Sobota 16.3.2002
Svátek má Elena, Herbert

 Hledání:
 


 
 Výběr z vydání:

POLITIKA: Eliško Wagnerová, zasáhněte!

ŠAMANOVO DOUPĚ: Ostuda okupace byla vykoupena statečností odboje

PETICE PROTI ZŘÍZENÍ: Institutu pro dokumentaci totality

CESTY: Trak, já a Amerika (23)

ZÁBAVA: Trpaslíci všech zemí spojte se!

O KNIZE?: Někdo se díva ... aneb Microsoft je v posteli Vaší ženy

SKRBLÍK: Uvidí vám banky až do ložnice?

ŽERTÍK: Starý, ale dobrý

BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA aneb HLAS LIDU TROCHU JINAK

POLITIKA: Zahraniční politika před volbami, Waterloo nebo Watergate?

BENEŠOVY DEKRETY: Platí, neplatí a podobné hry

HISTORIE: Komunismus v praxi

MÉDIA: Kodex České televize nesmí podepsat profesionál hodný toho jména

PETICE: Znění. A jak dopadlo její předání?

HUDEBNÍ RECENZE: Bacha - podprahově vnucovaný ethnovliv!
 Rubriky:
 HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Školství

16.3. PETICE PROTI ZŘÍZENÍ: Institutu pro dokumentaci totality

Institut pro dokumentaci totality


Petice proti zřízení

Níže podepsaní - historici, archiváři, političtí vězni a ostatní zájemci o tuto problematiku - považují za svou občanskou povinnost vyjádřit vážné pochybnosti nad poslaneckým návrhem zákona č.1118/2002 o zřízení Institutu pro dokumentaci totality, neboť návrh v této podobě je z našeho (i odborného) hlediska, bohužel, nepřijatelný z níže uvedených důvodů:
· Vývoj české společnosti ve 20. století determinoval nejen komunistický režim, ale také nacismus a fašismus. (Název "Institut pro dokumentaci totality" tedy popírá historii našeho národa.)
· Představuje zřízení další finančně nákladné, ve svém důsledku neefektivní a neprůhledné instituce státu (jen její zřízení odhadujeme na cca 1 až 1 miliardy Kč).
· Doba, za níž by Institut mohl začít produkovat kvalifikované vědecké práce, lze s jistou dávkou optimismu odhadnout na 10-15 let.
· Zamlčuje existenci specializovaných vědeckých pracovišť a archivů, jež tuto funkci plní již dnes, byť s omezenými možnostmi přístupu k historickým pramenům (např. zák. č. 140/1996 Sb. o zpřístupnění svazků, zák č. 101/2000 Sb. na ochranu osobnosti, zák. č. 97/1974 Sb. o archivnictví atd.).
· Institut ve skutečnosti by měl slučovat funkce archivu zvláštního významu (tzn. metodické řízení Archivní správou Ministerstva vnitra) a vědeckého pracoviště, přičemž má ještě "spolupracovat" se současnými zpravodajskými službami - právě tato skutečnost nemůže zaručit skutečnou svobodu vědeckého bádání, protože Institut by získal určitou exkluzivitu v přístupu k některým historickým pramenům z období 1948-1990 nejen oproti současným vědeckým historickým ústavům, ale i ostatním zájemcům o historii 20. století.
· Ve své podstatě neřeší otázku poznání komunistického režimu v Československu, protože v rozporu s historickou vědou "uznává" jen jeden z historických pramenů, a to ještě s poměrně determinovanou vypovídací hodnotou, údajně pro "úplné a nestranné hodnocení období totality". (Podobně jako zák č. 140/1996 Sb. zamlčuje skutečnost, že svazková agenda byla zavedena až v roce 1953.)
· Zúžení vnímání komunistického režimu na činnost Státní bezpečnosti je absurdní, neboť ta byla pouze jedním z nástrojů jeho koncentrované a nekontrolované moci, a proto se ve skutečnosti navrhuje zřízení jen Institutu dokumentace Státní bezpečnosti.
· Vyjmutí archivních materiálů týkajících se činnosti Státní bezpečnosti z Jednotného archivního fondu ČR znamená popření základního archivního principu - provenienčního, jímž řídí archivy i historická věda již celé století (nejen v České republice), a jeho nahrazením tehdy odmítnutým principem pertinenčním. Takové nenapravitelné roztržení archivních fondů by mělo nedozírné důsledky pro vědecké poznání komunistického režimu. (Podobně už "pracoval" s historickými prameny Ústav dějin KSČ či pozdější Ústav marxismu-leninismu. Nekontrolovaná manipulace s archivními fondy ve svém důsledku přispěla k nenahraditelným ztrátám archivních materiálů.)
· Zcela pomíjí evidenci, správu a stanovení pravidel pro použití archivních materiálů (jak stanoví zák. č. 97/1974 Sb. o archivnictví), ukládá pouze povinnost tyto materiály zpracovávat, analyzovat, aniž by stanovil sankce za jejich neoprávněné použití či manipulaci.
· Také volba i odvolávání ředitele Institutu je pro českou státní správu nestandardní - nevylučuje totiž závislost nejen na státní exekutivě, ale především na politickém vlivu (např. proklamovaná spolupráce se zpravodajskými službami).
· Za účelnější i méně nákladné řešení pro poznání období komunistického režimu považujeme finanční podporu stávajících vědeckých ústavů a archivů, např. prostřednictvím grantů (či jinou formou jednoznačně určených finančních prostředků) k rozšíření této činnosti; dále aby Archivní správa Ministerstva vnitra zajistila přednostní zpracování (zpřístupnění) archivních fondů a sbírek z let 1945- 1990, včetně jejich plošného odtajnění, čímž bude zajištěn skutečně svobodný přístup každého zájemce ke všem historickým pramenům z této doby.

JUDr. Helena Adamová
Hana Ambrožová
Mgr. Ondřej Bastl
Kateřina Baslová
Marie Bauerová
Walter Beck
Petr Bednařík
Emilie Benešová
Mgr. Jan Bílek
Jiří Blatný
PhDr. Libor Blažek
Doc. Jiří Brabec
Mgr. Zlata Brátková
Doc. Eva Broklová
Mečislav Borák
Věra Budská
Blanka Císařovská
Josef Císařovský
Jarmila Cyzařová
Vojtěch Čelko
JUDr. Jakub Čermín
Miloslav Čeřenský
Jarmila Čiháková
Mgr. Jana Číhalíková
PhDr. Jiří Čoupek
Václav Erben
Božena Dejlová
Richard Doležal
Josef Dostál
Jaroslav Douša
Daniela Doušová
Tomáš Dvořák
Jiřina Dvořáková
Dr. Olga Fejiová
PhDr. Marie Gavrenka
PhDr. Jan Gebhart
Mgr. Mária Glejdurová
PhDr. Vladislav Goi
Vladimír Goněc
Miroslav Grisa
PhDr. Alena Hájková
PhDr. Dagmar Hájková
Josef Harna
František Havlůj
PhDr. Věra Hladíková
Ludvík Hložek
Antonín Hnilička
Mgr. Jitka Holíková
PhDr. Jaroslav Hrbek
Dr. Vladimíra Hradecká
Věra Hradilová
Vlasta Hrstková
Jiří Huta
Vít Charous
Mgr. Tomáš Jakl
Libor Jan
Dušan Janák
PhDr. Vratislav Janák
Zdeněk Janík
Milena Janišová
Květa Jechová
Jana Jelínková
Prof. Zdeněk Jirásek
Mgr. Petr Jíša
Mgr. Kateřina Jíšová
PhDr. Hana Jordánková
gen. v.v. Miroslav Kácha
Lubomír Kaláb
Kaben Gisela ???
PhDr. Vladimír Kaiser
Jaromír Kalus
Mgr. Kateřina Kalvodová
Karel Kaplan
PhDr. Zdeněk Kárník
Stanislava Kešnerová
Milada Kettnerová
Alena Klustová
PhDr. Jiří Knapík
Tomáš Knoz
Jan Kolář
Vl. Kolářová
Mgr. Jana Konvičná
Věra Koucká
Mgr. Ivana Koutská
Iva Králová
Marian Kratochvíl
Zdeněk Kratochvíl
PhDr. Helena Krejčová
PhDr. Jan Křen
Mgr. Hana Křenková
František Křivka
PhDr. Václav Ledvinka
Mgr. Lenka Likavčanová
Pavel Ludvík
Jana Machačová
PhDr. Jiří Málek
PhDr. Ivan Malý
Karel Maráz
A. Marková
Miroslav Mauze
PhDr. Jaroslava Mendelová
Zdenka Mereau ???
PhDr. Kateřina Mertová
Jaroslav Mezník
Ivana Mostová
Lenka Motlová
Iveta Mrvíková
PhDr. Marie Muzikantová
Ol. Nerad
Marie Neudorflová
Martin Nodl
Helena Nosková
PhDr. František Novák
Jaroslav Pánek
Hedvika Pavelková
PhDr. Silvia Pavlicová
Jaroslav Pek
Jiří Pernes
Milana Pešková
Ing. Milan Píka
Josef Plock
Růžena Pohanková,
Jiří Pokorný
PdDr. Stanislav Polák
Miloslav Polivka
Mikuláš Poljak
JUDr. Jan Pospíšil
Mgr. Miroslava Přikrylová
Mgr. Pavel Ptáčník
Mgr. Světlena Ptáčníková
Jaroslav Rada
JUDr. Svatava Reichardtová
Helena Reinerová
Brian Rohlík
Blanka Rozkosná ???
Mgr. Ivana Shromáždilová
Josef Slanina
Antonín Slavíček
Gabriela Sokolová
Karel Sommer
Vít Smetana
Tomáš Staněk
Dalibor Státník
Marie Stojanová
Markéta Střestíková
PhDr. František Svátek
Helena Svatoňová
Martin Svatoš
PhDr. Michal Svatoš
Dr. Hana Svatošová
Marie Svitavská
Libor Svoboda
Mgr. Helena Ševčíková
Ludmila Škodová
Ywette Šmahelová
Mgr. Ivan Šťovíček
Oĺga Šrajerová
Iva Štichová
Mgr. Josef Tichý
Raja Tobišková
PhDr. Josef Tomeš
Mgr. Jaroslav Tvrzský
Jan Urban
Ondřej Urban
Jana Váchová
Jiří Valenta
Zdeněk Vališ
Mgr. Ing. Pavel Vaněk
Mgr. Richard Vašek
Hana Vobratílková
Jitka Vondrová
PhDr. Petr Vostál
PhDr. Zdeňka Votočková
Martin Wihola
St. Zachařová
PhDr. Jarmila Zatloukalová
Pavel Zeman
PhDr. Blanka Zilynská
Rudolf Žáček
Vlastislava ŽihlováDalší články tohoto autora:

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: