Úterý 22.7.2003
Svátek má Magdaléna

Biologie a příroda
Vesmír
Fyzika
Medicína
Matematika
Historie
Umění
Filosofie
Psychologie
Humanitno
O Zemi i zemi
Techno
Chemik

Instantky
Ohlašovna
Rozhovory
Recenze
Soutěže
Lidé
Co když...?
Satirikon
K diskusi
Pa - vědo

Archiv vydání
Zaslané články neprocházejí žádnými korekturami.
Za obsah i gramatiku ručí autor.>>>

 
 HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Techno

22.7. ENERGIE: Pochyby o ekologické výhodnosti větrných elektráren
Jiří Erben

Moderním větrným elektrárnám (dále VE) je věštěna skvělá budoucnost. Jejich štíhlé a elegantní stožáry působí přes svou určitou subtilnost velmi majestátně a celkem přívětivě, tvoří nepřehlédnutelné krajinné dominanty například v nedohledných pláních dolních Rakous či německého rovinatého vnitrozemí, o pobřeží nemluvě, a jsou rozhodně pohlednější než například ocelolaminátové bezokenní konstrukce velkoskladů. VE vyrábí elektřinu z větru a tudíž bezodpadově, s provozními náklady pouze na údržbu, takže v současném stavu techniky prakticky není problém postavit na kopci či ve větrné rovině vlastní VE, připojit ji do sítě rozvodných závodů a od nich si nechat platit za dodaný výkon.
Zejména ve zmiňovaném Německu tak vzniklo mnoho "větrných farem" o celkovém instalovaném výkonu přes 12.000 MW (více než šestinásobek Temelína), pořízení nových VE naráží v Německu na nedostatek dalších vhodných lokalit. Stavby VE ve větším měřítku nyní plánují zejména Nizozemci (ve výstavbě je farma s 32 turbínami, instalovaný výkon 54 MW teoreticky uživí 41.000 domácností), Angličané, Francouzi a Španělé. Větrnou energetiku také vehementně podporuje slovně i finančně dánská vláda (tatáž, které se nelíbí švédské jaderné elektrárny a nevadí jí přitom přes moře posílat Švédům exhalace z velké uhelné elektrárny u Kodaně) a významní činitelé v Rakousku, čemuž mnohé ekologické skupiny aplaudují.
Jenže na druhou stranu se skutečným ekologům oprávněně nelíbí negativní externality (vedlejší jevy) větrných elektráren, které samozřejmě také existují. Ekologové totiž berou ekologii - nauku o životním prostředí, jeho zákonitostech a souvislostech - jako vědu, opravdu ji studovali a proto se nespokojí jen s údaji v brožurkách ekologických aktivistů (zkráceně ekologistů) a radikálních zastánců obnovitelných zdrojů energie - ty samozřejmě mají i svá nepochybná pozitiva, která pro změnu neuznávají někteří radikální příznivci jiných zdrojů (i takoví jsou bohužel mezi námi :-))). Souboj regulérních argumentů se pak mění v bitvu ideologií, plnou osobních výpadů, urážek a demagogie a kde se střetává "neúnosná propaganda jaderné a betonové lobby" s "bezbřehou naivitou zelených Neználků", což skutečnému řešení spíše škodí.

Jaké jsou tedy ony negativní průvodní jevy větrné energetiky? Shrňme informace, které jsou veřejně dostupné po malém propátrání internetových stránek - například Jihočeské matky, ČEZ, Enercon, Jindřichovice pod Smrkem, Ekosolar či rakouský Anti-atom mají na svých webech poměrně slušné množství údajů. Budu se teď věnovat spíše ekologii, ekonomickou stránku větrné energetiky rozeberu v jiném článku.

První, a sám o sobě velmi důležítý fakt je, že se ve střední Evropě "větrné mapy" jako na potvoru velkou měrou kryjí s mapami chráněných území, stačí se zeptat meteorologů. Urbanizované přímořské roviny jsou vhodnějším terénem pro stavbu VE než středoevropské kotliny, a to z meteorologických i zemědělských důvodů (bohužel ekologisté neexistovali v době, kdy se praotec Čech zastavil na Řípu. Kdyby mu tenkrát navrhli pokračovat v pouti směrem na severozápad, měli bychom dnes moře i vítr). Greenpeace, Hnutí Duha a další ekologi(sti)cká hnutí, která na svých webech propagují větrnou energii, označují jako nejvhodnější lokality v Česku mimo jiné hřebeny Krkonoš, Jizerských hor, Krušných hor či Jeseníků - a jistě si dovedeme představit, že bychom energetickým využitím naprosto zničili krajinný ráz těchto dosud jakžtakž přírodních oblastí. I takové plány totiž bohužel existují...
Proč právě hřebeny hor? I ta nejmodernější VE totiž umí vyrábět elektřinu až od rychlosti větru 4-5 m/s a proto lze o stavbě VE uvažovat pouze v místech, kde celoroční průměrná rychlost větru tuto hodnotu přesahuje - už v 7. třídě ZŠ jsme se přeci učili, že kinetická energie (a tedy i energie větru, na níž závisí výkon VE) roste a klesá s druhou mocninou rychlosti. Když tedy za slabého vánku vidíme otáčející se rotor, neznamená to ještě, že VE skutečně dodává elektřinu do sítě. Například v Jindřichovicích pod Smrkem proto byly dvě turbíny VE postaveny na kopci s celoročním průměrem 6 m/s. Pro doplnění, zhruba od rychlosti 18 m/s začínají VE brzdit omezovače výkonu, úplné odpojení nastává zhruba nad 34 m/s (to už je pěkná vichřice).

Druhým, neméně závažným problémem jsou lesy na mnoha větrných kopcích. Kvůli stavbě a montáži VE se tam stromy musí vždy zčásti pokácet na ploše několika metrů čtverečních. Desítky dalších metrů plochy zabere síťová přípojka, protože podzemní kabel i nadzemní vedení vyžadují několik metrů ochranného pásma. Nakonec ani budování přístupových tras není jednoduché: jindřichovickou VE stavěli stotunovým jeřábem, který silničáři odmítli pustit na vozovku (v terénu u Jindřichovic jsou po něm dodnes patrné stopy).
Už malé otevření lesa způsobí během několika let jeho naprostou devastaci nárazy větru - přirozeně ukončený les má na okraji nízké dřeviny, které větru odolají, ovšem vysoké a křehké stromy uprostřed lesa takovou ochranu nemají. Nenamlouvejme si totiž, že vítr bude foukat jen na vrtuli a o pár metrů níže do lesa nikoliv. Následně vznikají polomy a vývraty, poté bývá nutno les zlikvidovat a vysadit nový - stavba skokanských můstků na návětrném svahu v Harrachově je varujícím mementem, co dokáže vítr s lesem udělat.

Dalším, málo známým či spíše taktně zamlčovaným faktem jsou i desítky pozabíjených ptáků (a většinou jde o ohrožené druhy), kteří byli zmateni krouživým pohybem lesklé vrtule a ohlušeni zvukem vznikajícím na odtrhové hraně vrtulového listu - člověk jej nevnímá, ale zvířata ano a po takové dezorientaci se nedokáží listu vyhnout. Britové mají zdokumentované změny v chování zvířat, které nastaly po zvýšení intenzity hluku v místě o 2-5 dB.

Málo si uvědomujeme i energetickou a surovinovou náročnost výroby VE, kde je hlavním materiálem ocel a hliník. Tyto kovy musí někdo vyrobit a tak se mi zdá, že propagace VE je zdařilým obchodním tahem podniků z oblasti metalurgie, pro které jsou výrobci VE vítaným odběratelem jinak nadbytečných produktů. Ovšem nejsem metalurg ani chemik, abych se v této oblasti pouštěl do podrobnějších rozborů. Pokud VE během svého životního cyklu (výroba, stavba, provoz, likvidace) vyprodukuje méně odpadů, než kolik se díky ní povedlo nevyrobit, jde o dobrou věc. To plati pro každou oblast lidského konání - vždy musíme něco ušpinit, abychom něco jiného měli čistého. Otázkou je poměr a množství.

Nakonec, ale jen okrajově bych chtěl zmínit i určité ohrožení bezpečnosti pádem námrazy: vrtulový list dokáže vrhnout kilogramový kus ledu na dost velkou vzdálenost, aby to mohlo někoho zranit. A nikdo na 100% nemůže vyloučit ani selhání ložisek rotoru, jeho pád a následné veselé kutálení do vesnice. Všude, kde je vítr, jsou zákonitě i další extrémní klimatické podmínky (déšť, sníh, led, ...), což mechanismus nevydrží věčně. Ovšem to už není otázka vlivů na životní prostředí, ale otázka bezpečnosti.

Nepřímé, ale možná o to horší ekologické negativum vyplývá z toho, že dodávky větru a tím i elektřiny jsou krajně nespolehlivým zdrojem energie, což nedokáže kompenzovat ani použití akumulátorů a napěťových střídačů. Kvůli této nestálosti je připojení VE do celostátní rozvodné sítě složité a kolísání výkonu musí někdo v dispečinku hlídat a vyrovnávat omezováním či rozbíháním jiných zdrojů. Docela se osvědčují dálkově řízené malé vodní elektrárny, ve větším měřítku použití VE už musí být zálohovány většími zdroji - uhelnými bloky nebo zahraniční kooperací. To už dávno pochopily rozvodné společnosti v Německu, kde musí ze zákona vykupovat větrnou energii i ve chvíli, kdy ji nepotřebují a naopak provozovatelům VE musí zpět dodávat kdykoliv, i při bezvětří a přetěžování ostatních zdrojů. Tuto nerovnováhu proto dorovnávají dovozem výkonově stabilní (a levné) jaderné elektřiny z Čech a uhelné z Polska.
Pak je zřejmé, proč se německý energetický gigant E.ON tak snaží o ovládnutí Jihočeské a Jihomoravské energetiky - má tam totiž na dosah levné a spolehlivé jaderné zdroje v Temelíně a Dukovanech. Zároveň se domnívám, že Greenpeace, Jihočeské matky a rakouský rezident v Praze Radko Pavlovec brojí proti českému exportu elektřiny také z poněkud zištných důvodů a fráze o vývozu životního prostředí jsou jen zástěrkou konkurenčního boje: Greenpeace je dle vlastních vyjádření financována petrolejáři, JČM s Pavlovcem pro změnu rakouskými spolkovými zeměmi (které jsou významnými akcionáři tamních energetických společností, konkurujících E.ON a ČEZ). On totiž každý export, ať už aut, elektřiny nebo marmelád, je vždy vývozem surovin a/nebo energie.
Mimochodem, farma větrných elektráren o výkonu srovnatelném s Temelínem by způsobila infarkt ekologovi kvůli tisícům stožárů na ploše desítek čtverečních kilometrů (Temelín zabírá 143 ha), energetik by zkolaboval při nutnosti vyrovnávání výkonových fluktuací v závislosti na počasí (Temelín při svém spouštění dispečinkům taky občas zamotal hlavu. Ale při stálém provozu je každá jaderná elektrárna velmi spolehlivá, problémy lze většinou - ne vždy - předem diagnostikovat a předejít jim, příkladem jsou tenzometry na omezovačích švihu potrubí primárního okruhu) a ekonoma by odvezli do blázince ve chvíli, kdy by požadoval sedm set miliard korun na pořízení zdroje s pochybnou návratností...

Rozhodně však nemíním větrnou energetiku jako celek zavrhovat. Naopak, moderní VE (ve spojení s akumulátory a řídicí elektronikou) jsou výborným lokálním zdrojem energie pro autonomní napájení odlehlých míst. U rakouského Freistadtu stojí rodinná farma, pro kterou by bylo příliš drahé natahovat elektrickou přípojku - proto si majitel zařídil energetickou soběstačnost: teplovodní sluneční kolektory, dřevokotel a větrnou turbínu, jejíž pořízení ho vyšlo zhruba na stejné peníze jako přípojka (a navíc dostal dotaci...). Občas se u i nás vyskytne nezpanštělý chatař, který si postaví trubkový stožár s metrovým větrníkem a dynamem, ve sklepě má dvě baterie a regulátor napětí z embéčka, přes týden nabíjí a o víkendu svítí. Cirkulárku nebo sekačku tím zdaleka neutáhne, ale což, má přece motorovou pilu a křovinořez a nějaké exhalace ho nezajímají.

Jiří Erben (jirik.e@centrum.cz, diskusi uvítám na http://zpravy.idnes.cz/chat.asp?t=temelin)
Další články tohoto autora:
Jiří Erben

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku:
Výběr z vydání

 • ENERGIE: Pochyby o ekologické výhodnosti větrných elektráren

 • HISTORIE: Česká družina (1914-1916) 4.

 • O CHYTRÝCH LIDECH: Linus Carl Pauling

 • CO KDYŽ: Kdo svalil kámen? (1)

 • MEDICÍNA: Předčasné stárnutí

 • O CHYTRÝCH LIDECH: Sir Isaac Newton

 • HISTORIE: Česká družina (1914-1916) 3.

 • HISTORIE: Česká družina (1914-1916) 2.

 • HISTORIE: Českoněmecké vztahy od středověku do současnosti ve světle historických pramenů

 • HISTORIE: Česká družina (1914-1916)

 • HISTORIE: Prezident Edvard Beneš, Postupimská dohoda, právní aspekty a důsledky.

 • TECHNOLOGIE: Fotovoltaika, její klady a zápory

 • O KNIZE: Evropští Zelení pod drobnohledem

 • O KNIZE: Árijský Kristus

 • VOJENSTVÍ: Zabezpečení jaderných zbraní a materiálu

 • Na okraj


  INFO:
  Pojeď s námi opravovat hrad!

  Od 2. 8. do 9. 8. 2003 pořádá Hnutí Bronotsaurus na zřícenině hradu Lukova v Hostýnských vrších
  u Zlína letní tábor pro mládež s názvem Lukobriga. Budeme pomáhat na opravě hradu asi 5-6 hodin
  denně. Kromě práce se zde budeš moci setkat s Kelty, Druidy a možná se stát i jedním z nich! A hlavně se
  spoustou fajn lidí.

  Sháníme především kluky, ideálně z Prahy, ale není to podmínkou.

  Věk 15 - 20 let.

  Cena 400 korun k pokrytí jídla na týden a spaní na hradě!

  Kontakt: Martin Perlík, 608 526 635, email: lukobriga@seznam.cz

  Nehodí-li se Ti tento termín, pak na stejném místě probíhá ještě několik
  dalších podobných akcí:

  26. 7. - 3. 8. Neomezené Možnosti email: neomezenemoznosti @seznam.cz
  10. 8. - 22. 8. PaRaNoIa III email: paranoia3@centrum.cz

  Bližší informace a tábory na jiných lokalitách a s jiným zaměřením lze nalézt na www.brontosaurus.cz
  INFO: AmberZine na Parconu

  Umělá inteligence - možnosti a rizika (2h)
  AMBERZINE e-zine + Pavel Šuchmann, Pavel Vachtl, Jiří Brossmann
  Panelová diskuse a polemický střet mezi různými představami o tom, jestli bude důsledkem vývoje silně-inteligentních strojů a robotů v tomto století rozkvět anebo naopak pád lidstva. Co si o tom všem myslí lidé jako Minsky, Moravec, Warwick, extropisté, transhumanisté, členové týmu AmberZine a samozřejmě také, co si o tom myslíte vy, posluchači.

  Geopolitika a kosmopolitika ve sci-fi (1h)
  Vachtl Pavel
  Jak si autoři některých klasických sci-fi příběhů představují uspořádání světa a společnosti v budoucnosti (utopie, antiutopie, střety světů a civilizací, válka či mír). Jaký je vliv rozvoje technologií a vědy na demokratičnost poměrů a individuální svobodu jednotlivce. Konfrontace s možnými momenty naší blízké budoucnosti.

  Budoucnost programování (1h)
  Šuchmann Pavel
  Jak se změní programátorova profese v příštích letech 21. století, dnešní a budoucí trendy, programátorské výzvy, problémy, jejich řešení.


  více informací zde
  Anotace na jednotlivé přednášky zde


  INFO:
  na strankach Amaterske prohlidky oblohy (www.astronomie.cz), presneji na
  muzete zhlednout snimky ze zatmeni Slunce od Ceskych a Slovenskych astronomu amateru.
  S pozdravem za Amaterskou prohlidku oblohy
  Marek Kolasa - koordinator
  Nový e-mailový časopis: IQ hádanky

  ukázkové březnové číslo zdarma eIQ ke stažení zde
  ukázkové dubnové číslo zdarma ke stažení zde

  Časopis IQ hádanky

  Před dvěma lety přestal vycházet časopis IQ a nahradily ho knížečky IQ MENSA. Důvodem zániku časopisu byly problémy s distribucí a nízkou cenou. Nicméně na webu Mensy byla stále možnost si časopis objednávat a po celé dva roky neexistence časopisu ji lidé hojně využívali - následně zklamáni, že časopis již není. Rok se s rokem sešel a dnes se domnívám, že doba již dozrála pro obnovení časopisu IQ a to v elektronické podobě. Název nese IQ hádanky a vychází (je rozesílán mailem/ke stažení) vždy 13. dne každého měsíce. Je v PDF formátu a v HTML verzi, popřípadě dle domluvy se čtenářem i ve formátu jiném.

  Obsah:
  Soutěž - Dr. Mozek
  Test Inteligence
  Zábavný test
  Znalostní test
  2D a 3D úlohy
  Verbální úlohy
  Postřeh/vnímání
  Logické úlohy
  Numerické úlohy
  Aktuality související s IQ
  Znalostní kvíz
  Články o chytrých lidech, věcech, možnostech …
  Prostor dáme i čtenářům s jejich tvorbou.

  Pokud vás výše uvedené informace navnadili, můžete si časopis objednat přes web Mensy, popř. mailem na vaclav.fortik@mensa.cz.


  Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy

  Vás zve srdečně na přednášku

  Luboš Vránek

  Í R Á N

  Návštěva chrámu ohně a mnoho dalších zajímavých míst v této podivuhodné zemi.

  Přednáška cestovatele Luboše Vránka proběhne ve středu 16. 4. od 18 h v přednáškovém sáleStanice přírodovědců ve Štefánikově ul. 11 v 1. patře (cca 500 m od stanice metra Anděl v budově DDM Praha 5).

  Přednáška se uskuteční v rámci cyklu vědecko-populárních přednášek Zeměpis světa  Jak jsme putovali do Evropy…

  Bratr Paleček, 3. bienále humoristické soutěže o náboženských i nenáboženských lidech.

  Bratr Paleček, šašek či mudrc krále Jiřího z Poděbrad, jednoho z prvních, který nabízel Evropě myšlenku určité jednoty, doprovázel svého krále a svým způsobem i svůj český národ. Dobová vyprávění i legendy si Češi i Moravané připomínali v těžkých dobách velice rádi. Koření evangelia si bratrský šašek ve svém humoru dopřál dost. Vtipné sociální cítění se hodí ke všem nadějím i obavám, které ze sjednocené Evropy máme.

  Díla (maximálně 5 kusů) zpracovaná všemi malířskými, kreslířskými i počítačovými výtvarnými technikami ve formátu do 30x40 cm, na zadní straně opatřená jménem a adresou. Do 31.5. 2003 na adresu Bratr Paleček, Purkyňova 584, 547 01 Náchod

  Nebo textový formát humoru posílaný po internetu v textu emailové zprávy označený v nadpisu: Bratr Paleček do 31.5. 2003 na adresu regiony@anoproevropu.cz; bratrpalecek@seznam.cz

  Hodnotné ceny v pořadí pro 1.- 3. umístěného ve výtvarném i slovesném oboru a ohodnocení "Palečkovy kápě" pro další vynikající díla. Projekt podpořila Česká spořitelna a Český Telecom.

  Porota bude složena z výtvarníků, novinářů, spisovatelů a dalších spolupracovníků občanského sdružení "ANO pro Evropu" vybere a zveřejní v pondělí 2.6. 2003 nejúspěšnější díla. Výstava a mediální prezentace děl bude probíhat v následujících týdnech.

  Výstava vybraných děl se z Prahy vydá na cestu po republice i zahraničí. Z prací bude vytisknut katalog. Pořadatelé si vyhrazují právo použít zaslaná díla k tisku a propagaci soutěže. Oceněná díla zůstávají majetkem pořádající organizace.

  Další informace na telefonu 604947739 a na adrese regiony@anoproevropu.cz; bratrpalecek@seznam.cz