Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 17.6.2002
Svátek má Adolf
  Výběr z vydání
 >MEJLEM: Ohlasy a názory na volby 2002
 >MROŽOVINY: Malbruk na vojnu jede
 >ENERGIE: Hlubinná úložiště na jaderné odpady
 >VOLBY: Proč uspěli komunisté
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Dobytkové zase řádili
 >PSÍ PŘÍHODY: Virtuální lov a zasloužená odměna
 >PŘÍBĚH: Nechci žádné výhody.
 >OHLAS TAXI: Jsou i malá města.
 >ÚVAHA: Válku laskominám!
 >FILOSOFIE: Proč se nedá věřit Karlu Marxovi (část 1.)
 >VOLBY: Debakl pravice a Unie Svobody zvláště.... a co dál???
 >Čím se řídily kroky Kavanova úřadu vůči represivním režimům
 >PENÍZE: Jako jehlu v kupce sena
 >POLITIKA: Vejsledek voleb
 >ZAHRADA: Co dělat v červnu (11)

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Ekologie  
 
17.6. ENERGIE: Hlubinná úložiště na jaderné odpady
Jaroslav Kulovaný

Americká sněmovna reprezentantů nedávno schválila lokalitu Yucca Mountain v Nevadě pro národní úložiště použitého jaderného paliva. Hlasování skončilo výsledkem 306 ku 117 ve prospěch úložiště. Byl to jasný signál pro americký senát, jehož Komise pro energii a přírodní zdroje návrh schválila také...

Prvé úložiště sloužící k trvalému ukládání radioaktivních odpadů s dlouhým poločasem rozpadu, tvořených umělými radioizotopy, už v Americe mají. Říká se mu WIPP. Je určeno pro radioaktivní odpady z vojenského programu USA. Celková kapacita úložiště představuje 175 600 m3. Objem výše aktivních odpadů může činit až 7080 m3 a jejich aktivita 5,1 MCi (cca 200 000 TBq, t. j. 2.1017 Bq). Zatím tedy o něco méně než bude potřeba pro ukládání veškerého použitého paliva z jaderných elektráren. Tyto odpady budou po uložení sledovány deset tisíc let. Po této době bude jejich radioaktivita blízká přírodním horninám. Na projektu WIPP se podařilo prokázat dlouhodobou bezpečnost a stabilitu úložného systému umístěného v solné formaci staré 150 miliónů let.

Hromadění jaderných odpadů nastalo v USA v souvislosti se zbrojním programem už ve čtyřicátých letech. V průběhu studené války nahromadily Spojené státy úctyhodný jaderný arzenál. Jedním z produktů tohoto arzenálu byly transuranové odpady (TRU, obsahují prvky s vyššími atomovými čísly než uran) tvořené ochrannými pomůckami personálu (kontaminované oděvy), nářadím, kaly, zbytkovými materiály a jinými odpady obsahujícími umělé radionuklidy (hlavně plutonium). V roce 1957 zahrnula Národní akademie věd mezi možnosti ukládání radioaktivních odpadů (RaO) hlubinná úložiště v solných formacích. V šedesátých letech začali vědci hledat vhodnou lokalitu. V sedmdesátých letech pak testovali pouštní oblast Chihuahuan v jihovýchodní části Nového Mexika. V roce 1979 schválil americký kongres projekt zajišťující výzkum a vývoj úložiště demonstrujícího bezpečné ukládání RaO z vojenského programu a z programů USA nepodléhajících dozoru NRC (Nuclear Regulatory Commission). V roce 1981, po desítkách let výzkumu, se USA rozhodly vybudovat pilotní úložiště WIPP (waste isolation pilot plant) v poušti, 26 mil (41,6 km) jihovýchodně od města Carlsbad v Novém Mexiku. Prvá průzkumná šachta byla vyvrtána v roce 1981 a celá konstrukce podzemní stavby začala být realizována v r. 1983. V souvislosti s uzavíráním vojenských jaderných zařízení se stal WIPP pro ministerstvo energetiky (DOE) nezbytným úložištěm radioaktivních odpadů. Než mohl být otevřen, muselo být 41 km2 povrchové plochy vyjmuto z veřejného využívání.
22.3.1999 byl provoz WIPP schválen. Čtyři dny poté tam byla doručena prvá zásilka TRU (transuranových) odpadů. Dnes má úložiště za sebou více než tři roky provozu. K datu 1.5. 2001 zde bylo uloženo 230 zásilek radioaktivních odpadů.
WIPP je umístěn v oblasti s nízkou hustotou obyvatelstva. V okruhu deseti mil žije pouze třicet obyvatel. Okolní krajina je využívána k těžbě soli, potaši, ropy a plynu. Odpady jsou ukládány 655 m pod povrchem. Předpokládá se pětatřicetileté období ukládání. "TRU" odpady musejí obsahovat minimálně 100 mikroCi/g transuranových alfa zářičů. Dělí se na odpady v 200 litrových kovových sudech, s nimiž se může zacházet přímo (contact-handled CH) a odpady v kontejnerech, s nimiž se manipuluje dálkově (remote-handled RH). RH-TRU odpady mají na povrchu kontejneru příkon dávkového ekvivalentu 2 mSv/h - 10 Sv/h (!). Mezi ukládané odpady patří i "mixed transuranic waste" (obsahují kromě radionuklidů i toxické chemické sloučeniny). Všechny odpady jsou pomocí pH upraveny tak, aby měly nízkou loužitelnost transuranů.

WIPP je ukázkovou lokalitou v několika směrech. Umožňuje ukládání radioaktivních odpadů s dlouhým poločasem rozpadu a je důležitý pro ověřování bezpečnosti transportů RaO a výstavby dalších úložišť s vyššími parametry.

Možná někdo namítnete, že na použité jaderné palivo nebo na zbytky po jeho dalším využití ještě Američané nic nemají. Není to tak docela pravda. Mimo dočasné sklady se připravuje trvalé úložiště i na tyto odpady. Americká sněmovna reprezentantů nedávno schválila lokalitu Yucca Mountain v Nevadě pro národní úložiště použitého jaderného paliva. Hlasování skončilo výsledkem 306 ku 117 ve prospěch úložiště. Byl to jasný signál pro americký senát, jehož Komise pro energii a přírodní zdroje návrh schválila také.
Prezident a výkonný ředitel Ústavu jaderné energie (NEI), Joe Colvin, k hlasování ve sněmovně řekl: "Sněmovna reprezentantů dnes potvrdila národní energetický a ekologický projekt na Yucca Mountain. Sněmovna podporuje vědecky založené řešení vybudovat národní úložiště 1000 stop pod Nevadskou pouští. Dává najevo, že si také uvědomuje potřebu zajištěného a bezpečného systému přepravy, neboť do zařízení se bude přepravovat jaderný odpad z 39 států."


Další články tohoto autora:
Jaroslav Kulovaný

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: