NEVIDITELNÝ PES    //    EUROPE'S    //    ZVÍŘETNÍK    //    BYDLENÍ    //    REALITY    //    EKONOMIKA    //    VĚDA    //    SCI-FI    //    SWNET   //    BAZAR    //    PARAGRAF    //    ENCYKLOPEDIE

Pondělí 23.7.2001
Svátek má Libor

Biologie a příroda
Vesmír
Fyzika
Medicína
Matematika
Historie
Umění
Filosofie
Psychologie
Humanitno
O Zemi i zemi
Techno
Chemik

Ohlašovna
Rozhovory
Recenze
Soutěže
Lidé
Co když...?
Satirikon
K diskusi
Pa - vědo

Archiv vydání


Alena Marešová

Neviditelný pes již před časem uveřejnil dotazník paní doktorky Marešové z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci v Praze, týkající se extremismu. Nyní vás znovu prosí o pomoc.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci se t.č. zabývá trestnou činností policistů - jejími příčinami, nezbytnými podmínkami její existence a možnostmi její redukce. Dílčím úkolem je zjištění, jak v současnosti policii a policisty vnímá veřejnost a odborná veřejnost. Ze zkušených pracovníků justice a policie byl vytvořen soubor expertů, jejichž názory budou zpracovány a interpretovány zvlášť .Vzhledem k vynikajícím zkušenostem ze sběru názorů prostřednictvím dotazníků předložených internetové části veřejnosti, také v tomto případě jsem zpracovala krátký dotazník a prosím uživatele internetu o jeho vyplnění.
>>>


Pro zájemce uvádím program
43. semináře Společnosti pro talent a nadání - ECHA:
Kam směřuje vzdělávání nadaných dětí v Evropě?

Poradenská a výzkumná centra pro nadané
Koná se v pátek, 27.10.2000 ve 14 hodin, v Aule Pedagogické fakulty UK v Praze 1, M.D.Rettigové 4.

Promluví: PhDr Jolana Laznibatová z VÚDPaP v Bratislavě, ředitelka Školy pro mimořádně nadané děti a
PhDr Eva Vondráková, předsedkyně STaN-ECHA,

Obě jsou psycholožky a zúčastnily se 7.ECHA konference v Maďarsku a mezinárodního workshopu o centrech a síti péče o nadané, který se konal začátkem října 2000 v Chorvatsku. Další informace najdete na adrese: http://db.zpc.cz

ECHA sdružuje psychology, pedagogy a rodiče nadaných dětí. Od května 1995 je Poradcem Rady Evropy ve vzdělávání nadaných.

STaN-ECHA organizuje od r.1989 odborné semináře. Už sedmý rok existuje Klub rodičů STaN-ECHA, který se koná 1x měsíčně.
Kontaktní adresa:
PhDr Eva Vondráková, Klub rodičů,
FZŠ Chlupova 1800, 155 00 Praha 515.
E-mail
>>>


Dny otevřených dveří na Fyzikálním ústavu AV ČR

Probíhají v těchto temínech:

 1. 19. 10. 9 až 16 hod.
 2. 20. 10. 9 až 15 hod.
 3. 21.10. 14 až 18 hod.
 4. 22.10. 13 až 17 hod.
 5. 23. 10. 9 až 16 hod.

  Termíny v pracovních dnech jsou určeny pro školní výpravy. Čtvrtek a pátek a část pondělí už jsou nyní obsazeny.

  Budou připraveny ukázky a výklad k následujícím tématům:

  na pracovišti "Slovanka" (adresa: Pod vodárenskou věží 1, Praha 8 - Libeň)

  1. Kovy, které si pamatují
  2. Supravodivá levitace.
  3. Supertvrdé a technicky aplikovatelné vrstvy a povlaky připravované pomocí fyzikálních plazmových technologií.
  4. Kapalné krystaly - materiály pro obrazovky nové generace.
  5. Prozařovací elektronový mikroskop.
  6. Krystaly mění barvu světla.
  7. Laserové dělo.
  8. Výlet do světa elementárních částic (úvodní přednáška) + Křemíkové detektory částic + TILECAL.

  na pracovišti "Cukrovarnická" (adresa: Cukrovarnická 10, Praha 6 - Střešovice)

  1. Supravodivé jevy.
  2. Atomy pod mikroskopem.
  3. Sluneční elektrické články.
  4. Molekulární epitaxe aneb jak stavíme z molekul.

  Něco z toho, co se bude předvádět, lze nalézt i na stránce FzÚ pro veřejnost.


  >>>


  zajímá vás dění v AV - klikněte.
  >>>


  K DISKUSI: Další reakce na "Kruťáky"
  Zajímavý názor od Aleše Vyhnala
  >>>


  Zpráva pro tisk

  6. valné shromáždění Učené společnosti

  Ve dnech 15. a 16. května 2000 se v Praze uskutečnilo 6. valné shromáždění Učené společnosti ČR za účasti 42 řádných a 3 čestných členů.
  >>>


  VĚDA KONTRA IRACIONALITA /cyklus přednášek Sisyfa/ se naposledy na jaře koná
  ve ctvrtek 18. kvetna 2000 v 17 hodin v budove Akademie ved CR, Narodni 3, Praha 1, sal 206
  - Pred zahajenim obvyklych prednasek se uskutecni tolik ocekavane slavnostni predavani BLUDNYCH BALVANU Sisyfa za rok 1999 - presne v 17 h.
  >>>


  CZ BIOM - České sdružení pro biomasu Vás srdečně zve na seminář
  Biomasa pro obecní kotelny

  o možnostech ekonomického a ekologického vytápění v obci
  Svatoslav okres Třebíč,

  který se koná dne 18.5.2000 v obci Svatoslav, v zasedací síni Obecního úřadu, v centru obce


  >>>

 
Vážení čtenáři UNIVERSA,

své příspěvky, ohlasy, glosy... nebo oznámení o pořádaných akcích, o volných místech pro studenty, studijních možnostech, zajímavé linky... vše mi prosím posílejte pouze na novou adresu
jita-edda@volny.cz
Děkuji vám a těším se na vaše mejlíky - JITA Splítková
 HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Biologie a příroda

23.7. PŘÍRODA: Nemilá překvapení planety Země
Alexander Moroz

Po výbuchu supervulkánu, spícího přes 640 000 let pod Yellowstonským parkem, byl zničen život v okruhu 2 000 km od epicentra. Los Angeles, San Francisko a velká část vnitrozemí USA byly totálně zdevastovány. Následná erupce vulkánu Cumbre Vieja na Kanárském ostrově La Palma, která vyprovokovala mega-tsunami o výšce 650 metrů a řítící se rychlosti 720 km/h, znamenala zkázu všech měst na východě USA až do vzdálenosti 20 km od pobřeží. Z bývalé světové mocností zbyly pouze trosky. Lidská civilizace se vrátila o tisíciletí zpátky a novou světovou mocností se stala ...
webová stránka A. Moroze

Ne, nečtete recenzi posledního hollywoodského trháku. Planeta Země píše daleko napínavější a zajímavější scénáře. Každý z nás má v průměru dopřáno pouze kolem 30.000 dnů pobytu na Zemí. Celá historie lidské civilizace, včetně dávného Egypta a Mezopotámie, čítá necelých 7.000 let. Není proto divu, že o jevech, které se vyskytnou na Zemí v průměru jednou za 10.000 let, resp. jednou za 100.000 let, buď nevíme vůbec nic anebo, v tom lepším případě, máme pouze matnou představu. Teprve v posledním desetiletí přišla současná věda na stopu dvěma takovým vzácným jevům: supervulkánům a mega-tsunami.

Pod vulkánem si většina z nás představí čpící kopec s charakteristickým kráterem na jeho vrcholu. Každoročně zaznamenají vědci kolem 50 jejich erupcí. Naštěstí pro nás, supervulkán je daleko vzácnějším fenoménem. Poslední erupce supervulkánu se udála před 74.000 lety na ostrově Sumatra, kde vybuchl supervulkán Toba. Jeho důsledky pro život na zemí byly katastrofické. Ještě ve vzdálenosti 2.500 km od vulkánu dosahovala vrstva sopečného popela 35 cm. V důsledku erupce, 10.000 krát silnější než erupce sopky Sv. Heleny, poklesla globální teplota Země o 5 stupňů Celsia, což v naší zeměpisné šířce představuje pokles letních teplot o 15 stupňů Celsia, a to po dobu několika let!!! Devastující účinky takového poklesu teploty na zemědělství a život v oceánech není obtížné si představit. Odhaduje se, že lidská rasa byla na pokraji vyhubení a že krátce po erupci žilo na celé zeměkouli pouze pár tisíc lidí.

Supervulkán, stejně jako obyčejný vulkán, začíná jako sloupec magmatu stoupající k zemskému povrchu. Na rozdíl od obyčejného vulkánu se ale magma, v důsledku specifických podmínek podloží, neprodere až k povrchu. Navenek vypadá supervulkán jako ničím výjimečná proláklina zemského povrchu, zvaná caldera, která bývá, jako v případě supervulkánu Toba, často vyplněna jezerem. Supervulkán může v průběhu několika stovek tisíců let vykazovat jenom nepatrnou aktivitu. Pouze občasná menší zemětřesení a termální prameny jsou vzdálenými signály toho, že se pod zemským povrchem hromadí napětí a pozvolna vzrůstá objem magmatu, jehož hustota roste i tím, jak roztavuje sousední horniny. Existence supervulkánu se obvykle potvrdí až z dálkového průzkumu zemského povrhu. Tak tomu bylo i v případě jednoho z největších známých supervulkánů, který se nachází pod Yellowstonskym parkem. O existenci supervulkánu v okolí Yellowstonskeho parku se spekulovalo již nějakou dobu - geologický průzkum odhalil tři silné vrstvy sopečného popela svědčící o pravidelných sopečných erupcích jednou za 600.000 let.
Teprve v posledním desetiletí se pomoci satelitů zjistila přesná poloha caldery a potvrdilo se, že supervulkan je ještě aktivní. Rozměry této caldery jsou opravdu impozantní: je dlouhá 70 km a široká 30 km.
Magmatická komora se nachází prakticky pod celou calderou. Odhaduje se, že je 40-50 km dlouhá, 20 km široká a kolem 10 km hluboká. Existenci magmatické komory pod Yellowstonskym Parkem dokazuje kromě rady seizmických měření hlavně to, že od posledního geodetického měření v roce 1923 se centrum caldery zvedlo o 740 mm.
Není proto otázkou, zda ale pouze kdy dojde k příští erupcí. Bohužel, současná věda nezná přesnou odpověď. Protože se jedna o velice vzácný jev, scházejí data a scházejí modely, které by se pro analýzu supervulkanu použily. Víme pouze, že poslední erupce proběhla před 640.000 lety. Pravidelný 600.000 lety cyklus erupcí je tedy již 40.000 let opožděn a příští erupce může nastat každou chvíli ...

Mega-tsunami se vyskytují na zemském povrchu o trošku častěji. Poslední z nich se přehnalo světovými oceány před 4.000 lety. Široké veřejnosti známé tsunami je přímým důsledkem zemětřesení. Tsunami se může přenést velkou rychlosti z jedné strany oceánu na druhou a způsobit velké materiální škody a ztráty na lidských životech. Protože i při tom nejsilnějším zemětřesení nepřekročí pokles, resp. vzedmutí zemské kůry 10 m, výška tsunami na širém moři není větší než právě oněch 10 m. Teprve když se tsunami přiblíží k pobřeží, klesající hloubka vody může způsobit vzedmutí vlny do výšky 40-50 m, jako třeba v případě tsunami z 50. let minulého století na jednom z Havajských ostrovů. Na rozdíl od obyčejného tsunami, tzv. mega-tsunami vznikají odlišným mechanizmem. Příčinou jejich vzniku je obrovitý sesuv půdy. Ten nastane například když skolabuje do moře velká část sopečného ostrova (sopečné horniny totiž často snadno zvětrávají). Tak tomu bylo i v případě posledního mega-tsunami, kdy skolabovala část ostrova Réunion v blízkosti Madagaskaru v Indickém oceánu. Na rozdíl od obyčejného tsunami, výška vlny mega-tsunami není v principu omezena a může teoreticky přesáhnout i jeden kilometer. K ničivému charakteru mega-tsunami přispívá podstatným způsobem i délka jeho vlny. Na rozdíl od délky vlny několika desítek metrů, jako u obyčejného tsunami, délka vlny mega-tsunami může být až 200 km. To znamená, že vlna mega-tsunami se po dosažení pobřeží neroztříští, ale pokračuje nerušeně cca jednu svoji vlnovou délku do vnitrozemí. Je docela možné, že poslední mega-tsunami je zdrojem biblického příběhu o potopě.

Nejžhavějším kandidátem na příští mega-tsunami je případný kolaps části Kanárského ostrova La Palma v okolí vulkánu Cumbre Vieja. Při jeho poslední erupci v roce 1949 se objevila na jeho jedné straně obrovská trhlina, když se jeho západní strana sesula několik metrů směrem k Atlantickému oceánu. Vědci jsou zajedno, že v důsledku některé z příštích erupcí vulkánu Cumbre Vieja se jižní část ostrova La Palma, odhadem o hmotě 500 miliard tun, sesune do moře. Když k tomu dojde, tak, dle modelu vyvíjeného na ETH v Curychu, vznikne mega-tsunami o délce vlny mezi 30-40 km a s dalšími parametry z úvodu tohoto článku. Stejně jako v případě supervulkánu, ani tady není otázkou zda, ale kdy k tomu nastane. Erupce vulkánu Cumbre Vieja se opakují pravidelně zhruba jednou za 200 let. Jestli dojde k sesuvu již u příští erupce anebo teprve během desáté, na to zatím věda nezná odpověď.

Další podrobnosti k uvedeným tématům a dalším zajímavým objevům posledního desetiletí naleznete na webove stránce programu Horizon britské televize BBC. Tyto špičkové vědecko-populární pořady jsou vedeny formou interview světových odborníků z daného odboru a bývají velice hezky graficky zpracovány. Jednotlivý pořad trvá 50 minut. V internetovém archivu programu Horizon naleznete seznam všech vysílaných pořadů i s jejich transkripty. Z nich, kromě supervulkánu a mega-tsunami , doporučuji třeba

Je pouze škoda, že se pořady z programové řady Horizon britské televize BBC doposud neobjevily na našich obrazovkách.

Alexander Moroz
webová stránka A. Moroze
Další články tohoto autora:
Alexander Moroz

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku:
Výběr z vydání

 • MATEMATIKOVÉ V HISTORII: Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor

 • PŘÍRODA: Nemilá překvapení planety Země

 • KNIHA: To snad nemyslíte vážně, pane Feynmane!

 • OHLAŠOVNA: Letná škola o multiagentových systémoch ACAI-2001 na FEL ČVUT

 • REAKCE: Metelkovy otázky o klimatu

 • RELIGIO: VÍRA BEZ NÁBOŽENSTVÍ

 • SOUTĚŽ: O knihu

 • MATEMATIKOVÉ V HISTORII: George Boole

 • RELIGIO: VÍRA BEZ NÁBOŽENSTVÍ

 • CHTIP: Tajné sídlo Billa Gatese v Praze

 • LIDŠTINY: Oni jsou blízko

 • MATEMATIKOVÉ V HISTORII: Bernhard Placidus Johann Nepomuk Bolzano

 • LIDÉ: Tisíce Schindlerů a aspoň jeden zachráněný Nobelista

 • RELIGIO: VÍRA BEZ NÁBOŽENSTVÍ - úvod

 • OHLAŠOVNA: Dva významní astronomové v Praze

 • Na okraj

  OHLAŠOVNA

  Anaerobic Protozoan Parasites: From Basic Science to Drug Targets

  COST-B9 Expert Meeting and Satellite Symposium of the XI International Congress of Protozoology

  21- 24 July 2001, Prague, Czech Republic

  Podrobné informace včetně programu na adrese
  OHLAŠOVNA

  ANTIKVARIÁT VĚDECKÉ A ODBORNÉ LITERATURY UNIVERSUM POŘÁDÁ

  TOTÁLNÍ VÝPRODEJ VŠECH KNIH

  za cenu 1/4 původní ceny, tj. pouhých 25%
  V BUDOVĚ NA BOJIŠTI č. p. 1, 3. patro (Praha 2, u metra I. P. Pavlova, výtahem hned u vrátnice)
  OTEVÍRACÍ DOBA:
  Pondělí až Čtvrtek 13 - 18 hodin
  Končíme svoji činnost dnem 30.7. 2001
  Průměrná cena knih je nyní kolem 13 korun.

  http://www.universum.cz/


  Pozvánka na akci - Parcon 2001

  20. setkání příznivců sci-fi, fantasy, hororu, comicsu, her na hrdiny a záhad všeho druhu - PARCON 2001 - se letos koná od 5.7 do 8.7. 2001 v Praze a to v budově ZŠ Benita Juareze, v Bílé ul. 1, na Praze 6. (Seznamte se s nejnovějším programem.)

  Pro návštěvníky akce je připraveno více než 150 přednášek, diskusí a představení - což doposud nemělo na našem území obdoby. Akce je rozdělena do 6 velkých programových bloků - Hlavní SF a F program, Vedlejší SF a F program, Futurologický kongres, Fantastika, Seriály (Star Trek, Babylon 5 …) a Hry. Paralelně poběží videoprodukce největších a nejslavnějších SF pecek, budou se hrát RPG, karetní a deskové hry.


  Speciálně je nutno čtenáře (a případné návštěvníky) upozornit na:

  Divadelní ztvárnění Pratchetta - Stráže! Stráže!

  Představení skupiny historického šermu Červená kumpanie

  Fantasy show + druhé vystoupení Červené kompanie

  Opékání selat - porce zdarma pro účastníky Parconu

  Vyhlášení Ceny Karla Čapka

  11:00 Shrek (předpremiéra filmu) Kino Perštýn, Na Perštýně 6, Praha 1


  celý program na www.parcony.cz

  Za pořadatele srdečně na akci zve

  Václav Fořtík
  Ambulance pro poruchy paměti Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  a
  Studio Paměť, společnost pro záchranu kulturních hodnot


  Vás zvou na mezioborové a mezigenerační setkání

  Nikdy není pozdě (generace 50+)


  které se pod heslem "Jsem žák a musím se učit" (Petr Veliký, propagátor celoživotního
  vzdělávání) uskuteční 27. - 29. září 2001 (čtvrtek - sobota) ve Studio Paměť Truhlářská 3,
  Praha 1.

  Cíle setkání: Prevence deprese, poruch paměti a osamělosti - rizikových faktorů ve stáří;
  Užitečnost pro sebe, rodinu i pro společnost; Spolupráce a setkávání mezi generacemi -
  integrace do informační společnosti; Sociální začlenění - větší respekt společnosti.
  Kriteria k účasti na setkání Generace 50+:
  A) chuť učit se nové aktivitě či zručnosti anebo
  B) při stávajících znalostech přijmout za své nové formy činnosti
  Aktivní účast: (účast na semináři, s písemnými materiály, příp. video ukázkami)
  - zdraví senioři 50+ odpovídající kriteriím A,B (v roli žáků, studentů, frekventantů)
  - senioři s nemocí, která se nestala ústředním tématem při komunikaci (v stejné roli)
  - mladší nebo starší spolupracovníci (v roli učitelů či průvodců, rádců, supervizorů)

  Program:

  1. Ambulance pro poruchy paměti FNKV, Praha 10
  2. Dobrovolníci (národní dobrovolnické centrum Hestia)
  3. Česká genealogická a heraldická společnost
  4. Internet a výuka seniora -Vogel Publishing Praha 8, U3V
  5. Národní technické muzeum - prezentační odd.
  6. Protihluková firma (syn a otec)
  7. Využití jazyků jinak - překladatelé, průvodci
  8. Cesta po smírčích kamenech - od středověkého pokání ke současné mediaci
  9. Klub za starou Prahu
  10. Toulky po pražských kavárnách - návštěvnice a kavárník z Imperiálu Praha 1
  11. Emancipovaný muž - v kuchyni s buchtami
  12. Petanque (video) - sport pro celou rodinu
  13. Klub českých turistů
  14. Malba na hedvábí
  15. Malířský ateliér Praha 2
  16. Galerie Hnízdo - tkaní Praha 1
  17. Studio keramika (otec + syn) Praha 8
  18. Amatérský pěvecký sbor Praha 13
  19. Klavírní doprovod

  Setkání se koná v rámci Týdnů duševního zdraví, které pořádá Focus ve dnech 10. září až 10.
  října 2001. Další informace poskytne MUDr. Tamara Tošnerová, e-mail: tosner@fnkv.cz nebo
  sdružení Focus, tel.: 02/85 51 205  Centrum pro současné umění Praha a Sochařské studio Bubec pořádají dne 16.6. 2001 od 14 do 22 hod. prezentaci účastníků sochařského sympozia. (Floris Brasser (NL), Martin Janíček, Michal Novotný, Martin Zet) Přijďte i vy na Art Safari do Řeporyj, Tělovýchovná 748 (za přejezdem trati vlevo až dozadu). Více na www.bubec.cz