Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 19.7.2002
Svátek má Čeněk
  Výběr z vydání
 >BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA aneb HLAS LIDU TROCHU JINAK
 >ÚVAHA: Žít skoro 100 let aneb už se těším na -špidlisty-.
 >POLITIKA: Klausova dobrá analýza?
 >POLITIKA: Rudo-duhová koalice na obzoru
 >POLITIKA: Zpověď občanských demokratů není úplná.
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Bída letních dešťů...oops!
 >PSÍ PŘÍHODY: Potopeň není nic, co by mělo zajímat pejsky
 >EKOLOGIE: Všechny barvy nenávisti
 >SHERWOOD: Situace není zoufalá
 >LIDÉ: 130. výročí narození krále pochodů Julia Fučíka
 >HUDEBNÍ RECENZE: Waitsův dvojitý zásah
 >NÁZOR: In flagranti
 >PŘÍRODA: Milování
 >PENÍZE: Rychle nebo levně?
 >ZDRAVÍ: Jezte čokoládu

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
19.7. PENÍZE: Rychle nebo levně?
Jan Heřman, www.penize.cz

V prvním případě uzavřete smlouvu o stavebním spoření, vložíte padesát procent cílové částky a okamžitě žádáte o poskytnutí překlenovacího úvěru. Druhá možnost spočívá v použití dosud našetřených peněz a v žádosti o účelovou půjčku od banky.

Stojí to za to

Roční úrokové sazby se u překlenovacích úvěrů pohybují přibližně o šest procentních bodů níže než u spotřebitelských úvěrů. Započítáme-li však určité pohodlí klienta, dobu, po kterou trvá vyřízení celé transakce a také z pohledu klienta poněkud nejasný způsob úročení překlenovacího úvěru, oba způsoby se dají srovnávat.

Stavební spořitelna totiž v převážné většině případů požaduje, aby žadatel o překlenovací úvěr měl již určitou částku (takzvanou akontaci) naspořenou. Tato suma se pohybuje v rozmezí od dvaceti do padesáti procent z cílové částky. Avšak úroky z překlenovacího úvěru se odvozují z celé cílové částky, ne pouze z rozdílu mezi tím, co klient stavební spořitelně zatím dal a co od ní dostal. Tedy například u překlenovacího úvěru klienta, který již naspořil polovinu z cílové částky ve výši dvě stě tisíc korun, se budou úroky (a tedy i výše měsíční splátky) odvozovat z dvou set tisíc, nikoli za sta tisíc, což je faktická částka, kterou tento klient od stavební spořitelny dostal. Na druhou stranu je také vklad klienta úročen. Úrokové sazby u spoření činí buď dvě nebo tři procenta a připočte-li se ještě státní příspěvek, skutečné úroky mohou přesáhnout dvanáct procent. Vyšší úročení vkladů tedy snižuje efektivní úrokovou sazbu u překlenovacího úvěru až o 1,5 procenta. Skutečně placené úroky jsou navíc ještě sníženy o daňovou úsporu, protože splátky úroků jsou daňově uznatelným nákladem.

Výhodnost jednotlivých variant

Varianta Úvěr u České spořitelny, splatnost 4 roky, 12,3 % Wuestenrot, varianta OS, 6,9 %
Měsíční splátka 1 365 Kč

575 Kč (30 měsíců) + 2 268 Kč (18 měsíců)*

Celkem poplatky 2 400 Kč 2 700 Kč
Ručitel ne ne
Vyřízení dny týdny
Celkem zaplaceno 67 920 Kč 60 781
Efektivní sazba 15,95 % 9,9 %
Poznámky: *Splátka úvěru ze stavebního spoření je přizpůsobena tak, aby doba splácení u obou variant byla stejná (formou mimořádných splátek).

Není sazba jako sazba

Porovnání výhodnosti překlenovacích úvěrů výhradně podle výše úrokových sazeb je zavádějící. Stavební spořitelny nemají jen jednu sazbu, nýbrž uvádějí určité rozpětí. Konkrétní sazba závisí na výši dosud naspořené částky, na době, která uplynula od uzavření smlouvy, na bonitě klienta či případně na tom, je-li úvěr něčím zajištěn. Obvykle platí, že čím jsou všechny tyto faktory vyšší, tím nižší sazbu získáte. Existují však i výjimky jako například zvýhodněná sazba u SSČS.

Výše úrokových sazeb u překlenovacích úvěrů (% p. a.)

Spořitelna ČMSS SSČS VSSKB WU RA Hypo

Minimální

6,3

6,0

6,0

5,8

5,9

6,5

Maximální

7,9

8,0

8,7

8,7

8,4

9,5

Nejnižší sazbu u překlenovacího úvěru dává Wűestenrot (SSWU), ale ta je podmíněna maximálně půlrokem mezi žádostí o překlenovací úvěr a přidělením nároku na úvěr řádný. Raiffeisen (SSRA) zase požaduje nemovitost do zástavy, naspoření alespoň čtyřiceti procent cílové částky a dostatečně vysoký příjem. U Stavební spořitelny České spořitelny (SSCS) musíte také ručit nemovitostí, naspořit dvacet procent a úvěr v minimální výši 300 000 korun. Všeobecná stavební spořitelna KB (SSKB) poskytuje stejnou sazbu v případě, že klientovi by byl přidělen řádný úvěr do konce třetího čtvrtletí tohoto roku. Zbývající dvě stavební spořitelny, Českomoravská stavební spořitelna (SSCM) a Hypo stavební spořitelna (SSHY), váží svou nejnižší sazbu na dosažení určité výše takzvaného hodnotícího čísla.

Dvacet procent na stůl

Přidělení překlenovacího úvěru je výrazně ovlivněno výší již naspořené sumy. Stavební spořitelny v současné době požadují od nuly do padesáti procent cílové částky. Bez počáteční akontace získáte překlenovací úvěr u Modré pyramidy (VSSKB), je ovšem úročen maximální sazbou a je určen pouze pro klienty ve věku od 25 do 35 let. Většina spořitelen umožňuje akontaci ve výši dvacet procent. Platí však, že úroková sazba se bude blížit maximální. Buřinka (SSČS) nabízí jiný způsob. Při akontaci dvacet procent dostanete zvýhodněnou sazbu šest procent. Tento překlenovací je určen především pro nákup nového bydlení a velmi se podobá hypotéčnímu úvěru. Hypo stavební spořitelna požaduje naspoření minimálně čtyřicet procent cílové částky.

Výše takzvané akontace má samozřejmě vliv na velikost měsíční splátky. Při variantách do dvaceti procent vedle splátek překlenovacího úvěru musíte ještě dále dospořovat, abyste dosáhli podmínek pro přidělení řádného úvěru. Tím se měsíční splátka zvyšuje.

Výše minimální akontace pro přidělení překlenovacího úvěru (% z CČ)

Spořitelna ČMSS SSČS VSSKB WU RA Hypo
Akontace

20

20

0

20

20

40

Úroková sazba

6,3 - 7,9*

6,0

8,7

8,7

8,4

6,5 - 9,5*

Poznámka: * Závisí na hodnotícím čísle

Při rozhodování byste rovněž měli vzít v úvahu dobu, za jakou je vám překlenovací úvěr poskytnut. Většina spořitelen umožňuje o něj žádat téměř okamžitě po podpisu smlouvy pokud splníte požadavek minimálně naspořené částky. Výjimkou je Hypo, u níž musíte spořit nejméně půl roku. V případě minimální akontace se tato doba prodlouží na zhruba devět měsíců.

Většina lidí sice stavební spořitelnu podle podmínek překlenovacích úvěrů nevybírá, ale ten kdo tak činí by měl posuzovat všechny faktory jako celek. Ne se zaměřit pouze na jeden z nich, protože čím je výhodnější, tím méně příznivé bývají ostatní. Vybrat by pak měl tu stavební spořitelnu, které mu svými podmínkami nejlépe vyhovuje.

Preferovali byste rychlost před cenou? Jaké máte zkušenosti se získáváním spotřebitelských úvěrů? Podělte se s námi o své názory!


Zajištěné fondy HSBC
Další články tohoto autora:
Jan Heřman www.penize.cz

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: