Čtvrtek 28.2.2002
Svátek má Lumír

 Hledání:
 


 
 Výběr z vydání:

POLITIKA: Dekrety nejsou vyhaslé

EKONOMIKA: Rovná daň netrestá, ale motivuje

SPOLEČNOST: Že prý je moc aut

ŠAMANOVO DOUPĚ: Ukázat klacek a vycenit zuby

RODINA A PŘÁTELÉ: Kdo je doma prorokem

PSÍ PŘÍHODY: Logický zavřený kruh

CO KDYŽ: Mýty v zrcadle vědy a fantazie - Zimbabwe = Punt ???

DIDEROT 2002: Encyklopedie (a má hloupost) za všechny prachy

JADERNÁ ENERGIE: DUHOVÁ mlha nad jádrem (1)

TÉMA: Jsem zastáncem zlepšení kvality vysokých škol

PODOBENSTVÍ: Před branami EU aneb Franz Kafka věčně živý

HISTORIE: Hluboce zakopané dějiny Žižkovy brigády.

EKOLOGIE: Zelenohnědá koalice ohrožuje evropskou integraci

PŘÍRODA A ZDRAVÍ: Volíme přírodní léčbu - OČNÍ CVIKY S POMOCÍ JÓGY (29)

KOMENTÁŘ: Knížák a Romové
 Rubriky:
 HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Školství

28.2. TÉMA: Jsem zastáncem zlepšení kvality vysokých škol
Miroslav Beneš

V diskusi o zavedení školného na české vysoké školy padají různé argumenty. Socialisté stereotypně opakují, že placené studium diskriminuje studenty ze slabších sociálních vrstev, kterým znemožňuje přístup ke vzdělání, a tím i ke zlepšení vlastní situace. O existenci sociálních stipendií, která problémy těchto studentů standardně řeší, již ale nehovoří.

Státní zdroje zůstanou nedotčeny. Školné, které studenti zaplatí, získají ve formě výhodných půjček. Je jasné, že každá půjčka musí být splacena, a to i s úroky. Půjčka na studium bude splacena z kapitálu, který student získá právě studiem.

Podívejme se na statistiky vztahu průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaných lidí a průměrné mzdy v populaci. Tento podíl se od začátku devadesátých let zvýšil z 1,2 na 1,7 v současné době. Investice do vysokoškolského vzdělání je proto investicí pozitivní, investicí, která se jednoduše dlouhodobě vyplatí.
Zavedení školného, které by částečně krylo náklady na studia kromě toho vylepší vztah mezi školou a studenty, mezi školou a veřejností. Přiznejme si, že dnes mnoho škol vnímá studenta jako nástroj k získání státního příspěvku a snaží se udržet si jej co nejdéle. A to i v případě, že jeho studium viditelně nespěje ke zdárnému konci. Jsem přesvědčen, že zodpovědnost vysokých škol ke společnosti zavedením školného výrazně naroste.

Zavedení školného postaví rodiče i studenta před otázku, jaké je uplatnění absolventů té které vysoké školy, do jejíhož rozpočtu přispívají buď ze svých úspor, nebo ze svého úvěru. Tvrzení, že bohatým je to jedno, jednoduše nemůže obstát, protože i oni se budou muset ptát, k čemu jim bude studium na té které vysoké škole a jak se uplatní na trhu práce. Zavedení školného přinutí vysoké školy k tomu, aby pružně reagovaly na poptávku po studiu, zkvalitňovaly své služby a hledaly obory, jejichž absolventi se uplatní.

Ing.Miroslav Beneš
poslanec PČR za ODS


Další článekna toto téma od autora Michaela Štorka naleznete ve vedecke sekci Universum.

TÉMA: Otázky kolem školného

Poslanecká sněmovna nedávno zamítla návrh poslance Matějů zavádějící školné. Podívejme se, zda vysokým školám a celé společnosti toto rozhodnutí prospěje či nikoliv.

Nejdříve si položme otázku - proč školné? Nabízí se několik odpovědí:

1. Zvýšení počtu vysokoškoláků
2. Zvýšení úrovně VŠ vzdělání a konkurenceschopnosti ČR
3. Peníze na mzdy pedagogů
4. Eliminace pseudostudentů a motivace odpovědných studentů (stipendia)


Další články tohoto autora:
Miroslav Beneš

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: