NEVIDITELNÝ PES    //    EUROPE'S    //    ZVÍŘETNÍK    //    BYDLO    //    SKRBLÍK    //    UNIVERSUM    //    SWNET
Čtvrtek 11.5.2000
Svátek má Svatava

Svět
Politický cirkus
Rodina a přátelé
Bartovy příhody
Zábava
Kultura
Architektura
Hudba
Literatura
Film
Malířství
Společnost
Politika
Šamanovo doupě
Mrožoviny
Litery
Slovenská kronika
Stručně

Archiv vydání
Stálice


Bydleli jsme spolu s manželkou v domku s její pratetičkou, která zemřela loni 30.12.. Protože byly do domu zavedeny dvě telefonní přípojky, požádali jsme Telecom o zrušení přípojky zemřelé tetičky v lednu (v prvním lednovém týdnu, přesné datum neznám). V únoru přišel výpis k zaplacení. Zavolali jsme na Telecom, co že se to děje, že jsme nechali telefon odpojit, tam nám řekli, že telefon už je odpojen, ale platbu za leden je potřeba uhradit.
>>>


Stále dochází k matení pojmů. Právo shromažďovací je v naší zemi zajištěno Ústavou , tudíž o něj není třeba žádat a v žádném případě žádný úřad nemá v pravomoci demonstraci povolovat či dokonce zakazovat. Toto ústavní právo dále upravuje speciální zákon o shromažďování. V něm nenaleznete jediný odstavec , který by hovořil o "žádosti " či o "povolování".

>>>


Mám několik poznámek k Vašemu hodnocení procesu s Liborem Novákem.
Jen naiva mohl očekávat, že privatizace státního majetku v rozsahu stovek miliard Kč proběhne tak, že se podniky dostanou do rukou odborně zdatných a morálně vyspělých majitelů. Takoví v naší zemi před 10 lety skoro neexisto- vali. Obdobně na tom byli i ti, co rozdávali - ouřadové ve státní správě, bankách a komisích všeho druhu. Za takových podmínek musel každý způsob privatizace skončit tak, jak skončila i ta cesta, která byla zvolena - korupční skandály, rabování podniků, nesplácené úvěry, bankroty.
>>>


Z televizního zpravodajství: v Břestu na Břeclavsku někdo kácel posedy. To jsou ty veže, ze kterých vrazi zvířat ze svých kulovnic masakrují zvěř. Na obrazovce s eobjevil i jeden z nich, takový milý, nevinný myslivecký strejc. Stěžoval si... a jeho stížnost byla velmi pikantní...
>>>


Ukradený mobil

Na Bílou sobotu u obce Chlum poblíž Vírské přehrady se mi neznámý lupič vloupal do zaparkovaného auta a odcizil mi mobilní telefon Nokia 5110. Rád bych touto cestou předal všem zainteresovaným pár vzkazů:
>>>


EKUMENICKÁ SETKÁNÍ S BIBLÍ (ESBU)
Vás zvou na benefiční koncert pro IMPULS 99
>>>


Byl jsem si včera koupit něco k pití, abych v tropickém jarním odpolední neleknul žízní. Protože už dva roky bojkotuji nevratné PET lahve a Tetrapaky, zabrousil jsem do prodejny, kde donedávna prodávali pití ve vratné umělé hmotě. Jenže ať jsem hledal, jak jsem hledal, nemohl jsem žádný nápoj ve vytouženém obalu najít.
>>>


Zprávička v METRU jest tohoto znění:
Bojoví psi budou zakázáni
Německo. Stále nové případy napadení a vážného zranění lidí velkými psy vedly tento týden berlínský senát (zemskou vládu) k rozhodnutí zakázat držení a chov tzv. bojových plemen.
Zakázáno má být 15 - 16 psích plemen a všichni jejich kříženci.Na černé listině se tak ocitnou nejen obávaní pitbulové, ale například i bulteriéři, různé druhy staffordshiských teriérů, mastifové, rotvajleři i dobrmani. Zákon, který má být parlamentem projednán v červnu předpokládá okamživý zákaz registrace nových psů těchto plemen, již držené psy však chce nechat pokud možno dožít BEZ HROMADNÉ LIKVIDACE!
>>>

 

 
Tak pravil Hugo
Pohromou Egypta neni kobylka, ale kobylky. Podobně je tomu s JavaScripty.
 HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Kultura >> Malířství

11.5. MALÍŘSTVÍ: Dvě malířky, které nevědí o své světovosti
Věra Jirousová
Zdvojená síla malby Jitky a Květy Válových

Květa Válová
Dlaň, 1992
Návštěvníci právě probíhající retrospektivní výstavy malířského díla Jitky Válové a Květy Válové, pořádané v rámci projektu Praha 2000 - Evropské město kultury, v Národní galerii v Praze - ve Sbírce moderního a současného umění, se setkají s malbou monumentálního záběru a citové mohutnosti, která představuje díla obou malířek v 1. patře Veletržního paláce, kde bude jejich výstava otevřena až do 18. června 2000. Rozsáhlý soubor obrazů, kreseb a grafik shromažďuje díla ze všech období jejich tvorby a je vybrán z veřejných i soukromých sbírek, aby podal ucelenou zprávu o malířské práci této dvojice výrazných osobností českého poválečného umění. Citlivá a vynalézavá architektonická instalace výstavy akcentuje průchozí volnou střední osu a otevírá pohled na rytmickou řadu kolmých panelů s obrazy. Vytvořený model virtuálního "města" poskytuje divákům dostatečný odstup, aby vnímali vzájemné souvislosti prací obou malířek a umožňuje, aby se v prostoru tří křídel funkcionalistické budovy plně rozezněla emotivní síla jejich malby.

Jitka Válová,
Projekt Nového města
1968
Jitka a Květa Válovy studovaly v letech 1946 - 1950 malbu v ateliéru Emila Filly na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V průběhu 50. let jejich obrazy a kresby spadají do sféry předmětné malby a v 60. letech se jejich práce volně přiřazují k vlně nové figurace. Od roku 1954, kdy vznikla skupina Trasa, jsou jejími kmenovými autorkami a vystavují převážně s okruhem jejích autorů. V 70. letech obě malířky patřily k okruhu neoficiálního umění, po dlouhé odmlce představila jejich dílo velká výstava, kterou připravili Jana a Jiří Ševčíkovi v 80. letech pro Galerie výtvarného umění v Chebu, v Karlových Varech. v Ostrově nad Ohří a v Roudnici nad Labem. Za své malířské dílo byly v roce 1994 oceněny rakouskou prestižní cenou J. G. Herdera a jejich obrazy se od začátku 90. let staly součástí mnoha významných českých i zahraničních výstav. V současné době jsou jejich malířské práce zastoupeny na putovní přehlídce středoevropského umění s názvem Aspekty / Pozice, kterou nyní - po premiéře, pořádané na přelomu roku 1999 a 2000 ve Vídni - hostí Ludwigovo muzeum moderního umění v Budapešti.

Květa Válová, Pes, 1966
Hned v úvodu výstavy si uvědomíme, že sestry Válovy zůstaly po celý život zabydlené v dělnickém prostředí Kladna, proto mají jejich monumentálně cítěné figurální obrazy neuvěřitelně lidský výraz a podávají ojedinělou zprávu o lidech s přirozeným vztahem k fyzické práci. Je zvláštní satisfakcí, že dnes můžeme mezi hlušinou dobové socrealistické tvorby na téma "pracující lid" objevit jako zlatou žílu neústupné a nepřizpůsobivé obrazy kopáčů, valcířů a zápasníků od sester Válových, které sice tehdy v 50. letech neobstály, ale dokázaly obhájit existenciální malířský výraz spjatý s lidskou důstojností a vážností práce, protože "Válovky" prostě malovaly s bezelstnou nevinností to, co je obklopovalo, co lze teprve s odstupem identifikovat jako nefalšované dělnické téma.

Ráda říkám, že drobné a nenápadné sestry Válovy z Kladna jsou výjimečné světové malířky, které o tom dodnes nevědí, a také o to nikdy nedbaly, protože o nic jiného nestály, než o ryzí malování a nestaraly se o umělecké či společenské pozice. Celou svou životní energii a dvojitou porci tvořivé invence jednobuněčných dvojčat, navíc navzájem téměř k nerozeznání podobných, vložily do své malířské práce a do velkých pláten tělesného formátu. Diváci před nimi dnes můžou na výstavě žasnout a s pohnutím sledovat, jak vedle sebe tvoří jejich díla svorný a jedinečný malířský souzvuk. Po dlouhá léta, více než padesát let, kdy vznikaly souběžně jejich obrazy a kresby, jako by spolu vedly práce obou sester každodenní vizuální rozhovor. Jeho témata a výtvarné formy se po celý život navzájem vyhraňovaly, přesto spolu obě malířská díla tajemně souvisí a tvoří dohromady komplementární celek, v němž jsou do sebe všechny prvky zaklesnuty jako jin a jang.

Zatímco Jitka Válová v obrazech rozvíjí převážně dramatické vertikální téma, které vypovídá o síle dotyku a postupuje v krocích ke svému protějšku, překračuje citem a odvahou vyjádřit prožitou situaci všechny distance a dosahuje až k horizontu světa, určuje malířský pohled Květy Válové smysl pro celistvost a mnohost viditelného světa, ve kterém čára obzoru znamená míru obklopení, v níž všechny věci jsou viděny, nacházejí své předobrazy a směřují k jednoduché archetypální formě. Oběma malířkám je však společné, že jejich obrazy sdělují zkušenost, pro kterou se přítomné teď a tady stává východiskem, z něhož se zamýšlejí nad údělem člověka a nad jeho životem, sevřeným v síti existenciálních souřadnic těžké doby. V dimenzi touhy objevují sílu (označující původně sílu posvátného) a zakoušejí, že právě zkoušený člověk dostává možnost, aby poznal a vyjádřil nevýslovnou cenu svobody. V jejich obrazech nacházejí lidské situace své původní půdorysy naplněné neoddělenou plností každodenních i svátečních významů, které propojují věcné, tělesné i sakrální vrstvy života. Přirozená a plynulá mataforická řeč jejich malířských rukopisů je nanejvýš osobní a přitom neokázalá, dosahuje nevídané volnosti prožitého gesta malby, takže ruší dokonale všechny estetické konvence, jejichž platnost je založena v akademické situaci subjektu a objektu.

Výstavu doplňuje oddíl fotografické a filmové dokumentace, jejíž součástí je autorský medailon Jitky a Květy Válových z cyklu Genus, který vytvořila v posledním roce svého života režisérka Ester Krumbachová, a Portrét sester Válových od teoretika umění Josefa Hlaváčka. Vedle této dokumentace přibližuje domovské dělnické prostředí malířek, známé jako fenomén Kladno, i malá výstavka malířských prací např. Vladimíra Boudníka, Karla Součka, Jiřího Sopka a Jiřího Petrboka, jejichž obrázky zaznamenávají barvitou atmosféru této městské lokality a jako zajímavý dovětek retrospektivy zakotvují tvorbu sester Válových do dobového kontextu české poválečné kultury, jehož významnou hodnotu vytvářejí společný okruh výtvarné práce a literární tvorby Bohumila Hrabala.

V průběhu výstavy vyjde obsáhlá monografie malířského díla, s autorskými texty historiků umění a spisovatelů, které jsou věnovány dílu sester Válových. Kniha vznikla ve spolupráci s NG v Praze a vydává ji Galerie Pecka. Výstava probíhá v rámci projektu Praha 2000 - Evropské město kultury, jejími mediálními partnery jsou výtvarné časopisy Ateliér, Detail a Umělec. Na její realizaci se podíleli Ing. arch. Josef Pleskot, Ing. Slanica a Linea Nivnice, Česká televize, Krátký film Praha a Národní filmový archiv, jimž patří speciální poděkování. Mediálními partnery výstavy jsou časopis Ateliér, Umělec a Detail.

JITKA A KVĚTA VÁLOVY - Obrazy z let 1948 - 2000

30. března - 18. června 2000, Národní galerie v Praze

Sbírka moderního a současného umění, Veletržní palác

hlavní kurátorka: Marie Klimešová,

kurátoři: Marie Bergmanová, Jana a Jiří Ševčíkovi

architekt výstavy: Josef PleskotDalší články tohoto autora:
Věra Jirousová
Počet přístupů na stránku:
Výběr z vydání

 • ČESKÝ POLITICKÝ CIRKUS: Benešovy dekrety nejsou zcela vyhaslé

 • RODINA A PŘÁTELÉ: Kytičkou proti rakovině

 • FILM: Mise na Mars

 • PSÍ PŘÍHODY: Drobné nehody

 • ŠAMAN: Hrdinové z lágrů

 • MALÍŘSTVÍ: Dvě malířky, které nevědí o své světovosti

 • DEMONSTRACE: Turn Prague into Seattle!

 • SLOVENSKO: Movie Star Magda Mečiarová II.

 • ARCHITEKTURA: Od Libuše k Josifu Vissarionoviči
  aneb Letenský průkop


 • EKONOMIKA: Minoritní akcionář pod nálepkou vyděrače

 • SPOLEČNOST: Kdo byly a jsou idoly?
  aneb
  Toužíme po hnusácích? (1)
  Ozzy Osbourne


 • VĚDA: Výběr článků z Universa

 • ZÁKON O VOLBÁCH: Stanovisko statistického úřadu

 • ČESKÝ POLITICKÝ CIRKUS: My úředníci už jsme takoví

 • RODINA A PŘÁTELÉ: Byl jsem v roli agresivního hňupa

 • Na okraj

  CO NOVÉHO V SEKCI
  EUROPE´S:
  Sebechvála a vrásky na čele ministrů financí EU
  Premiér Jospin přestavil priority francouzského prezidentství EU

  CO NOVÉHO V SEKCI
  ZVÍŘETNÍK:
  Váš Bobík nepřiběhne na zavolání ? Lekce 3.
  Představuje se Velškorgi
  Inzeráty na štěňata a jak se v nich vyznat
  Pozvánka na výstavy 13. - 14. května


  CO NOVÉHO V SEKCI
  BYDLO:
  Soukromá bašta na severu,
  Pomocníci z italské kuchyně
  Jak se vám chodí v kuchyni?
  Každá květina mívá svého mistra

  CO NOVÉHO V SEKCI
  SKRBLÍK:
  Nezávislost České národní banky - o co opravdu jde
  Ještě jednou padající euro

  CO NOVÉHO V SEKCI
  UNIVERSUM:
  12. květen - MEZINÁRODNÍ DEN VĚDOMÍ CHRONICKÉHO ÚNAVOVÉHO SYNDROMU (CFS/CFIDS)
  Věda, genetika a my - komentář  V dnešním (10.5.) METRU se lze dočíst:
  Majitelé psa poputují do vězení
  Dva majitele pitbulterriérů včera odsoudil tribunál ve východoněmeckém Cottbuse, jednoho ke 4 letům a druhého ke 4 letům a pěti měsícům vězení za to, že nechali své psy zaútočit na člověka, kterého na doživotí zmrzačili. Oba psi v létě r.1997 ve Furstenwalde roztrhali své oběti obličej. Jejich majitelé těžce raněného 51letého muže opustili a ponechali osudu, aniž přivolali pomoc. Zraněný muž se musel podrobit 10ti operacím. Do konce života zůstane zmrzačen a podle lékařů nebude moci zřejmě nikdy normálně jíst a pít.

  Co k tomu dodat...snad že je v pořádku, je-li za chování a činy svého psa zodpovědný člověk - majitel. V informaci se nepíše, co se stalo s těmi pitbulterriéry - ikdyž mě napadne hned jen ta nejhorší varianta - zlikvidováni... a přitom podle "fortšriftů" je pes majetek tak jako třeba auto a auto, v kterém člověk někoho přejel taky přece hned nejde na sešrotování...ale to už je zase jen ten selský rozum....

  Dnes jsem potkala známou z domu a jejího pudlíka. Pudlík poskakoval o třech neb měl zadní nožičku celou v obvazu. Paní měla zavázanou pravou ruku... O weekendu volně pobíhající velký pes pudlíka napadl. Na předchozí volání: Chyťte si vašeho psa! majitelé reagovali: On je hodný! a už byl malér - pudlík prokousnutou nohu a panička, která svého malého chránila má prokousnutou dlaň...

  A přitom stačí jen tak málo! Především OHLEDUPLNOST! Respektujte druhé pejskaře! Chcete-li svému psu popřát volnost nasaďte mu košík! I psi mají "své dny", kdy jim přeskočí a vy se nestačíte divit...

  Vím o čem píši,... mám dobrmana a pudla. psí máma VZ.

  Další články o psech najdete v sekci Zvířetník  Nové číslo revue Souvislosti přináší úplný soubor dokumentů ke kauze Pražská katolická teologická fakulta (Wolf, Štampach, Halík a spol.), dále zveřejňuje e-maily jihoslovanských intelektuálů z doby bombardování NATO.
  http://www.osf.cz/souvislosti