Pondělí 1.4.2002
Svátek má Hugo

 Hledání:
 


 
 Výběr z vydání:

ZE SVĚTA: Pomlázka z liány.

MROŽOVINY: Velikonočně o smíření

ÚVAHA: Radostná zvěst

SVĚT TECHNIKY: Mobil TV

INFO: Steven Spielberg natočí další díl slavných ČELISTÍ

VÝZVA: Odstraňme krumlovský zámek!

PENÍZE: Za málo peněz málo muziky

CHTIP: Hasičovo milování

PRÁVO: Dva miliony nebo kriminál

ZE ŽIVOTA: Zvířata v životě naší rodiny

INFO: Na divadlo do ROXY

FEJETON: O generačním slovníku a špatném usínání.

INFO: Tisková konference České strany sociálně demokratické

ŠAMANOVO DOUPĚ: Na Karlově mostě

POVÍDKA: Počkej do tmy
 Rubriky:
 HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Kultura

1.4. VÝZVA: Odstraňme krumlovský zámek!
Richard Tichý

Představuje se nová nezávislá iniciativa umělců, vědců, podnikatelů, pracovníků v památkové péči, ochránců přírody a bývalých studentských vůdců žádá demolici zámeckého komplexu.Kampaň začíná 1. dubna. Podrobnější informace včetně odpovídající fotodokumentace, vyjádření expertů, diskusního fóra, veřejného hlasování a petičního archu najdete k tomuto datu na adrese http://demolice.latran.cz.

PROHLÁŠENÍ

Česká média zaměstnává v poslední době otázka existence otáčivého hlediště v areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov. Oprávněně je zdůrazňována je jeho nepatřičnost, historická neautenticita a pochybná estetická hodnota.

Odstranění otáčivé scény ze zámecké zahrady rozhodně podporujeme, ale myslíme si, že jde stále ještě o polovičaté řešení. Zachování dědictví minulosti a opravdového národního bohatství je třeba zajistit bez kompromisů. Domníváme se, že pro záchranu historicky autentické podoby jedinečného skalního masivu je třeba nejen zlikvidovat otáčivé hlediště, ale zejména odstranit celou zbývající část zámeckého komplexu a uvést skalní ostroh do původního stavu, nepoškozeného pyšnou ignorancí a svévolnými výboji starých feudálních struktur i jejich současných nohsledů.

Tento mohutný a v dané lokalitě necitlivě usazený soubor staveb výrazně narušuje ráz i estetiku krajiny. Zámek v Českém Krumlově mohl vyrůst jen díky právnímu vakuu, tak příznačnému pro dějinnou epochu, v níž vznikal. Naši předkové ochranu krajinné estetiky ze zištných důvodů zcela opomíjeli a silně pochybujeme, že k patřičnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (nehledě na vodohospodářská pravidla či požární a evakuační předpisy) byla vůbec provedena analýza vlivů stavby na životní prostředí, jakou v současnosti musí podstoupit investor i nesrovnatelně menší stavby, než představuje zmiňovaný hrad a přilehlý zámek. Nenechávejme proto toto tíživé břímě na bedrech našich dětí či dalších generací a zodpovědně nealibisticky konejme.

Uvědomujeme si, že demolicí zámku a následnou rekultivací původní skály se můžeme dostat do jistých potíží ve vztahu k statutu zámku, coby památky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Lze však jepičí subjektivní názor na hony vzdálené, neprůhledné (a možná zkorumpované) instituce typu UNESCO nadřadit významu určujících krajinotvorných prvků, vytvářených složitou ortogenezí a neopakovatelnými tektonickými pohyby po milióny let? Názor fundovaných a světově respektovaných orografů se se stanoviskem "odborníků" z UNESCA zcela míjí, a máme vážné pochyby, zda vůbec byli v rozhodovacím procesu osloveni.

Je nám jasné, že stržení zámku a příslušná rekultivace skály představují značně nákladnou akci. Soudíme nicméně, že zachování našich neobyčejných přírodních krás, které nám například tak závidí návštěvníci z Nizozemí či Belgie, je prioritní záležitostí bez ohledu na módní trendy povrchněji orientované turistiky.

Sanace zámku vůbec nemusí představovat závratné finanční náklady. Vhodně zvolený subjekt, který by demolici a uvedení skály do původního stavu realizoval, jistě bude umět využít všech možností příjmů, plynoucích z prodeje zdiva, z prodeje dřevěných konstrukcí coby hyperkvalitního paliva pro krby v domech vyšší střední třídy nebo z prodeje deponovaných předmětů soukromým sběratelům.

Ukáže-li se, že objekt českokrumlovského zámku je stále atraktivní a důležitý pro turistický ruch, dá se celý objekt přesunout (či jeho kopie instalovat) v jiné, vhodnější lokalitě.

Obrázek dole představuje architektonickou studii umístění objektu zámku do vhodnější lokality (montáž Ivo Olda Machač © 2002)

Podrobné zdůvodnění návrhu:

1. Namísto pohledu na krásný skalní masiv, panensky syrový přírodní útvar, nabízí se nám v Českém Krumlově obraz, jemuž dominuje nezajímavé panoráma s kýčovitě baňatou zámeckou věží, na první pohled zcela zaměnitelné s panoramatem takřka jakékoli bezvýznamné české či bavorské vesnice. Jednotlivé zámecké objekty představují nestylovou a nekultivovanou změť stavebních slohů od renesance po rokoko, takže v ničem nepřevyšují kterýkoli libovolně zvolený zámeček či panské sídlo v Toskánsku, Rakousku či jižní Francii. Sterilně uhlazená zámecká zahrada upírá právo na existenci svobodně strukturované a přirozeně se vyvíjející vegetaci. Interiéry plné pseudobiedermaierovského nábytku a výtvarných děl velmi průměrné umělecké hodnoty... To je tristní obraz tzv. památky ze seznamu UNESCO...

2. Provedené statistické průzkumy bohužel mluví jasnou řečí. Většina návštěvníků stráví v Českém Krumlově jen několik krátkých chvil, navštíví pouze hrad a pokračuje bez toho, že by viděla cokoli dalšího. Milióny natěšených turistů, mířících do Českého Krumlova, znudí prohlídka zámku natolik, že kvapně opustí zklamáni město, aniž by z něho odkousli a zažili to nejpodstatnější: magické a sugestivní temné dlážděné uličky, jedinečnou atmosféru místních mázhauzů, okouzlující a staletími konzervovanou středověkou architekturu měšťanských domů, snový opar zasutých zákoutí, kamenných schodišť, ošlehaných fasád, alchymistických symbolů... Neuvidí ranní mlhu a páru vznášející se nad probuzenou řekou, neuvidí nesměle mizející podvečerní paprsky v odlesku přízemních oken, nepoznají nefalšovanou, laskavou a bezprostředně přátelskou mentalitu místních prostých lidí. Nepokochají se krásou a řemeslnou dokonalostí výrobků z dílen českých sklářů ve výlohách obchůdků, neochutnají nic z originálního kulinářského umu zdejších kuchařů. Nebudou mít možnost poznat, ať už z koňského hřbetu či kola, svébytnou a nedotčenou přírodu v okolí města. Jediné, co si z Českého Krumlova zapamatují tak bude výše poplatku na parkovišti Jelenka, a za týden jim město připomene už jen zaschlá mastná skvrna od hod-dogu pořízeného tamtéž.

3. Nekonečné opravy a rekonstrukce zámeckých objektů periodicky odčerpávají z veřejných rozpočtů milióny a milióny korun. Ty pak chybí zdejším školám, sportovním klubům a kulturním institucím. Kolik jen počítačů, učebnic, hřišť musí naše děti oželet kvůli jednomu nenasytnému retrofeudálnímu komplexu! Problematická, leč populární divadelní scéna musí být zničena, aby nestínila. Milióny hladovějících v Etiopii musí zemřít, aby tři blahobytně otylí zámečtí medvědi mohli královsky obědvat v pěti chodech. Stovky skutečných podnikatelů a majitelů provozoven ve městě se musí vzdát naděje na jakýkoli zisk, aby neúměrně vyšponovaným zámeckým vstupným ožebračení turisté donekonečna zvyšovali životní nivó sice fiktivnímu, ale stále nenasytnému přízraku paní Perchty.

4. Lze předpokládat, že teprve po demolici zámku zažije Český Krumlov opravdový turistický boom. "Pětiminutové" turisty nahradí stabilnější klientela, vyžadující několikadenní, respektive několikatýdenní pobyty. Bude proto třeba rozšířit kulturní i jiné atrakce, ale i ubytovací kapacity a další infrastrukturu.

5. Oponenti namítají, že zejména pro starší generaci může odstranění zámku představovat velmi citlivý zásah do prostoru, s nímž nemnohé obyvatele spojují citové a emoční vazby. Takovou námitku lze odbýt argumentem, že tyto vazby dávno frapantně zpřetrhala už nepovedená rekonstrukce zámecké věže, která změnila obraz města v našem srdci k nepoznání. Jsme proto přesvědčeni, že naše aktivita nalezne ve veřejnosti širokou podporu a všeobecný souhlas.Další články tohoto autora:
Richard Tichý

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: