Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 18.6.2002
Svátek má Milan
  Výběr z vydání
 >PRAHA: Dopravní rampa místo romantiky
 >GRIPEN: Proudoví letci na bicyklech
 >VOLBY: Vítězství levice, debakl Koalice
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Socialistický národ
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Ta bestie klíště
 >PSÍ PŘÍHODY: Několik pater lovecké ostražitosti
 >POLITIKA: Několik postřehů o povolebních mýtech
 >ARCHITEKTURA: Ach ty kostely!
 >TÉMA: Volební výsledek - realita a naděje
 >GLOSY: Na tři témata
 >ZAMYŠLENÍ: Potřebuje svět ještě OSN?
 >VOLBY: Koalice a volby krajanů
 >PARODIE: Zlý sen
 >ZAHRADA: Co dělat v červnu (12)
 >ZDRAVÍ: Opilý lékař

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Doprava  
 
18.6. PRAHA: Dopravní rampa místo romantiky

V jádru Pražské památkové rezervace má romantickou promenádu mezi parkem a řekou nahradit příjezdová rampa k Sovovým mlýnům. Městská část Praha 1 získala stavební povolení vybudovat automobilovou rampu na Malostranském nábřeží. Stávající schodiště od dnes slepé ulice má být přestavěno tak, aby od Říční ulice se dalo sjet rampou a pokračovat podél parkové zdi a dětského hřiště až k Sovovým mlýnům. Nová komunikace je navržena tak, aby umožnila vjezd nákladních automobilů. Rozšiřuje cestu až na šířku 3,5 m a kvůli tomu se prodlužuje a zvětšuje i stávající násep, na jehož koruně ustoupí několik z řady nově vysázených topolů.

Vybudování nového vjezdu na Kampu z této strany není nezbytné. Lze mluvit o nezodpovědném plýtvání veřejnými prostředky a urbanisticky problematickém zásahu do podoby nábřeží. Hlavním problémem je však zavlečení automobilové dopravy do této části Kampy.

Již nyní tvořilo ilegální vjíždění automobilů do parku veliký problém, který Městská část nebyla schopna řešit. Nyní se navrhuje regulérní komunikace, která by se časem mohla prodloužit až k náměstí na Kampě. Vytvoření druhé průjezdní trasy přes Malou Stranu by možná zpříjemnilo život motoristům, úplně by však zničilo životní prostředí parku na Kampě. Přesto projekt neobsahuje dopravní studii, která by upřesnila požadavky na dopravní obsluhu galerie - pro restaurační provoz, odvoz odpadů a přepravu uměleckých děl by patrně stačila stávající asfaltová komunikace přes park od Kampy kolem Lichtenštejnského paláce. Úpravou povrchu komunikace a zadlážděním dolní části náplavky podél vody bude zcela smazán přírodní ráz místa.

Proti tomuto záměru protestujeme a považujeme jej za selhání památkové péče.

Je neuvěřitelné, že Městská část Prahy 1 chystá akci, která by ve svém důsledku narušila pohled na Malou Stranu a výrazně omezila prostory dnes určené pěším. Po zkušenostech s přezíravým postojem místní radnice k občanům na začátku rekonstrukce parku na Karlově náměstí se ke stejnému postupu uchyluje i Praha 1.

Připomínáme, že tento záměr zcela ignoruje vůli občanů deklarovanou mimo jiné peticemi za omezení průjezdní automobilové dopravy na Malé Straně. Prosazení takto sporného záměru administrativními prostředky za zády občanů by bylo pošlapáním principů demokratického státu.

Rozhodování o takto důležité věci musí předcházet podrobné projednání s občany. Z tohoto důvodu žádáme, aby všechny přípravné práce byly okamžitě zastaveny a věc se vrátila tam, kam patří, tedy do veřejné a odborné diskuse.

Tisková zpráva ze dne 17. června 2002

Ing. arch. Marie Petrová (22 51 10 75)

koordinátorka SOS Praha
Další články tohoto autora:

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: