NEVIDITELNÝ PES    //    EUROPE'S    //    ZVÍŘETNÍK    //    BYDLENÍ    //    EKONOMIKA    //    VĚDA    //    SCI-FI    //    SWNET   //    BAZAR    //    PARAGRAF

Pátek 26.1.2001
Svátek má Zora

Biologie a příroda
Vesmír
Fyzika
Medicína
Matematika
Historie
Umění
Filosofie
Psychologie
Humanitno
Techno
Chemik

Ohlašovna
Rozhovory
Recenze
Soutěže
Lidé
Co když...?
Satirikon
K diskusi
Pa - vědo

Archiv vydání


Pro zájemce uvádím program
43. semináře Společnosti pro talent a nadání - ECHA:
Kam směřuje vzdělávání nadaných dětí v Evropě?

Poradenská a výzkumná centra pro nadané
Koná se v pátek, 27.10.2000 ve 14 hodin, v Aule Pedagogické fakulty UK v Praze 1, M.D.Rettigové 4.

Promluví: PhDr Jolana Laznibatová z VÚDPaP v Bratislavě, ředitelka Školy pro mimořádně nadané děti a
PhDr Eva Vondráková, předsedkyně STaN-ECHA,

Obě jsou psycholožky a zúčastnily se 7.ECHA konference v Maďarsku a mezinárodního workshopu o centrech a síti péče o nadané, který se konal začátkem října 2000 v Chorvatsku. Další informace najdete na adrese: http://db.zpc.cz

ECHA sdružuje psychology, pedagogy a rodiče nadaných dětí. Od května 1995 je Poradcem Rady Evropy ve vzdělávání nadaných.

STaN-ECHA organizuje od r.1989 odborné semináře. Už sedmý rok existuje Klub rodičů STaN-ECHA, který se koná 1x měsíčně.
Kontaktní adresa:
PhDr Eva Vondráková, Klub rodičů,
FZŠ Chlupova 1800, 155 00 Praha 515.
E-mail
>>>


Dny otevřených dveří na Fyzikálním ústavu AV ČR

Probíhají v těchto temínech:

 1. 19. 10. 9 až 16 hod.
 2. 20. 10. 9 až 15 hod.
 3. 21.10. 14 až 18 hod.
 4. 22.10. 13 až 17 hod.
 5. 23. 10. 9 až 16 hod.

  Termíny v pracovních dnech jsou určeny pro školní výpravy. Čtvrtek a pátek a část pondělí už jsou nyní obsazeny.

  Budou připraveny ukázky a výklad k následujícím tématům:

  na pracovišti "Slovanka" (adresa: Pod vodárenskou věží 1, Praha 8 - Libeň)

  1. Kovy, které si pamatují
  2. Supravodivá levitace.
  3. Supertvrdé a technicky aplikovatelné vrstvy a povlaky připravované pomocí fyzikálních plazmových technologií.
  4. Kapalné krystaly - materiály pro obrazovky nové generace.
  5. Prozařovací elektronový mikroskop.
  6. Krystaly mění barvu světla.
  7. Laserové dělo.
  8. Výlet do světa elementárních částic (úvodní přednáška) + Křemíkové detektory částic + TILECAL.

  na pracovišti "Cukrovarnická" (adresa: Cukrovarnická 10, Praha 6 - Střešovice)

  1. Supravodivé jevy.
  2. Atomy pod mikroskopem.
  3. Sluneční elektrické články.
  4. Molekulární epitaxe aneb jak stavíme z molekul.

  Něco z toho, co se bude předvádět, lze nalézt i na stránce FzÚ pro veřejnost.


  >>>


  zajímá vás dění v AV - klikněte.
  >>>


  K DISKUSI: Další reakce na "Kruťáky"
  Zajímavý názor od Aleše Vyhnala
  >>>


  Zpráva pro tisk

  6. valné shromáždění Učené společnosti

  Ve dnech 15. a 16. května 2000 se v Praze uskutečnilo 6. valné shromáždění Učené společnosti ČR za účasti 42 řádných a 3 čestných členů.
  >>>


  VĚDA KONTRA IRACIONALITA /cyklus přednášek Sisyfa/ se naposledy na jaře koná
  ve ctvrtek 18. kvetna 2000 v 17 hodin v budove Akademie ved CR, Narodni 3, Praha 1, sal 206
  - Pred zahajenim obvyklych prednasek se uskutecni tolik ocekavane slavnostni predavani BLUDNYCH BALVANU Sisyfa za rok 1999 - presne v 17 h.
  >>>


  CZ BIOM - České sdružení pro biomasu Vás srdečně zve na seminář
  Biomasa pro obecní kotelny

  o možnostech ekonomického a ekologického vytápění v obci
  Svatoslav okres Třebíč,

  který se koná dne 18.5.2000 v obci Svatoslav, v zasedací síni Obecního úřadu, v centru obce


  >>>


  Besedy projektu Záře
  Konají se každou lichou středu (tj. jednou za 14 dní) od 16.30 hod v salonku restaurace Airclubu (ulice K letišti 934, Praha 6). Besedy jsou vždy vedeny na nějaké téma se vztahem k ufologii. Na začátku každé besedy provádí krátké shrnutí problematiky někdo z členů projektu Záře, poté následuje volná beseda k tématu. Účast na těchto akcích je volná.
  >>>

 
Vážení čtenáři,

vítám vás ve vědecké sekci Neviditelného psa - UNIVERSUM - určené k poznání, ale i pobavení. Své připomínky, reakce, glosy, články, informace do OHLAŠOVNY... posílejte na moji adresu. Děkuji a těším se na vaše přispěvky - JITA Splítková


 HLAVNÍ STRÁNKA

26.1. RECENZE: Příběhy proti smutku aneb Moudrost chasidských mistrů
Jaromír Kopeček

Příběhy proti smutku aneb Moudrost chasidských mistrů

Chasidismus je mystický duchovní směr v judaismu, který vzniknul v 18. století v Polsku (blížeji tedy v Haliči, Podolí a Volyni). Směr reflektující postavení židovských vesničanů ve slabém Polsku, ve kterém se pomalu ale jistě spěje k trojímu dělení. Partie, která s sebou přináší padající pěšáky, třeba ve formě u všech tehdejších armád oblíbených pogromů. Směr, který chtěl přinést naději do světa kde špatné střídalo ještě horší.

Zakladatel chasidismu, Izrael Baal Šem Tov, tj. "Pán jména", se narodil v roce 1700. Ve stejném roce vypukla "Válka severu", ve které Švédsko ztratí pozici velmoci vybojovanou ve Třicetileté válce a Rusko se probojuje k Baltskému moři. Valná část bojů se odehrává na území tehdejšího Polska. A ještě než skončí, začne válka Ruska, Rakouska a Benátek proti Turecku. Bojuje se opět poblíže. Baal Šem Tov umírá v roce 1760 a vůdcem chasidského hnutí se stává Magid z Meziriče. Umírá v roce 1772. Ve stejném roce je chasidská sekta exkomunikována ortodoxními Židy pod vedením Gaona z Vilna. A to ještě nevypukla Francouzská revoluce, která dá nový vítr do plachet sekularizaci a asimilaci, dalším nepřátelům chasidismu, podpořenýmdalší válkou - Napoleonovým tažením do Ruska.

A přece, ať hubili jak hubili, nevyhubili. Důkazem může být právě kniha Eli Wiesela "Příběhy proti smutku". Těžko říci, zda autor vypráví příběhy proti svému smutku nebo příběhy, které byly vyprávěny proti smutku. Ale protože je sám Chasid, oba pohledy splývají a čtenáři mohou zkusit, jedná-li se i o příběhy proti jejich smutku.

Wiesel si vybral devět cadiků a z bohaté palety pověstí, legend a příběhů sestavil devět kapitol, které uvedl vlastností, typickou pro jejího hrdinu. Vybral současníky a žáky Baal Šem Tova, jejich žáky i současníky Napoleonovy. Svými příběhy pokrývá zhruba prvních sto let chasidismu. Jako věřící Chasid je všechny miluje. Ty , kteří kázali chudobu i jejich vnuky, kteří se nechali zahrnovat bohatstvím. Ty, kteří vynikali pokorou i ty kteří vynikali neústupností a hněvem. Kromě víry pisatelovy to snad nejlépe osvětlí definice cadika: V chasidismu se cadik stal rychle institucí: je to duchovní vzor, poznal pokušení moci a nedařilo se mu vždy odolat, dospěl až k tomu, že se ukázal jako prostředník mezi svými učedníky a Bohem, přednášel, založil dynastie.

Mnozí cadikové činili zázraky. Někteří "tajně", jiní veřejně. A další je za to kritizovali. Většinou se spokojili s uzdravováním, ale ne Jasnovidec z Lublinu. Už podle jména dokázal hodně, ostatně byl to velký znalec kabaly. Spolu s Mendelem z Rimanova a Magidem z Kožnice, se pod vlivem probíhajících válek a všeobecného utrpení rozhodli uspíšit příchod Mesiáše. K poslední operaci mělo dojít na Simchat Tora. Říká se, že ti tři konspirátoři nebyli zajedno v taktice. Kdyby byli všichni pomáhali Napoleonovi, byl by jistě Napoleon Gogem z Magogu. Ale koneckonců jejich generace asi ještě nabyla dostatečně zralá. Magid z Kožnice zemřel týden před Simchat Tora. Jasnovidec z Lublinu se stal obětí "velkého pádu". A téhož roku zemřel i rabi Mendel z Rimanova. Obvykle se dodává výraz ka-jadú'a - "jak víme". A jako vždycky to znamená pravý opak. Pokaždé když nějaký chasidský text použije výrazu ka-jadú'a, znamená to, že to neví nikdo.

Životy chasidských mistrů nevyplňovala jen tajemná vědění a mystické rituály, ale i poněkud ponuřejší realita života: Když šlo o Beštovo místo, postavil se rabi Pinchas, jak to bylo vždy jeho zvykem, na stranu poražených, především na stranu jeho syna, rabi Cvi Hirše. Udržoval také srdečné, ba dokonce vřelé styky s druhým poraženým, rabi Jákovem Josefem z Polného, který marně usiloval o místo po Beštovi. Hnutí povolalo k moci jeho soupeře rabi Dov Bera, Magida z Meziriče, muže, který měl vyvinutý smysl pro řád a organizaci. Rabi Jákov Josef byl zklamán, zahořkl, a ke svým bývalým žákům se obrátil zády. Anebo jiný příklad týkající se roztržky s ortodoxními židy - mitnagdim: Najali si muže, který procházel celou Haličí a Podolím, všude se vydával za syna vilenského Gaona a tvrdil, že mu otec poručil odejít z domu, vydat se do exilu, bloudit z místa na místo, a tak dělat pokání za přestupky proti chasidům. Snadno si lze představit, da jaké asi zuřivosti to mitnagdim přivedlo.

A mezi velkými tématy se proplétá každodenní život, řešení problémů, malých i velkých: O jiném šabatu hostil rabi Baruch z Mezibože u stolu návštěvníka z Jeruzaléma. Dlouho se mu díval do tváře a pak se ho zeptal:
- Vypadáš smutně. Proč?
- Jsem smutný, odpověděl host. Nemohu se toho smutku zbavit. Příliš mnoho jsem cestoval, příliš mnoho jsem žil, viděl jsem příliš mnoho utrpení.
- Ale teď je šabat, pokáral ho rabi Baruch. Je zakázáno cestovat, je zakázáno i trpět!
- Já za to nemohu mistře! Snažím se netrpět, a stejně trpím.
Nato se rabi Baruch zvedl, a jak stál nad ním, řekl mu s důrazem na každou slabiku:
- Já ti přikazuji abys netrpěl. Nařizuji ti, aby ses otevřel radosti!
A po dlouhém přemýšlení dodal:
- Pojď, ukážu ti, jak na to.

S moudrostí, zaníceností, pokorou a hněvem, soucitem a smutkem, prostotou, smírem, ale i mlčením procházeli světci chasidismu životem. Jejich postavy byly opředeny předivem legend. Pokud máte zájem dotknout se podivuhodně pevné i snadno rozervatelné tkaniny chasidských legend, pak Vám Elie Wiesel utkal zajímavý kousek. Někoho možná znudí, že obdobná vlákna používají i jiná náboženství, někdo se určitě se zaujetím pozastaví nad nevšední prací s člunkem.

Mimo děj musím ještě vychválit dodatky. Kromě běžného slovníčku pojmů je to mapa oblasti, ke které se děj knihy vztahuje. Platí totiž, že většina duchovních středisek chasidismu jsou v zásadě malé vesnice, takže zatímco Lublin a Vilno sice v atlase najdete, tak Kock, Pšischu a Vorky jen stěží. Pravým klenotem je pak Dodatek II - chronologická tabulka se sloupečky: Politická a ekonomická fakta, Intelektuální život a vynálezy a V židovském světě. Kromě lepší časové orientace mezi dobou působení zmiňovaných cadiků a událostmi známými ze dějepisu se také dovíte, že v roce 1751 Portugalsko zrušilo trest smrti upálením.

A nakonec ještě tradiční rituální odstavec, že knihu vydalo nakladatelství Portál, v roce 1998, 201 let po smrti Gaona z Vilna, vynikajícího kabalisty a talmudisty a náruživého nepřítele chasidismu.

Autor: Jaromír KopečekDalší články tohoto autora:
Jaromír Kopeček

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku:
Výběr z vydání

 • VAROVÁNÍ: Před virem

 • FILOSOFIE: Metafora a výklad symbolů jako nástroje poznávání světa !?(5)

 • RECENZE: Příběhy proti smutku aneb Moudrost chasidských mistrů

 • Vzestup a pád Třetí říše (9)

 • LÉKAŘSTVÍ: Tři zprávy z časopisu Popular Science

 • FILOSOFIE: Metafora a výklad symbolů jako nástroje poznávání světa !?(4)

 • Vzestup a pád Třetí říše (8)

 • OHLAŠOVNA: Program v PEN klubu

 • FILOSOFIE: Metafora a výklad symbolů jako nástroje poznávání světa !?(3)

 • CHEMIE: Z čeho jsou vyrobeny chemikálie - z čeho je vyrobena příroda (3)

 • MEJLEM: Akademická loajálnost v tom špatném smyslu slova

 • KNIHY: Ukázka z NetSvěta 2000

 • CHEMIE: Asymetrie živého světa - antipody a racemáty (2)

 • FILOSOFIE: Metafora a výklad symbolů jako nástroje poznávání světa !?(2)

 • OHLAS: Hraní s pojmy ani sugestivní nepravdy nezakryjí fakta

 • Na okraj

  SOUTĚŽ: O lístky na Pragocon

  Otázka platí i pro 26.1.

  V sobotu a v neděli 27. a 28. ledna proběhne opět Pragocon, chcete si zasoutěžit o vstup zdarma na tyto dva dny?

  Soutěžní otázka číslo 2 (stylová psí) :
  Jak se jmenuje panička a páníček psa Kazaka?

  Své odpovědi na tuto otázku mi posílejte pouze tento den tj. 26. ledna do 24.00 hodin.
  Zítra zde najdete další otázku.
  První poslaný mejlík se správnou odpovědí vyhrává a v noci vylosujeme druhého výherce z dalších správných odpovědí.
  O své výhře budete informováni mejlíkem.
  Pište mi na adresu jita@raz-dva.cz, jako věc uveďte Pragocon - soutěž
  Informace o Pragoconu
  JITA
  SOUTĚŽ: O lístky na Pragocon

  V sobotu a v neděli 27. a 28. ledna proběhne opět Pragocon, chcete si zasoutěžit o vstup zdarma na tyto dva dny?

  Soutěžní otázka číslo 1.:
  Kdo napsal knihu, která u nás vyšla pod názvem
  FUTUROLOGICKÝ KONGRES?

  Své odpovědi na tuto otázku mi posílejte pouze tento den tj. 24. ledna do 24.00 hodin.
  Zítra zde najdete další otázku.
  První poslaný mejlík se správnou odpovědí vyhrává a v noci vylosujeme druhého výherce z dalších správných odpovědí.
  O své výhře budete informováni mejlíkem.
  Pište mi na adresu jita@raz-dva.cz, jako věc uveďte Pragocon - soutěž
  Informace o Pragoconu
  JITA

  HUDBA A ZVUK

  vychází jako každé úterý


  OHLAŠOVNA:

  V Universu publikovaný seriál o "Podivných hvězdách" Vladimíra Wagnera, byl převzat z časopisu Kozmos (číslo 3 roku 1999) vydávaného Slovenskou ústrednou hvezdárnou v Hurbanove. Tento velmi kvalitní československý časopis je určen popularizaci astronomie a vychazi v něm řada článků z podobnou tematikou. Link na něj je http://www.suh.sk/kozmos.htm. Zájemcům jej vřele doporučujeme. Autorovi stránky najdete na adrese : http://hp.ujf.cas.cz/~wagner/popular.html  OZNÁMENÍ

  Ivan Straka - Gentleman představí své knihy
  ve středu 10.1.2001 od 18.00
  v prostoru antikvariátu Universum
  Úvodní slovo bude mít zpěvák a textař Oto Klempíř ze skupiny JAR,
  z Gentlemanových knih bude číst Honza Kantůrek (mj. překladatel Pratchetta),
  hudební doprovod obstará houslista Richard Klíčník
  a výtvarnou instalaci stvoří JITA Splítková