Pátek 9.11.2001
Svátek má Bohdan

Biologie a příroda
Vesmír
Fyzika
Medicína
Matematika
Historie
Umění
Filosofie
Psychologie
Humanitno
O Zemi i zemi
Techno
Chemik

Ohlašovna
Rozhovory
Recenze
Soutěže
Lidé
Co když...?
Satirikon
K diskusi
Pa - vědo

Archiv vydání


NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ DÁREK PŘESTAŇ KOUŘIT A VYHRAJEŠ VLASTNÍ ŽIVOT


akce začíná na serveru HTTP://viditelne.prase.cz

Motto akce:

"Politik nemůže přijímat do státního rozpočtu peníze získané prodejem nejnebezečnější drogy cigarety, která zabije jen v České Republice dvacet tisíc lidí ročně, absurdně v době, kdy policie a záchranné sbory musí a po právu prohlížet kupříkladu obálky, ale i všeliké lokality, které jsou byť jen podezřelé z toho, že by mohly být kontaminovány nebezpečnou nákazou. Policie nás chrání před terorem a patří jí za to dík i ohleduplnost nás všech."

Potřeba ochrany zdraví občanů volá o to více v době, kdy asi 7 000 obětí našlo smrt při nejšílenějším a nejničivějším teroristickém útoku dějin 11.9. N.Y. proti svobodě nás všech. Ovšem třikrát tolik lidí, než zemřelo v tomto historicky nejničivějším útoku, nechají v naší malé zemi každý rok o život připravit politikové držením neudržitelného - tedy "legálnosti" zabíjení svých spotřebitelů Tabákovými koncerny. Dokonce se nám někteří i v této době snaží říci, že smrt z kouření, které nyní navíc cíleně v nechutných spotřebitelských hrách a PR kampaních útočí na naše děti, je prý "jaksi" v pořádku, je to jen - začátek citace - " všeobecně tolerovaným nešvarem", jak mi napsala paní poslankyně Kateřina Dostálová, byť dodává, další citace: "Vždy budu podporovat jakékoliv programy vedoucí k efektivní prevenci." I naše Prase má problém, aby se v tom vyznalo... Prevence je přeci přímo nabíledni, nenechat obchodovat narkomafii ze smrtí na úkor Vašich voličů. Co na tom prosím neni srozumitelného?

Smrt a nemoci z cigaret nejsou legální tím, že je brání zkorumpovaní politikové, leckdy bohužel i prostou ignorací žurnalisté, či lobisté tabákových koncernů. Smrt z cigaret je stejný teroristický čin jako kterýkoliv jiný a po duchu platných zákonů je veřejným ohrožením číslo jedna. Což ví ostatně i pan ministr zdravotnictví, jak nám vzkazuje na krabičkách, ale nikterak ho to nevzrušuje zřejmě?, neboť nechává cigarety dále distribuovat jako potraviny - v této souvislosti je smutné zjištění, že žvýkací tabák neprojde.. Cigarety ano? Proč tedy cigareta není novokuřákům zakázána, co hledá v kapitole "Potravinářský a tabákový průmysl?"

Co hledá na pultu každých potravin, ve skryté i otevřené reklamě. Důmyslnou strategií tak asociuje zejména mladým lidem, že ono to zase tak hrozné není, to by to nedali do potravin, to by nekouřil ten a ten... Cigareta bez zábran hledá nové oběti a jejich nárůst u žáků základních i středních škol je rekordní za poslední desetiletí.

Pokud Vám tato fakta také nepřijdou normální, byť jste i kuřáci, ale nechcete, aby tento "koníček" převzali i mladí, čtěte p r o s í m dál a pomozte nám šířit občanskou kampaň "Nejkrásnější Vánoční Dárek je nekouřit." Pomozte apelovat na své poslance, na své novináře, ať s tím taky trochu pohneme a není to lehké, sledujte výroky pana premiéra i poslanců, Ty negativní a výhružné nalezete už dnes na nástěnce TABÁK - budeme je akutalizovat, a začínají přicházet také kladné ohlasy na nástěnku ZDRAVÍ.
>>>


PROHLÁŠENÍ: Pražská botanická zahrada protestuje proti neobjektivnímu přístupu v kauze skleník

zaměstnanci Pbz

Praha, 7.10.2001: Zaměstnanci botanické zahrady v Praze-Tróji důrazně protestují proti neobjektivnímu přístupu některých zastupitelů Magistrátu hlavního města Prahy a jejich snaze o urychlené odvolání ředitele botanické zahrady Mgr. Jiřího Haagera.

Zaměstnanci Pražské botanické zahrady, jako organizace spravované Magistrátem HMP se cítí tímto jednáním napadeni a vyzývají všechny zastupitele, aby zvážili veškeré skutečnosti související se stavbou skleníku a vyhnuli se ukvapeným rozhodnutím na základě neúplných či záměrně zkreslených informací. Považují za nutné upozornit na zaujatost několika zastupitelů Magistrátu HMP a na skutečnost, že dosud známé posudky, jimiž je argumentováno proti PBZ, byly vypracovány autory, kteří jsou v kauze skleník přímo či nepřímo zainteresováni.

Ačkoliv odbor auditu a kontroly Magistrátu hl. města Prahy, jenž v Pražské botanické zahradě (dále PBZ) provedl opakovaně řadu kontrol účetnictví, financování a hospodaření, žádné závažné nedostatky nenalezl, ačkoliv byly z mnoha stran prověřeny veškeré smlouvy a výběrová řízení (odbor legislativy MHMP, odbor vnitřního auditu a kontroly MHMP, Úřad vyšetřování policie Prahy 7 a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) – a shodně potvrzena jejich správnost a platnost, posudky stavebních odborníků hodnotící kvalitu a cenu provedených prací (znalecký ústav Bewert - vypracování posudků zadal odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy) vyznívají ve prospěch Pražské botanické zahrady i stavební firmy, jsou tato fakta ze strany několika zastupitelů pražského magistrátu soustavně ignorována a zpochybňována. Stejní zastupitelé se navíc zasazují o urychlené odvolání ředitele Pražské botanické zahrady Mgr. Jiřího Haagera a snaží se přesvědčit své kolegy a veřejnost o tom, že výrazné navýšení finančních nákladů při stavbě tropického skleníku mají na svědomí chybná rozhodnutí vedení PBZ.

Ve skutečnosti za chybný odhad nákladů nese odpovědnost firma Ateliér Deyl, která je autorem dokumentace pro stavební řízení (a vypracovala i odhad) a měla podle smlouvy být i dodavatelem kompletního realizačního projektu. V průběhu stavebních prací se ukázalo, že projektant se se dopustil zásadních chyb v řešení statiky celé stavby a že tedy skleník podle projektu akad. architekta Z. Deyla a ing. J. Jelínkové-Kaňákové nelze nejen cenově odhadnout, ale ani postavit, což dokládá i posudek soudního znalce v oboru statiky a stavebních konstrukcí Ing. Karla Sochy.

Protože celý spor o stavbu skleníku je velmi složitý a dlouhodobý, poukazujeme touto cestou alespoň na některá hlavní fakta, vazby a motivace lidí snažících se dosáhnout odvolání ředitele PBZ:


>>>


Dny otevřených dveří ve Fyzikálním ústavu AV ČR

Probíhají v těchto termínech:

18. 10. 9 až 16 hod.

19. 10. 9 až 15 hod.

20.10. 14 až 18 hod.

21.10. 14 až 17 hod.

Termíny v pracovních dnech jsou určeny pro školní výpravy. Doporučujeme dojednat si předem termín návštěvy, což přispěje k hladkému průběhu exkurse.

Telefon pro styk s veřejností:

Pracoviště “Slovanka”: Hana Waňková, Anna Körblerová: 6605 2121 (e-mail:secretary@fzu.cz )

Pracoviště “Cukrovarnická”: Z. Šimša, tel. 24321613 (e-mail:simsa@fzu.cz )

Budou připraveny ukázky a výklad k následujícím tématům:

na pracovišti "Slovanka" (adresa: Pod vodárenskou věží 1, Praha 8 - Libeň)

 1. Kovy, které si pamatují
 2. Supravodivá levitace.
 3. Lékařské aplikace laserem deponovaných tenkých vrstev
 4. Kapalné krystaly - materiály pro obrazovky nové generace.
 5. Prozařovací elektronový mikroskop.
 6. Krystaly mění barvu světla.
 7. Výlet do světa elementárních částic (úvodní přednáška) +

Křemíkové detektory částic + Auger.

na pracovišti "Cukrovarnická" (adresa: Cukrovarnická 10, Praha 6 - Střešovice)

 1. Supravodivé jevy.
 2. Sluneční elektrické články.
 3. Molekulární epitaxe aneb jak stavíme z molekul.
 4. Atomy pod mikroskopem.

Podrobnější popis některých témat:


>>>


Nabídka online služby ProQuest 5000 se rozrostla do konce roku o tři databáze

Národní licence na elektronickou informační sužbu ProQuest 5000, díky níž mají od loňského roku vysoké školy, Akademie věd ČR, veřejné knihovny a další instituce možnost bezplatného přístupu ke čtyřem tisícům odborných časopisů, byla dočasně -od 1. září do 31. prosince 2001 - rozšířena o další tři významné oborové databáze: AGRICOLA PlusText, ERIC PlusText a MEDLINE with Full Text. Hlavní přednost těchto informačních zdrojů spočívá v tom, že spojují kvalitní indexování článků pomocí řízených slovníků (tezaurů) částečně s jejich plnými texty.

AGRICOLA PlusText pokrývá zemědělství, veterinární lékařství, lesnictví, ekologii, zoologii, botaniku a výživu. Databáze zahrnuje bibliografické záznamy z více než 830 časopisů od roku 1970 (z toho je 52 titulů k dispozici v plném znění s průměrně čtyřletou retrospektivou - např. Biochemistry, Bioscience, Canadian Journal of Zoology, Journal of Nutrition aj.).

ERIC FullText je zaměřena na různé aspekty vzdělávání (včetně vývojové psychologie, protidrogové prevence, managementu škol, poradenství, výuky odborných předmětů, celoživotního vzdělávání) a rovněž na knihovnictví. Úplná retrospektiva bibliografických záznamů z 1060 časopisů sahá do roku 1966 (zhruba čtvrtina z nich je přístupná v plnotextové podobě od roku 1994 - např. Adult Education, Communication and Education, Harvard Educational Policy, Journal of Higher Education aj.). MEDLINE with Full Text obsahuje 11 miliónů záznamů ze 4300 medicínských časopisů, z nichž 230 je přístupných v plném znění od roku 1997 (např. AIDS Care, British Medical Journal, Canadian Medical Association Journal, JAMA, Journal of the American Medical Association, Lancet aj.). Texty jsou doprovázeny reprodukcemi fotografií, schémat a tabulek.

Databáze se aktualizují průběžně (některé články jsou do nich zařazeny v podstatě ve stejnou dobu, kdy vyjdou tiskem).

Filip Vojtášek
>>>


Alena Marešová

Neviditelný pes již před časem uveřejnil dotazník paní doktorky Marešové z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci v Praze, týkající se extremismu. Nyní vás znovu prosí o pomoc.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci se t.č. zabývá trestnou činností policistů - jejími příčinami, nezbytnými podmínkami její existence a možnostmi její redukce. Dílčím úkolem je zjištění, jak v současnosti policii a policisty vnímá veřejnost a odborná veřejnost. Ze zkušených pracovníků justice a policie byl vytvořen soubor expertů, jejichž názory budou zpracovány a interpretovány zvlášť .Vzhledem k vynikajícím zkušenostem ze sběru názorů prostřednictvím dotazníků předložených internetové části veřejnosti, také v tomto případě jsem zpracovala krátký dotazník a prosím uživatele internetu o jeho vyplnění.
>>>


Pro zájemce uvádím program
43. semináře Společnosti pro talent a nadání - ECHA:
Kam směřuje vzdělávání nadaných dětí v Evropě?

Poradenská a výzkumná centra pro nadané
Koná se v pátek, 27.10.2000 ve 14 hodin, v Aule Pedagogické fakulty UK v Praze 1, M.D.Rettigové 4.

Promluví: PhDr Jolana Laznibatová z VÚDPaP v Bratislavě, ředitelka Školy pro mimořádně nadané děti a
PhDr Eva Vondráková, předsedkyně STaN-ECHA,

Obě jsou psycholožky a zúčastnily se 7.ECHA konference v Maďarsku a mezinárodního workshopu o centrech a síti péče o nadané, který se konal začátkem října 2000 v Chorvatsku. Další informace najdete na adrese: http://db.zpc.cz

ECHA sdružuje psychology, pedagogy a rodiče nadaných dětí. Od května 1995 je Poradcem Rady Evropy ve vzdělávání nadaných.

STaN-ECHA organizuje od r.1989 odborné semináře. Už sedmý rok existuje Klub rodičů STaN-ECHA, který se koná 1x měsíčně.
Kontaktní adresa:
PhDr Eva Vondráková, Klub rodičů,
FZŠ Chlupova 1800, 155 00 Praha 515.
E-mail
>>>


Dny otevřených dveří na Fyzikálním ústavu AV ČR

Probíhají v těchto temínech:

 1. 19. 10. 9 až 16 hod.
 2. 20. 10. 9 až 15 hod.
 3. 21.10. 14 až 18 hod.
 4. 22.10. 13 až 17 hod.
 5. 23. 10. 9 až 16 hod.

  Termíny v pracovních dnech jsou určeny pro školní výpravy. Čtvrtek a pátek a část pondělí už jsou nyní obsazeny.

  Budou připraveny ukázky a výklad k následujícím tématům:

  na pracovišti "Slovanka" (adresa: Pod vodárenskou věží 1, Praha 8 - Libeň)

  1. Kovy, které si pamatují
  2. Supravodivá levitace.
  3. Supertvrdé a technicky aplikovatelné vrstvy a povlaky připravované pomocí fyzikálních plazmových technologií.
  4. Kapalné krystaly - materiály pro obrazovky nové generace.
  5. Prozařovací elektronový mikroskop.
  6. Krystaly mění barvu světla.
  7. Laserové dělo.
  8. Výlet do světa elementárních částic (úvodní přednáška) + Křemíkové detektory částic + TILECAL.

  na pracovišti "Cukrovarnická" (adresa: Cukrovarnická 10, Praha 6 - Střešovice)

  1. Supravodivé jevy.
  2. Atomy pod mikroskopem.
  3. Sluneční elektrické články.
  4. Molekulární epitaxe aneb jak stavíme z molekul.

  Něco z toho, co se bude předvádět, lze nalézt i na stránce FzÚ pro veřejnost.


  >>>


  zajímá vás dění v AV - klikněte.
  >>>

 
Vážení čtenáři UNIVERSA,

své příspěvky, ohlasy, glosy... nebo oznámení o pořádaných akcích, o volných místech pro studenty, studijních možnostech, zajímavé linky... vše mi prosím posílejte pouze na novou adresu jita-edda@volny.cz
Děkuji vám a těším se na vaše mejlíky - JITA Splítková
 HLAVNÍ STRÁNKA

9.11. PA-VĚDO: Pí-voda aneb Agresivita šarlatánů.
Tomáš Polívka

Nedávný článeček o pí-vodě a čtenáčské reakce na něj mě donutily podívat se ten zázrak trochu blíže. Jediný závěr je, že paní Růžena Ilgnerová, která tak krásně opěvuje zázračné vlastnosti této kapaliny v časopise Květy, je buď naivní hlupáček nebo prohnaná lhářka. Jak jinak si totiž vysvětlit úvod ke zmíněnému článku (Květy, 33/2000), který zcela bezostyšně tvrdí, že za objev pí-energie, která dokáže zcela zásadně změnit vlastnosti vody, byla v roce 1949 udělena Nobelova cena. Zdá se, že novodobí šarlatáni se začínají zaštiťovat skutečnými vědeckými výsledky doufajíce, že to na laickou veřejnost zapůsobí.

Podíváme-li se na to, za co vlastně byla v onom roce cena udělena, nelze tvrzení paní Ilgnerové považovat za nic jiného než nehoráznou lež a překrucování faktů. Onu kritickou Nobelovu cenu získal Hideki Yukawa za „předpovězení existence mezonů na základě teoretických prací o jaderných silách“ budeme-li citovat Nobelovský výbor. Je to tedy práce z jaderné fyziky. Pokud vše velmi zjednodušíme, jde o to, že Hideki Yukawa správně předpokládal, že síly, které drží pohromadě protony a neutrony v atomových jádrech musí být zprostředkovány jinými částicemi a na základě znalostí o dosahu těchto sil byl schopen předpovědět vlastnosti těchto částic. To se odehrálo v letech 1936-1938 a když v roce 1947 Anderson skutečně tyto částice objevil, dostal Yukawa Nobelovu cenu. Selským rozumem obdařený čtenář si musí nutně v tuto chvíli položit otázku jak jaderné síly ovlivňují vlastnosti vody. Odpověď je jednoduchá - nijak. Pro vlastnosti vody (a obecně jakékoliv molekuly z pohledu chemie) je totiž důležité chování elektronů ve vnějších slupkách atomů, které tvoří molekulu vody. Právě ty jsou zodpovědné za to, že se mezi molekulami vody tvoří takzvané vodíkové vazby, jejichž přítomnost dává vodě většinu jejích unikátních vlastností. Jak bylo zmíněno v jednom z komentářů k článku, tyto vazby jsou velmi slabé a tudíž ve vodě vznikají a zanikají v závratném tempu: každou sekundu se v tekuté vodě vytvoří miliardy takovýchto vazeb a podobný počet jich za tutéž sekundu zase zanikne. Mluvit o struktuře takovéhoto systému je tudíž velmi ošidné, protože struktura se v čase mění. Pokud byste si označili určitou molekulu vody, zjistíte, že se během velmi krátké doby vytvoří a zanikne obrovský počet vazeb s různými dalšími molekulami, které se octinout v její blízkosti. Molekula vody tedy rozhodně není věrná svému partnerovi. Kromě toho, že je v každém okamžiku vodíkovou vazbou spojena v průměru s třemi až čtyřmi jinými molekulami, je také značně promiskuitní a partnery střídá v opravdu šíleném tempu, které závisí na teplotě vody. Přítomnost iontů ve vodě celou situaci ještě značně komplikuje. Takže ony šesti- a třímolekulové klastry, které tak nadšeně popisuje paní Ilgnerová, existují jedině v její vlastní fantazii. Ale to už bylo zdůrazněno v předchozím článku.

Ale pořád jsme se nedostali k tomu, jak se vlastně nebohý Hideki Yukawa se svou Nobelovou cenou dostal na stránky fanatických propagátorů pí-vody. Jednoduše. Ony totiž ty mezony, které tak úspěšně předpověděl, dostaly název pí-mezony neboli piony. To, že nemají vůbec nic společného s chemickými vlastnostmi vody (existují mimochodem ve třech variantách - kladně nabitý, záporně nabitý a neutrální pion - , mají extrémně krátkou dobu života a jejich pozorování je nesmírně obtížné) novodobé šarlatány nijak nezajímá. Hlavně, že jsou „pí“. Hideki Yukawa zemřel před dvaceti lety. Škoda. Asi by se divil jak jeho piony ovlivňují chemické vlastnosti vody.

Pivodníci samozřejmě opěvují svůj geniální výtvor donekonečna používajíce ve svých chvalozpěvech co možná nejvíce vědeckých termínů pro zmatení laické veřejnosti. Opět je nijak nepohoršuje, že pojmy jako vibrace nebo informace používají v naprosto nesmyslných souvislostech, ale to už by u protřelých pavědců nemělo překvapovat. Zarazilo mě ale v souvislosti s použítím Yukawova jména a jeho Nobelovy ceny, že pivodníci opomněli uvést jméno jiného laureáta Nobelovy ceny, jehož geniální výsledky ve svých argumentech s úspěchem používají. V článku paní Ilgnerové se totiž můžeme dozvědět, že voda je nositelkou informací a obyčejná voda je díky životnímu prostředí nositelkou negativní informace, kdežto v pí-vodě je tato negativní informace vyčištěna. Je s podivem, že pivodníci neuvedli v souvislosti s přenosem informací a pamětí vody jméno francouzkého vědce Jacquese Benvenisty, který obdržel Nobelovy cenu za chemii díky svým převratným objevům týkajících se paměti vody dokonce dvakrát, a to v letech 1991 a 1998. Je sice pravda, že to nebyla cena Alfreda Nobela, ale takzvaná IgNobel Prize, která se každoročně uděluje za největší vědeckou blbost roku, ale takový bezvýznamný detail by pivodníkům tvrdícím že pí-mezony ovlivňují chemické vlastnosti vody rozhodně neměl vadit. Pí-voda má téměř všechny atributy klasického pavědeckého produktu, u kterého se nejprve dozvíte cenu a teprve potom Vám jakýsi šarlatán bude zmateně vysvětlovat jak to funguje. Je opravu dojemné poslouchat ředitele litovelského pivovaru pana Koutka, jak pivo vyrobené z pí-vody je hladší a tudíž lépe klouže do krku a vůbec má spoustu jiných dokonalých vlastností (Právo 16.12. 2000). Bodejť by neklouzalo, když v tomtéž článku pan Koutek upozorňuje potenciální zákazníky, že pivo bude „o něco málo dražší, než je u piva obvyklý průměr“.

Nelze nijak bránit těm, kteří jsou přesvědčeni o zázračných vlastnostech zcela nesmyslného produktu zvaného pí-voda, aby si ji kupovali, pili pí-pivo z Litovle, používali pí-šampon, či byli jinak „pí“. Každý o svém osudu rozhoduje sám a sázka na lidskou blbost je pořád jeden z nejspolehlivějších způsobů jak zbohatnout. Paní Ilgnerová i pan ředitel pivovaru Koutek by jistě mohli vyprávět.
Další články tohoto autora:
Tomáš Polívka

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku:
Výběr z vydání

 • EKO: Jak zchladit vášně kolem globálního oteplování?

 • OTEVŘENÍ NOVÉ TRASY NAUČNÉ STEZKY V AREÁLU PRAŽSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADY V TROJI

 • PA-VĚDO: Pí-voda aneb Agresivita šarlatánů.

 • PA-VĚDO: Lucidní snění

 • VÍRA A VĚDA: Proces s Galileem - dokončení

 • INFO: Týden ve vědě, týden na Science Worldu

 • EKO: Mediální flašková vojna

 • VÍRA A VĚDA: Proces s Galileem.

 • KRYPTOGRAFIE: Záhadný rukopis (díl 4.)

 • INSTITUCE: Americká asociace pro rozvoj vědy (3)

 • CO KDYŽ TO BUDE TAKHLE: Stane se lidské tělo obnovitelné?

 • KRIMINOLOGIE: K problematice delikventní mládeže

 • MATEMATIKOVÉ V HISTORII: Karl Schwarzschild

 • ZAMYŠLENÍ: Temelín v listopadu 2001

 • TÉMA: Jak je to s pí vodou

 • Na okraj

  Pražská botanická zahrada

  Vás srdečně zve na

  slavnostní otevření nové trasy naučné stezky

  v areálu Pražské botanické zahrady, které se koná v sobotu 10. listopadu 2001 v 10.30 před vchodem do zahrady.


  Pražská botanická zahrada, Nádvorní 134, Praha 7 - Troja, 171 00, tel.: 02/688 0 667, www.botgarden.cz, e-mail: info@botgarden.cz


  PROSÍM O POMOC

  pro novou autorku Universa Veroniku,
  všem jejím i svým jmenem moc děkuji - JITA

  A jedná se o následující věc:

  Pro potreby (nejen) sve diplomove prace bych potrebovala alespon nahlednout do techto knih:

  The Prokaryotes, A Balows - editor, 2nd edition on June 1991, Springer Verlag; ISBN: 0387972587.

  Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, kolektiv editoru, Lippincott, Williams & Wilkins; 1983 - 1989.

  Mohl by mi nekdo, prosim, poradit, kde se k nim mohu v CR dostat? Jde mi konkretne o informace o rodu Staphylococcus, uvitam i dalsi tipy, kde se mohu o tomto rodu a jeho prislusnicich dopatrat co nejvice a co nejaktualnejsich podrobnosti. Predem velice dekuji vsem. Veronika Hola, hola@fzp.ujep.cz

  OHLAŠOVNA
  Na adrese http://tasemnice.3web.cz najdete zde nedávno spuštěný nekomerční a nezávislý informační server TASEMNICE, který svými postupně vycházejícími články pravdivě informuje o všech podstatných událostech světového i domácího dění.
  Prostě Tasemnice - nejlepší články českého internetu.  Ve dnech 18.-21.9.2001
  proběhly ve Zlíně v akademia centru Baťovy univerzity
  XXXVIII.Dny nukleární mediciny a Telemedicíny
  pořádané

  Českou společností nukleární mediciny www.csnm.cz

  Českým forem pro informační společnost. www.info-forum.cz
  Oddělení nukleární mediciny Ba´tovy nemocnice
  www.bnzlin.cz


  a na internetu jsou dostupny materialy z kongresu,

  které byly vydány na postkongresovém CD  http://www.bnzlin.cz/ informace/dny_nuklearni_mediciny_cd.htm
  stáhnutí postkongresové CD .
  operace sentinelové uzliny-operuje prof.C
  oxe/Florida USA/
  sestřih z přímého přenosu ve Zlíně /30 min./
  ftp://ftp.bnzlin.cz/ public/kongres2001/onm/cd/
  -program

  -abstrakta
  -ppt prezentace
  - a při spuštění
  atomy.exe

  -Virtuální galerie :úsměvná kartotéka pacinetů výtvarníků//statusy-holubi/y//

  45 děl od 35 předních českých výtvarníků,architektů,keramiků etc.

  - Uvodní sekvence s názvem
  Od založení Batovy nemocncnice
  1927 po Telemedicinu /eEurope 2002/
  OHLAŠOVNA
  Na adrese http://tasemnice.3web.cz najdete zde nedávno spuštěný nekomerční a nezávislý informační server TASEMNICE, který svými postupně vycházejícími články pravdivě informuje o všech podstatných událostech světového i domácího dění.
  Prostě Tasemnice - nejlepší články českého internetu.