašich 60. narozenin. Nestane se tak, že si peníze vyberete, když vám bude 50, protože jste se třeba rozhodli koupit nové auto nebo se vám vdává dcera.

Pokud si tedy nemůžete věřit v tom, že byste si ze své vůle, zcela dobrovolně, ničím nenuceni dokázali třeba 30 let pravidelně ukládat peníze na budoucí důchod třeba do podílového fondu (přičemž na ně před důchodovým věkem nesáhli, ačkoli by vám v tom nic nebránilo), po životním pojištění se spořící složkou sáhněte.
Rozhodnete-li se tedy na stáří spořit s životní pojistkou, nejvhodnější volbou je kapitálové životní pojištění s předem sjednanou pevnou výší vyplácené doživotní měsíční renty – důchodu, často zvané důchodové životní pojištění. Vzhledem k prodlužující se průměrné době života došlo ovšem k výraznému omezení nabídky tohoto produktu na pojistném trhu. Pravděpodobněji tak skončíte s kapitálovou, variabilní či investiční pojistkou. Jak již bylo napsáno výše, návod, jak se mezi nimi orientovat, naleznete v článku Vyberte si životní pojištění podle fér informací.

Je životní pojištění produkt pro vás? Jaký jeho druh vám vyhovuje nejvíce? Proč jste životně pojištěni vy?
Další články tohoto autora:
Simona Plischkeová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku