Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 30.7.2002
Svátek má Bořivoj
  Výběr z vydání
 >ENERGETIKA: Poslední reaktor
 >POLEMIKA: K údajné "osvětimské lži" po česku
 >HISTORIE: Tunelované vraždy J. Loewyho
 >POLITIKA: K návrhu poslance Křečka
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Arogance mocenské osy
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Kropičák z onoho času
 >PSÍ PŘÍHODY: Bonnie a Bart
 >POLITIKA: Špidla mezi Roosweltem a Firlingerem
 >ARCHITEKTURA: Kontroverzní nový most v Ústí nad Labem
 >KULTURA: Africké umění
 >ZDRAVÍ: Sex ve vesmíru - jen dvě polohy z deseti
 >PŘÍRODA: Létající draci
 >EKONOMIKA: Experti čekají růst, zvláště v půlročním výhledu
 >SVĚT: Převleky
 >ZDRAVÍ: Češi jsou průměrní milovníci, ročně mají 99 styků

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zdraví  
 
30.7. ZDRAVÍ: Sex ve vesmíru - jen dvě polohy z deseti
Jiří Wagner

Americký Národní úřad pro aeronautiku a vesmír (NASA) je od loňského března v rozepři s francouzským vědeckým spisovatelem Pierrem Kohlerem, který ve své knize "The Final Mission" tvrdí, že NASA - podobně jako kdysi Sovětský svaz - řídila pokusy astronautů o pohlavní styk ve vesmíru, tedy v beztížném stavu. Pierre Kohler se přitom odvolává na dokument nazvaný pouze No. 12-571-3570, jehož existenci NASA popírá. Mluvčí NASA prohlásil, že úřad nikdy neplánoval, neplánuje a nebude plánovat žádné experimenty se sexem.
Bohužel pro Kohlera se existenci jím uváděného dokumentu prokázat nepodařilo, zato se na internetu objevil jiný - NASA Publication No. 14-307-1792. Ten odpovídá stylem řeči úředníků, kteří daný problém ovšem znají zřejmě pouze povrchně. Některé jimi použité puberťácké výrazy jej podle odborníků datují někam do roku 1995, možná o něco dříve.
Víc než spor Kohlera s NASA či pře o originalitu dokumentu je daleko zajímavější si vzpomínaný záznam přiblížit:

Experiment 8 Postflight Summary
NASA publication 14-307-1792:

V úvodu dokumentu se praví, že experiment byl přípravou na předpokládané dlouhotrvající pobyty manželských párů na palubě vesmírné stanice. Výzkumníci ověřili deset možností, jak udržet uspokojivé manželské vztahy i v podmínkách nulové gravitace. Dokument je natolik diskrétní, že o raketoplánu, na němž test probíhal, se zmiňuje pouze jako o "XX shuttle mission" (přesto je ale na začátku uvedeno, že pokus byl připraven jako "STS-75 Experiment 8" - ovšem raketoplán Columbia provádějící tento let měl čistě mužskou posádku…). Úvod sám je velice obsáhlý, obsahuje popis přípravných letů na balistické dráze a zmiňuje se i o tom, že "milenci" před každým pokusem vztyčili zvukotěsnou stěnu oddělující "mileneckou" palubu od paluby letové. Přechod od objektivního popisu testovaných poloh k popisu za použití první osoby plurálu, stejně jako výše uvedená zmínka o misi STS-75, která se navíc uskutečnila až v roce 1996, sice o autenticitě dokumentu příliš nesvědčí, přesto však můžeme shrnutí deseti testovaných poloh pro soulož ve vesmíru uvést - i v případě mystifikace se popsané výsledky asi od reality příliš lišit nemohou:

Testované polohy a závěry z nich plynoucí:

1) Elastický pás okolo obou partnerů ve výši pasu. Partneři jsou k sobě tváří tvář ve standardní (misionářské) poloze.
*Spojení bylo obtížné a jakmile jej bylo dosaženo, bylo obtížné je udržovat. S pásem kolem kyčlí bylo spojení snadnější, zato obtížné bylo pokračovat v nezbytných koitálních pohybech. Toto spojení bylo neuspokojivé.

2) Elastický pás okolo obou partnerů ve výši stehen. Hýždě ženy obráceny proti slabinám muže (žena je zády k partnerovi).
*Zajímavý experiment, kvůli obtížnosti provádění koitálních pohybů však v konečném stanovisku hodnocen jako neuspokojivý.

3) Elastický pás vedený okolo stehen partnerky a kolem pasu muže. Hýždě ženy obráceny ke slabinám muže, zatímco její kolena svírají mužův hrudník.
*Spojení bylo zdaleka nejuspokojivější. Proniknutí bylo obtížné, ale poté, co partnerka objevila jak obejmout mužova stehna, bylo shledáno, že (ona) může provádět nezbytné koitální pohyby. Role muže byla shledána nezvykle pasivní, ale příjemnou.

Jeden problém zaznamenali oba partneři u všech tří spojení elastickým pásem: tyto pokusy jim občas připomínaly praktiky používané při bondage, každý se cítil být k druhému přitahován. Párům, které mají požitek z takových asociací a zejména těm, které mají potěchu ze vztahu s dominující úlohou ženy, lze takové řešení doporučit.

4) Nafukovací tunel svírající oba partnery k sobě. Partneři jsou tváří v tvář ve standardní, misionářské poloze. Tunel obepíná partnery od kolen po pás a přitlačuje je k sobě při nafouknutí na přibližně 0,01 atmosféry.
*Poté, co bylo dosaženo erekce, stejnoměrný tlak tunelu byl dostatečný ke zcela normálnímu spojení, nicméně dosáhnout pořádné erekce v tunelu bylo nesnadné. Při erekci dosažené mimo tunel zase bylo obtížné dosáhnout spojení uvnitř tunelu. Tento problém jinak bezchybné spojení často znemožnil.

5) Ten samý nafukovací tunel jako v případě 4, ale obepínající pouze nohy partnerů. Partneři tváří v tvář v misionářské poloze.

6) Ten samý nafukovací tunel jako v případě 4, poloha partnerů jako v případě 2.
*Předehra byla uspokojivá v obou případech. Ve druhém případě jsme zjistili, že spojení by mohlo být vynikající uvnitř tunelu - na rozdíl od naší zkušenosti z pokusu 4. Naneštěstí jsme nebyli schopni dosáhnout spojení pokaždé.

Hlavní nevýhodou nafukovacího tunelu bylo to, že oba partneři byli brzy mokří od potu a jiných výměšků. Protože jsem cítili, že udržovat tunel čistý za podmínek nulové gravitace by bylo velmi obtížné, toto řešení bylo označeno jako neuspokojivé.

7) Standardní misionářská poloha, rozšířená o ženiny nohy zaklesnuté kolem mužových stehen, oba partneři v pevném objetí.

8) Pozice stejná jako v případě 3, ale žena se muže přidržuje sama patami za jeho hýždě.
*Zpočátku vypadaly obě polohy jako vzrušující a slibné, ale s přibližujícím se orgasmem vyvstal neočekávaný problém. Partnerka nebo partner, případně oba, měli tendenci nechat věcem volný průchod a polevili ve svém držení, přičemž přidržování pouze druhým partnerem bylo nedostatečné a nedovolilo pokračovat v koitálních pohybech. Myslíme, že partneři s dostatečnou sebekontrolou by mohli být schopni použít tyto polohy, ale shledáváme je poměrně frustrujícími.

9) Poloha stejná jako v případě 2, ale muž drží ženu rukama, zatímco partnerka se přidržuje patami za jeho stehna.
*Většina odpovědnosti za úspěch leží na muži a my jsme byli i přes sérii špatných začátků úspěšní, přesto jsme shledali tuto metodu jako neplnohodnotnou.

10) Oba partneři mají hlavu sevřenou stehny toho druhého a objímají jeho kyčle.
*Toto byla samozřejmě neplodná verze manželského spojení a včleněna byla proto, že poskytuje každému z partnerů velké množství odlišných způsobů držení toho druhého. Nejen kvůli tomu jsme se rozhodli označit tuto polohu jako uspokojivou. Je pravdou, že je mnohem hodnotnější než analogické polohy používané v běžném gravitačním poli.

Závěrem: Doporučujeme manželským párům provádět jejich spojení pomocí elastického pásu jak jsme jej použili v případě 3. Zároveň doporučíme, aby byl tréninkový program zaměřen na použití poloh 3 a 10 a se vší vážností upozorňujeme na obtíže, na něž jsme narazili u polohy 7 a 8.
Uznáváme, že jakýkoliv pokus ze strany NASA o předepisování partnerských spojení by byl politicky riskantní, ale máme za to, že zejména u letů s plánovaným dlouhým pobytem by bylo vhodné vybírat ty páry, které jsou schopny akceptovat nebo adaptovat se na řešení použitá v případech 3 a 10.

Co z toho plyne pro nás?
Jak to vypadá, milování na oběžné dráze nebo kdekoliv jinde ve vesmíru nebude žádná velká slast - aspoň do doby, než se na vesmírných stanicích a lodích nezačne používat umělá gravitace. Dá se však důvodně předpokládat, že valnou většinu obyvatel tohoto glóbu podobné otázky ještě hodně dlouho trápit nebudou. Ostatně starostí spojených s milováním máme i na Zemi dost, proč si je tedy ještě přidělávat pobytem na oběžné dráze?J

Prameny: NASA denies astronauts had sex in space shuttle a NASA publication 14-307-1792


Další články tohoto autora:
Jiří Wagner

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: