Sobota 6.4.2002
Svátek má Vendula

 Hledání:
 


 
 Výběr z vydání:

PENÍZE: Kde budete danit?

. ŠAMANOVO DOUPĚ: Jak se podařilo zkorumpovat ODS? Vždyť to přímo bije do očí!

SERIÁL: Příběh zapeklitého starce

KOMUNIKACE: Telecomu zvoní mobily

ZDRAVÍ: Sexuální život Alexandra Dumase

FILM: ponorka U-571

CHTIP: Zapeklité otázky na něž není odpověď

POMOZTE PROSÍM: Vodní záchranná služba naléhavě prosí o pomoc při pátrání po člunu

BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA aneb HLAS LIDU TROCHU JINAK

TÉMA: Co rodičovské otazníky s Kamilem Horákem neřeší?

POLITIKA: Mýtus Opoziční smlouvy

RODINA A PŘÁTELÉ: Optické teplo aneb Pokušení

PSÍ PŘÍHODY: Důmyslný milovník

ÚVAHA: Vstoupíme příští rok do EU?

O připravovaném osudu Česka po vítězství Německa ve II. světové válce: z nástupního projevu R. Heydricha Praze v říjnu 1941
 Rubriky:
 HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo

6.4. . ŠAMANOVO DOUPĚ: Jak se podařilo zkorumpovat ODS? Vždyť to přímo bije do očí!
Jan Kovanic

Jak se podařilo zkorumpovat ODS

V souvislosti s kauzou Libora Nováka se v médiích propírá i privatizace Třineckých železáren. Médiím i veřejnosti je vše jasno. ODS byla zkorumpována! Leč žena moje milá a moudrá Ivana klade od počátku aféry Šrejber - ODS otravně stále stejnou naivní otázku, na níž se jí dosud nedostalo uspokojující odpovědi: "Jakým způsobem mohl případný úplatek, předaný některým z účastníků neveřejné soutěže o Třinecké železárny komukoliv z ODS, ovlivnit výsledek tohoto privatizačního řízení?"

Protože toho o privatizaci ví mnohem více než já, dávám jí i další slovo. Nuže slyšte:

Pokud si dobře vzpomínám, každá neveřejná soutěž (čili "obálková metoda") v privatizačním řízení probíhala takto:

(Soustřeďte se, prosím.)

- Pozvaní účastníci (či jejich zástupci, samotnými účastníky vybraní) neveřejné soutěže (t.j. všichni, kdož odevzdali privatizační projekt, vypracovaný v souladu s příslušným privatizačním zákonem a chtěli se poté, kdy po prostudování odevzdaných projektů Ministerstvo pro správu narodního majetku a jeho privatizaci - MSNMP - rozhodlo na doporučení příslušných komisí o metodě privatizace tohoto majetku, zúčastnit vyhlášené neveřejné soutěže, snad nejprůhlednějšího ze všech možných způsobů převodu majetku) se spolu se zástupcem MSNMP a FNM (Fondu národního majetku) na vyzvání odebrali do určené místnosti.

- Každý z účastníků neveřejné soutěže s sebou přinesl zalepenou neprůhlednou obálku, obsahující papír s napsanou částkou, kterou je ochoten za privatizovaný majetek zaplatit (byla-li výše částky jediným kritériem neveřejné souěže).

- Za přítomnosti všech těchto "konkurentů" a před jejich zraky byly jednotlivé obálky otevřeny a oznámené částky vepsány do zápisu, podepsaného posléze všemi zúčastněnými.

- Na základě tohoto zápisu, jehož kopii obdrželi všichni "konkurenti", vyhlásila vláda, která, pečlivě hlídána všemi konkurujícími si zájemci o privatizovaný majetek neměla možnost cokoliv na výsledcích soutěže svévolně měnit, vítěze neveřejné soutěže a formálně schválila převod privatizovaného majetku. Všichni účastníci neveřejné soutěže obdrželi kopii příslušného vládního usnesení.

- Veškeré instituce, jimiž privatizační projekt v rozhodující době procházel, byly v rukách ODA.

- ODS měla zastoupení jen v koaliční vládě, která nemohla aktivně vstoupit do privatizačního řízení v případě, jestliže MSNMP zvolilo (na základě doporučení příslušné komise) pro privatizaci určitého státního majetku metodu neveřejné soutěže, jíž byly privatizovány Třinecké železárny - viz již výše.

Je pravda, že "konkurenti", zejména ti neúspěšní, používali vůči sobě navzájem občas neuvěřitelně podlé a hnusné způsoby "konkurenčního boje" - ale to je v našem případě mimo mísu.

Já se pouze znovu a opět ptám:

"Jakým způsobem mohl případný úplatek, předaný některým z účastníků neveřejné soutěže o Třinecké železárny komukoliv z ODS, ovlivnit výsledek tohoto privatizačního řízení?"

Doufám, že se mi konečně dostane uspokojující odpovědi, protože jinak bych vám musela položit dvě další naléhavé otázky:

"Nemyslíte, vážení, že to je svinstvo?"

"Nemyslíte, že to je hrůza, když se národ, mající za sebou zkušenost německých 30. a 40. i našich 50. let nechá opět zmanipulovat v dav, řvoucí "pověsit, pověsit" - vlastně, promiňte, "zavřít, zavřít"?"

I.K.

Šamanův dovětek: ODS není mým oblíbencem, aniž jiná politická strana. Pokud kdokoliv z politiků provede něco nepatřičného, rád zaštěkám či kousnu. Pakli však médii duní tlustá slova o korupci, chtěl bych něco více, než jen fakt, že dárce se snažil zůstat utajen.

Své ženě Ivaně na její otázku, nejsa v tomto oboru informovaným odborníkem, odpovědět nedovedu. Doufám proto v pomoc alespoň těch, kteří se již k tématu potrestání korupce ODS veřejně vyjádřili. Třeba bude, alespoň v tomto případě, ukonejšena její nekonečná touha po spravedlnosti i po výhradním užívání vlastního zdravého rozumu. Jenom prosím, buďte struční a konkrétní, napíše vás jistě mnoho.

Reakce typu "nevíme jak a proč, ale určitě to tak bylo" odmítám předem. Ale ty by aspoň odpověděly Ivaně na její dvě poslední otázky.

Psáno v Praze dne 13. června AD MM, vyšlo v NP dne 15. června téhož roku.
Na naše otázky jsme obdrželi hodně mailů. Jejich komentováním vznikl další článek, který hnedle přikládám, však je víkend a jistě máte čas číst. A přemýšlet:

Korupce v ODS: Vždyť to přímo bije do očí

Odpovědi čtenářů, jak to bylo s korupcí při privatizaci Třineckých železáren, lze rozdělit do několika kategorií:

1. Zřejmě existují cestičky, jak i neveřejnou soutěž obejít. Šrejber odmítl svědčit, aby na sebe nepřivolal trestní řízení - tím se vlastně přiznal, že něco provedl. Neznamená to, že se tak nestalo, znamená to jen to, že to nelze dokázat.

Ani čtenáři, přesvědčení o korupci nevědí, jak by k ní mohlo dojít. Na naši otázku neodpověděli.

2. Dialog v klubu ODS, kterému byl čtenář přítomen, mu vyjasnil otázku privatizace Telekomu a financování ODS. Už nebude volit ODS ani ČSSD.

Ptali jsme se na Třinec. Na naši otázku jsme nedostali odpověď.

3. Úplatek nebyl za privatizaci, ale za to, že následně VLÁDA (a ta byla v rukou ODS) prominula novému majiteli úhradu 500 mil. Kč plateb za ekologické závady (privatizovalo se s tímto břemenem!). A 15 mil. za 500 mil. je slušný kšeft, ne?

Ptali jsme se na privatizaci, ne na odstranění ekologických škod. Žena Ivana dodává: Nikdo, ani ekologové, v začátcích privatizace netušil, jak moc bylo za minulá desetiletí, někdy i staletí, napácháno zvěrstev na životním prostředí. Přímo v areálech velkých průmyslových podniků zejména. Nepředpokládala se tak velká zatížení a takové náklady potřebné pro jejich povinné odstranění. Na Ostravsku, ani nikde jinde.

Dodávám: Vláda byla přece jen koaliční, ODS měla jen polovinu ministrů, nikdo z neódéesáckých ministrů neprotestoval. Opakuji: Ekologické škody byly mnohem větší, než kdokoli předpokládal.

Toto není odpověď na naši otázku.

4. Na ODS se hází ledacos (píše další čtenář). ODS se proti obvinění z korupce v případě privatizace Třineckých železáren (způsobem uvedeným v našem článku) ani nepokouší hájit. Není to snad tím, že u nás je to nejhorší, co politika může potkat, mít pravdu? To se totiž neodpouští.

Ani toto není odpověď na naši otázku...

5. Čtenáře by to zajímalo, ale nevědí, jak na naši otázku odpovědět.

6. Jiný čtenář klade otázku sám: "Není lepší Třinec s (možná) úplatkem a beze ztrát, než totálně ZHUNTOVANÉ Vítkovice a Nová Huť ve státních rukou? Co se mě jako daňovému poplatníkovi více vyplatilo??? PROČ na TOHLE NIKDO NEUPOZORNÍ!!! Vždyť to přímo bije do očí.
Šrejberovy fondy se ve druhé vlně otevřely jako jedny z prvních a měly suveréně nejvyšší výnos na kuponovou knižku ve druhé vlně. (A bez masivní reklamy -Šaman) Ale ON je stíhán a "renomované" bankovní fondy jsou vyzdvihovány."

Šaman uzavírá: Tak to je, přímo to bije do očí - nikdo, ani příznivec, ani nepříznivec ODS není schopen na naši otázku odpovědět.

ŠAMANOVO DOPORUČENÍ KOLEGŮM Z MÉDIÍ: Kritizujte představitele ODS za to, co skutečně provedli. Oponujte jejich slovům (ne jejich interpretaci) a jejich činům (ne jejich mediálním obrazům), pokud s nimi nesouhlasíte. (Šamanovi se nelíbí opoliční smlouva, Ivana poukazuje na její přednosti.)

Co se týče kauzy privatizace Třineckých železáren: Pokud nedokážete odpovědět na naši otázku, držte, prosím, pysk.

Tento článek vyšel v NP 22. června 2000

Současná Šamanova poznámka: Přece jen se na zlosyna Šrejbra dostalo. Zločinec byl konečně odsouzen a dopaden - však už se na něj něco našlo! Ivana se dověděla alespoň odpověď na své dvě poslední otázky:

"Nemyslíte, vážení, že to je svinstvo?"
"Nemyslíte, že to je hrůza, když se národ, mající za sebou zkušenost německých 30. a 40. i našich 50. let nechá opět zmanipulovat v dav, řvoucí "pověsit, pověsit" - vlastně, promiňte, "zavřít, zavřít"?"

JE to svinstvo a JE to hrůza!


Další články tohoto autora:
Jan Kovanic

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: