Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 30.8.2005
Svátek má Vladěna
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Jak ČSSD likviduje na Univerzitě Karlově studenty z regionů
 >DLOUHÁ CESTA 11: Hlavní město a největší město
 >POLITIKA: Poslanecká imunita
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Velké pokušení
 >SPOLEČNOST: Kanyza, Jandák a StB
 >MÉDIA: Velký bratr bodoval, Paroubek prohrál
 >POLITICKÝ CIRKUS: Ministr údajné spravedlnosti
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Ikarie XB 1, CzechTek a utajování informací
 >SPOLEČNOST: Radost ze zla
 >PSÍ PŘÍHODY: Případ ztracené rukavice šťastně skončil
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Srpen
 >ARCHITEKTURA: Fenomén Ještěd
 >OSOBNOST: Robert Moog
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Autor novinové zprávy neuvedl důležité sdělení BIS
 >PENÍZE.CZ: Důchodové pojistky - jehla v kupce pojistného sena

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
30.8. PENÍZE.CZ: Důchodové pojistky - jehla v kupce pojistného sena
Simona Plischkeová

Důchodové životní pojištění se ve většině vlastností chová jako kapitálové životní pojištění (KŽP), má ale určité zvláštnosti v plnění. U KŽP se obvykle vyplácí jednorázové plnění, u důchodového pojištění dochází od sjednaného věku k výplatě pravidelné renty – důchodových částek. Doba, po kterou bude důchod vyplácen, záleží na typu pojistky. Za skutečné pojištění doživotního důchodu lze ale považovat jen to, kdy se pojišťovna zaváže k předem sjednané pevné výši vypláceného doživotního měsíčního důchodu.

Ačkoli v sousedním Německu tvoří příspěvky na důchodová pojištění polovinu všech výdajů na životní pojištění, produkt tohoto typu je v nabídkách našich pojišťoven doslova bílou vránou. Máte-li zájem o doživotní rentu u nás, uspějete jen u Kooperativy (Důchodové pojištění a Důchodové pojištění Renta Garant) nebo České pojišťovny (Záruka - okamžitý důchodový program).

Pokud si ale chcete na důchod spořit pomocí životní pojistky v průběhu svého aktivního života, nabídka se pro vás zužuje jen na produkty Kooperativy. V případě České pojišťovny se totiž připravte na složení jednorázové částky, nikoli tedy na "spoření si na důchod". S Kooperativou si na druhou stranu na penzi můžete odkládat již od 15 let.

Možná připojištění k důchodovému pojištění

  • Zproštění placení v případě plné invalidity,
  • připojištění pro případ plné invalidity,
  • připojištění pro případ smrti úrazem
  • připojištění pro případ trvalých následků úrazu,
  • připojištění denního odškodného v případě úrazu.

V dalších parametrech jsou produkty obdobné. Nárok na podíly na zisku má klient již z principu toho, že jde de facto o kapitálovou životní pojistku. U produktů Renta Garant a Záruka je možné vybrat si místo doživotní renty výplatu důchodu jen po omezený počet let (viz tabulku), čímž klient dosáhne vyšších částek (samozřejmě ale po limitovanou dobu).
Podle zvoleného rozsahu pojistného krytí mohou všechny 3 produkty v případě smrti pojištěného zajistit pozůstalé. Mají ale různé podmínky. U Renty Garant záleží na tom, jestli přistoupíte na důchod s garantovanou dobou výplaty, nebo chcete doživotní důchod.

V případě vaší smrti při sjednání garantované doby (lze volit 5, 10, 15 nebo 20 let) se bude oprávněné osobě důchod vyplácet do konce garantované doby, pokud chcete doživotní důchod, vaši příbuzní v případě vaší smrti od pojišťovny nic nezískají. Zemřete-li ale před vznikem nároku na výplatu doživotního důchodu, vyplatí pojišťovna oprávněné osobě plnění ve výši vámi zaplaceného pojistného, včetně přiznaného podílu na zisku.
Produkty Záruka České pojišťovny a Důchodové pojištění Kooperativy se k pozůstalým chovají jinak. V jejich rámci lze připojistit důchod pro pozůstalé po dobu 10 let, v případě smrti pojištěného v době vyplácení renty. Zemře-li pojištěný před zahájením výplaty doživotního důchodu, začne Kooperativa vyplácet důchod pro pozůstalé oprávněné osobě ve dvojnásobné výši, Česká pojišťovna dokonce v trojnásobné.

Na další parametry se podívejme do tabulky:

Důchodové pojištění s doživotní rentou
Produkt
(pojišťovna)
Renta Garant
(Kooperativa)
Důchodové pojištění
(Kooperativa)
Záruka – okamžitý důchodový program
(Česká pojišťovna)
Placení pojistného
Měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně nebo jednorázově. (Při jiném než měsíčním způsobu placení poskytuje Kooperativa slevu.) Minimální doba placení pojistného je u běžně placeného pojistného 2 roky.
jednorázově
Minimální roční pojistné
2 400 Kč
jednorázové pojistné, které by zabezpečilo roční důchod ve výši minimálně 4 800 Kč (maximální není stanoven)
Počátek výplaty doživotního důchodu
mezi 50 - 65 lety
pojišťovna nedodala
Alternativa k doživotnímu důchodu ano, garantovaná doba (lze volit 5, 10, 15 nebo 20 let) ne před sjednáním lze zkrátit počet let (min. 5 let) s tím, že se důchod zvýší
Obsahuje pojištění pro případ smrti? (výplata oprávněné osobě) V případě dohodnuté garantované doby - vyplácí se důchod do konce garantované doby oprávněné osobě
V případě vyplácení doživotní renty (ovšem před zánikem nároku na výplatu doživotního důchodu - výplata zaplaceného pojistného + podílů na zisku pozůstalým.
Lze připojistit - důchod pro pozůstalé po dobu 10 let v případě smrti pojištěného v době vyplácení renty.
Zemře-li pojištěný před zahájením výplaty doživotního důchodu, pojišťovna začne vyplácet důchod pro pozůstalé oprávněné osobě ve dvojnásobné výši.
Lze připojistit - důchod pro pozůstalé zvýšený o podíly na výnosech po dobu 10 let v případě smrti pojištěného v době vyplácení renty.
Zemře-li pojištěný před zahájením výplaty doživotního důchodu, pojišťovna začne vyplácet důchod pro pozůstalé oprávněné osobě ve trojnásobné výši.
Zdroj dat: pojišťovny

Kapitálové pojistky převlečené za důchodové programy

Produkty s názvem "důchodové pojišťění" naleznete i v portfoliích dalších pojišťoven, např. u Allianz, České podnikatelské pojišťovny či ING. Nejedná se ovšem o důchodové pojištění ve smyslu doživotní renty. Podívejme se například na Allianz. Ta uvedla svůj důchodový produkt na trh letos v květnu - důchodové pojištění 50Plus. V jeho rámci si sice může zvolit dobou výplaty, ale na maximálně 10 let. Navíc je určen jen pro 50leté a starší a, obdobně jako v případě České pojišťovny, je za jednorázové pojistné (minimálně 50 000 Kč).

Nezaměňujte důchodové pojištění s penzijním připojištěním!

Důchodové pojištění za splnění daných podmínek (viz článek Vyberte si životní pojištění podle fér informací) zakládá nárok na daňové výhody, na rozdíl od penzijního připojištění se ale na něj ze státního rozpočtu neposkytují přímé státní příspěvky.
V případě úmrtí může být z důchodového pojištění rovněž vyplácen po dohodnutou dobu sjednaný důchod, zatímco z penzijního připojištění se vyplácí pozůstalostní důchod do vyčerpání celkem naspořené částky složené z vkladů účastníka, státních příspěvků a odpovídajících podílů na výnosech penzijního fondu.

Také některá běžně placená kapitálová životní pojištění s předem sjednanou pojistnou částkou jsou někdy prezentována jako důchodová. Za důchodový prvek ale pojišťovny vydávají možnost plnění v podobě pravidelného důchodu (jako možnou alternativu ke standardnímu jednorázovému plnění). Výše tohoto důchodu je přitom vypočtena podle pravidel platných až v okamžiku dožití, a není tedy ve smlouvě zaručena. Takové pojištění tedy za důchodovou pojistku považovat nelze, jde o "obyčejnou" kapitálovou pojistku s rozloženým plněním do několika plateb - neznamená to nic jiného než rozdělené této sumy na klientem požadované období.
V případě smrti se na rozdíl od důchodové pojistky vyplatí nevyplacená část pojistného klientem zvolené 3. osobě (obmyšlenému). V případě důchodového pojištění se pojišťovna zavazuje vyplácet vám důchod až do konce vašich dní, v případě vaší smrti, ať již nastane kdykoli, nic 3. osobě nevyplatí. Samozřejmě pokud není předem sjednána výplata důchodu pro pozůstalé (viz výše).

Je důchodové pojištění produkt pro vás? Spoříte si na důchod mimo státní pojištění? Jak, kolik, kde?
Další články tohoto autora:
Simona Plischkeová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku