Pátek 29.3.2002
Svátek má Taťána

 Hledání:
 


 
 Výběr z vydání:

BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA aneb HLAS LIDU TROCHU JINAK

VOLBY: Poznámka z Ameriky

ÚVAHA: Ať platí bohatí

PROJEKT: Sokoli v srdci velkoměsta

POLITIKA: S Posseltem naostro

TÉMA: Odsun nebo vystěhování?

POLITIKA: ODS volí populismus a nacionalismus

ZDRAVÍ: Nejen na pomlázku...

DOPIS: Internet do škol

ZE ŽIVOTA: Na Hradě je veselo.

PENÍZE: Svět karet kreditních

CHTIP: Čtyři pitomci II.

SKRBLÍK: Vydělejte si na volbách!

ŠAMANOVO DOUPĚ: Slušní a neslušní komunisté

BIG BEN: Sudetská lež a pud sebezáchovy
 Rubriky:
 HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo

29.3. ÚVAHA: Ať platí bohatí
Stanislav Reiniš

Když jsem dne 26. února uveřejnil ve Psu článek o tom, že Benešovy dekrety by měly být ještě jednou použity a majetek kolaborantů a zrádců až na úroveň okresních nomenklaturních stranických kádrů a estébáků by měl být zabaven, dostal jsem několik velmi zajímavých dopisů. Některé byly od anonymů a byl jsem tam ošklivě, barvitě a zajímavě urážen. Hrdinství anonymů je podivuhodné. Dávali mi neobyčejně pestrá jména a má inteligence byla brána v potaz. Soudruzi byli pobouřeni. Jsem na to hrdý. Došlo k potrefení husy. To, co jsem považoval za záměrnou ironii a obrazná rčení, soudruzi brali jako mou neznalost a nedostatek vzdělání. Jeden se podepsal jako doktor medicíny, ale jeho dopis tak nezněl, byl spíše vzteklý a neurvalý. Asi ho to vzalo. Ten vyslovil názor, že morální odsouzení kolaborantů s minulým režimem stačí. Jak však zapůsobí morální odsouzení u soudruhů, kteří morální z principu nejsou a jen se smějí ve svých vilách, udržovaných ze státních penzí? Jen holt ten majetek nechejte na pokoji.

Komunismus byl právě o tomto, nakrást si co můžeš a mít přitom ústa plná soudružských řečí. Vždyť i Nikitka Chruščev, když veřejně vyprávěl své sny o vybudování komunismu, hořekoval nad tím, jak lidé v socialismu kradou a kdyby aspoň jeden den nekradli, mohli bychom mít už komunismus vybudovaný. Toto přání mu nikdy pracující lid zemí tábora míru nesplnil, dokonce ani ne prostřednictvím svých zástupců. To říkám proto, že současní soudruzi se občas dávají slyšet, jak se nemravně kapitalisticky krade a to že za nich nebývalo. Bývalo, a moc. Dělníci, placení podnikem, stavěli vily - hrady svým ředitelům z materiálu, ukradeného stejnému podniku. Důstojníci si brali vojíny jako pomocníky při spoustě prací. Soudruzi si za babku kupovali majetek po kapitalistech, emigrantech nebo jiných nepohodlných lidech. Kdo nekradl, okrádal rodinu. Týkalo se to v3ech skupin obyvatel. Statistiky ukazují, že i v poměrně klidném roce 1966 se za rok z československého hospodářství ukradlo za dvacet miliard korun. To bylo tehdy dost, víc než je dvacet miliard dnes. Tehdy byla průměrná penze kolem pěti set korun. A teď přijde někdo a bude chtít, aby to soudruzi všechno vrátili bez náhrady. Drzost vskutku nevídaná.

A já na tom dokonce trvám. Myslím, že by se měl vytvořit spravedlivější systém přerozdělování, jak po tom i dnes soudruzi volají, a že by se měly vytvořit zákonné předpoklady pro to, aby bylo možno:

a. Zabavit nomenklaturním soudruhům veškerý nemovitý majetek, získaný v době totality a původně ukradený pracujícím;

b. zabavit bankovní účty, šperky a drahá auta těm stejným soudruhům;

c. snížit penze bývalým nomenklaturním soudruhům na úroveň životního minima. Z takové penze se přece dá žít.

d. nebo, jako alternativu, na tyto nomenklaturní soudruhy uvalit milionářskou daň.

Tomu všemu by samozřejmě mělo předcházet přiznání majetku, tak jak to bylo nedávno také navrženo. To vše by se mělo týkat nomenklaturních kádrů, ne každého, kdo kdy stranou prošel, často proti své vůli. To by bylo moc lidí, poškodilo by to většinu národa, a nedává to smysl. Nejde o masovou pomstu, jde o spravedlnost.

Václav Havel, podle nepodložených zpráv, prý uzavřel nějakou dohodu s bývalými papaláši o jejich beztrestnosti. To předně nemusí být pravda, za druhé k něčemu podobnému neměl oprávnění, a za třetí pokud k nějaké dohodě došlo, tak se změnila historická situace a taková dohoda nebyla nikdy legalizována. Vyhasla a vyšuměla. Myslím, že moje návrhy jsou spravedlivé. Způsobili státu a nám všem dohromady škodu, dostali nás na úroveň rozvojové země a sami si nahrabali. Ať to vrátí.


Další články tohoto autora:
Stanislav Reiniš

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: