NEVIDITELNÝ PES    //    EUROPE'S    //    ZVÍŘETNÍK    //    BYDLENÍ    //    EKONOMIKA    //    VĚDA    //    SCI-FI    //    SWNET

Úterý 28.11.2000
Svátek má René


Vše rozbalit
Celé sbalit

Archiv vydání

 

literární soutěž Et Cetera Viae
>>>


vyhlášení 19. ročníku CKČ
>>>


soutěž O železnou rukavici lorda Trollslayera
>>>


vyhlášení soutěže Ježíšku, já chci plamenomet!
>>>


Soutěž o nejlepší fantasy 2000 skončila, souboj o nejlepší fantasy 2001 začíná!!!
>>>

 
 HLAVNÍ STRÁNKA

28.11. RECENZE: Usula K. LeGuin, Vyděděnec, (pagi)

Další z románů tzv. Hainského cyklu známé a úspěšné autorky byl u nás propadákem a skončil v levných knihách KMa. Je to škoda, protože se jedná o zajímavou knihu. Ovšem na rozdíl od I. Asimova, R. A. Heinleina či F. Herberta není Ursula K. LeGuin autorkou, jejíž díla by sbíralo příliš mnoho lidí. Možná tomu tak je proto, že víc než na příběh nebo pointu se autorka orientuje na člověka, jeho vnitřní život a jeho vztahy s okolím.

Kdesi okolo hvězdy v souhvězdí Velryby krouží dvojplaneta. Před téměř dvěma stovkami let se z klimaticky příznivějšího Urrasu na suchý a téměř pustý Annares vystěhovali následovníci Odina kultu. Urraský kapitalismus, omezování osobní svobody a jednoznačné preferování mužů před ženami je vedlo k vytvoření společnosti založené na rovnosti v rámci pohlaví i mezi pohlavími tak, jak hlásala Odo, zakladatelka tohoto hnutí. Také k tomu ostatně vedly skromné zdroje Annaresu, kdy hned od počátku museli se všemi hodnotami přísně hospodařit. Oblastní rozdělovny, společné noclehárny, oddělování dětí od rodičů - ostatně dětem přiděloval jména počítač tak, aby v jeden okamžik nebyli na Annaresu dva lidé téhož jména, turnusové povinné práce. A tlak na to, aby všichni byli "svobodní", bez závazků, a to i bez závazků partnerských. Mohli žít ve dvojici, dokonce se pak mohli nastěhovat do dvojlůžkového pokoje, ale kdykoliv se mohli rozejít - partnerství nebylo zatíženo žádnými formalitami. Ale také mohli kopulovat kdykoliv se jim zachtělo, pokud jejich protějšek řekl ano.

V tomto prostředí vyrostl mladý fyzik Shevek. Nadprůměrně talentovaný a proto také žijící v izolaci, již svým nadáním boural normy annareské společnosti. A také tím, že s dívkou Takver vytvořil pevný dlouhodobý svazek, a spolu bojovali proti odloučení, které jim do cesty postavil společenský systém Annaresu. Shevek se musel rozhodnout: dokončit svoji převratnou fyzikální teorii, nebo zůstat na Annaresu.

Na počátku knihy potkáváme Sheveka, jak odchází na kosmodrom, jediný na Annaresu, aby odcestoval na Urras a tím se stal vyděděncem, člověkem, který podle annareských pravidel se již nikdy nesmí vrátit na rodnou planetu. Od toho okamžiku sledujeme dvě paralelní dějové linie - v lichých kapitolách pokračují jeho životní osudy na Urrasu, v sudých sledujeme Shevekovu životní cestu Annaresem až po okamžik, kdy se rozhodl odejít na Urras. 

Souběžně tak sledujeme dvě emoční linie. V té první Shevek postupně poznává, že svoboda na Annaresu je iluzorní, že syndikáty a hlavně všepotřebná a proto všemocná rozdělovací komise PDK... vlastně ne, žádná komise, ale to její členové, konkrétní lidé byli ti, kdo omezovali svobodu ostatních a talentované hudebníky či fyziky posílali pod záminkou nezbytných brigád pracovat do pouště a pustiny. I Shevek ztratil možnost přednášet na univerzitě, protože nepodlehl tlaku svého šéfa Sabula, podepisujícího se pod práce svých podřízených. Shevek zpočátku jako spoluautor Sabula, později již bez něj, avšak společně se svými podobně smýšlejícími přáteli, navázal kontakt s vědci na Urrasu. Tato komunikace ho dovedla k jeho osudovému rozhodnutí - odejít. Takver s ním souhlasí, i když ví, že pro ni a jejich dvě děti bude obtížné vypořádat se s reakcí PDK. Ústrky již jednou zažila - starší dívka Sadik poznala svého tátu až když jí byly čtyři roky... co jí bude čekat teď?

"Urraskou" linii naopak začíná Shevek příjemným až ideálním zážitkem z přijetí na univerzitě. Konečně dostane do ruky cenu pro nejlepšího fyzika, která mu byla udělena již před desíti lety. Muž z měsíce začne přednášet a také pracovat na dokončení své všeobecné temporální teorie. Jenže svět Urrasu začne vystrkovat růžky. Tak, jako se Shevek naučil poznávat nesvobodu ve "svobodné" annareské společnosti, tak nyní poznává problémy ve společnosti urraské. Je sledován, kontrolován a jeho práce je monitorována tak, aby ji mohli dokončit bez něj. Na Urrasu vypuknou místní konflikty, podobné, jako už dřív. Ale postupně narůstají, a za tím je pověst o jakémsi mesiáši z hvězd. Shevek utíká ze svého pozlaceného vězení, přidává se ke vzbouřencům a nakonec nachází úkryt na neutrální půdě terránského velvyslanectví. Velvyslankyně Keng mu vypráví o tom, jak lidé kdysi vybydleli Zemi a jen pomoc Hainů jim umožnila přestat živořit a začít novou etapu jejich rozvoje, pravda, mimo zpustošenou planetu.

Sheveka čeká několik důležitých rozhodnutí. Jak naložit se všeobecnou temporální teorií? Co má udělat on sám? Má přijmout podivuhodnou nabídku z nečekané strany? A co Annares a Takver?

Kniha je zajímavá z řady důvodů. Použitý způsob paralelního vyprávění o jednom hrdinovi ve dvou časových rovinách není příliš obvyklý. Dvojplaneta Urras - Annares silně připomíná politicky polarizovanou Zemi, s kapitalismem na jedné straně a s kropotkinovským anarchismem na straně druhé. Určitě patří k nejimpresívnějším studiím politiky v žánru SF a také je to brilantní analýza tvůrčí vědecké práce. Z myšlenkového hlediska patří k nejdůležitějším dílům UKLG. Vyprávění ale přece jenom postrádá takovou živost, jakou jsme poznali v novele Svět je les, les je svět a také obsahuje určité didaktické a popisné prvky. Vždyť barvitě vykreslit obraz tak specifické společnosti, jako je annareská, by potřebovalo plochu několikanásobně větší, než jaká byla v knize využita.

K neúspěchu knihy u nás ale asi nejvíc přispělo to, že v době českého vydání (1995) bylo veřejné mínění stále ještě silně tlačeno politiky do polohy absolutního odmítání myšlenek sociální spravedlnosti pod záminkou "neviditelné ruky trhu", a tak tehdy oslovila jen malou skupinku fanoušků a znalců žánru. Ostatně její české vydání by bylo kaskadérským kouskem i nyní, to ji ale neubírá nic z jejích obecných kvalit.


Ursula K. LeGuin: Vyděděnec
překlad: E. Veselá, R. Spousta, obálka: Tim White
374 stran, doporučená cena v době vydání 99 Kč (nyní Levné knihy KMa 29 Kč)
nakladatel: Laser, Plzeň, 1995
ISBN 80-7193-002-4
Další články tohoto autora:
(pagi)

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku:
Výběr z vydání

 • RECENZE: Usula K. LeGuin, Vyděděnec

 • VYŠLO: Čaroslečna pro děti

 • VYŠLO: Děti kapitána Nema se snaží...

 • VYŠLO - NEVYŠLO

 • RECENZE: Alan D. Foster, Podoby života

 • CONY: Minicon 2000 – deník špióna 004

 • RECENZE: Země je opravdu bitevní pole...

 • FILM: Pán prstenů pokračuje na své cestě

 • REAKCE: Historický park

 • SOUTĚŽ: Vyhlásenie Ceny Gustáva Reussa 2001

 • LITERATURA: Best of...

 • ZÁPISNÍK: Já také umím psát lektorské posudky

 • DRBY: Holografická projekce ze Star Trek se stala skutečností!

 • NAKLADATEL: BROKILON

 • FILM: Tři až čtyři mušketýři… po čtyřiceti letech

 • Na okraj
  30/11 česká premiéra filmu FREKVENCE

  18/11: Minicon, Národní technické muzeum, Praha
  17/11: Sraz Starých Scifistických Rarit

  9/11 premiéry filmů Vesmírní kovbojové, Dinosaurus
  3-5/11 Artuš a Svatý grál, hra na hrdiny
  3/11 - 30-CON Jolany Čermákové