Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 6.7.2002
Mistr Jan Hus
  Výběr z vydání
 >SERIÁL: Příběh zapeklitého starce 15
 >PRÁVO: Ze starých smluv
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Křižovatka ve čtvrtek před pátou
 >ZAMYŠLENÍ: Zběsilý fluxus
 >POSTŘEH: Ještě džus
 >BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA aneb HLAS LIDU TROCHU JINAK
 >ÚVAHA: Skrze prach
 >POVÍDKA: Návštěvou v hostinci
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Staré zlaté časy
 >PSÍ PŘÍHODY: Kdo za to může
 >NÁZOR: Volby 2002 - Čas sklizně ovoce
 >PROBLÉM: Nadlidé
 >POSTŘEH: Džus
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >HRA: Česká extraliga pro NHL2002

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo  
 
6.7. PRÁVO: Ze starých smluv

9. listopadu 1666 je ve jménu a na místě Jeho Vysoce knížecí Milosti nejdůstojnějšího vysoce urozeného knížete a pána, pana Karla, biskupa olomouckého atd. navržena a uzavřena smlouva mezi mnou, Janem Mikulášem Reitterem z Hornbergu atd. z jedné strany a poctivým mistrem Alexandrem Canavallem, měšťanem a zedníkem v Kroměříži z druhé strany, jak následuje:

Řečený zednický mistr má v Tuřanech na panství Chrlickém vystavět novou hospodu (dle přiloženého pečlivě vyhotoveného a jemu dodaného nákresu) a to přední část s obytnými místnostmi, jakož i horní část, hospodářské budovy, kuchyň, vývody a schody, z kamene a pojiva.

Přitom mají mít základy tloušťku 3 stopy a hloubku, jak to bude nutné; nad zemí má mít zeď tloušťku 2 stopy a nadzemní stavba má být vysoká 4 sáhy.

V dolní síni, kterou je potřeba kvůli vjíždění vozů vydláždit širokými kameny, se má zbudovat lomené schodiště až pod střechu s obzvláštním ohledem na jeho dobré osvětlení denním světlem.

Okna a dveře, jak ukazuje nákres, mají být všechna stejně velká a přesně nad sebou zbudována z cihel na kameni. Ze strany dvora má být klenutá kuchyň, sestávající ze dvou místností, s krbem, pecí a jinými kamny. V obou rozích proti sobě mají být zbudovány dva vývody, jdoucí shora dolů, dole i nahoře stejně zaklenuté a s nutnými otvory. Všechny světnice a komory i horní síň mají být vydlážděny cihlami, stejně jako nový sklep pod schody, kde musí být obzváště pevně založeny základy, má být klenutý, a také štít s ozdobnou římsou a komín mají být co nejčistěji provedeny, zbývající stěny ale mají být všechny uvnitř vyhlazeny a nabíleny. Od obou vývodů dozadu mají být po obou stranách zbudovány stáje, základy i nadzemní stavba po třech stopách výšky, kamenné, vše zbývající ale z hrubých nepálených cihel až do výšky 10 stop a ohozeno vápnem.

A protože konečně není dobře možné všechno v této smlouvě vypsat, byl mu (zednickému mistru) proto dodán nákres, dle kterého je povinen stavět, aby vše, co tu není výslovně vypsáno a týká se zednických prací, bylo pevné a stálé a i jinými mistry jeho řemeslo bylo uznáno za správné.

A aby šla stavba lépe, má zednický mistr sám obstarat i zplatit potřebné množství dělníků na vykopání základů i sklepa.

Toto vše on rukoudáním i ústně slíbil.

Za kteroužto práci má on od důchodního a obročního úřadu dostat:

520 zlatých

16 věder dobrého piva

2 míry pšenice

8 mír žita

Vše správně, poctivě a bez překážek.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích, oběma stranami podepsána a kdykoliv mistr něco přijme, má to být na smlouvu poznamenáno. Tak se stalo v Kroměříži výšepsaného dne a roku.

J. M. Reiter z Hornbergu Alexander Canavall

Na rubu: Smlouva mezi panem hejtmanem chrlickým a stavitelem o zbudování hospody v Tuřanech.
Další články tohoto autora:

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: