Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 5.6.2002
Svátek má Dobroslav
  Výběr z vydání
 >MROŽOVINY: Alláhův prorok
 >POOHLÉDNUTÍ: Miloši neodcházej, skončí legrace
 >POLITIKA: Proč volit sociální demokracii
 >POLITIKA: Zbabělec, nebo charakter?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Dámy na kolotoči
 >PSÍ PŘÍHODY: Námět pro další vývoj živočišného druhu
 >VĚDA: Elixír chytrosti
 >NÁZOR: Daně. Jak na ně?
 >ÚVAHA: Jaká byla a jaká bude naše vláda?
 >TÉMA: Lidská práva a právo na vlast
 >CHTIP: Léčba migrény kastrací
 >Celý Peking žil v roce 1989 demonstracemi
 >ZAHRADA: Co dělat v červnu (3)
 >ZDRAVÍ: Mohou těhotné cvičit?
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Bojovali mrtví

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo  
 
5.6. TÉMA: Lidská práva a právo na vlast
Miloslav Jokl

53. sudetoněmecký sraz

Ve starém říšském městě Norimberku se konal 53. sudetoněmecký sraz čtvrtého bavorského kmene - tzv. sudetských Němců. O slávu Norimberku se především kdysi postaral Karel IV., když stanovil, že určité říšské sněmy musí být svolány právě do Norimberku - čeští králové to sem totiž z Prahy neměli daleko. Norimberk tak vždy pro Čechy symbolizoval jakousi bránu do Německa.

Na úvod některé citáty, které na srazu zazněly (převzato z Mfdnes ze dne 20.5.2002):

Edmund Stoiber, kandidát na kancléře Německa za CDU/CSU:

“…(německého) partnera, který Čechům v důvěrném rozhovoru řekne, co je možné, a co nikoliv z německého hlediska.”

“Pokud však budou čeští politikové trvat na svých dosavadních pozicích, mohou mít později problémy.”

“Česká republika se musí závazně zbavit Benešových dekretů. Jsou neslučitelné s hodnotami EU.”

“…abychom měli vztahy podobné s těmi německo-polskými. Podívejte se, Poláci na rozdíl od Čechů zacházejí s minulostí sebevědoměji, suverénněji, proto je také oficiální vztah mezi vyhnanci z Polska a Poláky samými uvolněnější, není v takové křeči jako česko-německý.”

Johann Böhm, předseda bavorského zemského sněmu a mluvčí sudetoněmeckého landsmančaftu:

“A přestaňme hrát trapnou komickou hru na to, kdo začal první. Takto se nikam nedostaneme. Bezpráví zůstane bezprávím. A kde je bezpráví tam musíme zakročit. Nepátrejme po tom, co bylo předtím, co mu předcházelo.”

“Nemůžeme se přeci chovat jako děti na písku a vykřikovat po sobě: To ty jsi začal! Nehledejme viníky, řešme stávající bezpráví.”

Žádné poválečné uspořádání. Chceme nový spravedlivý evropský řád, bez diskriminačních Benešových dekretů.”

Bernd Posselt, předseda sudetoněmeckého landsmančaftu:

“Zrušení Benešových dekretů, na kterém trváme, je pouze začátek debaty. Je to začátek nového spolužití. Nechceme mít žádné poválečné nebo ještě válečné uspořádání, chceme aby na začátku 21.století vládl nový spravedlivý evropský řád.”

Karl Gottmann, odsunutý tzv. sudetský Němec:

“Jak jsme museli utíkat, s batohem, jen to nejnutnější, nechápu dodnes proč. Nic jsme neudělali. Hnali nás jak prašivé psy. Pro nic za nic. My jsme žádnou válku nerozpoutali.”

Z výše uvedených citátů je zřejmé, že i sami vysídlenci by ocenili, kdybychom se k nim chovali stejně sebevědomě jako Poláci - to je tedy už co říci, když nás sami vyzívají abychom je už konečně nakopali do zadku jako Poláci a pak si nás teprve začnou vážit. Také si myslím, podobně jako pan Stoiber, že by pak byl vzájemný rozhovor “uvolněnější a nebyl by v takové křeči”. Pak by s námi také Němci nejednali ve stylu “co je možné, a co nikoliv z německého hlediska”.

Vysídlenci konečně jasně řekli, že odmítají poválečné uspořádání, což nazývají “novým evropským řádem”. Nemáme prý pořád pátrat po tom kdo si začal. To je přeci logika zločinců: Zabil jsi mi v sebeobranně? To je jedno! Zabití jako zabití! Byl jsi jako cizí státní příslušník přistižen u nás při páchání zla, byl ti za to zabaven majetek a byl jsi za to vyhoštěn? Bezpráví! Křivda!

Pokud se poválečné vysídlování neslučuje s evropskými hodnotami, jak se potom s těmito hodnotami slučuje bombardování německých měst a zabavování německého majetku západními spojenci? Měli by se za to západní spojenci Němcům nyní omluvit nebo jim dát “alespoň symbolické odškodnění”? Měli by i západní spojenci odstranit ze svých právních systémů “diskriminační zákony”, které to umožňovaly? Tato zvrhlá revizionistická logika je možná opravdu jen tehdy, pokud není důležité “kdo začal první” (porušením příčinné souvislosti). Pokud se k tomu ještě přidá nynější humanismus, který na jedné straně opovrhuje třeba trestem smrti (či jiným použitím násilí proti zlu) a současně propaguje třeba euthanasie či potraty, pak “jsme doma”.

Pro vysídlence je typické, že vůbec “nechápou” co se stalo - stále se tváří, že “jde o nějaké nedorozumění”. Proto po válce ani nežádali o čs. občanství a zůstávali německými občany s nadějí, že se “to nějak vysvětlí”. Přitom již přihlášení k německému národu v našem státě považuji za vážnou vinu resp. zločin (podrobně viz mé analýzy: “Češi - národ zbabělců?” a “Presumpce viny a dnešní morálka”), proto nepatřím k velkým fandům ani tzv. "německých antifašistů" z řad tzv. sudetských Němců. Ti tzv. sudetští Němci co volili soc. dem. chtěli rozbití českého státu jinak než Hitler, ale stále šlo výhledově o rozbití.

V našem národě není snad nikdo, kdo by obhajoval poválečná zvěrstva některých zlatokopů - o tom se diskuze vůbec nevede. Jak řekl nedávno pro Mfdnes např. spisovatel Pavel Kohout žijící dlouho v Německu, naši publicisté se s naším tabu vyrovnali daleko lépe než Němci. Dle mého názoru se zde naopak obhajuje princip kolektivní viny českého národa. Kritika do vlastních řad nezřídka přechází v sebemrskačství. Český tisk v německých rukou do nás každodenně pumpuje tzv. sudetskou lež a zpochybňuje naši státnost. V dnešní době tak čelíme bezprecedentnímu tlaku na naši státnost ze strany některých německých, rakouských a maďarských kruhů (jako ostatně i 1000 let předtím).

Češi jako etnický národ nikdy neexistovali a neexistují. Vždy nás spojovala příslušnost pod autoritu České koruny (tedy tím nemyslím měnu, ale český stát). Vždy jsme víceméně byli národem dvojjazyčným (viz třeba dokumenty národní Jednoty bratrské v obou jazycích). Čeština přitom dříve byla jazykem českých králů (i ti Habsburkové se jí museli pěkně učit) a němčina byla spíše “business language” té doby (tedy tím čím je dnes angličtina). To, že nyní používáme jen jeden jazyk (češtinu) je zásluhou právě tzv. sudetských Němců a jejich příklonu k ideologii Velkého Německa (český nacionalismus a příklon k českému jazyku byl jen reakcí - vždyť v 19. stol. tady již česky skoro nikdo nemluvil). Tito etničtí "Němci" se od svého vzniku na začátku 19. stol. vždy snažili rozbít český stát.

Sudetská lež

Je stále potřeba vyvracet tzv.sudetskou lež (podrobně viz mé analýzy: “Češi - národ zbabělců?” a “Presumpce viny a dnešní morálka”):

-“Sudety” jsou zcela umělý pojem vytvořený pro potřeby páté kolony - nikdy nebyly správním či historickým územím. Naopak, jednalo se o území, které bylo vždy integrální součástí českých zemí

-poválečných vysídlenců bylo cca 2,2 mil. a nikoliv 3,2 mil. - údaj 3,2 mil. (či někdy též 3,1 mil.) odpovídá předválečnému sčítání a nezhrnuje tak cca 0,5 mil. těch co padlo nebo bylo zajato (tj. poválečný stav byl 2,7 mil.) a 0,350 mil. co nebylo odsunuto - této chyby se dopustili i čeští historici ve svém nedávném prohlášení k této věci

-nebyli tedy odsunuti všichni “Němci” - nemalý počet 0,350 mil. jich zde směl zůstat (někdy uváděné číslo 0,200 mil. odpovídá prvnímu poválečnému sčítání, kde se již řada neodsunutých tzv. sudetských Němců nepřihlásila z pochopitelných důvodů k německé národnosti) - což představovalo 13% procent z poválečného stavu

-zdaleka ne všichni vysídlovaní Němci byli od nás přinuceni odejít - nejméně 0,300 mil. (z oněch 2,2 mil.) prchlo samo

-mnoho Němců, kteří se počítají do obětí našeho odsunu, tvoří ve skutečnosti oběti německého násilného vysídlování svých obyvatel po Hitlerově “Neronově rozkazu” (např. našeho Ostravska), mnoho z nich jsou oběti náletů spojeneckých sil, oběti hladu a nemocí u Němců prchajících přes naše území z východu na západ a mnoho tvoří přirozená úmrtí (u tak statisticky velké skupiny tvořené miliony lidí).

-v roce 1939 nastínil Hitler stažení některých “střepin německého lidu” do říše a to z důvodů “upevnění německého národa”, od roku 1939 stáhlo Německo násilně 550 000 Němců z italského Tyrolska, východní Evropy a Balkánu “domů do říše”. V roce 1944 začala gigantická německá akce - stahování Němců z východní Evropy před postupující Rudou armádou. Dne 20. března 1945 vydal Hitler tzv. “Neronův rozkaz” podle kterého, pod sankcí okamžitého zastřelení, nikdo nesměl zůstat na jakémkoliv území získaném spojenci; veškeré stavby a zařízení měly být před evakuací zničeny - tohoto rozkazu uposlechlo několik milionů Němců, ztráty odsunu šly do statisíců; např. vysídlování “sudetské části Slezska” probíhalo ze strany německých úřadů i násilně a došlo k tisícovým ztrátám na civilním obyvatelstvu.

-tzv. “sudetští Němci” od nás neodešli na základě Hitlerova “Neronova rozkazu” vlastně jen proto, že je u nás obě fronty skříply. Co by se asi dělo, kdyby západní fronta postupovala pomaleji? Odpověď: Sudety by byly dobrovolně vysídleny a zničeny samotnými Němci. To se netýká jen našeho území - dnes je číslo 10-13 mil. všech vysídlených Němců vydáváno za číslo rovnající se násilně vysídleným, ale zapomíná se, že většina z těchto lidí odešla na základě Hitlerových rozkazů

-v roce 1940 vypracoval Britský královský institut mezinárodních studií, nezávisle na českých či polských názorech, návrh poválečných nucených transferů velkého množství obyvatelstva ze střední Evropy; bez poválečného transferu několika milionů Němců nebylo podle tohoto návrhu možné dosáhnout stability ve střední Evropě. Britové vycházeli ze svého zklamání z porušení Mnichovské dohody Německem a tvrdili, že “poválečnou stabilitu Evropy může zaručit jen generální eliminace menšin jako mezinárodně politického fenoménu”. V květnu 1943 Winston Churchill uvedl: “Transfer obyvatelstva je nezbytný. To platí i pro Východní Prusko, jestli připadne Polákům, a taktéž pro obyvatele ze Sudet. Dostanou krátkou lhůtu, aby si vzali to nejnutnější a šli - doufám, že to u Rusů prosadíme. Osvědčilo se to před lety v Turecku a Řecku a osvědčí se to i teď.”

-západní státy se svých nevelkých německých menšin, a někdy i velkých skupin německých válečných přistěhovalců, zbavily během války hned po osvobození a to bez velkých formalit a zákonných úprav (proto se o nich nyní ani moc neví a nemluví). Konfiskace německého majetku proběhly např. i v Nizozemí, Dánsku, Belgii a Lucembursku.

-posouzení morálnosti zabavování majetku a nuceného vysidlování je možné pouze v kontextu války. Bez války nemorální, jako důsledek války, podle mne, morální (spravedlivé).

Právo na území a kolektivní návrat?

Princip presumpce viny je ve válce a bezprostředně po ní běžně uplatňován a to i vůči vlastnímu obyvatelstvu. Máme se snad omlouvat českým vojákům zastřeleným na útěku z bojiště jejich důstojníky - např. na Dukle (tj. bez řádného soudu)?

Je zajímavé, že "právo na domov" má být nejen právem individuálním, ale současně i mezinárodním právem kolektivním přiznávaným národům a “národním skupinám”. Či přesněji, němečtí právní experti ho takto zastávají a to jako zřejmě jediní v Evropě (viz analýza JUDr. Mrázka v posledním Právním rádci č.5/2002). Součástí "práva na domov" má být i právo na mírový život a právo návratu pro vyhnané. Kde je kolektivní právo je i kolektivní odpovědnost - nebo ne? Jak je možné, že nám vysídlenci stále “omlacují o hlavu” údajný diskriminační princip kolektivní viny (která u nich nebyl uplatněn) a současně se na nás dožadují kolektivního práva návratu. A jak by si takový kolektivní návrat představovali? Právo na domov by se dalo ve skutečnosti překládat jako “právo na území”, přičemž důležité je právě to první slovo “právo” (to mějme na paměti).

Lidská práva

Stále kolem sebe slyšíme, že má někdo nějaké právo. Tzv. sudetští Němci prý mají právo na domov (vlast), děti prý mají právo být chtěné, matky prý mají právo zabíjet své nenarozené děti, jinak orientovaní mají prý právo na dotovaní jejich vzájemného soužití státem, neboť má být pro společnost stejně přínosné jako manželství, lidé v zátopových oblastech, kteří si nepojistili domy prý mají v případě povodní právo na náhradu škody státem, pracující prý mají právo na práci, děti prý mají právo kouřit, velryby prý mají právo nebýt loveny a konečně my všichni prý máme právo na šťastný život (klid na práci). Při výčtu těchto práv mi mimoděk napadá jen ta slavná replika z Cimrmanovy Vraždy v salonním kupé: “Hovno Mayere, hovno máš!!!

Co je ale ještě zajímavější je otázka, kde se tato práva berou. Jsou darem vědců či přímo intelektuálů? Nebo je rozdává táta Trh či matka Příroda? Anebo, že by se nakonec jednalo o ta pověstná univerzální práva, která k nám přichází z bájného Univerza? No uvidíme, vědci na to určitě přijdou. Jen se obávám, aby se nezjistilo, že si je vlastně vymýšlíme sami (to by pak vysvětlovalo ten marasmus, který nás stále obklopuje).

M.P.Jokl

www.jokl-appraisal.cz

Příloha:


Výtah z nového vládního programu CDU/CSU pro roky 2002 - 2006


”Výkonnost a bezpečnost - čas pro činy”


7. kapitola: Důvěra pro Německo v Evropě a ve světě


podkapitola: Evropa se musí řádně spravovat

strana 65:

Němečtí vyhnanci a německé minority ve střední a východní Evropě mají v dnešní době významnou spojovací funkci (funkci mostu) při spolupráci Německa se sousedními východními státy. Také proto je poskytována finanční podpora německým minoritám na východě. CDU/CSU bude s ohledem na východní rozšíření Evropské unie usilovat o pozvednutí otázky o oprávněných žádostech vyhnanců (odsunutých). Svoboda volného pohybu v rámci EU a svoboda usadit se platící na území EU je krokem k uskutečnění práva na vlast německých vyhnanců (odsunutých - v Evropě, která je právním a hodnotovým společenstvím a ve které národy a minority mohou svorně žít vedle sebe - a to bez právní diskriminace plynoucí z minulosti. Právo na vlast platí.

strana 66:

Vysídlovací (vyhnanecké) dekrety a zákony jsou bezpráví (křivda). Stojí v protikladu k duchu a hodnotám Evropské unie a mezinárodnímu právu. Odsun (vysídlení, vyhnání) a etnická čistka nesmí být nikde částí existujícího právního pořádku. V protikladu k SPD a Zeleným, kteří chtějí vysídlence z přijetí naprosto svévolně vyloučit, my se přiznáváme k dějinám všech Němců. Založením ”Centra proti vyhnání (odsunu)” v Berlíně chceme dát znamení, že se bezpráví (křivda) vyhnání (odsunu) musí připomínat a nesmí být nikdy zapomenuto.
Další články tohoto autora:
Miloslav Jokl

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: