Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 24.8.2005
Svátek má Bartoloměj
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Finance popírají svého šéfa
 >SPOLEČNOST: Bez peněz do nemocnice nelez
 >HISTORIE: Manažer gottwaldovského teroru
 >RODINA A PŘÁTELÉ: To je situace...
 >POLEMIKA: Jsme jako Dederoni nebo ne?
 >CHTIP: Z totality III.
 >POLITICKÝ CIRKUS: Arbitrážní klekánice
 >HISTORIE: Pražské jaro a kremelský mráz
 >ZVĚROKRUH: Panna (dokončení)
 >PSÍ PŘÍHODY: Bart urval větev
 >ZÁBAVA: Máte dobré oči?
 >MÉDIA: Procházky minovým polem české žurnalistiky po r. 1989 (Část 12.)
 >ČÍNA: 9 komentářů k Čínské komunistické straně (18)
 >BOTANICKÁ ZAHRADA: Do Troje na letničky a motýly
 >PENÍZE.CZ: Nechoďte do banky, už nemusíte

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
24.8. POLITIKA: Finance popírají svého šéfa
Petr Nečas

Podle ministra financí Bohuslava Sobotky (Právo, 19. 8.) návrh vlády na snížení daně z příjmu "nikomu daně nezvyšuje a znamená zlepšení pro všechny daňové poplatníky".

Stačí si přečíst důvodovou zprávu k tomuto vládnímu návrhu, konkrétně její strany 4 a 6, aby se ukázalo, že ministr financí se mýlí, neříká celou pravdu či přímo lže. Na těchto stranách jsou grafy vypracované ministerstvem financí, které ukazují, že některým rodinám s dětmi se daně zvýší. Jde o rodiny daňových poplatníků s měsíčním platem nad 30 tisíc korun.

Těmto rodinám se daně zvýšily již loňskými daňovými změnami, které změnily odečitatelné nezdanitelné částky na děti na přímý odečet z daně. Již v současné době platí pouhá šestina daňových poplatníků téměř polovinu celkového výnosu daně z příjmu fyzických osob. Po navrhovaných změnách se daňová progrese ještě prohloubí a tato šestina daňových poplatníků bude platit až tři pětiny celkového výnosu daně.

Populistické tažení proti téměř půl miliónu občanů, kteří mají plat nad 30 tisíc korun, je ve skutečnosti útokem na zpravidla kvalifikované, vzdělané a tvrdě pracující příslušníky středního stavu, tedy nikoliv na nějaké boháče nebo zbohatlíky. Lékaři, drobní a střední podnikatelé, vysokoškolští profesoři, zaměstnanci veřejné správy na střední úrovni řízení, kvalifikovaní odborníci v průmyslu a službách. To jsou ti "bohatí", které chce vláda oškubat a vůči nimž populisticky zvedá tradiční českou malost a závist. Mají-li navíc děti, vláda trestá toto jejich chování zvýšením daní. Jinými slovy říká, že člověk nemá usilovat o vyšší kvalifikaci, usilovněji pracovat a mít děti. Je pak zařazen do kolonky "boháč" a je proti němu veden propagandistický boj.

Není pravda, že vyšším příjmovým skupinám jsou tyto kroky kompenzovány jinými opatřeními. Společné zdanění manželů má význam jen pro zlomeček těchto daňových poplatníků, kde je dramatický rozdíl v příjmech obou manželů. A limitování výše odvodů na sociální a zdravotní pojištění pětinásobkem průměrné mzdy nepomůže těmto středostavovským skupinám s platem okolo 30 či 50 tisíc korun vůbec.

Rozumím tomu, že někdo chce snížit daně jen někomu, i když s tím nesouhlasím. Ale je těžko přijatelné daně někomu zvyšovat a navíc přitom používat nepravd. A usvědčení z nepravd díky materiálům vlastního ministerstva se u pana ministra stává již pravidlem.

Právo, 22.08.2005

RNDr. Petr Nečas, stínový ministr obrany, 1. místopředseda ODS a poslanec PČR


Další články tohoto autora:
Petr Nečas

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku