Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 25.4.2002
  Výběr z vydání
 >VOLBY: Jak mají volit zahraniční Češi
 >KONTROLY: Ututlané kontroly a nezávislost NKÚ
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Hřích potratu a zločin odsunu
 >TÉMA: Drogy jsou jenom část sociálni patologie
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Akční filmy ve světle reality
 >PSÍ PŘÍHODY: Zatracenej čokl, ten mi zase dal zabrat
 >POLITIKA: Pavouk byrokracie je matkou korupce
 >ZAHRADA: Co dělat v dubnu (4)
 >TÉMA: K dialogu Češi-Němci a taky Češi-Češi
 >NÁZOR: Francouzská lekce
 >ARMÁDA: Co se v mládí naučíš...
 >INFO: Ropák roku
 >Jsem optimista, říká Zackie Achmat
 >PENÍZE: Jak naletět podvodníkům
 >ZDRAVÍ: Co jsou demence?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Drogy  
 
25.4. TÉMA: Drogy jsou jenom část sociálni patologie
Michal Giboda

Když studenti českých středních škol skončili v matematice a přírodovědných předmětech pod průměrem více jak třiceti zúčastněných států v průhledu OECD států, známém jako PISA, jeden středoškolský profesor viděl příčinu v preferování "výchovných" předmětů před "vzdělavacími". Vědomostí ubylo, morálka se nezlepšila. Naopak, klesá dál. Počet šikanovaných dětí roste, alkoholici jsou už i v základních školách a řešení se hledá. Mladá generace je čím dál tolerantnější k mravním pokleskům a schvaluje každý způsob nabytí peněz a ovládnutí vrstevníků. Může si za ně koupit krátkodobé radovánky, o ty s trvalejší hodnotou většina nemá zájem. Jedna zajímavost vyvstala z OECD soutěže. Čím lépe si státy stály, tím méně času učitel ztratil udržováním pořádku v hodině a věnoval se učení. U těch nejhorších učitel promrhal až 30 procent "pacifikováním" třídy. A co u nás? Korupce dosáhla rozměrů jež vedou vládu k zoufalému pokusu o nápravu "testem integrity" státních uředníků. Právo je vymahatelné jen na řadovém občanovi a zákony se řídí jen slaboch. "Test integrity" potřebuje celá společnost. V ní vyrůstají naše děti a jejich vnímavé senzory jsou zahlcované falešnými signály. Přesvědčujte je o potřebě vzdělání, když český hokejista si v NIH vydělá každou hodinu v roce více jak 40 tisíc korun a jejich vysokoškolsky vzdělaní rodiče to nemají za měsíc práce. Populární zpěvák se chlubí svým záškoláctvím, nezájmem o školu a brzkou zkušeností s "měkkou" drogou. Zorganizuje hudební skupinu, něco zkomponuje, něco ukradne od těch úspěšných a vymáhá si titul umělec. To všechno probíhá v uzavřeném kruhu pokrevních bratrů, kteří vytyčují hranice etiky a morálky, jež považuje za morální i odmítnutí pozvání ministra obrany Helenou Vondráčkovou zazpívat našim vojákům v Kuvajtu. V jiných společnostech by Helena Vondráčková byla mrtvou umělkyní !
V tom všem se plácá náš školák. I on je součástí systému, i v něm se buduje životní styl, vyznávající Boha rychlosti a peněz, rychlého nabytí věcí, rychlého prožitku, okamžitého vzrušení, extaze. Chce si užít teď, zítra je pozdě, zítřejšek má přinést nové vzrušení. Kdo mu to vše dá? Kam může pro to jít? Častým východiskem je droga. Kdo ji nezkusil není "in". Protancovaná noc bez Extaze, nesmysl, nedat si "čunta" slabošství, opravdičtí frajeři jdou výš, jsou tvrďáci a k tvrďákům patří tvrdé drogy.
Až když je pozdě a cesta zpět svízelná, nastupují samaritáni se stříkačkami ze strachu před HIV, hepatitidami a jinými infekcemi. Stříkačky po nich zůstavají v "dávkovacích depech", a droga si svou oběť vleče dál - k prostituci a kriminalitě pro peníze na další dávky, (stříkačky jsou zdarma), k dílerství za další dávku. Hasíme nezvládnutelný požár protože jsme zapomněli na prevenci. Bylo by zajímavé vědět, kolik stát vynakládá na preventivní a kolik na represivní opatření v bojí s drogovou závislostí.
Ředitel Národní protidrogové centrály plukovník JUDr. Jiří Komorous při své návštěvě na jihu Čech uvedl, že policii se podaří zadržet dvacet až třicet procent všech drog jdoucích na český trh. Těch asi 70 % které na náš trh dorazí, skonzumují ponejvíce lidé ve věku od 15 do 26 let. Konzumace se přesouvá do nižších věkových skupin a z velkých aglomerací do menších sídel až vesnic. Drogoví díleři nakupují drogy ponejvíce v Praze, Ústí nad Labem, Kladně, Teplicích a v rámci získávání nových "dušiček" je dávají žákům i zdarma. Nezletilci jsou trestně nepostižitelní a rostou v nich potencionální klienti. Jiří Komorous nepřišel na jih Čech pomáhat řešít i zde narůstající trend konzumace drog, přišel se podívat na výstavu "Bezpečí všem, bezpečně pro všechny". V doprovodu okresního policejního ředitele, pplk. JUDr. Stanislava Svobodu, představili nový preventivní program pro žáky základních škol na okrese České Budějovice s názvem "Komplexní program prevence sociálně patologických jevů", jako společný projekt okresního ředitelství ČP a Národní protidrogové centrály. Má ale policie, jako represivní orgán státu, připravovat preventivní programy? Nesupluje tady někoho pracovní náplň? Šéf protidrogové centrály se tomu nebrání protože vyznává: (i) filozofii prevence a (ii) "zero tolerance" vůči tzv. měkkým drogám, jež vyznávají některá média. Jenomže, kdo zná lépe problém drog než Komarous?


Další články tohoto autora:
Michal Giboda

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: