Středa 20.3.2002
Svátek má Světlana

 Hledání:
 


 
 Výběr z vydání:

POLITIKA: Výzkumy stranických preferencí

ARMÁDA: Slova pěkná, činy pokulhávají

MROŽOVINY: Obr lidského ducha

FOTOREPORTÁŽ: Udělování Bludných balvanů

BIG BEN: Ocelářské hrátky

RODINA A PŘÁTELÉ: Ošidnost očitého svědectví

PSÍ PŘÍHODY: Zámek na lednici

MEJLEM: O Sovových mlýnech

UMĚNÍ: „Pomozte dětem!“, stojí to za to.

ŽIVOT: Slova o smrti

POLITIKA A ETIKA: Presumpce viny a dnešní morálka (3.)

POLITIKA: Plíživý Verheugen (dokončení)

NÁZOR: Když není žádné dobré řešení aneb Jak volit, když není koho

ZE ŽIVOTA: USA - Češi a ilegální imigrace

PENÍZE: Pober vše, dokud můžeš
 Rubriky:
 HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zdraví

20.3. ZDRAVÍ: Uživatelů drog přibývá
Olga Wildová

Národní koordinátor drogové epidemiologie a ředitel Hygienické stanice hl. m. Prahy MUDr. Vladimír Polanecký informoval 18. 3. 2002 o současné situaci na drogové scéně v České republice. Uvedl výsledky výzkumu, v kterém byla srovnávána situace v roce 2000 s daty z let 1994 a 1997.

Výzkum vycházel z údajů zařízení, která slouží ke kontaktu se závislými (AT ordinace, nízkoprahová centra, praktičtí lékaři a lůžková zařízení), která mohou poskytnout relevantní data. Dále se věnoval příčinám, které vedou uživatele k návyku (nefunkční rodina, nezaměstnanost, nuda, zvědavost, sna) a provedl srovnání tří studií, které mapovaly situaci v uvedených letech. Z uvedených dat vyplynulo, že uživatelů drog přibývá. Výroční zpráva za rok 2001 shrnuje výsledky již sedmého roku existence celostátního drogového informačního systému provozovaného Hygienickou službou.

Drogový informační systém respektuje doporučení Evropského monitorovacího centra pro drogy a jejich užívání (EMCDDA). Původní formulář ke sběru dat je nově doplněn o výsledky dobrovolného testování injekčních uživatelů na laboratorní markery virových hepatitid a HIV/AIDS. Databáze uvedených léčebně kontaktních center (L/K centra) zahrnovala koncem roku 2001 celkem 234 těchto zařízení. Nejčastěji jsou to ambulantní zařízení a nízkoprahová centra.

Nově evidovaných uživatelů v L/K centrech v ČR za rok 2001 bylo 4 233, tj. 41,2 uživatelů na 100 000 obyvatel. Je to dosud nejvyšší roční incidence problémových uživatelů drog . Nejčastější základní drogou zůstávají stimulancia, nejpostiženější skupinou zůstávají 15 - 19letí, kterých bylo evidováno 41,6 % ze všech uživatelů drog. Jsou to především uživatelé pervitinu. Druhou nejpočetnější věkovou skupinou jsou 20 - 24letí. Tvoří 35,4 % všech uživatelů. Jejich hlavní drogou je heroin. Injekční aplikace jako nejčastější způsob užití byla zaznamenána u téměř 65 % ze všech nově evidovaných uživatelů drog. Tuto věkovou skupinu tvoří převážně 20 - 24letí, jejichž rizikové chování (sdílení stříkaček a jehel) je zvláště významné.

V roce 2001 vzrostl také počet intoxikací v souvislosti s drogou (1 183 případů). Následkem intoxikace zemřelo celkem 31 osob. (Jenom v Praze bylo 263 případů intoxikací). Mezi nově evidovanými klienty patří v Praze uživatelé heroinu na první místo, následují závislí na pervitinu a na třetím místě jsou uživatelé marihuany. Také v Praze jde o významně vyšší výskyt všech hepatitid v závislosti na droze než v ostatních místech ČR. Situace se zhoršuje a počet závislých na drogách přibývá. Dosavadní preventivní programy se zcela neosvědčily. Jednorázové kampaně v hromadných sdělovacích prostředcích nemají příliš význam. Na mladou populaci je nutno působit soustavně, zapojit rodiče, učitele. Důležité je využití volného času mládeže. Represe má být vyvážená účinnou prevencí.

Další informace naleznete zdeDalší články tohoto autora:
Olga Wildová

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: