Středa 24.7.2002
Svátek má Kristýna

Biologie a příroda
Vesmír
Fyzika
Medicína
Matematika
Historie
Umění
Filosofie
Psychologie
Humanitno
O Zemi i zemi
Techno
Chemik

Ohlašovna
Rozhovory
Recenze
Soutěže
Lidé
Co když...?
Satirikon
K diskusi
Pa - vědo

Archiv vydání

 
Vážení čtenáři UNIVERSA,

své příspěvky, ohlasy, glosy... nebo oznámení o pořádaných akcích, o volných místech pro studenty, studijních možnostech, zajímavé linky... vše mi prosím posílejte pouze na novou adresu
jita-edda@volny.cz
Děkuji vám a těším se na vaše mejlíky - JITA Splítková
 HLAVNÍ STRÁNKA

24.7. KNIHA: Jak jej příroda stvořila
Jaromír Kopeček

V této rubrice nebývá zvykem, aby se psalo o knihách v zásadě beletristických. Jsou však osudy, které po románovém zpracování přímo volají, ale zároveň svým obsahem a svými souvislostmi překračují rámec bizarní zkazky, která má ulevit od problémů všedního dne. Jedním z takových je i příběh Davida Reimera, muže, který byl 13 let ženou, a pak se stal opět mužem, příběh, který by byl skutečně ozdobou každého panoptika. Nebýt toho, že byl také experimentální alfou feminismu a -ismů založených na vlivu kultury na vývoj člověka vůbec.

Tato kniha je zásadní, její existence, respektive existence toho co popisuje, mění nekonečné regály psychologické, lékařské a sociologické literatury v bezcenné tlachy určené k posílení sociální role pisatelovy. Jako stačil jediný pohled na pusté stepi Střední Asie – v pracích sovětských agronomů žírné celiny s mnohanásobnými výnosy oproti nuzným evropským políčkům i tato kniha mění guru naprosté dominance kultury na chování člověka v prolhané šarlatány.

A jak to všechno vlastně začalo? Vezmeme-li to notně zeširoka, pak reformací a vznikem Mennonitů v Holandsku. Nechceme-li se věnovat dějinám ruského venkova v devatenáctém století, pak rozpadem mennonitské pospolitosti, ze které se vyloupl pár, kterému se narodila dvojčata. Oba chlapci trpěli fimózou – zúženou předkožkou, která se běžně řeší obřízkou. Pak už jen stačilo, aby doktor Huot experimentoval s Bovieho kauterizačním přístrojem (jakási elektrická odpalovací jehla) namísto skalpelu. Nikdo nezjistí, zda byl operatér úplný hňup, nebo zda měl přístroj při nižších napětích poruchu, to že byl chlapcův penis důkladně upečen to nezmění. Trosky orgánu po několika dnech zcela upadly, lékařská věda tehdy vytvoření nového nebyla schopna a k naprostému dovršení utrpení rodičů se fimóza v druhého bratra zcela ztratila.

Tonoucí, či jinak zoufalý, se stébla chytá a zoufalí Reimerovi se chytili psychologa Johna Moneyho (a zde dodejme, že jedině on byl schopen nabídnout tehdy řešení). Money byl v té době zásadní veličinou na poli výzkumu sexuality. Vymyslel termín pohlavní identita a označování deviací jako parafilie. Jeho osobní charisma lámalo skály, zatímco arogantní, mstivá a ješitná povaha vazy. O jeho nesnášenlivosti a sprostotě šly legendy, a ti, kteří s ním vydrželi pracovat byli uctívání podobně jako ti, kteří přežili trestný tábor Cizinecké legie. Money vyrůstal na Novém Zélandě v silně náboženském prostředí Bratrské církve (ano, ano, posypme si hlavy), byl malý, neduživý a hrál si s děvčaty, protože kluci ho mlátili. Mlátil ho také, dle jeho slov, krutý a dominantní otec, který navíc brzy umřel, takže ho vychovávala ovdovělá matka a její neprovdané sestry, které mu dávaly sežrat, co jim muži udělali, resp. neudělali.

Od dvaceti let se stal sexuálním revolucionářem a v průběhu let skutečně nechyběl na žádné barikádě a čele jediného útoku. Možná, že i pro náš příběh, ale rozhodně pro lásku radikálních feministek citujme: Přemýšlel jsem o tom, zda by svět skutečně mohl být pro ženy lepší, kdyby se hned při narození nekastrovala jen hospodářská zvířata, ale i muži.

Jako každému správnému Goliášovi i Moneymu záhy vyrostl David, v tomto případě se jmenoval Milton Diamond (a to že byl synem chudých, židovských přistěhovalců z Ukrajiny mu dává rozměr vpravdě mytologický). Vědecké ostruhy si vydobyl v týmu Willa Younga, který v roce 1959 publikoval práci dokazující, že velké dávky testosteronu do dělohy samic čekajících samičku nemění pohlaví plodu na samce (jak čekali), ale vytváří fyzické samice s chováním typickým pro samce. Na rozdíl od opatrně publikovaných výsledků tohoto týmu, se Diamond nebál zobecňovat a v roce 1965 uveřejnil práci, tvrdící, že pohlavní identita je zabudovaná v mozku vlastně už při početí a že možnost nasměrovat intersexuály k nějakému pohlaví v kojeneckém věku ještě neznamená, že se děti rodí pohlavně neutrální. Takovýto útok na svou teorii Money samozřejmě nenechal bez odezvy, kromě roztodivných vědeckých šarvátek se dokonce s Diamondem na konferenci v Dubrovníku poprali.

„Na podporu této teorie,“(tj. teorie psychosexuální neutrality normálních dětí při narození) napsal Diamond, „nám nebyl předložen žádný případ normálního jedince, který se zdá být nesporně mužského pohlaví a byl úspěšně vychován jako dívka.“ J. Colapinto v tomto citátu vidí omen druhé části tragédie Briana-Brendy-Davida, alias Johna-Joan. Zhruba 18 měsíců po tomto sporu s Diamondem totiž Moneymu došel dopis Janet Reimeriové o tom, co se stalo jednomu z jejích jednovaječných dvojčat. Lepší „důkaz“ už ani nemohl existovat.

A tak se Reimerovi záhy vydali do Baltimore do nemocnice J. Hopkinse, neboť čas kvačil, dokonce i podle Moneyho teorie, která ostatně nebyla nic jiného než propracovanější teorie Freudova. Mez psychosexuální tvárnosti byla tradičně odhadována zhruba na 2,5 roku, malý Brian byl vykastrován ve věku 22 měsíců a pro své okolí se změnil v Brendu. Pro okolí, pro sebe patrně příliš ne. Močil/la vestoje, tloukl bratra a vůbec projevoval veskrze klučičí zájmy. S příchodem do pohlavně vyhraněného dětského kolektivu se její problémy dále prohloubily, jedno špatné hodnocení stíhalo druhé a v roce 1972 musela Brenda začít opakovat první třídu.

Mrazivě pikantní přitom je, že 4 měsíce poté Money případ dvojčat poprvé zveřejnil. V jeho interpretaci byla Brenda pochopitelně ta hodnější, upejpavější, čistotnější a něžnější z obou sourozenců, zkrátka hotová princezna vedle bratra - rošťáka a raubíře, jakého svět neviděl. Případ neušel pozornosti bojovnic za ženská práva a feministek, pro které byla teorie psychosexuální neutrality novorozenců základním kamenem, záhy se literatura na toto téma hemžila dojemnými popisy roztomilého děvčátka na míle vzdáleného rodícím se odporně šovinistickým zájmům svého bratra. Chování Brendy se mezitím zhoršovalo a byla pravidelnou zákaznicí psychologických poraden. Zatímco tisk psal o normálně prožitém dětství ve spokojené rodině, matka propadala depresím s ostentativními nevěrami a sebevraždami a otec se upíjel před televizí.

Z hlediska významu Brendina případu je takřka neuvěřitelná laxnost s jakou k němu Money přistupoval. Vymínil si sice každoroční pravidelné návštěvy v nemocnici J. Hopkinse, ale více času než těch několik dní Brendě skutečně nevěnoval. Za celým 11 let po operaci se nesetkal s jediným místním lékařem, který Brendu ošetřoval. Navíc to s dětmi vůbec neuměl a obou dvojčatech budil panickou hrůzu, na které si v Brendině případě vylámal zuby nejeden psycholog. Zvláště jeho techniky nácviku sexuálních her budily u sexuálně stále nejistější Brendy děs. Brendiny genitálie neobsahovaly vagínu (měla být vytvořena na začátku puberty), zato byly samá jizva - Brenda byla přesvědčena, že ji matka „bila mezi nohama“, což znamená, že skutečně trpěla oidipským komplexem u dívek a naplněnou kastrační úzkostí, Freudovy teorie tak nakonec přece jen došly naplnění.

S blížící se pubertou se situace Brendy dále vyhrocovala, dokonce i ty nejradikálnější rebelky ve škole, které s ní měly alespoň nějaké kontakty, si povšimly, že Brenda nechce být žena. Odmítala brát estrogen, odmítala podstoupit operaci. Po návštěvě baltimorské nemocnice v roce 1978, při které Money v otázce vaginální operace zatlačil na pilu způsobem, jakým zametal své profesní oponenty, a která skončila honičkou po střechách, ulicích a parcích, Brenda s Moneym přerušila veškeré kontakty. Tou dobou už si nepamatovala dny v týdnu, měsíce v roce, nedokázala si otevřít zámek na skříňce, opakovala čtvrtou třídu. Pokus držet basu a chovat se jako „žena“ stál příliš mnoho sil a nevycházel.

V roce 1978 Money poprvé navštívil Reimerovy doma ve Winnipegu, kde také přednášel. Od dvojčat sklidil chladné přijetí a od studentů horké odmítnutí - sexuální revoluce ztrácela dech. Psycholožka Cantorová poprvé doporučila změnu pohlaví zpět na mužské. V roce 1979 Brenda přestoupila na učňák a drsné prostředí ji v zásadě přinutilo přestat hrát hru na dívku, ačkoliv její chlapecké chování budilo posměch a hrozby. Televize BBC mezi tím o případu natočila dokument „První otázka“, který byl v otázce úspěchu Brendiny změny pohlaví značně skeptický. Money zuřil a o případu dvojčat přestal od té doby mluvit, prý s ohledem na lékařskou etiku a na protest proti novinářským hyenám. 14.3.1980 se Brenda dověděla pravdu. 22.10. 1980 byla Davidovi odoperována prsa a v červenci 1981 začala chirurgická tvorba penisu. Následovala léta smiřování s novou identitou, první prozrazení chybějících orgánů, pokus o sebevraždu, léta v ústraní, léta návratu do společnosti, nové známosti, další falosplastiky, vyzkoušení zázraku lékařské vědy a 22.9. 1990 svatba.

Příběh Davida Riemera by zde mohl skončit, naiva by mohl dodat, že i šťastně. V knize však neběží jen o něj, druhou linií je příběh vědecké kariéry Johna Moneyho a jeho oponentů Miltona Diamonda a Keitha Sigmundsona (vedoucího psychiatrické kliniky ve Winnipegu). Právě oni dva napsali v zimě 1994 legendární článek o Johnovi/Joan a až do roku 1997 s ním pak obcházeli odborné časopisy, než jim ho přijali v Archives o pediatrics and adolescent medicine. Ve světle tohoto faktu nás příliš nepřekvapí, že v roce 1987 po obdržení ceny od Národního institutu zdraví, hovoří Money o změnách pohlaví v dětství jako o svém nejvýznamnějším přínosu lékařské vědě. Obhajoval tak svou teorii přeměn chlapců se zničeným penisem na dívky v době, kdy jediný příklad úspěšnosti této terapie, Brenda, byl už 7 let Davidem.

Vyklátit modly dá spoustu práce. V případě teorie, že psychosexuální orientace, se tvoří až po narození, bylo a je klácení obzvláště náročné. Oponenti sbírali síly pomalu, první práce kritizující statistické zpracování výsledků v nemocnici J. Hopkinse vyšla už v roce 1959, v roce 1976 byla v Kalifornii objevena nová metoda zvětšování penisu u novorozených chlapců s mikropenisem, v roce 1995 vyšla studie šesti vykastrovaných chlapců s mikropenisem - všichni jevili spíše mužské chování a dva se nechali operativně změnit na muže úplně. Rovněž Money začal otáčet, v roce 1988 v rozhovoru pro populární časopis tvrdil, že biologický základ zastává významnou roli při diferenciaci pohlaví, v roce 1991 vynechal Davida a Briana ve své sbírce „srovnávacích dvojic“, ale v otázce Davida Reimera neústupně setrval na proklamaci, že se jedná o nečisté ideologické kejkle jeho protivníka M. Diamonda.

Na každém ohni, který jasně hoří, se hřeje nějaká polévka. Navzdory svému charismatu by Money sám své názory tak dlouho neubránil - „jeho“ Klinika pro výzkum pohlavní identity při nemocnici J. Hopkinse byla zrušena v roce 1979, v roce 1983 musel ukončit svoje veřejné večerní kurzy o sexualitě a o další tři roky později musel opustit i kancelář v areálu nemocnice. Nadšení, které jeho názory budily ve feministických kruzích bylo již zmíněno (v opakovaných vydáních feministických bestselerů byl případ John/Joan zaretušován). Na opačné straně spektra i behavioristické metody odnaučování dospělých homosexuálů homosexualitě, třeba metodou studu, vycházejí ze stejné teorie tvárnosti sexuální orientace po narození.

Ale zpět o tři odstavce výše: Davidova matka trpí depresemi, otec pije, bratr Brian propadl drogám, depresím, pobyl v kriminálu, rozvedl se a má mizerné zaměstnání. Davidova manželka má tři nemanželské děti s různými muži, on sám pracuje na jatkách. Pět let poté, co se David stal mužem, doporučil Money v podobném případě zmrzačení při obřízce operativní změnu chlapce na dívku. Legendy nekončí šťastně...

Kniha je rozšířením tohoto článku Johna Colapinta v časopise Rolling Stone. Vydal Triton v roce 2001.

Autor: Jaromír KopečekDalší články tohoto autora:
Jaromír Kopeček

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku:
Výběr z vydání

 • KNIHA: Jak jej příroda stvořila

 • PŘÍRODA: Superzrak

 • TÉMA: Vysoké školy v horizontu příštích čtyř let

 • MEDICÍNA: Škodí hormonální terapie?

 • SOCIOLOGIE:-Intifáda- prohloubila nedůvěru - ale ne o moc

 • FILOSOFIE: Pýthagorejská filosofie (2)

 • LIDÉ: 130. výročí narození krále pochodů Julia Fučíka

 • ZAJÍMAVOST: S jadernými motory k planetám (bez nich ne)

 • FILOSOFIE: Pýthagorejská filosofie (1)

 • PŘÍRODA: Zajímavosti přírody (1)

 • TÉMA: Boj o vodu a proti vodě

 • KNIHA: Evoluční psychologie

 • VESMÍR: Máme se bát asteroidů?

 • GENY: Pavoučí hedvábí

 • PARAFYZIKA: Věda a paranormální jevy

 • Na okraj

  Dovoluji si vám představit knihu a webprojekt:

  Mýty v zrcadle vědy a fantazie

  aneb

  Co když to bylo takhle?

  kapitoly:

  Levhartokrsv.jpg (17359 bytes)
  MYTICKÝ TALÓS A DÁVNOVĚCÍ ROBOTI A  ANDROIDI

  Levhartokr.jpg (17220 bytes)
  CHIMÉRY A RŮZNÉ ROUBOVANÉ BYTOSTI A BÁJNÍ TVOROVÉ

  Levhartfhned.jpg (16590 bytes)
  ŘECKÝ OHEŇ A JINÉ BOŽSKÉ ZBRANĚ

  Levhartfialruz.jpg (16640 bytes)
  PODIVUHODNÉ ARTEFAKTY LATINSKÉ AMERIKY

  Levhartfial.jpg (16652 bytes)
  ZÁHADY PRAVĚKÉHO UMĚLCE A STAVITELE

  Levhartmodr.jpg (16727 bytes)
  NOVODOBÉ MÝTY

  Levhartzelmodr.jpg (16671 bytes)
  POVÍDKY (co se nevešly do papírové knihy)

  Levhartzlutozel.jpg (16653 bytes)
  WEBPROJEKT Co když to bylo takhle?

  Levhartzel.jpg (16920 bytes)
  UKÁZKY Z KNIHY A JEJÍ WEBOVÉ POKRAČOVÁNÍ NAJDETE ZDE:


  jita.gumruch.cz
  nebo zde
  futurologie.mensa.cz

  Budu se těšit na vaše připomínky a nápady na další možná řešení daných mýtů.
  JITA Splítková  Světová rada pro obnovitelné energie (WRCE) v Berlíně ve dnech 13.-16.6.

     Na shromáždění Světové rady pro obnovitelné energie (WRCE) v Berlíně ve dnech 13.-16.6. bylo místopředsedou frakce Zelených v Evropském parlamentu Claude Turmesem plénum vyzváno, aby předložilo spektrum návrhů kroků vedoucích k prosazení obnovitelných zdrojů energie v zemích třetího světa. Situace ve třetím světě není pochopitelně marginální a to nejenom z humanistických hledisek. Sem totiž směřují nejrůznější jaderné a fosilní iniciativy, pro které tam není ani příslušná distribuční soustava, ani technologické prostředí, a většinou ani potřebná politická stabilita. Navíc již dnes existují africké země, které dovážejí fosilní paliva - především ropu - v obratu překračujícím vlastní vývoz.
  Zapojte se i vy!
  Reagujte prosím co nejrychleji, protože máme možnost panu Turmesovi Vaše návrhy k tomuto tématu zaslat ještě před jeho odjezdem na příslušné konference - kolem 15.7. 2002!!!
     Pochopitelně leccos bylo zkoušeno a navrhováno - vydejte se nakřídlech do nevšedních horizontů - i evropským politikům chybějí nápady (nejsou sami...!).

  20.06.2002
  Své návrhy můžete zaslat e-mailem na adresu: info@eurosolar.cz, nebo se zapojte do naší diskuse na www.eurosolar.cz/novaanketa/index.php.

  Děkujeme!
  Za Eurosolar.cz Jan Krucký a Milan Smrž


  VOLNÝ ČAS: Souboj mozků
  Aneb Bohemia Srdce her od 20 do 23.6.2002 v Bílé ulici, Praha 6

  Více jak 900 volných míst čeká pro každého, kdo si chce zahrát Piškvorky, Dámu, Abalone, Šachy či Backgammon. 5000 připravených perníčků od firmy Odkolek čeká na své vítěze jež navíc dostanou i hlavolamy. Každý se může stát bronzový, stříbrný , zlatý či diamantový v jedné z 25 disciplín duševních her kam dle organizátorů Václava Fořtíka a Jaroslava Flejberka patří i ŠPRTEC, Křížovky, Pexeso či u nás dosud neznámé UNO. Hry jsou zaměřené na různé druhy duševních činností - paměť, logiku, prostorovou i plošnou představivost, vnímání a verbální schopnosti.
  Kterýkoliv den přijdou zájemci o hraní si, otestování inteligence, vyřešení křížovek, či hlavolamů, budou mít možnost od 9.00 (ve čtvrtek až od 14.00) do 20.00. Akce se koná ve spolupráci s Mensou ČR a DDM na Praze 5. Akce by se měla stát příležitostí a inspirací pro rodiče i děti na volnočasové aktivity a to nejen o prázdninách. Bližší informace o akci jsou na www.mensa.cz

  Pro média začíná v pátek 21.6.2002 v 10.00 tisková informace a speciální turnaj v kuličkách a backgammonu o hodnotné ceny.

  Vstup pro média zdarma.
  Týden ve vědě, týden na Science Worldu

  V posledním týdnu jsme se na Science Worldu věnovali nejnovějším objevům na poli genetiky. Diskuse čtenářů vyvolaly články o nerovnovážné termodynamice spojené s řešením až filosofických otázek týkajících se svobodné vůle, determinismu a teorie chaosu. Kromě Prigogina jsem se dostali i do doby starověkého Říma, přinášíme také řadu kapitol z dějin matematiky...

  7 DNA byla Richardem Dawkinsem metaforicky nazvána "řekou z ráje". Skutečně protéká pozemskou evolucí už po miliardy let. Jaké kusy naší DNA jsou nestarší? O odpověď se pokouší článek Hledání nejstaršího genu.

  Když už byla řeč o Richardu Dawkinsovi, přinášíme také recenzi jeho nejnovější česky vyšlé knihy, bestselleru Slepý hodinář.

  V úvahách o hypotéze Gaia hraje velkou roli popis globálních seberegulačních systémů. Jedním z nich je i cyklus síry.

  Objevují se pokusy o nový způsob zpoplatňování přístupu k vědeckým informacím; v rámci nich by však mělo dojít i na to, aby odborné periodikum bylo na internetu přístupné zdarma.

  Kdy byli Římané poprvé v Čechách? Zřejmě v rámci války proti markomanskému králi Marobodovi.

  Zájemci o historii snad ocení i článek Hledání Jantarové komnaty.

  Proti Alzheimerově chorobě můžete bojovat dosti netradičním způsobem - tím, že se budete učit psát slohové práce.

  Pro antickou matematiku bylo šokem, když se zjistilo, že ne všechna čísla je možné vyjádřit zlomkem - existují tedy i čísla, která nejsou racionální. Jak to dokázat?

  Jaká čísla preferuje biologická evoluce? Pokud se podíváte na páry očí, končetin či vnitřních orgánů, nenarazíte kromě dvojky na žádná prvočísla. Přesto se však někdy vyskytují. Zajímá vás, za jakých podmínek?

  A na závěr: co vlastně tvrdí nerovnovážná termodynamika či teorie chaosu? Jak se toto pojetí liší od relativistické či kvantové fyziky? Podívejte sena články Prigogine versus Hawking
  i na následující diskusi.

  Pavel Houser, Science World

  Operace Overlord.

  Včera bylo 58. výročí slavné vojenské operace Overlord, kterou byla ke konci druhé světové války otevřena západní fronta. Ve škole, kam jsem začal chodit v září 1945, jsem o tomto mohutném vojenské nasazení téměř neslyšel. Zato později, když vyšly knihy Křižáci na západě nebo Den "D" a jiné dokumenty, jsem si s napětím o všech těch Patonech, Bradleych atd s napětím početl. Dokonce jsem po padesáti letech ty slavné pláže a také Museum 6. Juni v Normandii navštívil. Včerejší výročí jsem si uvědomil při zapisování data do mého staničního deníku. Po telegrafním spojení s japonským radioamatérem mě napadlo, že bych měl poblahopřát někomu z vítězných zemí, které nesly hlavní tíhu této akce. Trochu jsem ladil po telegrafním pásmu 14 MHz a našel jsem stanici se zvláštním volacím znakem TM 6 JUN. To jsem již cosi tušil. Po navázání spojení mi operátor sdělil svoji polohu : UTAH BEACH, Normandie. Operátor byl Francouz. Moje "Congratulation to operation Overlord at 1944" s radostí přijal a dál svižnou telegrafií odpovídal stanicím, které ho volaly z celého slyšitelného světa. Jeho frekvence byla ještě o půlnoci našeho času přeplněna volajícími. Myslím, že i my si můžeme navzájem blahopřát, neboť co by bylo, kdyby nebylo ?

  Nevšimnul jsem si, že by o tomto výročí (i když ne zrovna jubilejním) tak říkajíc "štěkl pes" v českých sdělovacích prostředcích. Nechť tedy štěkne dodatečně aspoň ten Neviditelný.

  73 de OK 2 BEW, Brno, 7.června 2002