Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 6.7.2002
Mistr Jan Hus
  Výběr z vydání
 >SERIÁL: Příběh zapeklitého starce 15
 >PRÁVO: Ze starých smluv
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Křižovatka ve čtvrtek před pátou
 >ZAMYŠLENÍ: Zběsilý fluxus
 >POSTŘEH: Ještě džus
 >BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA aneb HLAS LIDU TROCHU JINAK
 >ÚVAHA: Skrze prach
 >POVÍDKA: Návštěvou v hostinci
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Staré zlaté časy
 >PSÍ PŘÍHODY: Kdo za to může
 >NÁZOR: Volby 2002 - Čas sklizně ovoce
 >PROBLÉM: Nadlidé
 >POSTŘEH: Džus
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >HRA: Česká extraliga pro NHL2002

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Náš rybník  
 
6.7. NÁŠ RYBNÍK: Týden v trapu
JITA Splítková


Co se všechno přihodilo v 27. týdnu roku 2002?

...Když jsem dokazoval, že obecná vůle je první zásadou veřejné ekonomie a základním pravidlem vlády, nepovažoval jsem za potřebné zabývat se vážně otázkou, zda ti, kdo vládnou, patří lidu, nebo lid těm, kteří vládnou, a ani tím, zda ve veřejných záležitostech je třeba dbát o blaho státu nebo o blaho vládců a úředníků. Tato otázka bylo už dávno rozhodnuta, a to jinak praxí a jinak rozumem. Bylo by vůbec velkou bláhovostí doufat, že ti, kdo jsou ve skutečnosti pány, dají přednost jinému zájmu, než svému vlastnímu. Bylo by tedy vhodné rozdělit veřejnou ekonomii na lidovou a tyranskou. První z nich je ekonomií každého státu, kde vládne mezi lidem a vládou jednoto zájmů a vůle, druhá nutně existuje všude tam, kde vláda a lid mají protichůdné zájmy, a proto i protichůdnou vůli.
Jean Jacques Rouseau (1712-1778)

Toto napsal filosof přibližně před 250 lety. Kdepak je asi ten stát, kde by vládla jednota zájmů a vůle mezi lidem a vládou... ale jinak se nemýlí...

Předseda pražské ODS Jan Bürgermeister věří tvrzení městského radního a zastupitele Prahy 1 Filipa Dvořáka, že nechtěl za podezřelých okolností koupit byt v Pařížské ulici. "Myslím, že to neudělal," řekl. "Pro mě je důležité, aby se pan Dvořák jasně vyjádřil. Podepsal jsem smlouvy, nepodepsal jsem smlouvy. Zaplatil jsem peníze, nezaplatil jsem peníze," uvedl Bürgermeister, jenž je starostou Prahy 1. Privatizovaný obecní byt chtěl Dvořák údajně koupit za nestandardních podmínek. Měl uživatelce bytu zaplatit čtyři miliony korun formou půjčky, aby nemusela platit daně. Oficiálně měl zaplatit jen 550. 000 korun, cenu v privatizaci.
Jméno Dvořáka figuruje i kolem finančních nejasností kolem pronájmu a prodeje budov na pražském Výstavišti a problémem je také, že by nedokázal vysvětlit, kde vzal ty čtyři milióny na ten byt. Otázkou je, co a jak vymyslet, aby politici na všech úrovních nemysleli jen a jen na svoji košili, ale jen a jen na veřejný kabát. Roboti. Ano, to je ono! Místo konkrétních živých lidí budou na místech úředníků a lidí, kteří mají nějaký vliv a mohou být úplatní, roboti. A aby se jich lidi nebáli a nic nepoznali nejlepší budou androidi. Jenže kdo bude programovat ty roboty?

Kabinet ČSSD jednomyslně schválil návrh smlouvy mezi Českou republikou a Vatikánem, který upravuje vztahy obou států a postavení katolické církve v České republice. Smlouvu musí ještě ratifikovat parlament a podepsat prezident. Vzhledem k tomu, že nová sněmovna se zatím ne- sešla, netroufl si ministr kultury Pavel Dostál odhadnout, kdy začne dohoda platit. Dostál připustil, že Česká republika zachová rovnocennost církevního a občanského sňatku. Ta platí nyní - nadřazenost civilního sňatku byla z českého práva odstraněna hned po roce 1989. Smlouva s Vatikánem s ní počítá i nadále.

Je zajímavě, že nikdy se nikde nehovořilo konkrétně, co smlouva obsahuje. Občané nemají právo na informace? (Ono prý její znění neznají ani politici.) Její předchozí verze obsahovala takové závazky ČR vůči katolíkům jako, že se musí přímo naše země zavázat k tomu, že připraví model ekonomického zabezpečení katolické církve. A nejen to. Přechod na tento model financování bude zajištěn tak, aby nevyvolal ekonomické problémy v katolické církvi. Za další - také chtějí zasahovat do školství... atd... zmizelo toto z této projednávané smlouvy?
Zdá se, že co se zatím katolické církvi u nás nepodařilo vnitrostátně, chce obejít bilaterální smlouvou? Ono totiž podle novely ústavy, se staví mezistátní nebo mezinárodní smlouvy na úroveň zákona. Smlouva s katolíky by se po svém schválení stala závaznou, byla by zákonem a vše v ní by se muselo dodržovat a plnit a neplnění by se stalo protizákonným a tudíž, co je protizákonné, je trestné nebo jsou z neplnění vyvozovány sankce. Smlouva tedy nesmí zasahovat do právního pořádku ČR v žádné otázce, kterou má každý nezávislý a samostatný stát právo řešit sám svým vnitrostátním právem.
A po chvíli v rámci filosofie, o peníze jde především, bude svatá církev jediná vymáhat prašulky.

A po víkendu bude možná jasno, ale nejde o počasí: O složení budoucího kabinetu bude jasno zřejmě již v pondělí nebo v úterý. Neschválí-li sociální demokraté Koalici personální návrhy na obsazení ministerských křesel, soudí místopředseda Unie svobody-DEU Robert Kolář, že pak není sestavení případného koaličního kabinetu možné.
Myslím si, že v úterý nám jednající oznámí, že se dohodli.

EDDA - JITA Splítková

Další články tohoto autora:
JITA Splítková

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: