Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 26.8.2005
Svátek má Luděk
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Brouk Pytlík Paroubek
 >SPOLEČNOST: Orwelovština ministra Sobotky
 >SPOLEČNOST: Potíže s pochopením, natož překladem do jakéhokoliv jazyka
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Holčičí kufříčky
 >PRÁVO: Dvojí metr - Kulínský a katarský princ
 >GLOSA: Otazníky nejen nad Kanyzou
 >POLITICKÝ CIRKUS: K zářezu skalp
 >USA: Setkání v KOA
 >HISTORIE: Atlantida, jedna z největších hádanek
 >PSÍ PŘÍHODY: Kde je les?
 >LITERATURA: Výtečné knihy o něčem jiném
 >MÉDIA: Procházky minovým polem české žurnalistiky po r. 1989 (Část 13.)
 >ČÍNA: 9 komentářů k Čínské komunistické straně (19)
 >TISKOVÁ ZPRÁVA:: Členové bývalé RRTV zákon neporušili
 >PENÍZE.CZ: Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  
 
26.8. ČÍNA: 9 komentářů k Čínské komunistické straně (19)
Epoch Times

Komentář V [3/5]

Tajná dohoda Ťiang Ce-mina s ČKS o pronásledování Falun Gongu

VIII. Tajná dohoda Ťiang Ce-mina s ČKS

Ťiang Ce-min je známý svými politickými podvody a předváděním se. Stejně známá je i jeho nekompetentnost a ignorance. I když si z celého srdce přál zlikvidovat Falun Gong, nepodařilo se mu to, protože Falun Gong je hluboce zakořeněn v čínské kultuře. Lidé si ho už oblíbili a vytvořil si širokou sociální základnu. ČKS měla také v úmyslu Falun Gong vykořenit. Ťiang Ce-min využil svoji pozici generálního tajemníka Strany a osobně tvrdý zákrok proti Falun Gongu odstartoval. Efekt spolupráce a vzájemného souznění Ťiang Ce-mina a ČKS se dá přirovnat ke katastrofálním důsledkům laviny, kterou způsobí horolezec svým křikem.

Předtím, než Ťiang vydal rozkaz na zakročení proti Falun Gongu, ČKS už začala s vyšetřováním, monitorováním a konstruováním obvinění proti Falun Gongu. Zkorumpovaná Strana se instinktivně cítila ohrožena „Pravdivostí, Soucitem a Snášenlivostí“ a také tím, jak se Falun Gong nepředvídatelně rychle rozšířil. Tajní agenti Veřejné bezpečnosti pronikli mezi praktikující Falun Gongu již v roce 1994, ale nepodařilo se jim zjistit nic podezřelého, a někteří z nich dokonce začali Falun Gong sami cvičit. Roku 1996 deník Guangming porušil „tři omezení“, vládní opatření týkající se čchi-kungu (tj. stát neprosazuje, nepodporuje ani nezasahuje do čchi-kungových aktivit) tím, že publikoval článek, který tvrdil, že Falun Gong je politicky orientovaný. Od té doby politici a „vědci“ spjatí s Veřejnou bezpečností neustále způsobovali Falun Gongu těžkosti. Na začátku roku 1997 dal Luo Kan – tajemník Politického a soudního výboru Ústředního výboru ČKS – ústředí Veřejné bezpečnosti příkaz k celostátnímu vyšetřování Falun Gongu se záměrem najít důkazy potřebné k jeho zákazu. Potom, co přišly zprávy z celé země o tom, že „žádné důkazy nebyly dosud nalezeny“, Luo Kan vydal přes první kancelář Ministerstva veřejné bezpečnosti (také známé jako Úřad politické bezpečnosti) oběžník č. 555 – „Upozornění na zahájení vyšetřování Falun Gongu“. Poprvé označil Falun Gong za „zlý kult“ a dal rozkaz policejním oddělením po celé zemi na jeho systematické vyšetřování a nasazení tajných agentů na shromáždění důkazů proti němu. Vyšetřování ale nepřineslo žádný důkaz, který by jeho obvinění potvrzoval.

Předtím, než ČKS na Falun Gong tvrdě udeřila, potřebovala najít tu správnou osobu, která by spustila mechanismy perzekuce. Bylo na Ťiangovi, aby se jako hlava ČKS k této otázce nějak postavil. Vůdce ČKS měl jako jednotlivec svou dobrou i špatnou stránku. Kdyby se přiklonil ke straně dobra, mohl na nějakou dobu zlou povahu ČKS umírnit; rozhodl se však jinak a povaha ČKS se opět projevila.

Během studentského demokratického hnutí v roce 1989 Čao C'-jang, generální tajemník Ústředního výboru ČKS, neměl v úmyslu studenty potlačit, ale osm starších členů strany, kteří měli v rukou moc ČKS, trvali na rázném zásahu proti studentům. Teng Siao-pching tehdy řekl: „Raději zabijeme 200.000 lidí výměnou za dvacet let stability.“ Těch „20 let stability“ vlastně znamenalo dalších dvacet let pod nadvládou Strany. Tato myšlenka byla v souladu se základním cílem diktátorství ČKS, takže ji Strana přijala.

V případě Falun Gongu byl Ťiang Ce-min jediným ze sedmi členů Stálé komise Ústředního výboru ČKS, který trval na „vyhlazení“ Falun Gongu. Svoje jednání odůvodnil tím, že je nevyhnutelné pro „přežití strany i národa“, a to zapůsobilo na nejcitlivější nerv ČKS a probudilo její bojovnost.

Snahy Ťiang Ce-mina o udržení osobní moci a snahy ČKS udržet si svůj diktát se v tomto bodě zcela sjednotily. V podvečer 19. července 1999 Ťiang Ce-min předsedal na konferenci nejvýše postavených státních úředníků. Osobně „sjednotil“ porozumění všech sedmi členů Stálé komise Ústředního výboru, povznesl vlastní politickou moc nad zákony země a osobně rozhodl o tvrdém zákroku proti Falun Gongu. Zakázal ho ve jménu čínské vlády, systémem lží začal klamat veřejnost. Kruté mechanismy ČKS byly naplno použity ve zdrcujícím potlačení milionů nevinných praktikujících Falun Gongu.

Kdyby byl generálním tajemníkem ČKS v té době někdo jiný než Ťiang Ce-min, možná by k potlačení Falun Gongu nikdy nedošlo. V tomto ohledu je možné říct, že ČKS Ťiang Ce-mina využila.

Na druhé straně – kdyby si ČKS svou krvelačnou a dravou povahou nenadělala otřesné a krvavé dluhy, nebyl by pro ni Falun Gong hrozbou.

Bez úplné a vše-prostupující kontroly každé společenské vrstvy ze strany ČKS by Ťiang Ce-minův úmysl potlačit Falun Gong nezískal zázemí organizační, finanční a propagandistické, ani podporu diplomatů, zaměstnanců věznic, policie, Státního bezpečnostního úřadu, vojska, oblasti náboženství, vědy a technologií, demokratických stran, dělnických organizací, Svazáckého výboru, Svazu žen, atd. Z tohoto pohledu lze zase říci, že Ťiang Ce-min využil ČKS.

IX. Jak Ťiang Ce-min použil ČKS na pronásledování Falun Gongu

Ťiang Ce-min zneužil zásadu ČKS, že „celé členstvo Strany musí být podřízeno Ústřednímu výboru“, a využil k pronásledování Falun Gongu státní mašinérii. V té je zapojeno vojsko, média, oddělení Veřejné bezpečnosti, policie, polovojenská policie, státní bezpečnostní ozbrojené síly, soudní systém, Lidový kongres, diplomatický sbor, jakož i falešné náboženské skupiny. Vojsko a polovojenská policie se přímo zúčastňovaly únosů a zatýkání praktikujících. Čínská média zase pomáhala Ťiang Ce-minovu režimu v rozšiřování lží a očerňování Falun Gongu. Státní bezpečnostní systém Ťiang Ce-min využil na shromažďování a šíření informací, vymýšlení lží a dezinformací pro zpravodajské služby. Lidový kongres a soudní systém se tvářily, že „jsou na straně zákona“, a pomocí právních principů kryly zločiny spáchané Ťiang Ce-minem a ČKS, čímž velmi účinně podváděly veřejnost. Přeměnily se v prostředek, který Ťiang Ce-minovi sloužil a kryl ho. Ve stejné době čínská diplomacie rozšiřovala lži u mezinárodní veřejnosti a politicky i ekonomicky motivovala zahraniční vlády, jejich nejvyšší činitele i mezinárodní média, aby mlčeli o otázce pronásledování Falun Gongu.

V průběhu pracovní konference Ústředního výboru, na které bylo nařízeno potlačení Falun Gongu, Ťiang Ce-min řekl: „Jednoduše nevěřím, že ČKS nemůže porazit Falun Gong.“ Také objasnil tři body svého postupu proti praktikujícím: „Zničte jejich pověst, zruinujte je finančně a zničte fyzicky.“ Masové nátlakové kampani již nic nebránilo, mohla být spuštěna v plném proudu.

X. Využívání médií na blokování informací

Politiku „zničení reputace praktikujících“ zahájila vládní média 22. července 1999 – třetí den po odstartování kampaně na zatčení přívrženců Falun Gongu – a následovala příklad Centrální čínské televize v Pekingu (CCTV), která ve zbývajících měsících roku 1999 vysílala sedm hodin denně vykonstruovanou očerňující propagandu. Producenti těchto pořadů začali s překrucováním slov pana Li Chung-č’ho, zakladatele Falun Gongu, potom se vrhli na případy takzvané sebevraždy, vraždy a smrti, způsobené odmítnutím léků. Udělali všechno možné, aby co nejvíce očernili Falun Gong a jeho zakladatele.

Nejpublikovanější případ se týkal vyjmutí slova „ne“ z projevu pana Li Chung-č’ho, který pronesl jednou na veřejnosti: „Událost takzvané exploze Země neexistuje.“ Program televize CCTV obrátil toto prohlášení na „Událost takzvané exploze Země existuje“ a „dokumentoval“ tak, že Falun Gong hlásá konec světa. Překrucování se používalo i v případech, kdy se zločiny běžných kriminálníků přenášely na praktikující Falun Gongu. Vražda vykonaná duševně nemocným Fu I-pinem v Pekingu a smrtelná otrava žebráka v provincii Čei-ťiang byly nespravedlivě svaleny na Falun Gong.

Více než 2000 novinových titulů, 1000 časopisů a stovky místních televizních a rozhlasových stanic začaly pod kontrolou ČKS ostrou kampaň na pošpinění Falun Gongu. Propagandistické programy byly šířeny dále mimo Čínu přes oficiální tiskovou agenturu Sin-chua, Čínskou zpravodajskou agenturu, Čínskou zpravodajskou agenturu v Hong Kongu a ostatní zahraniční média kontrolovaná ČKS. Podle dostupných statistik bylo v krátkém období šesti měsíců uveřejněno nebo odvysíláno více než 300 000 zpravodajských článků a programů zaměřených na pošpinění Falun Gongu. Tisíce lidí tak byly podvedeny a jejich mysli byly otráveny lživou propagandou.

Na čínských velvyslanectvích v zahraničí bylo vystaveno obrovské množství alb, CD a publikací, které Falun Gong kritizovaly a očerňovaly. Na webové stránce čínského Ministerstva zahraničních věcí bylo uveřejněno množství podobně laděných článků.

Během Asijsko-pacifické konference ekonomické spolupráce (APEC) na Novém Zélandu, která se konala na konci roku 1999, jsme mohli vidět, jak Ťiang Ce-min horlivě rozdává letáky očerňující Falun Gong každému představiteli více než deseti zemí zúčastněných na konferenci. Při návštěvě Francie Ťiang ce-min na tiskové konferenci označil Falun Gong za „kult zla“; snažil se tak zničit jeho reputaci v zahraničí.

Temný mrak útlaku šokoval celou zemi. Naznačoval, že opět začíná drastické období, v mnohém podobné Velké kulturní revoluci.

Nejodpornější z pokusů očernit Falun Gong byl takzvaný incident „sebeupálení“, zosnovaný v lednu 2001, který byl neslýchanou rychlostí šířen do celého světa tiskovou agenturou Sin-chua. Od doby, kdy byl tento incident zveřejněn, jej vyšetřovaly různé mezinárodní organizace, včetně Agentury pro mezinárodní výchovu a rozvoj Spojených národů. Ta jej hodnotila jako zinscenovaný vládou s úmyslem klamat veřejnost. Během výslechu přiznal člen televizního štábu CCTV, že vysílaný záznam o incidentu byl následně sestaven ve studiu.

Lež má vždycky krátké nohy. Zatímco ČKS šířila fámy a vymýšlela lži, vynaložila veškeré své úsilí a moc, aby blokovala informační kanály. Nemilosrdně tak bránila pronikání jakýchkoli zpráv o Falun Gongu a jeho aktivitách ze zahraničí a znemožňovala jakoukoliv jeho spravedlivou obhajobu. Všechny knihy a ostatní materiály Falun Gongu byly bez výjimky zničeny. Byla přijata rázná opatření proti pokusům zahraničních médií uspořádat rozhovory s čínskými praktikujícími. Ta zahrnovala násilnou deportaci novinářů z Číny, nátlak vyvíjený na zahraniční média a výhrůžky, že jim bude jednou provždy odepřen vstup do Číny či působení na jejím území.

Praktikující Falun Gongu, kteří se snažili zahraničí informovat o skutečné situaci a předat dál materiály, zachycující nelidský nátlak úřadů, byli ČKS umlčeni. Dvanáct učitelů a studentů z renomované univerzity Tsing-hua bylo posláno na dlouhý čas do vězení. Z důvodů šíření faktů o znásilnění paní Wei Sing-jen (praktikující Falun Gongu a absolventka Čong-čchingské univerzity zadržovaná ve vazbě) bylo sedm praktikujících Falun Gongu v Čong-čchingu obviněno z trestného činu a na dlouhou dobu uvězněno.


Další články tohoto autora:
Epoch Times

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku