Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 26.8.2005
Svátek má Luděk
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Brouk Pytlík Paroubek
 >SPOLEČNOST: Orwelovština ministra Sobotky
 >SPOLEČNOST: Potíže s pochopením, natož překladem do jakéhokoliv jazyka
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Holčičí kufříčky
 >PRÁVO: Dvojí metr - Kulínský a katarský princ
 >GLOSA: Otazníky nejen nad Kanyzou
 >POLITICKÝ CIRKUS: K zářezu skalp
 >USA: Setkání v KOA
 >HISTORIE: Atlantida, jedna z největších hádanek
 >PSÍ PŘÍHODY: Kde je les?
 >LITERATURA: Výtečné knihy o něčem jiném
 >MÉDIA: Procházky minovým polem české žurnalistiky po r. 1989 (Část 13.)
 >ČÍNA: 9 komentářů k Čínské komunistické straně (19)
 >TISKOVÁ ZPRÁVA:: Členové bývalé RRTV zákon neporušili
 >PENÍZE.CZ: Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Historie  
 
26.8. HISTORIE: Atlantida, jedna z největších hádanek
Lydie Junková

Varování:
…Vstoupíš-li tam, kam tě netáhne, nespílej potom dveřím!
(Staré rčení)

Atlantida, legendární kontinent... Kdo o něm někdy nezaslechl? O tajuplné zemi opředené tajemstvím, která kdysi zmizela v hlubinách oceánu...

Bylo o ní napsáno kolem 25.000 knih, dlouho ji hledali i nejgeniálnější mužové, jakým byl například Einstein, dodnes láká nejenom šarlatány, ale i vědce.

Domnívali se, že ležela v Atlantiku, Antarktidě, Americe, na Sahaře, ve Středomoří, na Helgolandu, u břehů Španělska, jižní Afriky, poblíž Malty, v Indonésii aj.

Výlet za ní, byť jenom na papíře, je dobrodružný, čekají na nás mnohá úskalí. Přehršle hypotéz, které se během staletí k tomuto tématu vytvořily, nás uvedou ve zmatek. Slabší povahy se v té záplavě mohou začít topit. Pro ty, kteří přes dobře míněná varování nedostanou chuť se vrátit a naopak statečně vytrvají, uvedeme alespoň základní skutečnosti.

První písemnou zprávu nám zanechal řecký filosof Platon v dialozích Timaios a Kritias. Dialogy zajisté nepodávají skutečné rozhovory dvou jmenovaných, dialog je pouze rétorickým prvkem, který se v antické filosofii vyskytuje poměrně často. Platon své dialogy nedokončil, přesto z nich ten, kdo má zájem, může vyčíst, o čem nám jejich prostřednictvím podává zprávu.

Podle Platona existovalo 9000 let př.n.l. „před Heraklovými sloupy“ (ležícími v Bosporu), vně této úžiny, rozsáhlé území náležející dle řecké mytologie bohu Poseidonovi, vládci moří. Jeho prvorozený syn Atlas se stal králem ostrovní říše. Od jeho jména pak je odvozen název Atlantida. Oceán obklopující ostrovní říši, jak psal už slavný řecký historik Herodot, byl zván oceánem Atlantským. Najdeme pak řadu víceméně fantastických popisů a výkladů, jak se to vlastně mělo s tou zapeklitou Atlantidou. (Více podrobností by asi odradilo i nejvytrvalejší čtenáře.)

Uveďme si jen některá fakta:

Heraklovy sloupy označují mořskou úžinu. Odtud se táhla velká říše do Egypta a Tyrrhénie (což je dnešní Řecko).

Řekové a Egypťané věděli, že moře bylo obklopeno pevninou. (Středozemní moře jevilo se jim značně veliké, neb ve srovnání s ním je Gibraltar široký pouze 14 km.)

Herodot podnikl mnoho cest, na kterých studoval dějiny a učení jednotlivých národů. Vypravil se také na dlouhou, zevrubnou pouť a zanechal z ní kromě písemné zprávy též nákres světa (přístupný arci pouze znalcům řeckého písma). Jedna z jeho nejproslulejších cest vedla do Egypta, kteroužto zemi proputoval celou. Právě v Egyptě se udržovala pověst o Atlantidě, ačkoliv tato země nebyla místem, kde se zmizení Atlantidy událo. Možná, že Herodot měl ještě jakousi domněnku, kde Atlantida ležela.

Římané však už o tom neměli ponětí. Jediné neznámé území byl pro ně Atlantik a tam se tudíž podle nich měla také Atlantida nacházet.

Jak patrno, jde opravdu o hádanku. Má vůbec smysl snažit se ji rozluštit? A pokoušet se dokonce hledat, kdy a kde ona bájná země zmizela?

Zvídavý lidský duch si na tuto otázku odpovídá kladně. Pátrá moderní archeologie, geologie, oceánografie a další obory.

Podle Platona nastala zkáza Atlantidy 12000 let př.n.l.. Není v tomto datování sám. Např.Hindové mluví o r.11900 př.n.l.

Příběh o potopě známe ze Starého zákona, pověst o potopě znali Babylóňané, Asyřané, Mayové, Indové, dokonce některé indiánské kmeny. Datování se všude neshoduje; nabízí se myšlenka, že sám Platon se v určení potopy mohl mýlit..

Co je však pozoruhodné: uvedené kultury neměly mezi sebou většinou žádné kontakty, pověsti vznikaly tudíž n e z á v i s l e na sobě.

Příčiny potopy, pokud se někde uvádějí, jsou rovněž rozličné, někdy se uvádí srážka s asteroidem, výbuch sopky, někde naopak mytologické příčiny.

Nu, my ty záhady v krátkém článku všechny neprobereme, natož abychom se pokoušeli je vyluštit.

K jakému závěru dospěje teprve moderní věda? Zatím zůstává Atlantida a její dramatický zánik jednou z největších hádanek. Francouzský geolog M.A. Gutscher sice při výzkumu jednoho zaniklého ostrova, ležícího nyní pod hladinou, objevil údajně stopy katastrofy, k níž došlo asi před 12000 lety, ovšem netvrdí, že tento vlnami smetený ostrov je Atlantida. Takže otazníky zatím trvají.

A tak budou lidé dál snít o bájné Atlantidě a vědci pátrat po tom, zda skutečně existovala – a proč zanikla.
Další články tohoto autora:
Lydie Junková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku