Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 30.8.2005
Svátek má Vladěna
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Jak ČSSD likviduje na Univerzitě Karlově studenty z regionů
 >DLOUHÁ CESTA 11: Hlavní město a největší město
 >POLITIKA: Poslanecká imunita
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Velké pokušení
 >SPOLEČNOST: Kanyza, Jandák a StB
 >MÉDIA: Velký bratr bodoval, Paroubek prohrál
 >POLITICKÝ CIRKUS: Ministr údajné spravedlnosti
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Ikarie XB 1, CzechTek a utajování informací
 >SPOLEČNOST: Radost ze zla
 >PSÍ PŘÍHODY: Případ ztracené rukavice šťastně skončil
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Srpen
 >ARCHITEKTURA: Fenomén Ještěd
 >OSOBNOST: Robert Moog
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Autor novinové zprávy neuvedl důležité sdělení BIS
 >PENÍZE.CZ: Důchodové pojistky - jehla v kupce pojistného sena

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
30.8. TISKOVÁ ZPRÁVA: Autor novinové zprávy neuvedl důležité sdělení BIS
Jan Šubert

Redakce NP uveřejňuje reakci Bezpečnostní informační služby na článek publikovaný v Právu (a na serveru Novinky.cz), na nějž reagovala i úvaha NP textem Paroubek si oddychl, hrozí nám teroristé.

V sobotu dne 13.8.2005 zveřejnil deník Právo na své první a páté straně pod titulkem "Islámský terorismus ohrožuje i Prahu" rozsáhlý materiál, ve kterém mj. uvádí:

"Nad Prahou visí hrozba islámského terorismu. Potvrzují to shodně české zpravodajské služby, policie, i Národní protidrogová centrála.
Stovky mrtvých po pádu ultralehkého letadla v Praze na Staroměstském náměstí nebo v jeho okolí.
Zatopené metro po mohutné explozi v tunelu metra procházejícím pod hladinou Vltavy. Stovky mrtvých návštěvníků při explozi ve sportovní hale. Tyto obrazy nepocházejí z katastrofického filmu a nejsou ani poplašnou zprávou. Tak údajně plánují islámští teroristé. Nikdo neví, jak daleko mají od těchto plánů k útoku.
Útočit by mohli například náložemi odpalovanými na dálku, nálety ultralehkými letadly s tonáží výbušniny okolo 160kg, řízenými buď sebevrahy nebo pilotovanými na dálku. Letadla mají být sestavena na místě vzletu a startovat z luk nebo vhodných málo frekventovaných silnic v Praze a jejím bezprostředním okolí. Na cíl se mají dostat nízkým letem nad střechami nebo nad hladinou Vltavy."

Vzhledem k logickým obavám a závažnému znepokojení, které výše uvedený text vyvolal, rozhodli jsme se zveřejnit některé informace přibližující pozadí přípravy zmíněného novinového materiálu.

Dne 8.8.2005 zaslal redaktor deníku Právo Pavel Blažek řediteli BIS Jiřímu Langovi dvoustránkový materiál z řadou různých informací, které, jak sám říká, ověřil asi ze 30%. V uvedeném sdělení mj. píše:

"V roce 1998 mělo dojít k dohodě mezi některými albánskými politickými a islámskými činiteli s představiteli vládních íránských revolučních gard a iráckých Husajnovských gard po Albánii jako ”mateřské letadlové lodi”. Pro teroristické operace a operace narkomafie s využitím Albánců, etnických Albánců a osob z rodin, které v 50. letech studovali v České republice a dalších zemích bývalého sovětského bloku. S důrazem na využití jejich znalosti řeči, prostředí a jejich osobní vazby v určených zemích.
Uvažované cíle v Praze: Sazka Aréna, metro, historický střed města, Staroměstské náměstí. V případě metra je po roce 2002 uvažován útok v místech, kde trasy procházejí pod Vltavou. Problém má být proražení cca 12 metrů skály, ve které jsou trasy vedeny pod dnem Vltavy. Není známo, že by uvažovali o útocích v jiných městech.
Prostředky: nálože odpalované na dálku, nálety ultralehkými letadly s tonáží výbušniny okolo 160 kg řízenými buď sebevrahy nebo pilotovanými na dálku. Letadla mají být sestavena na místě vzletu a odstartována z vhodných luk nebo vhodných málo frekventovaných silnic v Praze a jejím bezprostředním okolí. Nízký let nad střechami nebo nad hladinou Vltavy."

Další část textu obsahuje jména asi třiceti osob z Egypta, Kuvajtu, Libanonu, Libye, Sýrie, Saudské Arábie a dalších zemí, jejich telefonní čísla a v některých případech i různé vazby. Uveden je i telefon údajné centrály teroristických skupin v Londýně a telefon její údajné pobočky v ČR.

V celém tomto kontextu klade redaktor Blažek řediteli Služby čtyři následující dotazy:

1. Prověřovala BIS v podkladech uvedená fakta? S jakým výsledkem?
2. Potvrdí BIS informace Práva a určí jejich přesnost?
3. Kooperuje v dané věci BIS se spojeneckými službami? S jakým výsledkem?
4. Bude BIS dementovat či jinak vyvracet (formou zpravodajské hry atd.) informace uvedené v podkladech v případě jejich zveřejnění?

V odpovědi na vyslovené dotazy zaslal mluvčí BIS redaktorovi Blažkovi dne 11.8.2005 vyjádření, jehož úplný text následně předkládáme:

"Vážený pane redaktore,
především Vám velký dík za poskytnuté informace, jako celek jsou velmi zajímavé, většinu z nich známe, některé jsou nové, mnohé z nich, po vsazení do příslušných kontextů, se ukazují jako cenné.
Pokud jde o odpověď na Vaše dotazy, velmi se omlouvám, že nemůžeme být otevření a věcně se vyjadřovat k jednotlivým dílčím informacím. V případě, že získané poznatky zveřejníte, nemůžeme tedy jednotlivá sdělení - s výjimkou proražení tunelu metra pod Vltavou a použití ultralehkých letadel - potvrzovat, či vyvracet a zaujímat k nim jasná, konkrétní stanoviska. Nicméně určitý obecný komentář Vám následně poskytuji a je zcela na Vás, v jaké míře a v jakém rozsahu jej použijete.
Tedy jak už jsem uvedl: poskytnuté informace jsou jako celek zajímavé, většinu z nich známe, některé jsou nové, mnohé z nich, po vsazení do příslušných kontextů, se ukazují jako cenné.
Různá varování a upozornění, která přicházejí poměrně často, některé jsou anonymní, k jiným se občané, kteří je poskytují, hlásí a připojují svá jména i spojení. Informace, naznačující určitá podezření, získáváme především od našich vlastních zdrojů, pokrývajících tuzemské rizikové prostředí, které ovšem vůbec nesouvisí s tím, zda je někdo muslim, křesťan, žid, Čech, Arab, cizinec. Je mi líto, že rizikové prostředí nemůžeme veřejně identifikovat a pojmenovat. Pokud bychom tak učinili, paralizovali bychom naše zpravodajské aktivity. Zcela konkrétně mohu jen říci, že do tohoto prostředí patří i organizovaný zločin, jehož aktéři jsou schopni za příslušnou finanční částku násilný útok připravit a vykonat. Lze také dodat, že rizikové prostředí tvoří různá společenství, kde by se příprava nebo logistická podpora případné teroristické akce mohla za určitých podmínek odehrávat.
Na prověřování různých varování a podezření - zda jsou pravdivá, zda na nich něco je, zda je lze vyloučit a zcela hodit za hlavu - věnuje BIS značnou část své zpravodajské kapacity. Varovné indicie nebyly dosud nikdy potvrzeny, nikdy nepřerostly v akutní, bezprostřední ohrožení, v okamžité riziko.
V současné době, v těchto dnech, nemáme z našich vlastních zdrojů ani od partnerských zahraničních služeb, žádný signál, který by upozorňoval, že České republice hrozí bezprostřední nebezpečí teroristického útoku.

K mezinárodní spolupráci:

V oblasti terorismu je naprosto klíčová, bez ní nelze s mezinárodním terorismem bojovat. Spolupracujeme - vyměňujeme si informace - s více než padesáti partnerskými službami s téměř čtyřiceti zemí. Mj. máme i kontakty s některými zeměmi Severní Afriky a v souvislosti s rostoucím rizikem v této oblasti (útoky v Egyptě) uvažujeme o navázání relací i se službami některých dalších zemí v rizikových částech světa (k souhlasu ke spolupráci se zpravodajskou službou cizí moci je pro nás ale vždy nezbytný souhlas vlády). Nicméně - pokud by šlo o náhlou, naléhavou potřebu v případě okamžitého, bezprostředního rizika, jsme schopni a připraveni navázat jednorázové spojení i s bezpečnostními službami, které jsou mimo rádius našich kontaktů.

K poskytnuté informaci, hovořící o riziku útoku formou proražení tunelu metra pod Vltavou, možného útoku na Staroměstské náměstí a použití dálkově řízených, nebo sebevrahy pilotovaných ultralehkých letadel:

O naznačených záměrech nemáme sebemenší poznatky a věrohodnost této informace se nám nepodařilo potvrdit ani případnou dílčí indicií. Nicméně uvedené sdělení registrujeme a i směrem k této možnosti orientujeme naši pozornost. Snad jen na okraj lze ještě poznamenat, že je jen velmi obtížné si představit, že útok v zemi, která je sice potenciálním, ale nikoliv prioritním cílem teroristů, by byl proveden - jak informace uvádí - tak mimořádně náročným, nákladným a komplikovaným způsobem, jako je proražení 12m silné skály pod dnem Vltavy.

Jan Šubert
mluvčí BIS


Další články tohoto autora:
Jan Šubert

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku