Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 1.7.2002
Svátek má Jaroslava
  Výběr z vydání
 >MROŽOVINY: Šumava technologická (a jiná)
 >ZAJÍMAVOST: Kávou proti slimákům.
 >POLITIKA: Ukradená ale pravdivá slova
 >POLITIKA: Komunální politici ODS panikaří
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Nákup housek ve stylu rozhlasové hry
 >PSÍ PŘÍHODY: Psí zámotek a statečný Mikeš
 >POLITIKA: Kdo má právo radit stranám
 >POLITIKA: Problémem ODS je program
 >TÝDEN POD PSA: Co se semlelo, umlelo a podemlelo
 >EKOLOGIE: Záměr Škoda Auto Polygon
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >KULTURA: Pražská výstava Samizdatu.
 >ČERNOBYL: Bělorusko žije stále ve stínu jaderného hřibu
 >CHTIP: Zpráva afrického studenta
 >ZAHRADA: Co dělat v červenci (1)

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Ekologie  
 
1.7. EKOLOGIE: Záměr Škoda Auto Polygon
Kateřina Procházková

První zmínky o záměru Škody Auto a.s. vystavět v bývalém vojenském prostoru Mladá zkušební dráhy pro automobily jsou z listopadu 2000. Přípravný team oznámil okolním obcím jako jsou Lipník, Jiřice, město Milovice, které jsou nejblíže vojenského lesa. Město Milovice a Benátky nad Jizerou mají zde svá katastrální území.

Škoda Auto byla informována o dosavadním schváleném územním plánu, který by byl v rozporu s touto výstavbou. Okolní obce nechtějí nevyžadují změnu územního plánu, protože jim dosavadní rozvržení plně vyhovuje. Záměr by měl být vystavěn v centrální části biocentra bývalého vojenského prostoru. Plocha pro polygon znamená oplotit 420 ha lesa a luk. Převažuje lesní porosty (cca 1/8 lesa, cca 1/2 louky). V této ploše by mělo být vybudováno 36 km silnic s různě velkými klopy silnic a mnoha dalších zatáček. Stavba by způsobila znemožnění dopravní komunikace mezi obcemi Jiřice, Lipník a městem Milovice. Škoda Auto nabízí nové vybudování silnic, kde bude potřeba vykácet další kusy lesů.

Uvedená lokalita je součástí unikátního souboru velice hodnotných biotopů, vzniklého přirozeným vývojem bez ekozásahů. Toto území je jediné svého druhu v České republice, a proto nemá jen regionální význam, ale celorepublikový z hlediska ochrany životního prostředí.

Přípravný team Škoda Auto, který má tuto lokalitu dostat zde tráví již téměř dva roky, investuje zde záměrně své finance, které mají asi přesvědčit místní občané z okolních obcí přesvědčit výhodnosti této stavby. Občané měli téměř přes třicet let neumožnění vstupu do prostor lesů za svými obydlími. A když jsme dali sbohem poslednímu ruskému vojákovi v dobách odchodu přijde mezinárodní společnost, která chce znovu občanům omezit vstup do prostorů lesů. I přes finanční kompenzace, které Škoda Auto nabízí okolním obcím stále zastupitelé a především občané odmítají takového investora, který chce sebrat jejich životní prostor. V bývalém vojenském prostoru se vyskytují průmyslové plochy, které mohou být pokryti investory nabízející dostatečné kvóty ve kvalitě i kvantitě práce pro místní občany.

Podporu vystavět Polygon na území biocentra vyjadřuje Krajský úřad, město Ml. Boleslav (nepřekvapující), starosta města Benátek nad Jizerou. Krajský úřad připravuje pro investora Škoda Auto nový územní plán, který pravděpodobně schválí i přes nesouhlasné stanovisko dotyčných obcí, měst a připomínek veřejnosti ke stavbě Polygonu v bývalém vojenském prostoru. Ministerstvo životního prostředí si nechalo u organizace nazývané EIA (Enviroment Impact Assesment) vypracovat posudek vlivu stavby na životní prostředí. Velmi mě zaujalo, když jsem hovořila o obsahu s odborníky - nezávislý ekologové, kteří mi sdělili mnoho podstatných náležitostí vyskytujících se ve zpracovaném posudku organizací EIA (zpracovatel RNDr. Anděl, spolupracovníci pí. Pecharová a p. Macháček). První zpracování posudku EIA byla špatně zpracována (varianta přípustnosti lobby ve prospěch investora) a odmítnuta, proto byl dopracován doplňujícím posudkem (zase ne profesionálně - ve prospěch investora).

Na stanoviska ekologů, kteří vidí v této kauze velké nepřesnosti (oponentská strana) není brán zřetel. Již v tuto chvíli se vytváří myšlenka jisté nerovnosti v rámci zákona. Tento proces má být hodnocen od začátku až do konce státními orgány příslušnými objektivně a nestraně. Podle dosavadních výsledků se proces nevede podle morálních a profesionálních kořenů, které mají ze zákona vykonávat státní orgány.

Předseda představenstva Škody - Auto Ing. Vratislav Kulhánek několikrát sdělil médiím, že v případě neutišujících protestů místních obyvatel firma testovací areál u Milovic stavět nebude (např. viz. 11. června MF Dnes - Střední Čechy, viz osobní archív). Nepokoje trvají již téměř dva roky a slova pana Kulhánka se stále nevyplňují (asi nás všechny taká za nos a dělá jakoby nic). Občané téměř dva roky odmítají a vysvětlují, že vybudovat polygon v dané lokalitě, je to samé jako při omezení vstupu do lesa za dob ruských armád. Vyzdvihují otázku budoucnosti životního prostředí pro jejich další generace.

Argumentace jisté slečny, která navštívila prostory Divadlo Mladá dne 21.06.2002, kde se měla konat diskuse Škody Auto, odborníky na biologii ze strany škoda - Auto a veřejností byla odpovědí účastníka na budoucí životní prostředí i pro naše děti ohromující. Argument zněl cituji "Vy pane už stejně za 20 nebo 30 let nebudete žít.". Tato dáma se celou dobu vyskytovala u managementu Škody Auto a následovně odjela automobilem připraveným Škodou Auto.

Na pobídku Škody Auto propagačním letákem, kde nabízeli diskusi o polygonu i po ekologické stránce, přijeli ekologičtí odborníci (oponenti ), kteří nebyli Škodou pozváni, aby si mohli vyjasnit nesrovnalosti z posudku EIA se spolupracovníky autora pana Anděla. Akce začala o půl hodiny později tj. 15:35. Na pozvaní Škody Auto odborníci biologové nepřijeli a odpověď managementu Škoda Auto byla omluvná a umožnila nabídku řešit problém přes mobilní sít. Následně nabídla oponentské straně ekologů, jestli nechtějí přestoupit na druhou stranu barikády a dostat řídící místa v managementu Ekologický polygon (zavádějící název) Škoda - auto. Nastala asi nečekaná odpověď pro Škodu Auto, ale odborníci ( oponentská strana - nechci citovat jména viz kontakt osobně) se zachovali rytířsky a odmítly jejich nabídku bez váhání (nejsou úplatní).

V rozhodování o výstavbě polygonu figuruje také stavební úřad (např. povolení stavby). Místní příslušnost patří městu Milovice, která má velkou část daného území ve svém katastru. Krajský úřad odebral možnost rozhodovat stavebnímu úřadu ve městě Milovice ve věci území dané lokality (což mu zákon dovoluje) a předal výkonnou moc městu Benátky nad Jizerou, kde starosta, který sedí zároveň na krajském zastupitelstvu, má kladné stanovisko ke Škodě Auto (i přes odpor mnoha občanů). Toto řešení představuje jasnou domluvu starosty Benátek a zastupitelů kraje. Zde zřejmě dochází ke kooperace státních orgánů a Škoda Auto, kde nemůžou figurovat jisté argumenty občanů a ostatních.

Kraj vznikl proto, aby přiblížili rozhodování k místním samosprávám. Krajský úřad zvolený občany nevykonává práci pro občana, ale hledí na jiné hlediska.

MŽP - odbor posuzování vlivů na ŽP dalo souhlasné stanovisko a zelenou od ministra Kužvarta. Vnitřní rozpory nastali vydáním připomínek MŽP - odboru ochrany přírody a krajiny na posudek zpracovaný MŽP - odbor posuzování vlivů na ŽP (viz. Praha 5.12.2001, C.j. OOP/7295/01, Ing. Pařízek - osobní archív). Mnoho rozporů mezi jednotlivými odbory uvnitř jednoho Ministerstva životního prostředí??? Další ukázka toho, že tato kauza je šitá přímo na míru investorovi.

Nesouhlasné stanovisko vydali další organizace tj. Český svaz ochrany přírody, Česká entomologická společnost, Okresní úřad Nymburk - referát životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny CR, Sdružení na ochranu motýlů, Občanské sdružení Mladá. zastupitelstva města Milovice, obcí Jiřice, Lipník, Straky, Zbožíčko, Lysá nad Labem atd.

Na popud vystavět polygon v dané lokalitě vzniklo v únoru Sdružení Mladá (založené dle dikce zákona), která pořádá petiční akci. K poslednímu květnu počet nesouhlasných podpisů narostl do hodnoty 3500 lidí. Petice stále pokračuje. Občané navrhují jiné alternativy výstavby např. mostecká pánev, varianta Luštěnice. Variantu u Luštěnic starosta příjmá, většina občanů souhlasí, ale posudek EIA odmítá hned v úvodu na základě jednoho vyjádření pracovníka ministerstva zemědělství (možnost chránit zejména zájem lesníků a lovců). Pro variantu Pozorovatelna - Mladá se vyjádřilo nesouhlasně okolo 20 orgánů státní správy, samosprávy, agentur a vědeckých společností. K variantě Luštěnice se vyjádřil pouze jeden člověk z ministerstva zemědělství, který hájí zájmy lovců.

Kateřina Procházková, 29.06.2002
Další články tohoto autora:
Kateřina Procházková

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: