Středa 19.12.2001
Svátek má Ester

 Hledání:
 


 
 Výběr z vydání:

MROŽOVINY: Komunismus versus kybernetika

POSTŘEH: Už vás dneska někdo pochválil?

ZDRAVÍ: Medicína katastrof po 11. září

MEDIA: Kterak Jan Urban kouzlí se žalobami a nejen s nimi

IZRAEL: Není kam uhnout.

BUDAPEŠŤ : Maďaři štvou v duchu 19. století

AUSTRÁLIE: Krásný předvánoční dáreček.

RODINA A PŘÁTELÉ: Wattův regulátor úspěchu

PSÍ PŘÍHODY: Kdy jindy, než teď a na ledě

BAJKÝDKA: Zázrak sekty Ó SHWEEH

ZE SVĚTA O NÁS: Nic nevidíme, nic nevíme

ZE ŽIVOTA: Výlet na druhou stranu

Fotografie: „U nás: 1968 - 1990“

TÉMA: O prodeji elektroenergetiky

STUDIE: O jednom z možných scénářů reformy penzijního systému (3)
 Rubriky:
 HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  >>  Izrael

19.12. IZRAEL: Není kam uhnout.
Zdeněk Švácha

Spojené státy vetovaly rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která žádala vyslání mezinárodních pozorovatelů na palestinská území. Podle navrhovatelů rezoluce /Tuniska a Egypta/ představoval tento dokument a jeho následná realizace jedinou šanci, jak zvrátit katastrofální vývoj v palestinsko - izraelských vztazích. S muslimským postojem tentokrát souzní i většina komentářů v našem a světovém tisku. Lze se domnívat, že se jedná o falešnou shodu.

Historie mezinárodních pozorovatelů je smutný příběh. Jedná se o nákladné efektní akce, v nichž nalezli mimořádné zalíbení byrokraté z nadnárodních institucí, zejména OSN. Všude, kde se pozorovatelské mise ocitají, se samy o sobě stávají dalším zdrojem nestability. Trapná historie těchto akcí od konžské krize v šedesátých letech po dnešek je dostatečně výmluvná.

Pozorovatelská mise má smysl tehdy, jestliže respektuje geopolitickou realitu. To znamená, že se její akce musí opírat o sílu, kterou jí propůjčí globální nebo lokální mocnost. Lokální mocností blízkovýchodní oblasti je Izrael. Bez jeho souhlasu /který je vyloučen/ postrádá jakákoli akce smysl. Její hypotetická pozitiva nemohou vyvážit fakt, že se nejsilnější hráč oblasti bude cítit misí ponížen. Na ponížení žádný stát nezapomíná. Zejména ne ten, který je potenciálně velmi silný. Výjimku tvoří situace, kdy je tento stát nejen ponížen, ale i dlouhodobě oslaben. Dlouhodobé oslabení Izraele je však v příkrém rozporu ze zájmy Západu, pokud tento nehodlá spáchat strategickou sebevraždu. Jelikož této touze nic nenasvědčuje, je další diskuse o pozorovatelské misi zbytečná. OSN je však organizací, která si libuje v planých disputacích a únikových řešeních. Představuje fórum zedníků, kteří se pokoušeli postavit babylónskou zeď, a jejichž akce byla jen společným jmenovatelem jejich slabostí. A tak vždy preferuje účast zemí, jejichž zájmy jsou v krizové oblasti slabé nebo žádné. Tento postup může sice fascinovat intelektuály, nemůže však účinně řešit krizi. Nelze vyloučit, že arabské země výše uvedené možnosti vyhodnotily správně a racionálně žádají mezinárodní arbitráž. Z dvoustranného sporu, který nemá v dohledném horizontu žádné řešení, by se mohl stát krvavý kotel, ve kterém by umírala spousta občanů z různých zemí planety. A to i ze zemí, které jsou velmi silné a jejichž hlas nelze při řešení mezinárodních sporů přeslechnout. Arabské země si mohou být vědomy faktu, že pro trvalou změnu mocenských poměrů na Blízkém Východě si nelze představit ideálnější situaci než tuto: mezinárodní pozorovatelé umírají kulkami arabských a židovských radikálů pod bedlivým dohledem televizních kamer. Občané demokratických států, vychovaní v tradici racionalismu, jsou dohnáni do situace, kdy se jich vzdálený, svou povahou iracionální konflikt, dotýká osobně. Tlačí na své vlády, aby konflikt ukončily za každou cenu, neboť trpkou povahu střetu nechápou. Konflikt je ukončen jediným možným způsobem - trvalým oslabením Izraele. Tečka.

Je dobré vzít na vědomí i další aspekt. Izraelská vláda nemá na palestinských autonomních územích s kým jednat. Jásir Arafat již nepředstavuje autoritu, se kterou by bylo možno uzavřít seriózní dohodu. Prostor začínají zřetelně kontrolovat skupiny, pro které je jediným řešením "konečné řešení" židovské problematiky. Nezávislý palestinský stát se tak v současné podobě nestane domovinou nešťastných a zneužívaných Palestinců. Směřuje k domovině zločinců, kteří byli vypuzeni z Afghánistánu a pravděpodobně budou vypuzeni ze Somálska. Hoši z Al - Kajdy se už jistě těší.


Další články tohoto autora:
Zdeněk Švácha

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: