Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 26.6.2002
Svátek má Adriana
  Výběr z vydání
 >MROŽOVINY: Vyvrtejte si svoje dělo
 >BALÓNY: Jak to začalo... a pokračovalo
 >LIDŠTINY: Zoufalci Greenpeace v poli.
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Záhada kolem rozzlobeného čtenáře
 >PSÍ PŘÍHODY: Co je zajímavé a co není
 >SPOLEČNOST: Zmražené dítě
 >TÉMA: Klonování lidí je na obzoru
 >MEJLEM: Test za trest
 >MEJLEM: Ohlasy a názory
 >AMERICKÉ LISTY: Pes a pojišťovna
 >POSTŘEH: Cizí slova
 >ZDRAVÍ: Nemoc králů
 >ZE SVĚTA: Kanadské zážitky (5)
 >ZAHRADA: Co dělat v červnu (18)
 >VOJENSTVÍ: Vrátili se s krvavými hlavami

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Náš rybník  
 
26.6. LIDŠTINY: Zoufalci Greenpeace v poli.
JITA Splítková

"Slečinko, to si neberte, v tom jsou ty geny" ... s ustaraným výrazem mi sdělila starší paní po předchozím dlouhém pohledu do mého košíku.
"Geny jsou ve všem, i v nás," opáčila jsem ji s milým úsměvem. Zostražitěla a z jejího pohledu mi bylo jasné, co si o mně myslí.
"Vy ste ňáká chytrá, já vám chtěla jen dobře poradit," odfrkla a odkráčela.
"Prosím vás, to je pravda s těmi geny?" udiveně se ozvalo za mnou. Setkala jsem se s pohledem dámy starších středních let.
Dělá si legraci? Chce se hádat? Napadlo mě. Ne, dáma chtěla skutečně jen informaci, a tak, stojíc ve frontě v jednom supermarketu, suplovala jsem školství a masmédia a laicky vysvětlovala genetiku. (K mé hrůze se k dámě přidal její manžel a ještě několik dalších lidí, kteří na mě koukali, jako bych jim říkala, že jsem právě přiletěla z Marsu a krásně tam pokecala s Borgy.)
Byl to pro mne docela šok, když jsem zjistila, že některé podle mne frapantně základní znalosti jsou pro část populace neuvěřitelnou novinkou (ono se zdá, že nějak patří k bontonu v lepší společnosti nemít žádné znalosti - nebo chabé, z předmětů biologie, fyzika, matematika, technika).
"To víte, já nemám moc času a o tomhle dříve dávali pořady v televizi..." omlouvala se mi dáma za zdržení... a ostatní se také usmívali a kroutili hlavami.. no to jsme nevěděli...

Tato příhoda se mi stala už před delší dobou, dnes (24.6.2002) jsem viděla v TV, jak jacísi zoufalci z Greenpeace obklíčili výzkumné pole s geneticky upravenou kukuřicí a každý její květ obalovali igelitovým pytlíkem. První moje myšlenka byla, jak by se asi tvářili, kdyby někdo jim obalil hlavy igeliťákem, ale je to myšlenka krutá (i ekoterorista je bytost), a tak jsem ji okamžitě zavrhla a zůstal mi jen smutek v duši.
Kolikpak těchto zaměstnanců Greenpeace (či brigádníků) je tam, kde by byli skutečně potřeba - co třeba takové hlídání zvířat před pytláky, přenášení žab přes silnici, když skákají do svých pářišť, dozor na jatkách... kde jsou, když se kácí stromy, které by se kácet neměly, kde co zachraňují... běhají s neekologickými igeliťáky po polích a dělají z lidí blbce a ke všemu znevažují svým chováním skutečnou a potřebnou ochranu přírody. Možná právě to je jejich úkol? Tzv. geneticky upravené potraviny a ekologické potraviny jsou kartami v rukou různých chemických nebo potravinářských lobby a tyto skupiny by se nejraděj vzájemně sežraly a v boji je dovoleno vše.

Mnoho lidí nějak rychle zapomnělo, že se ve škole učili o šlechtění rostlin, skotu, psů... První, komu by Greenpeace museli jít rozdupat košíček, by byl "otec" genetiky Mendel (1822 -1884) - (viz příloha 1.) A pak jich bylo! Takový pěstitel Mičurin, to byl přímo genetický ďas, i když genetikou opovrhoval a popíral ji (v článku "O nepoužitelnosti Mendelových zákonů při hybridizaci" uveřejněném v roce 1915 "dokázal vskutku skvěle" na základě svých pokusů nepoužitelnost pověstných Mendelových "hrachových zákonů" k rozboru jevů dědičnosti u ovocných bobulovitých rostlin). Jak vidíte, ono to funguje, i když si člověk myslí, že ne a vehementně popírá přírodní zákony.
A proč myslet jen na jídlo? Tací šlechtitelé ušlechtilé šlechtičny mezi květinami - růže, ti se nezastaví před ničím - modrá, černá, stolistá...
Pokud by se někdo domníval, že Petr Vok měl na talíři stejného kapříka, jako má on, mýlí se. Dnešní šupináčci a naháčci jsou výsledkem šlechtění - velice zjednodušeně řečeno - jejich geny jsou již jiné, než u prakapříka.
Jen díky zásahům do genetiky rostlin i živočichů lidstvo přežívá a žije. V současné době je velkým problémem hlad - Korea (Severní samozřejmě), Afrika... Čína (zde nehrozí přímo hladomor, ale snědí všechno, co se hejbá nebo roste), Indie.. všichni mají problémy s nedostatkem jídla a lidí na Zemi je prý už přes 6 miliard - je tedy nutno nějak tento problém řešit. Řešení jsou dvě, vzájemně komplementární:

- populační politika (vzdělání žen, antikoncepce, taková sociální a pracovní politika, aby děti nebyly pro rodiče nutnou pracovní silou a jedinou ekonomickou zárukou stáří a tím pádem jejich počet nebyl co nejvyšší),

- nová forma zemědělství a výroby potravin (využití nových plodin a genetiky, vyřešení "výroby" živočišných bílkovin - velkochovy, jatka, vůbec chov zvířat na maso - to by mělo postupně zmizet a pěstovalo by se "maso" z buněk, už ne živočich).


Onen proklamovaný návrat k ekologickému pěstování rostlin a chovu zvířat lidstvo neuživí.
Představte si, kolik asi potravin různého druhu může ekologická farma produkovat na hektar a kolik ve skutečnosti potřebujeme. Předpokládejme, že spotřeba na jednoho člověka 1 kilogram potravin a 2 litry vody na osobu a den. Takže každý den bude potřeba šest miliónů tun potravin. Obyvatelný povrch Země je cca 100 miliónů kilometrů čtverečních. Realita je realita a navíc ekologické nemusí být vždy skutečně nezávadné - stává se, že v ekologických farmách se hnojí hnojem a výkaly - což do rostlin dodá nezdravý dusík.
Zde je vidět, že ekoterorismus (potažmo i ekofeminismus apod.) je nebezpečný společenský fenomén, který v zájmu jakési čisté nekonkrétní přírody de facto nechce ani nijak skutečnými činy pomoci vyřešit konkrétní problém (třeba teď došlo k ekologické havárii v Poděbradech - nabourala cisterna s naftou, ta se vylila a prudký déšť naftu smyl do potoka, jsou ohroženy poděbradské prameny - už by tam měli ekologisti být a pomáhat) a ani nechce vyřešit problém hladomorů, jen chce být přítomen při skutečné moci. Dalším jevem ekoterorismu (ekofeminismu) je, že společně s postmodernismem (jehož to jsou vlastně dítka) nenávidí vědu a snaží se ji a její představitele poněkud trapně a nehodnověrně zdiskreditovat (viz příloha 2. )
Od ekoteroristů, kteří si přírodu vzali jen jako pláštík a vějičku pro své mocenské ambice, je nutno odlišit skutečné ochránce přírody, fauny a flory - o těch ani moc lidí neví, protože pouze a jen jdou něco udělat a nekřičí, ale to je doufám každému známo.

Příloha 1.

Mendelovy zákony Základní zákony dědičnosti formuloval v roce 1866 na základě analýz genetického křížení mezi vyšlechtěnými kmeny (poskytujícími potomstvo se stejnými znaky jako mají rodiče) hrachu setého (Pisum sativum), lišícími se v určitém dobře definovaném znaku jako je např. tvar semen (kulatá nebo hranatá), barva semen (žlutá nebo zelená) nebo barva květů (fialová nebo bílá). Mendel zjistil, že křížením rodičů (P) lišících se v jediném znaku (např. tvar semen) vzniká potomstvo (F1, první filiální generace), ve kterém mají všichni jedinci znak pouze jednoho z rodičů, v tomto případě kulatá semena. Znak, projevující se u F1 generace, se jmenuje dominantní, alternativní znaky se nazývají recesivní. V generaci F2 (potomci F1 rodičů) se dominantní znak objevuje u tří čtvrtin potomstva, recesivní pak u jedné čtvrtiny. Hrách s recesivním znakem poskytuje přímé potomstvo, tzn. že výsledkem křížení mezi recesivními F2 je potomstvo F3 mající rovněž recesivní znak. Příslušníci F2 generace vykazující dominantní znak se však dělí do dvou kategorií: jednu třetinu vytváří jednotné potomstvo, zatímco zbylá část poskytuje potomstvo s poměrem dominantních znaků k recesivním 3:1 (jako u generace F2). Mendel vysvětloval toto pozorování hypotézou, že různé páry kontrastních znaků jsou každý výsledkem faktoru (nyní nazývaného gen), který má alternativní formy (alely). Každá rostlina obsahuje pár genů určujících určitý znak, přičemž od každého z rodičů získala po jednom genu. Alely pro tvar semene mají symbol R pro kulatá semena a r pro semena hranatá.

Tak vznikají dvě možnosti genotypů (složení genů):
a) rostliny čisté linie s kulatými nebo hranatými semeny mají genotyp RR a rr, jsou označovány jako homozygoti ve tvaru semen.
b) rostliny s genotypem Rr jsou heterozygoti ve tvaru semen a jejich fenotypem (projev znaku) jsou kulatá semena, protože R je dominantní. Tyto dvě alely se žádným způsobem v rostlinách nemísí a prostřednictvím gamet se přenášejí na potomstvo.

Z webu:
http://www.mendelu.cz/univerzita/mendel.html
http://www.netspace.org/MendelWeb/
http://www.biotrin.cz/czpages/adv01.htm
http://www.oku-nj.cz/prezentace/osobnosti/mendel.htm
http://www.bruenn.org/tschech/beruehmt.html


Příloha 2.
http://www.ecn.cz/gaia/main/pred/pred7.html
Využití geneticky modifikovaných rostlin - Co je před námi?
Příspěvek k diskusi USIS dne 6.5.1999 Marie Haisová, M.B.A.

Zdraví: "Lidé chtějí jíst potraviny, kterým by mohli důvěřovat".
Charles, princ waleský není přesvědčen o tom, že někdo skutečně ví, co se s tím má dělat. V červnu 1998 zveřejnil, že "Dlouhodobé důsledky DNA pro lidské zdraví a životní prostředí v širším slova smyslu prostě neznáme... Pokud by to dopadlo hodně špatně, budeme se potýkat se znečištěním, které se samo reprodukuje.
Mám s sebou e-mail od paní Donelly Meadows, ve kterém popisuje nové objevy vědců o negativních důsledcích DNA.
Bohužel zde je nutná časová rezerva, která hovoří v neprospěch těch, kteří jsou druzí a pouze reagují na situaci, kterou jiní vytvořili svojí akceschopností a podnikavostí...


Z akce Forum 2000 v Praze v roce 1998
http://www.forum2000.cz/czech/conferences/1998/speeches/13a.html

Globalizace a životní prostředí (Fungování institucí)
Mae-Wan Hoová

Biotechnologie genového inženýrství, pro vás, kdo to nevědí, je výraznou součástí globalizace. Jak jsem řekla, hrstka korporací je připravena ovládnout všechny aspekty našich životů. A nejen to - jsou zapojeny do zoufalého, nebezpečného hazardu, jenž může zruinovat naše zdroje potravin, zničit biologickou rozmanitost a rozpoutat nezvladatelné epidemie nakažlivých chorob. Jenže biotechnologie genového inženýrství odráží hlubší problém, na nějž se musíme zaměřit. Bylo mi řečeno, že filosof Husserl v listopadu 1925 zde v Praze ohlásil krizi evropské vědy. Ve skutečnosti je to krize redukcionistické evropské vědy a velkého byznysu fungujících v partnerském svazku. Svazku, který nám již přinesl radioaktivní a toxické odpady, díru v ozónové vrstvě, zhoršení životního prostředí a další odkazy zelené revoluce. Biotechnologie genového inženýrství je prostě jen nejnovější nabídkou.
Tento úzký vztah dospěl k jakémusi vyvrcholení, neboť je podporován silným hlavním proudem akademických teorií. Neoklasická ekonomická teorie obchodu a neodarwinistický genetický determinismus, že geny přehnaně zjednodušujícím způsobem determinují, čím jsme, to je ona věda. Sdílejí společné smýšlení a, o tom jsme již slyšeli, sdílejí společný pohled na svět coby izolované atomy, s nimiž lze manipulovat jednotlivě. Glorifikované sobectví a chamtivost, zuřivé soupeření a manipulování, exploatace jsou na denním pořádku, protože jde o přežití nejsilnějšího a největšího. Jenže příroda je organicky propojená a následky nejenže se šíří široko a daleko, ale mají nepříjemný zvyk obracet se proti nám. Proto je svět sužován ekologickými problémy a současně je globální ekonomika blízko kolapsu. Obě teorie selhaly při prověřování realitou. Nemám dost času, abych o tom hovořila, ale genetický determinismus rovněž selhal při prověření realitou v rámci samotné vědy. Občané civilní společnosti ve Spojeném království i kdekoliv jinde se stavějí na odpor proti tomuto převratnému novému světu špatné vědy a velkého byznysu. Jak dnes dopoledne řekl pan van den Broek, musíme se odloučit od starých dobrých koncepcí a hledat nová východiska
Další články tohoto autora:
JITA Splítková

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: