Úterý 15.1.2002
Svátek má Alice

 Hledání:
 


 
 Výběr z vydání:

DOKUMENT: Text dopisu intelektuálů Klausovi

DOKUMENT: Odpověď Václava Klause na dopis intelektuálů

ŠAMANOVO DOUPĚ: Není lepší příležitost, jak zbohatnout

MÉDIA: Příliš brzy zapomenuté slovo terorismus

RODINA A PŘÁTELÉ: Jak jsem prodal auto policajtům

PSÍ PŘÍHODY: Když padne kouha

POLITIKA: Čtyřka by měla podpořit referendum

PRÁVA ZVÍŘAT: K vášním, vyvolaným poražením zvířat na univerzitě

SVĚT: Guinness

ARCHITEKTURA: Praha pod duchnou

PENÍZE: Vše pro klienta

EKONOMIE: Statisíce korun za kupónovou knížku

ŠKOLNÉ: Ožehavá otázka

ODŠKODĚNÍ: Vítaná pomoc obětem nacistického bezpráví

ZDRAVÍ: Podpořte svůj penis
 Rubriky:
 HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Školství

15.1. ŠKOLNÉ: Ožehavá otázka
Leonard Walletzký

Školné je otázka dosti ožehavá a samo o sobě nic neřeší - pouze změní systém financování, protože lze očekávat, že po zavedení školného stát silně pokrátí svoji podporu školám.
Nicméně tu jeden rozdíl je - školy pak budou částečně financovány přímo studenty (lépe řečeno jejich
půjčkami) a odpadne tím prostředník - tedy stát - který peníze poskytoval s daní občanů. V této větě
se skrývá i jádro pudla - škola nikdy u nás zadarmo nebyla, jen ji financovali tak nějak všichni a
tím pádem to nikomu nevadilo.
Nicméně je nutno poukázat na fakt, že školné nesmí být pouze jedním krokem, jakýmsi "výkřikem do
tmy", ale je třeba otázku školného řešit systematicky a odpovědět na mnoho otázek.
Jen namátkou:
1. Jaká bude forma půjček? Od bank - tedy stane se školené víceméně komerční záležitostí bez možnosti
státu do něj zasahovat (až na malý příspěvek, jako je tomu u stavebního spoření).
Nebo se bude jednat o státní půjčku, kde se pak státu a vládě otevře řada možností, jak studenty
motivovat (např. zůstaneš-li po skončení studia dále ve školství, bude ti školné odpuštěno, možnosti
odpuštění školného pro výrazně talentované studenty apod.)
2. Kdy se má půjčka začít splácet? Zde se bude jednat o velmi ožehavou část, zvláště bude-li
financována komerčním způsobem. Nelze očekávat, že by banky byly nadšeny faktem, že splácení je
vázáno na určitou výši příjmu - v tomto národě by se potom objevilo velmi mnoho dlouhodobě velmi
chudých absolventů. Ani v případě státní půjčky, jejíž splácení by bylo vázané jen na výši příjmu, by
lidé nebyli příliš ochotní platit. Splácení by mělo být tedy omezeno nejen výší příjmu, ale i časově
(např. 10 let od ukončení studia a naskýtá se i otázka, zda se do této doby má nebo nemá počítat
třeba mateřská dovolená, doba strávená na podpoře v nezaměstnanosti atd.).
3. Když je bude jednat o půjčku, ať už komerční čí státní, budou úroky odečitatelné z daní? A co celé
školné - není to náhodou výdaj, vynaložený za účelem získání vyššího příjmu a tudíž by i školné mělo
být odečitatelnou položkou! A celé, nebo jen jeho část - jakési minimální školné, kterým by se třeba
řídily školy financované státem a soukromé školy by měly školné vyšší, avšak odečitatelné jen z části
- zbytek by byl "daní z luxusu"?
4. Budou moci studenti, platící školné v jakékoliv formě kontrolovat, jak účelně s ním škola
hospodaří? Jaký bude procesní mechanismus v případě, že studenti odmítnou školné platit - třeba z
důvodu, že se jim pedagogové nedostatečně věnují, přednášky jsou nekvalitní a kdo posoudí, zda jsou
jejich námitky oprávněné?
Samozřejmě existuje další řada otázek. Byl bych ale nerad, kdyby kdokoliv usuzoval podle tohoto
článku, že jsem proti placení školného. Krom jednoduchého faktu, že školné se u nás již platí - jen
ne všude, jen na soukromých školách, v programech celoživotního vzdělávání apod. - se zavedení
školného jeví jako neoddiskutovatelné. Jen bych byl rád, aby se jednalo o krok systémový, u kterého
nebude nutné příjmat desítky novel, aby se pak zjistilo, že se to stejně celé musí předělat.


Další články tohoto autora:
Leonard Walletzký

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: