NEVIDITELNÝ PES    //    EUROPE'S    //    ZVÍŘETNÍK    //    BYDLENÍ    //    REALITY    //    EKONOMIKA    //    VĚDA    //    SCI-FI    //    SWNET   //    BAZAR    //    PARAGRAF    //    ENCYKLOPEDIE

Pátek 5.10.2001
Svátek má Eliška

Biologie a příroda
Vesmír
Fyzika
Medicína
Matematika
Historie
Umění
Filosofie
Psychologie
Humanitno
O Zemi i zemi
Techno
Chemik

Ohlašovna
Rozhovory
Recenze
Soutěže
Lidé
Co když...?
Satirikon
K diskusi
Pa - vědo

Archiv vydání


Dny otevřených dveří ve Fyzikálním ústavu AV ČR

Probíhají v těchto termínech:

18. 10. 9 až 16 hod.

19. 10. 9 až 15 hod.

20.10. 14 až 18 hod.

21.10. 14 až 17 hod.

Termíny v pracovních dnech jsou určeny pro školní výpravy. Doporučujeme dojednat si předem termín návštěvy, což přispěje k hladkému průběhu exkurse.

Telefon pro styk s veřejností:

Pracoviště “Slovanka”: Hana Waňková, Anna Körblerová: 6605 2121 (e-mail:secretary@fzu.cz )

Pracoviště “Cukrovarnická”: Z. Šimša, tel. 24321613 (e-mail:simsa@fzu.cz )

Budou připraveny ukázky a výklad k následujícím tématům:

na pracovišti "Slovanka" (adresa: Pod vodárenskou věží 1, Praha 8 - Libeň)

 1. Kovy, které si pamatují
 2. Supravodivá levitace.
 3. Lékařské aplikace laserem deponovaných tenkých vrstev
 4. Kapalné krystaly - materiály pro obrazovky nové generace.
 5. Prozařovací elektronový mikroskop.
 6. Krystaly mění barvu světla.
 7. Výlet do světa elementárních částic (úvodní přednáška) +

Křemíkové detektory částic + Auger.

na pracovišti "Cukrovarnická" (adresa: Cukrovarnická 10, Praha 6 - Střešovice)

 1. Supravodivé jevy.
 2. Sluneční elektrické články.
 3. Molekulární epitaxe aneb jak stavíme z molekul.
 4. Atomy pod mikroskopem.

Podrobnější popis některých témat:


>>>


Nabídka online služby ProQuest 5000 se rozrostla do konce roku o tři databáze

Národní licence na elektronickou informační sužbu ProQuest 5000, díky níž mají od loňského roku vysoké školy, Akademie věd ČR, veřejné knihovny a další instituce možnost bezplatného přístupu ke čtyřem tisícům odborných časopisů, byla dočasně -od 1. září do 31. prosince 2001 - rozšířena o další tři významné oborové databáze: AGRICOLA PlusText, ERIC PlusText a MEDLINE with Full Text. Hlavní přednost těchto informačních zdrojů spočívá v tom, že spojují kvalitní indexování článků pomocí řízených slovníků (tezaurů) částečně s jejich plnými texty.

AGRICOLA PlusText pokrývá zemědělství, veterinární lékařství, lesnictví, ekologii, zoologii, botaniku a výživu. Databáze zahrnuje bibliografické záznamy z více než 830 časopisů od roku 1970 (z toho je 52 titulů k dispozici v plném znění s průměrně čtyřletou retrospektivou - např. Biochemistry, Bioscience, Canadian Journal of Zoology, Journal of Nutrition aj.).

ERIC FullText je zaměřena na různé aspekty vzdělávání (včetně vývojové psychologie, protidrogové prevence, managementu škol, poradenství, výuky odborných předmětů, celoživotního vzdělávání) a rovněž na knihovnictví. Úplná retrospektiva bibliografických záznamů z 1060 časopisů sahá do roku 1966 (zhruba čtvrtina z nich je přístupná v plnotextové podobě od roku 1994 - např. Adult Education, Communication and Education, Harvard Educational Policy, Journal of Higher Education aj.). MEDLINE with Full Text obsahuje 11 miliónů záznamů ze 4300 medicínských časopisů, z nichž 230 je přístupných v plném znění od roku 1997 (např. AIDS Care, British Medical Journal, Canadian Medical Association Journal, JAMA, Journal of the American Medical Association, Lancet aj.). Texty jsou doprovázeny reprodukcemi fotografií, schémat a tabulek.

Databáze se aktualizují průběžně (některé články jsou do nich zařazeny v podstatě ve stejnou dobu, kdy vyjdou tiskem).

Filip Vojtášek
>>>


Alena Marešová

Neviditelný pes již před časem uveřejnil dotazník paní doktorky Marešové z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci v Praze, týkající se extremismu. Nyní vás znovu prosí o pomoc.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci se t.č. zabývá trestnou činností policistů - jejími příčinami, nezbytnými podmínkami její existence a možnostmi její redukce. Dílčím úkolem je zjištění, jak v současnosti policii a policisty vnímá veřejnost a odborná veřejnost. Ze zkušených pracovníků justice a policie byl vytvořen soubor expertů, jejichž názory budou zpracovány a interpretovány zvlášť .Vzhledem k vynikajícím zkušenostem ze sběru názorů prostřednictvím dotazníků předložených internetové části veřejnosti, také v tomto případě jsem zpracovala krátký dotazník a prosím uživatele internetu o jeho vyplnění.
>>>


Pro zájemce uvádím program
43. semináře Společnosti pro talent a nadání - ECHA:
Kam směřuje vzdělávání nadaných dětí v Evropě?

Poradenská a výzkumná centra pro nadané
Koná se v pátek, 27.10.2000 ve 14 hodin, v Aule Pedagogické fakulty UK v Praze 1, M.D.Rettigové 4.

Promluví: PhDr Jolana Laznibatová z VÚDPaP v Bratislavě, ředitelka Školy pro mimořádně nadané děti a
PhDr Eva Vondráková, předsedkyně STaN-ECHA,

Obě jsou psycholožky a zúčastnily se 7.ECHA konference v Maďarsku a mezinárodního workshopu o centrech a síti péče o nadané, který se konal začátkem října 2000 v Chorvatsku. Další informace najdete na adrese: http://db.zpc.cz

ECHA sdružuje psychology, pedagogy a rodiče nadaných dětí. Od května 1995 je Poradcem Rady Evropy ve vzdělávání nadaných.

STaN-ECHA organizuje od r.1989 odborné semináře. Už sedmý rok existuje Klub rodičů STaN-ECHA, který se koná 1x měsíčně.
Kontaktní adresa:
PhDr Eva Vondráková, Klub rodičů,
FZŠ Chlupova 1800, 155 00 Praha 515.
E-mail
>>>


Dny otevřených dveří na Fyzikálním ústavu AV ČR

Probíhají v těchto temínech:

 1. 19. 10. 9 až 16 hod.
 2. 20. 10. 9 až 15 hod.
 3. 21.10. 14 až 18 hod.
 4. 22.10. 13 až 17 hod.
 5. 23. 10. 9 až 16 hod.

  Termíny v pracovních dnech jsou určeny pro školní výpravy. Čtvrtek a pátek a část pondělí už jsou nyní obsazeny.

  Budou připraveny ukázky a výklad k následujícím tématům:

  na pracovišti "Slovanka" (adresa: Pod vodárenskou věží 1, Praha 8 - Libeň)

  1. Kovy, které si pamatují
  2. Supravodivá levitace.
  3. Supertvrdé a technicky aplikovatelné vrstvy a povlaky připravované pomocí fyzikálních plazmových technologií.
  4. Kapalné krystaly - materiály pro obrazovky nové generace.
  5. Prozařovací elektronový mikroskop.
  6. Krystaly mění barvu světla.
  7. Laserové dělo.
  8. Výlet do světa elementárních částic (úvodní přednáška) + Křemíkové detektory částic + TILECAL.

  na pracovišti "Cukrovarnická" (adresa: Cukrovarnická 10, Praha 6 - Střešovice)

  1. Supravodivé jevy.
  2. Atomy pod mikroskopem.
  3. Sluneční elektrické články.
  4. Molekulární epitaxe aneb jak stavíme z molekul.

  Něco z toho, co se bude předvádět, lze nalézt i na stránce FzÚ pro veřejnost.


  >>>


  zajímá vás dění v AV - klikněte.
  >>>


  K DISKUSI: Další reakce na "Kruťáky"
  Zajímavý názor od Aleše Vyhnala
  >>>


  Zpráva pro tisk

  6. valné shromáždění Učené společnosti

  Ve dnech 15. a 16. května 2000 se v Praze uskutečnilo 6. valné shromáždění Učené společnosti ČR za účasti 42 řádných a 3 čestných členů.
  >>>

 
Vážení čtenáři UNIVERSA,

své příspěvky, ohlasy, glosy... nebo oznámení o pořádaných akcích, o volných místech pro studenty, studijních možnostech, zajímavé linky... vše mi prosím posílejte pouze na novou adresu jita-edda@volny.cz
Děkuji vám a těším se na vaše mejlíky - JITA Splítková
 HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Matematika

5.10. MATEMATIKOVÉ V HISTORII: Andrej Nikolajevič Kolmogorov
Jiří Svršek

narozen: 25. dubna 1903 v Tambově, Tambovská gubernie, Rusko
zemřel: 20. října 1987 v Moskvě, Rusko, Sovětský svaz

Rodiče Andreje Nikolajeviče Kolmogorova nebyli oddáni. Jeho otec Nikolaj Katajev, syn duchovního, byl zemědělec a žil ve vyhnanství. Po sovětské Revoluci se vrátil do Moskvy, kde pracoval na Ministerstvu zemědělství, ale v roce 1919 při souboji zemřel. Kolmogorovova matka zemřela při jeho porodu. Matčina sestra, Věra Jakovlevna malého Kolmogorova vychovávala, ale on ji z hlouby duše nenáviděl.

Kolmogorov strávil část dětství v obci Tunošna nedaleko od Jaroslavli u svých prarodičů z matčiny strany. Příjmení získal od svého dědečka, Jakova Stěpanoviče Kolmogorova, který pocházel ze šlechtického rodu, což mu po sovětské Revoluci působilo značné potíže. Ve svém domě provozoval ilegální tiskárnu.

Když Kolmogorov dokončil školu, začal pracovat jako průvodčí na železnici. Ve volném čase napsal pojednání o Newtonových zákonech mechaniky. V roce 1920 začal studovat na Moskevské státní univerzitě, ale matematikou se zabýval okrajově. Studoval řadu předmětů, včetně metalurgie a ruské historie. Napsal mimo jiné vědecké pojednání o majetkových vztazích v Novgorodu v 15. a 16. století.

Při studiu matematiky byl Kolmogorov zpočátku ovlivněn řadou významných matematiků. V době, kdy Kolmogorov ještě studoval, začal svoji vědeckou práci P. S. Alexandrov. Luzin a Jegorov vytvořili v té době zvláštní vědeckou skupinu studenty nazývanou "Luzitánie". Jejími členy byli M. Ja. Suslin, P. S. Urysohn a Alexandrov. Největší vliv na Kolmogorova ale měl Stěpanov, který vyučoval trigonometrické řady.

Ačkoliv Kolmogorov ještě nedokončil vysokoškolské studium, již začal psát články mezinárodního významu. Na jaře roku 1922 dokončil článek o množinových operacích, v němž zobecnil řadu výsledků získaných od M. Ja. Suslina. V červnu 1922 zkonstruoval spočetnou funkci, která diverguje skoro všude. Tento výsledek byl odborníky v oboru naprosto neočekávaný a Kolmogorovo jméno bylo brzy známé po celém vědeckém světě.

V roce 1925 Kolmogorov dokončil studium Moskevské státní univerzity a ihned začal vědecky pracovat pod Luzinovým vedením. V roce 1925 Kolmogorov publikoval ještě v době, než dokončil studium, celkem osm článků. V roce 1925 Kolmogorov napsal společně s Chinčinem první článek z teorie pravděpodobnosti. Článek obsahoval větu "tří řad" týkající se nerovností částečných součtů náhodných veličin, která se stala základem nerovností v martingalech a v stochastických výpočtech.

V roce 1929 Kolmogorov získal doktorát. V té době již napsal celkem 18 článků. V článcích se objevily jeho verze silného zákona velkých čísel, zákona iterovaného logaritmu, některá zobecnění operací derivace a integrace a příspěvky k intuitivní logice.

Významnou událostí v Kolmogorově životě byl počátek jeho přátelství s Alexandrovem v zimě 1929, kdy společně strávili tři týdny na výletě. Společný výlet začal v Jaroslavli, pak se plavili na člunu po Volze a překročili pohoří Kavkaz k jezeru Sevan v Arménii. Alexandrov pracoval na knize o topologii spolu s Hopfem a Kolmogorov pracoval na spojitých Markovských procesech se spojitým časem. Kolmogorov publikoval své výsledky v roce 1931 a tuto jeho práci lze považovat za počátek teorie difúze. V zimě 1931 Kolmogorov a Alexandrov podnikli další cestu. Navštívili Berlín, Göttingen, Mnichov a Paříž, kde Kolmogorov řadu hodin hovořil s Paulem Lévym a pak strávili asi měsíc na pobřeží společně s Fréchetem.

V roce 1931 byl Kolmogorov jmenován profesorem Moskevské univerzity. V roce 1933 publikoval monografii o pravděpodobnosti "Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung", která se stala rigorózním základem teorie pravděpodobnosti a svým významem byla srovnatelná s Euklidovými "Elementy". Jedním z úspěchů této práce byla rigorózní definice podmíněné střední hodnoty.

V roce 1938 Kolmogorov publikoval velmi významný článek "Analytic methods in probability theory", který položil základy teorie Markovových náhodných procesů. Jeho myšlenky ovlivnily další vývoj množinové teorie topologie, teorie aproximací, teorie turbulentního toku, funkcionální analýzy, základů geometrie a také historii a metodologii matematiky.

Alexandrov a Kolmogorov zakoupili v roce 1935 malou vilu v Komarovce nedaleko Moskvy. Vilu v Komarovce navštívila řada významných matematiků, jako Hadamard, Fréchet, Banach, Hopf, Kuratowski a další.

V Komarovce probíhali hluboké a debaty plné matematických myšlenek. Unaveni celodenní prací se po večeři vraceli do Moskvy.

Gněděnko, jeden z Kolmogorovových studentů napsal, že tato doba se zapsala do paměti všech studentů jako nezapomenutelné období života, plné vědeckého a kulturního úsilí, záblesků vědeckého pokroku a sjednocení sil při řešení problémů vědy. Nelze zapomenout na podivuhodné vycházky o nedělích, když Kolmogorov pozval všechny své absolventy a studenty a také studenty jiných učitelů. Chodilo se do okolí Bolševa, Klijazmy a do dalších míst až 30 kilometrů a debatovalo se nejen o běžných problémech matematiky a jejích aplikacích, ale také o pokroku v kultuře, zejména v malířství, architektuře a v literatuře.

V letech 1938 až 1939 několik předních matematiků z Moskevské univerzity vytvořilo Stěklovův matematický ústav Akademie věd, přičemž dále pracovali na Univerzitě. Mezi nimi byli Alexandrov, Gelfand, Kolmogorov, Petrovskij a Chinčin. Kolmogorov vytvořil Oddělení pravděpodobnosti a statistiky a stal se jeho vedoucím.

Později se Kolmogorov začal navíc zabývat studiem pohybu planet a problémem turbulentního proudění u letadel s tryskovým motorem. V roce 1941 napsal dva zásadní články o turbulenci. V roce 1954 napsal práci o dynamických systémech ve vztahu k pohybu planet. Tím demonstroval význam teorie pravděpodobnosti v moderní fyzice.

Kolmogorov se ale nezabýval pouze teorií pravděpodobnosti. V topologii zavedl pojem grup kohomologie nezávisle na Alexandrovovi. V roce 1934 Kolmogorov studoval řetězce, homologii a kohomologii konečných komplexů buněk. V roce 1936 definoval grupy kohomologie pro lokálně kompaktní topologický prostor. Dalším důležitým přínosem byla definice okruhu kohomologie na Mezinárodní konferenci topologie v Moskvě v roce 1935. Na této konferenci Kolmogorov a Alexandrov přednášeli nezávisle na sobě své práce o kohomologii.

V letech 1953 a 1953 Kolmogorov napsal dva články o délce čtyř stran každý. Týkaly se teorie dynamických systémů s aplikací na dynamiku hamiltoniánu. Tyto dva články se staly počátkem KAM teorie (Kolmogorovova-Arnoldova-Moserova teorie). Kolmogorov v roce 1954 na Mezinárodním kongresu matematiků v Amsterdamu upozornil na toto téma přednáškou o obecné teorii dynamických systémů a klasické mechanice.

Kolmogorov nalezl pomocí teorie pravděpodobnosti částečné řešení Hilbertova šestého problému a upozornil tak na význam matematiky ve fyzikálních vědách.

V roce 1957 Kolmogorov nalezl úplné řešení Hilbertova třináctého problému, když vyvrátil Hilbertovu domněnku, že existuje spojitá funkce tří proměnných, jíž nelze reprezentovat spojitou funkcí dvou proměnných.

Kolmogorov věnoval také zvláštní pozornost projektu vzdělání nadaných dětí. Napsal řadu učebních textů a učebnic, strávil také řadu hodin výukou nadaných dětí a snažil se je přivést také k literatuře a hudbě, věnoval se jejich volnému času. Kolmogorov klad důraz na přirozený rozvoj osobnosti dětí a vůbec nechtěl, aby se každé nadané dítě věnovalo matematice.

Kolmogorov jako vynikající vědec přirozeně obdržel řadu ocenění v řadě zemí. V roce 1939 byl přijat do Akademie věd Sovětského svazu. Jako první obdržel v roce 1941 Státní cenu. V roce 1965 obdržel Leninovu cenu, Leninův řád a v roce 1987 Lobačevského cenu. Kolmogorov se stal členem řady zahraničních akademií a společností. V roce 1956 se stal členem Rumunské akademie věd, v roce 1956 se stal členem Královské statistické společnosti v Londýně, v roce 1959 členem Akademie Německa. V roce 1959 se stal členem Americké akademie umění a věd a ve stejném roce se stal členem Londýnské matematické společnosti. V roce 1961 se stal členem Americké filozofické společnosti. V roce 1962 se stal členem Indského statistického ústavu. V roce 1963 se stal členem Holandské akademie věd. V roce 1964 se stal členem Královské společnosti v Londýně a v roce 1967 se stal členem Národní akademie věd Spojených států amerických. V roce 1968 se stal členem Francouzské akademie věd.

Volně přeloženo, upraveno a zkráceno podle textů na

The MacTutor History of Mathematics Archive. Turnbull University of St Andrews.
Související URL:
Z historie matematiky, knihovna: matematika
Další články tohoto autora:
Jiří Svršek

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku:
Výběr z vydání

 • OHLAŠOVNA: Týden bolesti

 • MATEMATIKOVÉ V HISTORII: Andrej Nikolajevič Kolmogorov

 • OHLAS: Pár poznámek k úvodníku o školství.

 • OHLAS č .2: KE ŠKOLNÉMU

 • PŘÍRODA: Bobr v Dukovanech

 • ZDRAVÍ: Zamyšlení lékaře pojišťovny nad právě skončenou letní turistickou sezonou

 • PEDAGOGIKA: Umíme se učit? (4. Logika)

 • PSYCHO: Je bydlení ve výškových domech vhodné pro rodiny s dětmi?

 • MATEMATIKOVÉ V HISTORII: Dimitrij Fedorovič Jegorov

 • OHLAS: Vyjádření k příspěvku Ludvíka Schnitzera: Devitalizace – naděje a sliby

 • KNIHA: Základy psychologie inteligence

 • OHLAŠOVNA: Informační měsíčník AV ČR

 • ŽERTÍK: O čem sní protijaderní aktivisté?

 • INFO: Evropský den jaderného průmyslu

 • MEDICÍNA: Devitalizace

 • Na okraj

  Tiskový odbor Akademie věd ČR Národní tř. 3, 117 20 Praha 1
  Tisková zpráva
  Sám proti moci - poučíme se z minulosti?

  Slavnostní vyhodnocení 1. ročníku českého kola EUSTORY

  za účasti čestného předsedy AV ČR profesora Rudolfa Zahradníka se uskuteční
  v pátek 5. října 2001 ve 14:00 h v místnosti č. 206 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

  Slavnosti se zúčastní vyznamenaní studenti, ředitelé škol a učitelé dějepisu, zástupci organizací
  politických vězňů, např. Konfederace politických vězňů a Klubu dr. Milady Horákové, zástupci
  velvyslanectví SRN v Praze, představitelé Akademie věd ČR a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

  První ročník českého kola dějepisné soutěže pro studenty středních škol EUSTORY na téma: Sám proti
  moci. Opozice proti totalitnímu režimu 1948 - 1989 zorganizoval Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve
  spolupráci s Asociací učitelů dějepisu ČR a za podpory Körberovy nadace z Hamburku (SRN). Do
  soutěže přišlo 112 prací, na nichž se podílelo 196 studentů ze 75 středních škol v České republice.
  Studenti pracovali individuálně nebo ve skupinkách a práci vytvořili na základě vlastního výzkumu. Ve
  svých pracích zachytili osudy jednotlivců v období od února 1948 až do listopadu 1989, kteří se
  postavili na odpor tehdejšímu režimu. Například příběh občana poznamenaného politickými procesy v 50.
  letech, osud rolníka vzdorujícího vstupu do JZD, život lidí pronásledovaných kvůli víře nebo osud
  člověka, jehož život poznamenala vojenská intervence v roce 1968 a následná normalizace a pod. Ústav
  pro soudobé dějiny AV ČR přikládá mimořádný význam poznání a reflexi vlastních novodobých dějin pro
  vytvoření otevřené demokratické společnosti v České republice. Körberova nadace se sídlem v Hamburku
  (SRN) podporuje evropské porozumění a historicko-politický dialog v Evropě.

  Tisková konference k vyhodnocení 1. ročníku soutěže EUSTORY se uskuteční v pátek
  5. října 2001 v 10:30 h, místnost č. 205, v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.
  Vystoupí na ní PhDr. Oldřich Tůma, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Mgr. Ilona Pařízková,
  Asociace učitelů dějepisu ČR a předsedkyně českého výboru EUSTORY a Gabriele Bucher-Dinc, Körber
  Stiftung Hamburg .
  Tiskovou konferenci bude moderovat PhDr. Vojtech Čelko z Ústavu pro soudobé dějiny
  AV ČR.

  Informace:
  PhDr. Vojtech Čelko, tel.: 02/57 53 11 22-3, e-mail: celko@usd.cas.cz
  Z. Bukovská, tel.: 02/21 40 33 54, e-mail: bukovska@kav.cas.cz.
  OHLAŠOVNA

  Pátek 5. října

  Tiskový odbor AV ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Asociací učitelů dějepisu ČR a Körberovou nadací
  pořádají tiskovou konferenci o 1. ročníku české varianty dějepisné soutěže pro studenty středních škol Eustory na téma: "Sám proti moci. Opozice proti totalitnímu režimu 1948-1989", která se uskuteční v 10:30 h v místnosti č. 206, v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1.  MEJLEM: Vyšel další Příložník

  Vazeni pratele,

  V tomto cisle PRILOZNIKU pokracuje serial INDIANSKA NOSTALGIA Milana Jablonskeho, jeste o Synech velke medvedice a take PRAZSKA INTERMEZZA Tomase Komrsky - tentokrat nejen s fotografiemi, ale i basnemi a take rada lekci o vokalni komunikaci, UMIME MLUVIT? od j@ns@na, tentokrat uz primo o "fyzice jazyka".

  Take zde najdete fotku Z REZERVACE od Emila a fotoportret MUFFINA od Jitky, clanek o ZLATEM SAMPIONOVI - teda opravdu svetovem prebornikovi , emajlove zkratky SMAJLIKY a j@ns@n zde pridal povidku GETTYSBURG o jedne kapele Moravians v americke obcanske valce a basen DUBEN, i kdyz kalendarne mirne zpozdenou. V dnesnim NETSVETU se opet venujeme technicko-vedeckym novinkam, tentokrat clankem PETABAJT ANEB MILION MILIARD BAJTU. A nezapomente: porad tu hledame nove autory textu ci obrazku!

  . Vysla nova kniha nasi edice KNIHY OFF-LINE. Jmenuje se SLA PREDE MNOU. Je to sbirka milostnych basni, ktere kdysi vysly v Hurontarii a je doprovazena autorovou grafikou. Kniha je ke stazeni zdarma pro vsechny, nejen cleny klubu KCK tady http://m3.easyspace.com/hurontaria/knihy/bol3731.zip a popis knihy je - kde jinde? - v dnesnim NetSvetu.).

  Poznamka: Pokud nemate cas na brouzdani po netu, cely text tohoto cisla Prilozniku (tj. vsechny clanky a titulni stranka, ale bez obrazku) je extra zazipovan a muzete ho stahnout primo z netu tuknutim na http://hurontaria.baf.cz/priloz/zip54.zip
  nebo budete-li uz na titulni strance casopisu, tuknete na posledni radek v posledním vyberovem sloupci.

  Hezke cteni Vam preje
  Webmaster Honza - j@ns@n
  Piste nam na: hurychj@tnt21.com

  Adresy PRILOZNIKU:
  http://hurontaria.baf.cz/priloz/ .......PRILOZNIK-1
  http://www.fortunecity.com/roswell/karloff/28/ .......PRILOZNIK-4
  http://priloznik.freehomepage.com/ .......Priloznik-5

  Edice KNIHY OFF-LINE:
  http://members.tripod.com/~Hurontaria/knihy/knihy.htm KNIHY2


  OHLAŠOVNA

  III.Moravsky morfologicky den

  - tradicni vedecke setkani anatomu,
  histologu a embryologu vsech lekarskych a veterinarnich fakult Ceske a
  Slovenske republiky.
  Doba konani: streda 19.9. 2001, zahajeni 10.00 hod., ukonceni 19.00 hod.
  Misto konani: Ustav anatomie, histologie a embryologie
  Fakulta veterinarniho lekarstvi
  Veterinarni a farmaceuticka univerzita Brno
  Palackeho 1/3
  612 42 Brno
  WWW stranka pro tuto akci nebyla vytvorena.  XXIV.Congress of the European Association of Veterinary Anatomists -
  tradicni celoevropsky kongres veterinarnich anatomu (XXIV.EAVA Brno 2002)
  rovnez za ucasti odborniku z dalsich oboru i casti sveta
  Doba konani: 21.-25.7. 2002
  Misto konani: Ustav anatomie, histologie a embryologie
  Fakulta veterinarniho lekarstvi
  Veterinarni a farmaceuticka univerzita Brno
  Palackeho 1/3
  612 42 Brno
  WWW stranka je pripravovana na adrese: http://www.iach.cz/lge/EAVA.htm

  S pratelskym pozdravem

  Ivan Misek

  Ivan Misek, DVM PhD, Assoc. Prof. Tel: ++420 5 41212292
  Laboratory of Genetics and Embryology IAPG ++420 5 7268137
  Czech Academy of Sciences ++420 5 7268135
  Veveri 97 Fax: ++420 5 41212988
  602 00 Brno 2 E-mail: misek@iach.cz
  Czech Republic (Europe) http://www.iach.cz/lge

  and

  Institute of Anatomy, Histology and Embryology Tel.: ++420 5 41562202
  Faculty of Veterinary Medicine ++420 5 41562201
  University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences
  Palackeho 1/3 Fax : ++420 5 41562217
  612 42 Brno E-mail: miseki@vfu.cz
  Czech Republic (Europe) http://www.vfu.cz
  MEJLEM

  Vazene kolegyne, vazeni kolegove,
  dovoluji si upozornit, ze na adrese

  http://www.petr.isibrno.cz/phorum/list.php?f=6

  se pomalu rozjizdi nove cesko-slovenske diskuzni forum o elektronove mikroskopii. Muzete pomoci dostat tento pocin do podvedomi vedeckotechnicke komunity tim, ze rozsirite tuto informaci mezi sve spolupracovniky.
  Petr Schauer


  X. evropsky kongres skeptiku skoncil

  V Praze dnes skoncil X. evropsky kongres skeptiku, jehoz se ucastnili predstavitele skeptickych organizaci z 18 zemi z Evropy i ze zamori. Mezi ucastniky a prednasejicimi byl i president Evropske asociace akademii ved Prof. P. Drenth z Holandska. Behem tridenniho jednani se recnici nejprve venovali porovnani situace v rozmachu nevedeckych nazoru v zemich byvaleho vychodniho bloku a zapadni Evropy. Pote se podrobne zabyvali problemem medialni propagace tzv. alternativni mediciny [lecitelstvi] a dalsim oblastem, v nich rozlicne pavedy jako astrologie, ufologie ci grafologie ziskavaji sympatie siroke verejnosti, lec i pravniku a politiku.

  Na kongresu byli zvoleni novi funkcionari Evropske rady skeptickych organizaci [ECSO]. Odstupujiciho prezidenta holandskeho astrofyzika prof. C. de Jagera nahradil nemecky informatik A. Sarma; viceprezidentem se stal cesky astrofyzik J. Grygar a v sesticlennem ridicim vyboru ECSO jsou dale odbornici z Velke Britanie, Italie, Holandska a Belgie. Pristi XI. kongres se uskutecni v zari 2003 v Londyne. Prazsky kongres ECSO pripravil Cesky klub skeptiku Sisyfos pod zastitou Akademie ved CR. Sisyfos usporada v Praze v budove Akademie ved dne 20. zari v 17 h verejnou schuzi, na niz cesti organizatori shrnou vysledky jednani kongresu pro sirsi verejnost.

  Dr. Jiri GRYGAR

  Obrazová reportáž na:

  http://universum.150m.com/esc2001/