Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 30.4.2002
  Výběr z vydání
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Hranice Izrael
 >ARMÁDA: Oslava vstupu do NATO, jak dopadla?
 >BIG BEN: Norsko nás nespasí?
 >ZAMYŠLENÍ: Mnohojakost slova a pražský Golem v palestinské propagandě
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak jsme bez těch mobilů mohli žít
 >PSÍ PŘÍHODY: Déšť jako nepodstatný faktor
 >JADERNÁ ENERGIE: EIA na radioaktivní odpady
 >EKOLOGIE: Ropákem snadno a nakonec i docela rád
 >EKOLOGIE: "Přivazování k Temelínu" stát nefinancuje
 >PROJEKT: V Plzni se líhnou sokolí mláďata
 >ARCHITEKTURA: Mrakodrapy - ano!
 >ZAHRADA: Co dělat v květnu (2)
 >SHOCKING: odtajené dějiny podnebí?!
 >PENÍZE: Levná půjčka na bydlení, je už vybráno?
 >TIP: Valdštejnská zahrada - další skvostný parčík v Praze

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Ekologie  
 
30.4. JADERNÁ ENERGIE: EIA na radioaktivní odpady
Monika Wittingerová

Patřím k nepravidelným čtenářům Neviditelného psa a proto jsem si s více než půlročním zpožděním přečetla článek od Jaroslava Kulovaného, ve kterém seznamuje čtenáře s průběhem veřejného projednání Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem.

S údivem jsem se v něm dočetla, že jsem na tomto jednání požadovala, aby do koncepce byla zahrnuta věta, že jaderná energetika je životu nebezpečná a že jsem, spolu s ostatními eko-aktivisty, pronášela invektivy. Ani jedno z těchto tvrzení pana Kulovaného není pravdivé, o čemž se lze přesvědčit z doslovného přepisu z celého projednávání, který je k dispozici na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Článek pana Kulovaného je napsán v klasickém duchu: protijaderní laici z řad eko-aktivistů prezentují, často formou invektiv, pochybné argumenty, zatímco projaderní odborníci rozvážně, klidně, věcně a s přehledem tato pomýlení eko-aktivistů uvádějí na pravou míru.

Realita však vypadá poněkud jinak. Za dobu mé činnosti ve Sdružení Jihočeské matky jsem se osobně zúčastnila asi 8 veřejných projednávání s tématikou jaderná energetika. Všechna se sobě podobala jako vejce vejci: eko-aktivisté v klidu a věcně přednesli své dotazy a připomínky. Podrážděné reakce a invektivy jsem zaznamenala vždy pouze od projaderných odborníků.

Ráda bych zde stručně uvedla hlavní připomínky, které jsem na veřejném projednání ústně přednesla (případným zájemcům mohu zaslat jejich celé znění, včetně doslovného přepisu průběhu veřejného projednání):

1. Koncepce nakládání s radioaktivními odpady (dále RAO) a vyhořelým jaderným palivem (dále VJP) je zpracována pouze v jedné variantě. Pokud má však mít proces EIA smysl, měly by v něm být posouzeny různé varianty a z nich vybrána varianta optimální (s ohledem na životní prostředí).

2. Koncepce se vůbec nezabývá vysoce aktivními odpady, kterými jsou odpady z těžby a zpracování uranových rud. Autor koncepce to odůvodňuje tím, že s těmito materiály je nakládáno podle horního zákona (ten tyto materiály považuje za využitelné nerosty) a nejsou tudíž součástí této koncepce.

Odvaly a odkaliště tvoří velkou ekologickou zátěž a jejich sanace bude vyžadovat velké ekonomické investice. Nikdo dnes reálně neuvažuje o tom, že by odvaly byly přetěženy nebo kal z odkališť znovu zpracován (tedy že tyto materiály budou využity jako nerosty). Tato problematika by tedy měla být v koncepci vyhodnocena.

3. V koncepci jsou podhodnoceny náklady na ukládání VJP, kdy se hovoří o částce 47 miliard Kč

(náklady na vyhledávání, vybudování a uzavření úložiště). Dříve se však udávala částka 100

miliard. O vyšších částkách se hovoří i v materiálu ÚJV Řež z roku 1997, kde se hodnotily

zkušenosti z této oblasti ve státech západní Evropy, USA a Kanady.

4. V materiálu, který posuzuje vliv koncepce na životní prostředí se uvádí, že vlivy aktivit a zařízení, které budou prováděny a provozovány v souvislosti s nakládáním s RAO a VJP, jsou s ohledem na zdraví obyvatelstva a životní prostředí zanedbatelné. Veškeré tyto aktivity a zařízení jsou však autorem hodnoceny pouze při běžném provozu. V materiálu chybí vyhodnocení vlivů při haváriích a vyjímečných stavech.

V materiálu také postrádáme detailnější rozbor problematiky vlivu nízkých dávek záření na zdraví obyvatel. Této problematice je ve světě věnována velká pozornost (ukázalo se, že v okolí některých jaderných zařízení při jejich běžném provozu se vyskytoval zvýšený počet onemocnění leukémie). Ačkoli není definitivně známa příčina výskytu shluků leukémie v okolí těchto zařízení, fakt, že se takovéto shluky v jejich okolí mohou vyskytovat, nelze dnes zpochybnit.

5. V materiálu posouzení koncepce se uvádí, že řešení problému VJP se ve světě ubírá dvěma směry. Jedním je přepracování paliva či jeho transmutace, druhým je jeho trvalé uložení. Pro úplnost materiálu by bylo dobré uvést, že přepracování paliva a jeho transmutace je technologicky velmi náročné a drahé a dále, jaké nejistoty vyvolává optimistický projekt trvalého hlubinného úložiště Yucca Mountain v Nevadě (rychlejší prostup vody masivem oproti předpokladům, odpor státu Nevada).

Ministerstvo životního prostředí vydalo v rámci procesu EIA, ve kterém se posuzovala tato koncepce negativní stanovisko.

Monika Wittingerová Sdružení Jihočeské matky

V Českých Budějovicích, 26.4. 2002


Další články tohoto autora:
Monika Wittingerová

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: