Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 27.8.2005
Svátek má Otakar
  Výběr z vydání
 >EVROPA: Cukr a Kozloduj
 >POLITIKA: Matení pojmů
 >EVROPA: Nepravda Václava Klause na druhou
 >PRÁVO: Al Sání a odpovědnost soudců za pochybení
 >POLITICKÝ CIRKUS: Syrečky povýšeny na krásné umění
 >SPOLEČNOST: Návštěva archivu estébáckých udavačů
 >POLEMIKA: Pehe napsal špatný článek
 >SPOLEČNOST: Pouze kultura je schopna tolerovat subkulturu
 >MOBY DICK: Musíte počkat
 >BODYPAINTING: Zas je tu konec týdne...
 >ZÁBAVA: Poezie?
 >POVÍDKA: Příjezd z nemocnice
 >CHTIP: O tchýních
 >ESEJ: O životě ve vesmíru II
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Analýza TV zpravodajství o Czech Teku

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
27.8. TISKOVÁ ZPRÁVA: Analýza TV zpravodajství o Czech Teku
Marek Síbrt

Analýza televizního zpravodajství o Czech Teku ve stručné podobě, jak ji vypracovala společnost Innovatio.

Oproti zpravodajství České televize se privátní stanice výrazněji zaměřily na zobrazování policejní brutality při zásahu na CzechTeku 2005

(Ostrava, 23.srpna) Události České televize věnovaly v období od 29.7. do 10.8. nejvíce pozornosti dění okolo letošního festivalu CzechTek a přinesly nejvíce příspěvků týkajících se celé kauzy. Vyplývá to z analýzy, kterou zpracovala společnost Media Tenor a v níž srovnávala zpravodajství celoplošných televizí zabývající se touto problematikou. Oproti detailnímu zobrazování policejní brutality k bezbranným účastníkům typickému pro zpravodajství privátních stanic navíc pořady České televize přinesly vyváženější obrazový materiál, v němž dominovaly globální záběry na místo akce a detailní záběry seřazených policistů před vlastním zásahem.

Z výsledků analýzy je patrné, že Události a Události, komentáře prezentovaly policejní zásah vůči účastníkům CzechTeku nejvyváženěji a poskytly dostatečný prostor pro argumenty obou názorových spekter. Oproti tomu Zpravodajský deník TV Prima nepřinesl žádné informace popisující policejní zásah jako přiměřený, a naopak se zaměřil na zprávy popisující jeho nepřiměřenost. Zpravodajský deník spolu s Televizními novinami zároveň informoval o zasahujících policistech s vyšší mírou negativity (72, resp. 65% kontextuálně negativních výpovědí) než zpravodajství České televize, které prezentovalo zasahující policisty s obdobnou mírou nepříznivých referencí (Události - 52%, Události, komentáře - 53%). Zároveň lze obecně konstatovat, že zpravodajství komerčních stanic prezentovalo celé dění okolo festivalu CzechTek s vyšší mírou negativity než pořady České televize.

Kauza CzechTeku zároveň obrátila ještě výrazněji pozornost televizního zpravodajství na osobu premiéra Jiřího Paroubka a ministra vnitra Františka Bublana. Z analýzy detailních aspektů, v jejíž souvislosti jednotlivé relace o Jiřím Paroubkovi ve spojitosti s CzechTekem informovaly vyplývá, že Události se v nejvyšší míře zaměřily na zprávy vysvětlující důvody policejního zásahu a zodpovědnost premiéra za kauzu, kterou tento zásah inicioval. Televizní noviny TV NOVA premiéra nejčastěji prezentovaly v tematickém aspektu zabývajícím se (ne)přiměřeností policejního zásahu a jeho zodpovědností za něj. Právě v souvislosti s politickou zodpovědností za celou událost a v oblasti zpráv o připravovaných trestních oznámeních na jeho osobu zmiňovaly Televizní noviny předsedu vlády ve 100% případů v negativním kontextu.

Analýza kromě verbální roviny sdělení sledovala obrazový materiál, jehož pomocí jednotlivé pořady prezentovaly násilný střet mezi účastníky CzechTeku a zasahujícími příslušníky Policie ČR. Z výsledků je patrné, že relativně nejvíce kontextově negativních záběrů bylo použito ve Zpravodajském deníku a Televizních novinách (57%, resp. 52%), naopak nejméně jich prezentovalo zpravodajství České televize v Událostech, komentářích a Událostech (8%, resp. 24%). Ve všech sledovaných relacích dominoval záběrům tematický aspekt popisující střety účastníků s policisty. Zatímco zpravodajství České televize se kromě popisovaných střetů zabývalo právním statusem akce, organizačním zabezpečením, příjezdem účastníků na místo konání a aspekty ilustrujícími akci CzechTek v obecné rovině, potom zpravodajské relace privátních stanic se výrazně zaměřily na zobrazování brutality ze strany policistů. Tento aspekt byl v jejich rámci druhým nejčastěji obrazově prezentovaným tématem týkajícím se CzechTeku.

Události a Události komentáře preferovaly oproti Televizním novinám a Zpravodajskému deníku, jež nejčastěji používaly záběr popisující detailní použití síly ze strany policistů k bezbrannému účastníkovi, globální záběry na místo střetu a detailní záběry seřazených policistů před vlastním zásahem.

O Media Tenoru

Media Tenor je hlavním projektem občanského sdružení InnoVatio. Byl založen před deseti lety skupinou čtyř žurnalistů: Markusem Rettichem, Matthiasem Vollbrachtem, Christianem Kolmerem a Rolandem Schatzem.

Media Tenor analyzuje jakými způsoby česká i zahraniční média informují o vybraných tématech, organizacích a osobách.

Exkluzivní data Media Tenoru ukazují, jaké informace jsou přítomny v médiích - neukazují ovšem, co sledované subjekty skutečně prohlásily či učinily.

Marek Síbrt, media research


Další články tohoto autora:
Marek Síbrt

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku