NEVIDITELNÝ PES    //    EUROPE'S    //    ZVÍŘETNÍK    //    BYDLENÍ    //    EKONOMIKA    //    VĚDA    //    SCI-FI    //    SWNET   //    BAZAR    //    PARAGRAF    //    ENCYKLOPEDIE

Pátek 6.4.2001
Svátek má Vendula

Biologie a příroda
Vesmír
Fyzika
Medicína
Matematika
Historie
Umění
Filosofie
Psychologie
Humanitno
Techno
Chemik

Ohlašovna
Rozhovory
Recenze
Soutěže
Lidé
Co když...?
Satirikon
K diskusi
Pa - vědo

Archiv vydání


Alena Marešová

Neviditelný pes již před časem uveřejnil dotazník paní doktorky Marešové z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci v Praze, týkající se extremismu. Nyní vás znovu prosí o pomoc.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci se t.č. zabývá trestnou činností policistů - jejími příčinami, nezbytnými podmínkami její existence a možnostmi její redukce. Dílčím úkolem je zjištění, jak v současnosti policii a policisty vnímá veřejnost a odborná veřejnost. Ze zkušených pracovníků justice a policie byl vytvořen soubor expertů, jejichž názory budou zpracovány a interpretovány zvlášť .Vzhledem k vynikajícím zkušenostem ze sběru názorů prostřednictvím dotazníků předložených internetové části veřejnosti, také v tomto případě jsem zpracovala krátký dotazník a prosím uživatele internetu o jeho vyplnění.
>>>


Pro zájemce uvádím program
43. semináře Společnosti pro talent a nadání - ECHA:
Kam směřuje vzdělávání nadaných dětí v Evropě?

Poradenská a výzkumná centra pro nadané
Koná se v pátek, 27.10.2000 ve 14 hodin, v Aule Pedagogické fakulty UK v Praze 1, M.D.Rettigové 4.

Promluví: PhDr Jolana Laznibatová z VÚDPaP v Bratislavě, ředitelka Školy pro mimořádně nadané děti a
PhDr Eva Vondráková, předsedkyně STaN-ECHA,

Obě jsou psycholožky a zúčastnily se 7.ECHA konference v Maďarsku a mezinárodního workshopu o centrech a síti péče o nadané, který se konal začátkem října 2000 v Chorvatsku. Další informace najdete na adrese: http://db.zpc.cz

ECHA sdružuje psychology, pedagogy a rodiče nadaných dětí. Od května 1995 je Poradcem Rady Evropy ve vzdělávání nadaných.

STaN-ECHA organizuje od r.1989 odborné semináře. Už sedmý rok existuje Klub rodičů STaN-ECHA, který se koná 1x měsíčně.
Kontaktní adresa:
PhDr Eva Vondráková, Klub rodičů,
FZŠ Chlupova 1800, 155 00 Praha 515.
E-mail
>>>


Dny otevřených dveří na Fyzikálním ústavu AV ČR

Probíhají v těchto temínech:

 1. 19. 10. 9 až 16 hod.
 2. 20. 10. 9 až 15 hod.
 3. 21.10. 14 až 18 hod.
 4. 22.10. 13 až 17 hod.
 5. 23. 10. 9 až 16 hod.

  Termíny v pracovních dnech jsou určeny pro školní výpravy. Čtvrtek a pátek a část pondělí už jsou nyní obsazeny.

  Budou připraveny ukázky a výklad k následujícím tématům:

  na pracovišti "Slovanka" (adresa: Pod vodárenskou věží 1, Praha 8 - Libeň)

  1. Kovy, které si pamatují
  2. Supravodivá levitace.
  3. Supertvrdé a technicky aplikovatelné vrstvy a povlaky připravované pomocí fyzikálních plazmových technologií.
  4. Kapalné krystaly - materiály pro obrazovky nové generace.
  5. Prozařovací elektronový mikroskop.
  6. Krystaly mění barvu světla.
  7. Laserové dělo.
  8. Výlet do světa elementárních částic (úvodní přednáška) + Křemíkové detektory částic + TILECAL.

  na pracovišti "Cukrovarnická" (adresa: Cukrovarnická 10, Praha 6 - Střešovice)

  1. Supravodivé jevy.
  2. Atomy pod mikroskopem.
  3. Sluneční elektrické články.
  4. Molekulární epitaxe aneb jak stavíme z molekul.

  Něco z toho, co se bude předvádět, lze nalézt i na stránce FzÚ pro veřejnost.


  >>>


  zajímá vás dění v AV - klikněte.
  >>>


  K DISKUSI: Další reakce na "Kruťáky"
  Zajímavý názor od Aleše Vyhnala
  >>>


  Zpráva pro tisk

  6. valné shromáždění Učené společnosti

  Ve dnech 15. a 16. května 2000 se v Praze uskutečnilo 6. valné shromáždění Učené společnosti ČR za účasti 42 řádných a 3 čestných členů.
  >>>


  VĚDA KONTRA IRACIONALITA /cyklus přednášek Sisyfa/ se naposledy na jaře koná
  ve ctvrtek 18. kvetna 2000 v 17 hodin v budove Akademie ved CR, Narodni 3, Praha 1, sal 206
  - Pred zahajenim obvyklych prednasek se uskutecni tolik ocekavane slavnostni predavani BLUDNYCH BALVANU Sisyfa za rok 1999 - presne v 17 h.
  >>>


  CZ BIOM - České sdružení pro biomasu Vás srdečně zve na seminář
  Biomasa pro obecní kotelny

  o možnostech ekonomického a ekologického vytápění v obci
  Svatoslav okres Třebíč,

  který se koná dne 18.5.2000 v obci Svatoslav, v zasedací síni Obecního úřadu, v centru obce


  >>>

 
Vítáme vás
Universum - místo k přemýšlení, k diskusím, ale i k pobavení. Protože proč by k vědě měla patřit jen vážnost?
 HLAVNÍ STRÁNKA

6.4. RECENZE: Jiným hlasem
Jaromír Kopeček

Carol Gilliganové je úhelnou knihou. Podle předmluvy se dokonce stala pilířem a základní studií pro mnohé společenskovědní obory a nepominutelným textem pro nové vědecké disciplíny, jako jsou ženská studia, gender studia nebo mužská studia. Čili, kniha vyrůstá z feministického podhoubí. Pro čtenáře kteří zde s četbou skončí jenom řeknu, že "úhelný kámen" až zas tak ostré hrany nemá.

To jsem ovšem před započetím četby netušil (snad ukolébán podtitulem "O rozdílné psychologii žen a mužů"). A právě na počátku na nepřipraveného nefeministu čekají nejtěžší zkoušky ve formě předmluvy M. Čermákové a částečně i úvodu autorky k opakovanému vydání knihy z roku 1993. Poprvé kniha vyšla v roce 1982.

Celá kniha je vystavěna na třech studiích publikovaných v letech 1979 až 1981 a lze říci, že se věnuje přesně tomu, co bylo napsáno v podtitulu, respektive rozdílnému přístupu k chápání morálky a řešení morálních (společenských) dilemat. Autorka uvádí, že mužská morálka je založena na pravidlech, uvádí "fascinaci tvorbou řádu". Ženská morálka je naopak postavena na vztazích, na snaze dohodnout se a na neochotě přijímat obecná pravidla, což pak vede podle testů postavených na mužském systému přístupu k morálce k hodnocení žen jakožto morálně nevyzrálých. Pro chlapce je ve vývoji prvořadá separace a pro dívky naopak spojitost. V reakci na konfliktní situaci pak chlapci nejprve naleznou pro sebe nejvýhodnější řešení a následně jej optimalizují, aby co nejméně uškodili ostatním. Dívky hledí v podobné situaci především na existující vazby a na to, "co se od nich očekává", a pak teprve optimalizují svůj osobní benefit v dané situaci. U zralých jedinců však dochází v zásadě ke splynutí těchto rozdílných přístupů: Proto se lze domnívat, že vývoj obou pohlaví vyžaduje integraci práv a odpovědností prostřednictvím zjištění, že tato neslučitelná stanoviska jsou komplementární. U žen integrace odpovědností a práv probíhá skrze pochopení psychologické logiky vztahů. Muži s nabytou životní zkušeností rozpoznávají, že je zapotřebí odpovědněji pečovat o druhé. Autorka si rovněž všímá rozdílů mezi adolescentní "ideologickou morálkou" pravidel a "dospělou etikou péče".

Velmi mne překvapilo, že celá kniha je psána, tak říkajíc "bez potřeby zobecňovat", tedy ověřovat, či hledat srovnání nad rámec svých třech studií. Přitom téma přímo vybízí k položení otázky, nakolik jsou tyto rozdíly mezi pohlavími dány biologicky a nakolik se jedná o společenské konvence. Vzhledem k významu knihy pro sociálněvědní komunitu nepochybuji, že podobné zobecnění učinili mnozí jiní. Nejsem si však jist, zda autorka nepředpokládá jaksi obecnost svých zjištění jaksi automaticky. Textu se totiž dá vytknout v jistých partiích značná poplatnost situaci v Spojených Státech 70-ých let. Obzvláště "zběsilé" jsou v tomto směru výsledky interrupční studie. K nalezení jsou zde klenoty typu: Adolescentky často nebyly s to použít žádnou formu antikoncepce, protože svou schopnost rodit děti popíraly nebo o ní pochybovaly. Část dotazovaných dívek se do interrupční studie dostala odklonem od svého původního plánu, nechám si udělat dítě, budu se moct (muset?) odstěhovat od rodičů a dostanu státní podporu = skvělý život. Faktografická poznámka: potrat byl ve Státech legalizován v roce 1973 rozhodnutím nejvyššího soudu v případu Roeová versus Wade.

Velmi zajímavé je zjištění, že muži a ženy vidí nebezpečí v jiných typech situací. Výzkum probíhal formou psaní krátkých povídek na základě předkládaných obrázků. Muži jednak obecně častěji psali násilné povídky, nepoměrně více však v situacích, kdy byla na obrázcích dvojice na lavičce nebo nějaké sociální interakce. Naopak ženy popisovaly konfliktní příběhy v reakci na obrázky neosobního výkonu, například laborantka se zkumavkami, či manažer za stolem. Je-li agrese spojena - viděno ženskýma očima - s narušením spojitosti mezi lidmi, pak fantazie žen naznačují, že péče činí sociální svět bezpečným, neboť zabraňuje izolaci a předchází agresivním činům, místo aby se snažila najít pravidla, která by omezila jejich výskyt. Takže člověk bez vazeb je ženám takto od pohledu nebezpečný. Znamená to, že ženy mají predispozici ke xenofobii, potažmo k rasismu?

Osobně jsem si našel ještě další poněkud disharmonicky znějící melodie. Avšak akt prosazení není aktem agrese, nýbrž komunikace. Tuto větu jsem vybral z hodnocení příhody v níž si respodentka stěžuje, že její přítel se po nedělích celé dny učil, proto s ní nechtěl trávit sobotní noci a ona mu nedokázala předestřít, že s ní má v sobotu zůstat nebo táhnout. Nevím, zda bych výzvu k bezpodmínečné kapitulaci nazval zrovna komunikací, i když formálně vzato tam jistě patří. Zásadní rozdíl je podle autorky také v tom, že sociální vztahy muži budují jako obraz hierarchie (a bojí se, že se někdo přiblíží k vrcholu na němž se muž nachází), zatímco ženy jako obraz sítě (a bojí se, že se dostanou příliš na okraj). Není spíše v pozadí obou popisů sebestřednost a touha manipulovat ostatními?

Jiný proklamovaný názor je, že ženy posuzují problémy podle toho s jakým "důrazem" jim byl tento problém přednesem. Postmodernisté musí kvičet blahem - nezáleží na problému, ale na tom jak se o něm mluví. Není divu, že časopisy typu Vlasty pak mají stále o čem psát, podle toho jak "důraz" přestane působit a dotyčná zjistí, že se nechala napálit. A je to vůbec ryze ženská vlastnost, nechat se obalamutit spoustou slov? Ženskému chápání morálky a vývoje prý také nesvědčí svět ekonomiky v němž je třeba se rozhodovat. Pokud se po sobotách díváte na ČT na seriál Rodiny, mohli jste vidět již několik příkladů národů, kde obchod, případně i veškeré majetkové vztahy zajišťují výhradně ženy. Že by se jednalo o ony proslulé přisluhovačky světového imperialismu, které existují jen proto, aby škodily feministickým ideálům? Pokud bych měl konstruovat společnost, která by podle těchto názorů vyhovovala ženské morálce, pak by se jednalo o korupčně-protekční (založený na vztazích) anarchii (bez pravidel). Netušil jsem, že Mafie a některé skupiny ze zemí bývalého Sovětského Svazu jsou vybudovány podle feministických ideálů.

Svou prácí Gilliganová shrnuje na předpolední straně slovy: Ve výzkumu vývoje dospělých existuje naléhavá potřeba, aby ženy vlastními slovy popsaly zkušenost svého dospělého života. Má vlastní práce v tomto směru naznačuje, že zahrnutí ženské zkušenosti vývojové chápání získává nový náhled na vztahy, který mění základní konstrukty interpretace. Podle indicií realit doby a místa, toho bylo třeba jako soli. Místy se autorce sice daří totéž, co vyčítá svým předchůdcům na psychologickém poli, totižto zjednodušování a zobecňování. Ale ostatně Freud taky zjednodušoval a za vším viděl jen to jedno a jak je slavný! Podobný kousek se povedl i Carol Gilliganové a i ona je teď velmi slavná. Vyhledávač Yahoo na její jméno nalezne 4890 odkazů: Carol Gilliganová jako laureát Heinzovy ceny, krátký životopis, proslovující přednášku Hlas a vztah (varuji, stránka je obrovská!). Najdete zde i články o knize Jiným hlasem zde jeden, a zde druhý. Ale třeba i polemika s Christinou Hoff Sommers na stránkách časopisu The Atlantic, zásadně nesouhlasící s Jiným hlasem. Vše je v angličtině.

Vydal Portál. v roce 2001.

Autor: Mšp. Jaromír KopečekDalší články tohoto autora:
Jaromír Kopeček

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku:
Výběr z vydání

 • FYZIKA: Fyzika a národní bezpečnost Spojených států (2)

 • RECENZE: Jiným hlasem

 • SOCIOLOGIE: Extremismus (5)

 • FYZIKA: Fyzika a národní bezpečnost Spojených států (1)

 • SOCIOLOGIE: Extremismus (4)

 • SOUTĚŽ: O knihu

 • SOCIOLOGIE: Extremismus (3)

 • OHLAŠOVNA: Pozvánka na seminář

 • VESMÍR: XV. sjezd ČAS (z pohledu zúčastněného pozorovatele)

 • SOCIOLOGIE: Extremismus (2)

 • RECENZE: Podmínkou přeměny habitualizace v institucionalizaci je reciprocita

 • SOCIOLOGIE: Extremismus

 • SATIRIKON: Anglicky & česky v jedné lekci

 • KNIHA: Sexuální chování v ČR - situace a trendy

 • ŽIVOT: Biochemie kocoviny.

 • Na okraj
  OHLAŠOVNA:Bludný balvan

  Anotace pro BlB 2000

  Jiří Grygar

  Letos jiz potreti udeli Cesky klub skeptiku SIYFOS bludne balvany Sisyfa za "mimoradne vykony v oboru mateni ceske verejnosti a rozvoji blativeho zpusobu mysleni", jak pravi statut pro Bludne balvany. Prislusne nominace v obou kategoriich [ jednotlivci a druzstva ] shromazdoval v prubehu celeho roku 2000 deviticlenny nominacni vybor, jenz se pak sesel k zaverecnemu hlasovani v lednu 2001. Po dukladne rozprave, v niz byli predstaveni vsichni uchazeci a jejich prinos v oboru, doslo k dvoukolovemu tajnemu hlasovani, na jehoz zaklade byli nominovani laureati v obou kategoriich a ve vsech trech stupnich [zlaty, stribrny a bronzovy bludny balvan].

  Vysledek hlasovani byl predlozen v souladu se statutem ke schvaleni na unorovem zasedani vykonneho vyboru klubu SISYFOS, jenz pak rozhodl, ze Bludne balvany za r. 2000 budou predany laureatum na mimoradnem verejnem zasedani Sisyfa v utery 10. dubna 2001 v 17 h v sale c. 206 budovy Akademie ved CR v Praze 1.

  Jednotlivi laureati pritom prevezmou jednak diplom a jednak samotny Bludny balvan - umelecky predmet z dilny vytvarnice Jitky Splitkove. V zastoupeni Sisyfa preda oceneni predseda Komitetu pro bludne balvany SISYFA Jiri Grygar, doprovazeny jiz tradicne tremi Graciemi. V zaveru ceremonialu pak prednesou povereni clenove Komitetu podrobnejsi oceneni prinosu jednotlivych laureatu.  Vážení přátelé, příznivci, přispívatelé a čtenáři UNIVERSA, dovoluji si vás pozvat:

  Tisková zpráva

  Průnik vědy a umění v Akademii věd

  Dovolujeme si vás pozvat na vernisáž výstavy

  JITY Splítkové
  Tušení člověka

  (spánek rozumu plodí příšery)
  Fotografie, grafiky, kresby, muláže, plastiky

  Dne 3. dubna od 17.00 hod
  ve foyer budovy Akademie věd České republiky v Praze na Národní třídě 3.

  PROGRAM VERNISÁŽE:
  Úvodní slovo Rudolf Battěk
  O popularizaci vědy a anticeně pro zástupce nevědy Bludný balvan promluví Jiří Grygar.
  Malou soutěž o knihy kvizů IQ Mensa uspořádá předseda MENSY Václav Fořtík
  Hudební doprovod: Richard Klíčník - housle, Radek Nikl - kytara

  Výstavu si budete moci prohlédnout do 20.dubna 2001 v pracovních dnech od 8:00 do 19:00 h  Bouřící Slunce a rokování hvězdářů

  Ve dnech 31. března - 1. dubna 2001 se v pražském Planetáriu bude konat 15. sjezd České astronomické společnosti

  - jedné z nejstarších vědeckých společností u nás. Jednání sjezdu se zúčastní na 40 delegátů jednotlivých složek společnosti a několik hostů, mimo jiné i zástupce Slovenské astronomické společnosti. Sjezd bude bilancovat činnost za uplynulé tři roky a volit nové vedení České astronomické společnosti na další tři roky.

  Část programu sjezdu bude přístupná i veřejnosti. V sobotu 31. března 2001 od 17 do 21 hodin jsou zájemci srdečně zváni do pražského Planetária na unikátní dvojpřednášku

  "Astronomie a lety do vesmíru v 21. století",

  kterou přednesou společně RNDr. Jiří Grygar, CSc., a Ing. Marcel Grün.

  Rokování hvězdářů přeje i Slunce. V současné době se Slunce nachází v maximu sluneční činnosti a lze na něm pozorovat značné množství slunečních skvrn. Už několik dní je na Slunci obří sluneční skvrna. Skupina, ve které se skvrna nachází, má délku 190 000 km, tedy 15 x větší než naše Země. Sluneční skvrnu doprovází velká erupční aktivita. Rozhodně stojí zato, aby se zájemci přišli podívat na hvězdárny a dalekohledem opatřeným slunečním filtrem se na strukturu této neobvykle velké sluneční skvrny podívali. Ti, kteří ještě neztratili filtry nebo speciální brýle používané v roce 1999 k pozorování zatmění Slunce, je mohou oprášit a podívat se na Slunce. Skvrna je tak velká, že ji lze snadno pozorovat i pouhým okem. V těchto dnech se skvrna nachází na středu slunečního kotouče. I delegáti sjezdu České astronomické společnosti budou o víkendu vycházet před budovu pražského Planetária, aby se na Slunce přes filtr podívali. Ani veřejnost by neměla váhat. Podívejte se na Slunce! Jen nezapomeňte, že dalekohled bez filtru by Vás mohl definitivně připravit o zrak!!

  Česká astronomická společnost (ČAS) je dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. Byla založena v Praze 8. prosince 1917. Je kolektivním členem Evropské astronomické společnosti. ČAS v současné době např. pořádá Astronomickou soutěž pro mládež, věnuje se problematice tzv. světelného znečištění a v letošním roce připravuje řadu vzpomínkových akcí ke 100. výročí narození českého astronoma Antonína Bečváře, který se v padesátých letech 20.století celosvětově proslavil svojí trojicí hvězdných atlasů.

  ČAS má v současnosti asi 450 individuálních a 7 kolektivních členů - mezi nimi např. Astronomický ústav Akademie věd České republiky. Členem České astronomické společnosti se může stát každý s dovršeným věkem 15ti let. Ke svému zařazení do společnosti si může vybrat jednu z místních poboček nebo odborných sekcí. Informace o členství v České astronomické společnosti lze získat na www.astro.cz nebo na hvězdárnách.

  Pavel Suchan
  tiskový tajemník České astronomické společnosti - Štefánikova hvězdárna
  Katedra pedagogiky PedF UK Praha, nabízí v letním semestru 2001 studentům 2.cyklu povinně volitelný kurz "Práce s nadanými žáky".
  Toto téma, které je ve světě běžnou součástí přípravy učitelů, je v ČR zatím výjimkou.

  Cílem kurzu je pomoci učitelům poznat projevy nadání dětí a nejčastější nebo nejzávažnější problémy, se kterými se tito žáci setkávají. Vedle zlepšení schopnosti identifikovat nadané se posluchači seznámí s některými osvědčenými postupy v jejich výchově a výuce. Dovědí se, kde hledat odbornou pomoc a jaké jsou další možnosti vzdělávání i mezinárodní spolupráce v oblasti péče o nadané. Výstupem kurzu bude portfolio, obsahující základní texty k tématu, kazuistiky, výsledky práce studentů, odkazy na odbornou literaturu a na webové stránky.

  Kurz se koná každý pátek od 12,35 do 15 hodin na PedF UK, Praha 1, M.D.Rettigové 4.
  Přednášející: PhDr Eva Vondráková, předsedkyně Společnosti pro talent a nadání - ECHA

  další informace viz http://stan.zpc.cz,
  http://db.zpc.cz
  a www.pedf.cuni.cz


  Centre français de recherche en sciences sociales, Praha
  Akademie věd České republiky
  a
  Grantová agentura České republiky

  si Vás dovolují srdečně pozvat na přednášku

  Science and Research Assessment

  Přednášku prosloví v angličtině pan

  Jean-Jacques Salomon


  Professeur honoraire au Conservatoire National des Arts et Metiers, Paris

  dne 28. 3. 2001 ve 14 h

  v zasedací síní č. 205, II. patro, Národní 3, 110 00 Praha 1
  (budova Akademie věd ČR)