Pátek 5.4.2002
Svátek má Miroslava

 Hledání:
 


 
 Výběr z vydání:

POMOZTE PROSÍM: Vodní záchranná služba naléhavě prosí o pomoc při pátrání po člunu

BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA aneb HLAS LIDU TROCHU JINAK

TÉMA: Co rodičovské otazníky s Kamilem Horákem neřeší?

POLITIKA: Mýtus Opoziční smlouvy

RODINA A PŘÁTELÉ: Optické teplo aneb Pokušení

PSÍ PŘÍHODY: Důmyslný milovník

ÚVAHA: Vstoupíme příští rok do EU?

O připravovaném osudu Česka po vítězství Německa ve II. světové válce: z nástupního projevu R. Heydricha Praze v říjnu 1941

TÉMA: Další past na zákazníky?

ARCHITEKTURA: Nový model Prahy aneb Od Langweila po současnost

FEJETON: Mysli globálně, jednej lokálně.

CHTIP: Prezident USA ve věci prevence únosů letadel

ZDRAVÍ: Lopuch větší

KOMENTÁŘ: Poslední čtyři

PENÍZE: Studentské hrátky s trvalým bydlištěm
 Rubriky:
 HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Kultura

5.4. ARCHITEKTURA: Nový model Prahy aneb Od Langweila po současnost
Jiří Wagner

Jak jsem se zmínil v předešlém článku, ve 4. patře Staroměstské radnice, v Sále architektů, probíhají v současné době dvě výstavy. První je věnována Letné a její historii, druhá je stálou expozicí nového modelu Prahy.

Hlavní město Praha má celkem tři modely, které zobrazují její podstatné části:

Nejstarším je Langweilův model z první poloviny 19. století, který je zároveň i jedním z nejstarších městských modelů v Evropě. Je postaven Antonínem Langweilem v měřítku 1 : 480, ale bohužel jej autor nestačil před svou smrtí v roce 1937 dokončit. Přesto však zobrazuje takřka celé historické území Prahy a nyní je vystaven v Muzeu hlavního města Prahy.

Další model postavil architekt Bohumil Hypšman v letech 1911 - 1918 a 1926 - 1941. Tento model zobrazuje v měřítku 1 : 200 Malou Stranu, vznikl totiž na náklady pražské obce a Klubu za starou Prahu v době, kdy počátkem 20. století byla Malá Strana ohrožena regulačním plánem. Měl zobrazovat necitlivost plánovaných zásahů do historické tváře této čtvrti a pro případ, že by zamýšlené proměny byly přece jen provedeny, aspoň zachovat podobu Malé Strany pro budoucí generace. Dnes je Hypšmanův model v majetku Klubu za starou Prahu.

Současný model, jehož necelá čtvrtina je vystavena na Staroměstské radnici, zachycuje rozhodující část zastavěného území města, které se od dob Langweilových a zejména pak v průběhu minulého století značně rozrostlo.

V roce 1975 bylo rozhodnuto zhotovit model Prahy, který by obsáhl celé její území a dokumentoval vývoj a změny v důsledku nové výstavby a přestavby. Vzhledem k celkové velikosti modelu se zpočátku počítalo se stavbou nového objektu, který by umožnil jeho instalaci, ale i jeho využití pro posuzování nových investic. Práce na modelu v měřítku 1 : 1000 byla zahájena v roce 1980 architekty Vlastimilem Slívou a Jiřím Strakou, v následujících letech bylo až do dneška postupně dokončeno 305 sekcí, každá o rozměru 50 x 62,5 cm. Rozsah modelu pokrývá kromě historického jádra i podstatnou část zastavěného území, takže jeho dnešní rozměr činí zhruba 11 x 10,5 metru. Na Staroměstské radnici je z důvodu velikosti prostoru vystaveno pouze 23 % celkové plochy dokončeného modelu, neboť větší prostor, který by umožnil vystavení celého modelu a dovolil i jeho plánované využití pro architektonické studie (model zobrazuje stav města z konce 20. století) se dosud nepodařilo zajistit.

Model sám je zhotoven na vrstevnicovém podkladu, vrstevnice jsou po jednom metru výšky a jsou vyřezány z lepenky. Vlastní objekty jsou z plexiskla, neboť oproti jiným materiálům (papír, sádra, dřevo) umožňuje tento materiál přesné opracování a zhotovení i velmi drobných detailů. Konečná úprava spočívá v nastříkání jemné vrstvy bílé barvy.

Návštěvníci si model mohou prohlédnout z vyvýšené rampy, odkud také ovládají nasvícení nejdůležitějších objektů a areálů ve městě. Kromě modelu si lze prohlédnout i malou výstavku, která zájemce seznámí nejen s podklady pro model a s průběhem jeho vytváření, ale i s oběma výše zmíněnými historickými modely Prahy.


Další články tohoto autora:
Jiří Wagner

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: